Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Tehlikeli malların taşınmasına müdahil olan tüm kişiler, sorumluluklarına bağlı olarak bu Bölümde belirtilen emniyet zorunluluklarını göz önünde bulundurmalıdır.

Tehlikeli mallar, yalnızca, uygun şekilde tanımlanan taşıyıcılar tarafından taşınabilir.

Tehlikeli malların taşınması sırasında geçici depolama olarak kullanılan geçici depolama terminalleri, geçici depolama alanları, araç depoları, yanaşma alanları ve manevra garları dahilindeki alanlar, uygun şekilde güvenliği sağlanmış ve düzgün şekilde kapatılmış olmalı, mümkün ve uygun olduğu durumlarda halkın erişimine açık olmamalıdır.

Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflarının bulunduğu bir kimlik taşır.

1.8.1 ve 7.5.1.1 uyarınca emniyet incelemeleri, ilgili güvenlik önlemlerini kapsar.

Yetkili makam, kendi yayınladığı veya tanımladığı herhangi bir kuruluş tarafından yayınlanan, 8.2.1’de şart koşulan tüm geçerli sürücü eğitim sertifikalarının güncel kayıtlarını tutar.

Güvenlik eğitimi

Bölüm 1.3’te belirtilen eğitim ve bilgi tazeleme eğitimi, güvenlik ile ilgili farkındalığı artıran öğeleri de içerir. Emniyete ilişkin bilgi tazeleme eğitiminin yalnızca düzenlemelerdeki değişikliklerle ilgili olması gerekmez.

Güvenlik farkındalık eğitimi, güvenlik risklerinin yapısını, güvenlik risklerini belirlemeyi ve güvenlik ihlali durumunda bu riskleri ve eylemleri azaltma ve ele alma yöntemlerini konu alır. Güvenlik planlarını uygulama konusundaki bireylerin sorumluluklarına ve görevlerine uygun olarak güvenlik planları (gerekliyse) ile ilgili farkındalığı içerir.

Bu eğitim, tehlikeli malların taşınmasını içeren bir istihdam üzerine sunulacak ve onaylanacak olup, düzenli olarak bilgi tazeleme eğitimleri ile pekiştirilir.

Alınan tüm güvenlik eğitimleri ile ilgili kayıtlar işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde çalışana veya yetkili makama sunulur. İşveren kayıtları yetkili makam tarafından belirtilen süre boyunca muhafaza eder.

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların tanımları

Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar terörist bir olayda kötü amaçlı kullanılma potansiyeline sahip ve kitle ölümleri, kitle yaralanmaları veya özellikle Sınıf 7 için, kitlesel sosyo-ekonomik yıkımlar gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli mallardır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018