Karayolunda Tehlikeli Madde

1.5

İSTİSNALAR

Geçici istisnalar

ADR, Madde 4, 3’üncü paragraf uyarınca, Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları, güvenlikten taviz vermemek koşuluyla, ADR zorunluluklara ilişkin geçici istisnalarla, kendi sınırları içinde belirli taşıma işlemlerine doğrudan kendi aralarında anlaşarak izin verebilir. Geçici istisnalar kapsamında inisiyatif üstlenen makam, bu istisnaları, Anlaşmaya Taraf Ülkeleri bu durumdan haberdar etmesi için Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği’nin dikkatine sunar.1
NOT: 1.7.4'e uygun "özel düzenleme" bu bölüme kapsamındaki geçici istisna olarak değerlendirilmemektedir.

Geçici istisnaların geçerlilik süresi, yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yılı geçemez. ADR’de ilgili bir tadilin yürürlüğe girmesinden itibaren geçici istisna kendiliğinden sona erer.

Geçici istisna temeline dayalı taşıma işlemleri, ADR kapsamındaki taşıma işlemlerinin bir parçasını teşkil eder.

(Rezerve edilmiş)

1.6

GEÇİCİ ÖNLEMLER

Genel

Aksi belirtilmedikçe, ADR'nin konusu olan maddeler ve nesneler 30 Haziran 2015 tarihine kadar, 31 Aralık 2014’e kadar geçerli olan ADR zorunluluklarına uygun olarak taşınabilir.

(Silindi)

Anlaşma taraflarından birinin silahlı kuvvetlerine ait ve 1 Ocak 1990 tarihinden önce ADR ye uygun olarak ambalajlanmış Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler, ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve taşıma belgelerinde 1 Ocak1990 tarihinden önce ambalajlanmış askeri madde oldukları belirtilmiş ise, 31 Aralık 1989 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir.1 Ocak 1990 tarihinden sonra uygulanabilir diğer koşullar bu madde ile uyum içinde olmalıdır.

1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ADR'nin zorunluluklarına uygun şekilde ambalajlanmış Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve 1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ambalajlanmış oldukları taşıma belgesinde belirtilmiş ise, 31 Aralık 1996 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir.

(Rezerve edilmiş)

30 Haziran 2001 tarihine kadar geçerli olan marjinal 3612 (1) zorunlulukları uyarınca 1 Ocak 2003 tarihinden önce üretilmiş ve 1 Temmuz 2001'den itibaren geçerli olan harflerin, numaraların ve sembollerin boyuna ilişkin 6.5.2.1.1 zorunluluklarına uymayan orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler) kullanılmaya devam edebilir.

31 Aralık 2004 tarihinden itibaren yürürlükte olan 6.1.5.2.6 zorunlulukları uyarınca 1Temmuz 2005 tarihinden önce yayınlanan, ancak 4.1.1.21 zorunluluklarına uymayan, yüksek veya orta molekül kütlesine sahip polietilenden yapılan variller, bidonlar ve tekparça ambalajlar için tip onayları 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerlidir. Bu tip onayları temel alınarak üretilen ve işaretlenen bu gibi ambalajlar, 4.1.1.15’te belirtilen sürenin bitimine kadar kullanılabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018