Karayolunda Tehlikeli Madde

Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri

Gövde teçhizatının Bölüm 6.8 zorunluluklarına uyması halinde, 1 Ekim 1978 tarihinden itibaren geçerli zorunlulukların yürürlüğe girmesinden önce yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri hizmette tutulabilir. Sınıf 2'ye ait soğutulmuş sıvılaştırılmış gazların taşınması hariç olmak üzere, çeper kalınlığı yumuşak çelik durumunda en az 0,4 Mpa (4 bar) (ölçüm basıncı) hesaplama basıncına, alüminyum ve alüminyum alaşımları durumunda 200 kPa (2 bar) (ölçüm basıncı) hesaplama basıncına sahip olmalıdır. Tankların dairesel kesit alanları dışında, hesaplamalarda esas alınacak olan çap, tankın gerçek kesit alanınınkine eşit bir daire değerinde olmalıdır.

Geçici koşullarla hizmette tutulan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri için periyodik testler, 6.8.2.4 ve 6.8.3.4 zorunlulukları ile diğer çeşitli sınıflara özel zorunluluklar uyarınca yürütülebilir. Daha yüksek bir test basıncı önceki zorunluluklar tarafından öngörülmedikçe, alüminyum ve alüminyum alaşım gövdeler için 200 kPa (2 bar) (ölçüm basıncı) yeterli olacaktır.

1.6.3.1’deki ve 1.6.3.2'deki geçici koşulları sağlayan ve tehlikeli malların taşınması için onaylanmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri 30 Eylül 1993 tarihine kadar kullanılabilir. Sınıf 2 malzemelerinin taşınması için tasarlanmış veya duvar kalınlığı ve teçhizat özellikleri bölüm 6.8'e uygun olan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri için bu geçici dönem uygulanamaz.

(a) 1 Mayıs 1985 tarihinden önce, 1 Ekim 1978 ve 30 Nisan 1985 tarihleri arasında yürürlükte olan ADR zorunluluklarına uygun olarak yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, 1 Mayıs 1985 tarihinden sonra geçerli olan zorunlulukları sağlamasa bile bu tarihten sonra da kullanılabilir;
(b) 1 Mayıs 1985 ile 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren geçerli olan zorunluluklar süresince yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, o güne kadar geçerli ADR mevzuatına uygun yapıldıysa, ADR zorunluluklarını tam yerine getirmese bile, bu tarihten sonra da kullanılabilir.

31 Aralık 1992 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1993 tarihinden önce yapılmış, ancak 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri halen kullanılabilir.

(a) 1 Ocak 1978 ile 31 Aralık 1984 tarihleri arasında yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, 31 Aralık 2004 tarihinden sonra kullanılırsa, 1 Ocak 1990'dan itibaren geçerli olan ve çeper kalınlığı ile hasarlara karşı korumaya ilişkin marjinal 211 127(5)
zorunluluklarına uymalıdır.
(b) 1 Ocak 1985 ile 31 Aralık 1989 tarihleri arasında yapılmış sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, 31 Aralık 2010 tarihinden sonra kullanılırsa, 1 Ocak 1990'dan itibaren geçerli olan ve gövde kalınlığı ile hasarlara karşı korunmaya ilişkin marjinal 211 127(5) zorunluluklarına uymalıdır.

31 Aralık 1998 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1999 tarihinden önce yapılmış, ancak 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli zorunluluklara uymayan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri halen kullanılabilir.

ADR'deki tadiller nedeniyle, bazı gazların tam taşıma isimlerinin değiştirilmiş olması halinde, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri veya levhalar (bkz.6.8.3.5.6 (b) veya (c)) üzerindeki gaz isimlerinin bundan sonraki ilk periyodik testte uygulanmaya başlaması koşuluyla, levhalar ve gövdenin kendisi üzerindeki isimlerin değiştirilmesine gerek yoktur (bkz. 6.8.3.5.2 veya 6.8.3.5.3).

(Rezerve edilmiş)

(Rezerve edilmiş)

31 Aralık 1996 tarihine kadar geçerli zorunluluklar uyarınca 1 Ocak 1997 tarihinden önce yapılmış, ancak 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren geçerli olan marjinal 211 332 ve 211 333 zorunluluklarına uymayan sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri halen kullanılabilir.

(Rezerve edilmiş)

(Silindi)

(Rezerve edilmiş)

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018