Karayolunda Tehlikeli Madde

Ölçüm birimleri

Aşağıdaki ölçüm birimleri ADR için geçerlidir:

Ölçülen nicelik

SI birimi

Kabul edilebilir alternatif birim

Birimler arasındaki ilişki

Uzunluk Alan Hacim Zaman

 

Kütle

 

Kütlesel yoğunluk (özkütle) Sıcaklık

Sıcaklık farkı Kuvvet Basınç

 

Gerilim İş Enerji

Isı Miktarı Güç

Kinematik akmazlık (viskozite)

Dinamik akmazlık (viskozite) Etkinlik (Aktivite)

Doz eşdeğeri

m (metre)

m² (metrekare) m³ (metreküp) sn (saniye)

 

kg (kilogram) kg / m³

K (kelvin) K (kelvin) N (newton) Pa (pascal)

N / m2

 

J (joule)

 

W (watt) m/ sn

Pa.s

Bq (becquerel)

Sv (sievert)

-

-

(litre)

dak (dakika) sa (saat)

g (gün) g (gram) t (ton) kg/l

°C(derece Celsius)

°C(derece Celsius)

-

 

bar (bar)

N / mm2

kWsa (kilowattsaat)

 

eV (elektronvolt)

-

mm/ sn mPa.sn

-

-

1 lt = 10-3 3

1 dak = 60 sn

1 saat = 3600 sn

1 gün = 86 400 sn

1 g = 10-3 kg

1 t = 10kg

1 kg/l = 10kg / m³ 0°C = 273.15 K

1°C = 1K

1 N = 1kg.m/sn21 Pa = 1 N/m2

1 bar = 10Pa

1 N/mm= 1 MPa

1 kWsa = 3.6 MJ

1J = 1Nm = 1Wsn

1 eV = 0,1602 Η 10-18 J

1W = 1J/sn =1N.m/sn 1 mm/sn = 10-6 m/sn 1 mPa sn = 10-3 Pa.sn

 

Aşağıdaki yuvarlak hesaplar, şimdiye dek kullanılan birimlerin SI birimlerine dönüştürülmesi için geçerlidir.

 

Kuvvet 1 kg 1N

 

=

=

 

9.807N

0.102kg

Gerilim

1 kg / mm21 N / mm2

 

=

=

 

9.807N/mm-2

0.102kg/mm-2

Basınç

             

1 Pa

=

1 N / m²

 

=

10-5 bar

=

1.02x10-5 kg / cm= 0.75x10-2 torr

1 bar

=

105 bar

 

=

1.02 kg / cm2

=

750 torr

1 kg / cm2

=

9.807x104

Pa

=

0.9807 bar

=

736 torr

1 torr

=

1.33 x102

Pa

=

1.33x10-3 bar

=

1.36x10-3 kg / cm2

 

Enerji, İş, Isı Miktarı

1J

=

1N.m

=

0.278x10-6 kWsa

=

0.102 kgm = 0.239x10-3 kcal

1kWsa

=

3.6 x 10J

=

367 x 10kg m

=

860 kcal

1 kg m

=

9.807 J

=

2.72 x 10-6 kWsa

=

2.34 x 10-3 kcal

1 kcal

=

4.19 x 10J

=

1.16 x 10-3 kWsa

=

427 kgm

Güç

       

Kinematik Viskozite

1W

=

0.102 kgm/sn

=

0.86 kcal/sa

1 m2/sn = 104 St (Stoke)

1 kgm/sn

=

9.807 W

=

8.43 kcal/sa

1 St = 10-4 m2/sn

1 kcal/sa

=

1.16 W

=

0.119 kgm/sn

 

 

Dinamik Viskozite

1 Pa sn

=

1N sn/m2

=

10 P (poise)

=

0.102 kg sn/m2

1 P

=

0.1 Pa sn

=

0.1 N sn/m2

=

1.02 x 10-2 kg sn/m2

1 kg sn/m2

=

9.807 Pa sn

=

9.807 N sn/m2

=

98.07 P

  1. Uluslararası Birimler Sistemi (SI), Ağırlıklar ve Ölçümlere ilişkin Genel Konferansı’nda alınan kararların sonucudur (Adres: Pavillion de Bretuil, Pare de St. Cloud, F.92 310 Sèvres).

  2. Eğer kullanılan daktilo “1” sayısı ile “l” harfi arasında ayırım yapamıyorsa, litre için “l ” kısaltması yerine “L” kısaltması kullanılabilir.

  3.  

