Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 2 için basınçlı hazneler ve hazneler

1 Ocak 1997 tarihinden önce yapılmış ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ADR zorunluluklarına uygunluk göstermeyen, fakat 31 Aralık 1996 tarihine kadar ADR uyarınca kullanılmasına izin verilmiş hazneler, P200 ve P203 ambalajlama talimatlarında ön görülen periyodik test zorunluluklarına uyuyorsa bu tarihten sonra da taşınmaya devam edebilir.

(Silindi)

1 Ocak 2003 tarihinden önce yapılmış olan, Sınıf 2'ye ait nesnelerin taşınması için tasarlanmış hazneler, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra da 31 Aralık 2002’ye kadar yürürlükte kalmış olan zorunluluklara uygun işaretleri taşımaya devam edebilir.

6.2.5 uyarınca artık tanınmayan teknik kodlar uyarınca tasarlanmış ve yapılmış basınçlı hazneler, kullanılmaya devam edebilir.

Yapıldıkları sırada geçerli olan ADR hükümlerine göre, yapıldıkları sırada geçerli olan standartlar (bkz. 6.2.4) uyarınca tasarlanan ve yapılan basınçlı hazneler ve kapakları, belirli bir geçici önlem ile kısıtlanmadıkça halen kullanılabilir.

31 Aralık 2008 tarihine kadar yürürlükte olan 4.1.4.4 zorunlulukları uyarınca 1 Temmuz 2009 tarihinden önce yapılmış olan, ancak 1 Ocak 2009 tarihinde itibaren geçerli olan 4.1.3.6 zorunluluklarına uymayan, Sınıf 2 maddeleri haricindeki maddeler için kullanılan basınçlı hazneler, 31 Aralık 2008 tarihine kadar yürürlükte olan 4.1.4.4 zorunluluklarına uyması kaydıyla, kullanılmaya devam edebilir.

(Silindi)

(Silindi)

1 Ocak 2015 tarihinden önce yapılan silindirler için, 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerli olan P200 (10) ambalajlama talimatı hükümleri ile 4.1.4.1, özel ambalajlama hükmü v ADR’ye Anlaşmaya Taraf Ülkeler tarafından uygulanabilir.

UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 gazlarının taşınması için kullanılan, 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerli olan ambalajlama talimatı P200 (10), 4.1.4.1 özel ambalajlama talimatı v uyarınca periyodik muayene için 15 yıllık aralıklara tabi tekrar doldurulabilir kaynaklanmış çelik silindirler, bu hükümler uyarınca periyodik muayeneye tabi olmaya devam edebilir.

Gaz kartuşları için uygunluk değerlendirmesi için 1.8.6, 1.8.7 veya 1.8.8 zorunlulukları uygulanmayan ve 1 Ocak 2013 tarihinden önce üretilmiş ve hazırlanmış gaz kartuşları, diğer ADR hükümlerini karşılamaları şartıyla kullanılmaya devam edilebilir.

Basınçlı kurtarma kapları 31 Aralık 2013 tarihine kadar ulusal mevzuata uygun olarak üretebilir veya onaylanabilir. 1 Ocak 2014 tarihinden önce ulusal mevzuata uygun olarak üretilmiş ve onaylanmış basınçlı kurtarma kapları, kullanıldıkları ülkelerin yetkili makamlarının onayıyla kullanılmaya devam edilebilir.

1 Temmuz 2013 tarihinden once üretilmiş ancak 1 Ocak 2013’ten itibaren geçerli olan 6.2.3.9.7.2 ve 6.2.3.9.7.3 veya 1 Ocak 2015 ten sonra geçerli olan 6.2.3.9.7.2 şartlarına uygun işaretlenmemiş tüp demetleri 1 Temmuz 2015 ten sonrasına denk gelen periyodik muayene tarihine kadar kullanılabilir.

1 Ocak 2016'dan önce 6.2.3 uyarınca ve taşıma ve kullanım ülkelerinin yetkili makamları tarafından onaylanan bir şartnameye uygun olarak, fakat 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P208 (1)’de gerektiği üzere ISO 11513:2011 ya da ISO 9809-1:2010'a uygun olmayan şekilde inşa edilmiş tüpler, 4.1.6.1 genel ambalaj gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla emilmiş gazların taşınması için kullanılabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018