Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Üretim denetimi, bir Xa kurumu tarafından yürütülür ve 6.2.6’da belirtilen testler Xa kurumu veya bu Xa kurumu tarafından onaylanan IS-kurumu tarafından yapılır; Xa ve IS kurumlarının tanımları için, bkz. 6.2.3.6.1’deki tanımlar. Uygunluk değerlendirmesi ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı, temsilcisi veya onaylı muayene kurumu tarafından yapılır.

1.8.8’in uygulanması ile, başvuru sahibi gaz kartuşlarının 6.2.6 hükümleri ve geçerli diğer tüm ADR hükümleri ile uyumlu olmasının kendi sorumluluğunda olduğunu gösterir ve beyan eder.

Başvuru sahibi aşağıdakileri yerine getirir:
(a) 1.8.8.2'ye göre gaz kartuşlarının tüm tiplerinin (kullanılacak malzemeler ve o tipin varyasyonları dahil, örn. hacim, basınç, çizim ve kapama ve tahliye düzenekleri) tasarım tipi incelemesini yapar;
(b) 1.8.8.3 uyarınca tasarım, üretim, muayene ve test için onaylı bir kalite sistemi kullanır;
(c) 6.2.6’daki gerekli testler için 1.8.8.4 uyarınca onaylı bir test düzeni yürütür;
(d) Kendi tercih ettiği Anlaşmaya Taraf Ülkenin Xa kurumuna üretim denetimi ve testle ilgili kalite sistemi onayı için başvurur; başvuru sahibi Anlaşmaya Taraf Ülkede kurulmuş bir işletme değilse, Anlaşmaya Taraf Ülkeye ilk taşımadan önce Anlaşmaya Taraf Ülkenin bir Xa kuruluşuna başvurur;
(e) Gaz kartuşunun nihai montajı, başvuru sahibinin diğer bir veya birkaç işletmesi tarafından üretilen parçalarla yapılıyorsa, gaz kartuşlarını tip inceleme sertifikasının hükümlerine uygun olarak nasıl monte ettiğini ve doldurduğunu gösteren yazılı talimatlar sunar.

Başvuru sahibinin talimatları uyarınca gaz kartuşlarını monte eden veya dolduran başvuru sahibi ve işletmelerinin, 1.8.7.6.1 (d) ve 1.8.7.6.2 (b) hariç olmak üzere 1.8.7.6 hükümlerine uygunluğunun yeterli olduğunu Xa kurumuna gösterdiği durumlarda, 6.2.6’da belirtilen muayenelerin ve testlerin bir kısmını veya tümünü gerçekleştirebilecek bir kurum içi muayene hizmeti kurabilirler.

Tasarım tipi incelemesi

Başvuru sahibi uygulanan teknik standart(lar) dahil olmak üzere gaz kartuşlarının tüm tipleri için teknik belgeleri düzenler. 6.2.6’da referans verilmeyen bir standart uygulamayı seçerse, uygulanan standardı belgelere ekler.

Başvuru sahibi, üretim sırasında ve o tipin denetim sertifikasına göre gaz kartuşunun üretiminin sona erdiği tarihten itibaren asgari beş yıl boyunca, o tipin numuneleri ile birlikte teknik belgeleri Xa kurumunun erişimine hazır bulundurur.

Başvuru sahibi, dikkatli bir denetimin ardından azami on yıllık bir süre için geçerli olan tasarım tipi sertifikasını yayınlar; bu sertifikayı belgelere ekler. Bu sertifika, geçerli olduğu süre zarfında başvuru sahibinin o tipte gaz kartuşları üretmesine izin verir.

Bu süre zarfında ilgili ADR teknik zorunlulukları (referans standartlar dahil) değişirse ve tasarım tipi bu değişikliklere uymuyorsa, başvuru sahibi tip denetim sertifikasını iptal eder ve Xa kurumunu bu konuda bilgilendirir.

Dikkatli ve tam bir gözden geçirmenin ardından, başvuru sahibi azami diğer bir on yıllık süre için sertifikayı tekrar düzenleyebilir.

Üretim denetimi

Başvuru sahibi tarafından onaylanan tipi ve üretilen ürünün tasarım tipi sertifikasının hükümlerine ve geçerli ADR hükümlerine uygun olduğundan emin olunmak için tasarım tipi incelemesi prosedürünün yanı sıra üretim süreci de Xa kurumunun teftişine tabidir. 1.8.8.1.3 (e) uygulanırsa, montaj ve doldurma işletmeleri bu prosedüre dahil edilir.

Başvuru sahibi, üretim sürecinin geçerli ADR hükümlerine, tasarım tipi sertifikasının ve eklerinin hükümlerine uymasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. 1.8.8.1.3 (e) uygulanırsa, montaj ve doldurma işletmeleri bu prosedüre dahil edilir.

Xa kurumu aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Başvuru sahibinin tasarım tipi denetimine uygunluğunu ve gaz kartuşlarının tipinin 1.8.8.2’de belirtilen teknik belgelere uygunluğunu doğrular;
(b) Üretim sürecinin, ilgili zorunluluklara ve belgelere uygun ürünler ürettiğini doğrular; gaz kartuşunun nihai montajı başvuru sahibinin diğer bir veya birkaç işletmesi tarafından üretilen parçalarla yapılıyorsa, Xa kurumu gaz kartuşlarının nihai montajdan ve doldurmadan sonra geçerli hükümlere tamamen uygun olduğunu ve başvuru sahibinin talimatlarının doğru bir biçimde uygulandığını doğrular;
(c) Parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesinden ve testlerden sorumlu personelin nitelikli ve bu personele onay verilmiş olduğunu doğrular;
(d) Teftiş sonuçlarının kaydını tutar.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018