Bir birimin ondalık katları ve alt-katları, önek veya semboller kullanılarak oluşturulabilir. Bu önek veya semboller, birimin ismi veya sembolü önüne konduğunda aşağıdaki anlamları verir:

 

Faktör

   

Önek

Sembol

1 000 000 000 000 000 000

    1 000 000 000 000 000

         1 000 000 000 000

             1 000 000 000

                  1 000 000

                    1 000

                      100

                       10

                       0.1

                      0.01

                    0.001

0.000 001 
0.000 000 001

         0.000 000 000 001

      0.000 000 000 000 001

0.000 000 000 000 000 001

= 1018

= 1015

= 1012

= 109

= 106

= 103

= 102

= 101

= 10-1

= 10-2

= 10-3

= 10-6

= 10-9

= 10-12

= 10-15

= 10-18

quintillion quadrillion trillion billion million thousand hundred ten

tenth hundredth thousandth millionth billionth trillionth quadrillionth quintillionth

exa peta tera giga mega kilo hecto deca deci centi milli micro nano pico femto atto

E
P
T
G
M

k
h
da
d
c
m


n
p
f
a

NOT: 109 =1 milyar Birleşmiş Milletlerin İngilizce kullanımıdır. Aynı şekilde, 10-9 = milyarda bir gösterimi de.

Özellikle aksi belirtilmedikçe, ADR'de “%” işareti şunları ifade eder:
(a) Katı veya sıvı karışımlarında ve çözeltilerde ve bir sıvı ile ıslatılmış katılarda da karışım, çözelti veya ıslatılmış katının toplam kütlesine göre kütle yüzdesi;
(b) Sıkıştırılmış gaz karışımlarında, basınçla doldurulmuşsa gaz karışımının toplam hacmindeki yüzdesi olarak belirtilmiş hacim oranı; kütle olarak doldurulmuşsa karışımın toplam kütledeki yüzdesi olarak belirtilmiş kütle oranı;
(c) Sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazların karışımında, karışımın toplam kütlesinin yüzdesi olarak belirtilen kütle oranı.

Haznelere ilişkin her türlü basınç (test basıncı, iç basınç, emniyet valfı açma basıncı gibi) her zaman ölçüm basıncı olarak (atmosfer basıncının fazlası olan basınç miktarı) verilir; bununla birlikte, maddelerin buhar basınçları her zaman mutlak basınç olarak ifade edilir.

Başka bir sıcaklık belirtilmediği takdirde, ADR'de hazneleri doldurma derecesi belirtilirse, bu her zaman maddelerin 15°C'deki referans sıcaklığıyla bağlantılıdır.

1.3

TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

Kapsam ve uygulanabilirlik

Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş olan ve Bölüm 1.4'te belirtilen taraflar tarafından istihdam edilen kişiler, bu tür maddelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar uyarınca sorumluluklarına ve görevlerine uygun olarak eğitim almalıdır. Çalışanlar, sorumluluk almadan önce 1.3.2 uyarınca eğitim almalı ve gerekli eğitimi almadıkları sürece eğitimli bir kişinin doğrudan gözetiminde hareket etmelidir. Bölüm 1.10’da belirtilen tehlikeli malların güvenliği ile ilgili eğitim zorunluluklarına da özen gösterilmelidir.
NOT 1: Güvenlik danışmanının eğitimi ile ilgili, bu başlık yerine bkz.1.8.3.
NOT 2: Araç ekibinin eğitimi ile ilgili, bu başlık yerine bkz.Bölüm 8.2.
NOT 3: Sınıf 7 ile ilgili eğitim için, ayrıca bkz. 1.7.2.5.

Eğitimin niteliği

Eğitim ilgili bireyin sorumluluk ve görevlerine uygun olarak aşağıdaki biçimde olmalıdır.

Genel bilinçlendirme eğitimi

Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.

Göreve özgü eğitim

Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.
Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma şekilleriyle ilgili zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

Emniyet eğitimi

Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan bir eğitim almalıdır.
Sağlanan eğitim personelin güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamalıdır.

Düzenlemelerdeki değişimler göz önünde bulundurularak eğitim periyodik bilgi tazeleme eğitimleriyle pekiştirilmelidir.

Dokümantasyon

İşbu Bölüm'e göre alınan eğitim ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde çalışana veya yetkili makama sunulur. İşveren, kayıtları yetkili makam tarafından belirtilen süre boyunca muhafaza eder. Eğitim kayıtları yeni istihdam başlangıcında doğrulanır.

1.4

TARAFLARIN EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Genel emniyet önlem

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018