Karayolunda Tehlikeli Madde

1.6

GEÇİCİ ÖNLEMLER

Genel

Aksi belirtilmedikçe, ADR'nin konusu olan maddeler ve nesneler 30 Haziran 2015 tarihine kadar, 31 Aralık 2014’e kadar geçerli olan ADR zorunluluklarına uygun olarak taşınabilir.

(Silindi)

Anlaşma taraflarından birinin silahlı kuvvetlerine ait ve 1 Ocak 1990 tarihinden önce ADR ye uygun olarak ambalajlanmış Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler, ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve taşıma belgelerinde 1 Ocak1990 tarihinden önce ambalajlanmış askeri madde oldukları belirtilmiş ise, 31 Aralık 1989 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir.1 Ocak 1990 tarihinden sonra uygulanabilir diğer koşullar bu madde ile uyum içinde olmalıdır.

1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ADR'nin zorunluluklarına uygun şekilde ambalajlanmış Sınıf 1'e ait maddeler ve nesneler ambalajlandıktan sonra açılmamışsa ve 1 Ocak 1990 ve 31 Aralık 1996 tarihleri arasında ambalajlanmış oldukları taşıma belgesinde belirtilmiş ise, 31 Aralık 1996 tarihinden sonra da taşınmaya devam edebilir.

(Rezerve edilmiş)

30 Haziran 2001 tarihine kadar geçerli olan marjinal 3612 (1) zorunlulukları uyarınca 1 Ocak 2003 tarihinden önce üretilmiş ve 1 Temmuz 2001'den itibaren geçerli olan harflerin, numaraların ve sembollerin boyuna ilişkin 6.5.2.1.1 zorunluluklarına uymayan orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler) kullanılmaya devam edebilir.

31 Aralık 2004 tarihinden itibaren yürürlükte olan 6.1.5.2.6 zorunlulukları uyarınca 1Temmuz 2005 tarihinden önce yayınlanan, ancak 4.1.1.21 zorunluluklarına uymayan, yüksek veya orta molekül kütlesine sahip polietilenden yapılan variller, bidonlar ve tekparça ambalajlar için tip onayları 31 Aralık 2009 tarihine kadar geçerlidir. Bu tip onayları temel alınarak üretilen ve işaretlenen bu gibi ambalajlar, 4.1.1.15’te belirtilen sürenin bitimine kadar kullanılabilir.

31 Aralık 2004 tarihinde kadar geçerli olan, alt başlık 5.3.2.2. zorunluluklarını karşılayan mevcut turuncu renkli plakalar; aracın oryantasyonuna bakılmaksızın plaka, numaralar ve harfler takılı kalması ile ilgili 5.3.2.2.1 ve 5.3.2.2.2 zorunluluklarını karşılaması kaydıyla kullanmaya devam edilebilir.

(Silindi)

(Silindi)

31 Aralık 2006 tarihine kadar yürürlükte olan 6.1.6.1 (a) uyarınca 1 Temmuz 2007 tarihinden önce düzenlenmiş olan, ancak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 6.1.6.1 (a) zorunluluklarına uymayan, yüksek veya orta molekül kütlesine sahip polietilenden yapılan variller, bidonlar, kompozit paketlemeler ve yüksek molekül kütlesine sahip polietilenden yapılan IBC’ler için tip onayları geçerli olmaya devam eder.

(Silindi)

(Silindi)

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018