Karayolunda Tehlikeli Madde

Karayolu işaretleri ve kısıtlama bildirimleri ile ilgili hükümler

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, işaretler ve sinyaller aracılığıyla tünel yasaklarını ve alternatif güzergahları gösterir.

Bu amaç doğrultusunda, tadil edilmiş UNECE İç Ulaştırma Komitesi Karayolu ile Taşıma Ana Çalışma Grubu’nun Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri üzerine Önergesi (R.E.2) ile yorumlandığı şekliyle Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri ile ilgili Viyana Sözleşmesi (Viyana, 1968) ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine ek Avrupa Anlaşması (Cenevre, 1971) uyarınca C, 3h işaretlerini ve D, 10a, 10b ve 10c ve sinyalleri kullanabilirler.

Uluslararası anlamda anlaşılır olması için Viyana Sözleşmesinde belirtilen işaretler, işaret sistemleri ve sinyaller, her işaret sınıfına özel şekillerle ve renklerle gösterilir ve mümkün olan yerlerde yazılı ibareler yerine grafik semboller kullanılır. Anlaşmaya Taraf Ülkelerin tanımlanan işaretleri ve sembolleri değiştirmeyi gerekli gördüğü durumlarda, değişiklikler sınıfa özgü bu şekilleri ve işaretleri değiştirmeyecek şekilde yapılır. Anlaşmaya Taraf Ülkelerin Viyana Sözleşmesine uymadığı durumlarda, tanımlanan işaretler ve semboller, değişikliklerin önemli içeriklerini değiştirmemesi kaydıyla, değiştirilebilir.

Tehlikeli mallar taşıyan araçların karayolu tünellerinden geçmesini yasaklayan trafik işaretleri ve sinyaller, alternatif güzergah seçmenin mümkün olacağı yerlere yerleştirilir.

Tünele giriş kısıtlandığında veya alternatif yol tanımlandığında, işaretler aşağıdaki şekilde ek panolarla gösterilir:
İşaret yok: Kısıtlama yok
B harfi olan ek pano bulunan işaret: Kategori B’deki tünellerde tehlikeli mal taşınmasında izin verilmeyen araçlar;
C harfi olan ek pano bulunan işaret: Kategori C’deki tünellerde tehlikeli mal taşınmasına izin verilmeyen araçlar;
D harfi olan ek pano bulunan işaret: Kategori D’deki tünellerde tehlikeli mal taşınmasına izin verilmeyen araçlar;
E harfi olan ek pano bulunan işaret: Kategori E’deki tünellerde tehlikeli mal taşınmasında izin verilmeyen araçlar;

Bölüm 3.2 Tablo A’nın sütun (15) te ‘(-)’ ile işaretlenen tehlikeli maddelerin taşınması hariç olmak üzere, 5.3.2 uyarınca turuncu renkli plaka ile işaretlenmesi gereken taşıma birimleri için tünel kısıtlamaları geçerli olacaktır. UN No. 2919 ve 3331 verilen tehlikeli maddeler için, tünellerden geçişe ilişkin kısıtlamalar 1.7.4.2 uyarınca yetkili makam(lar) tarafından onaylanan özel anlaşmanın bir parçası olabilir. E kategorisi tüneller için, bunlar aynı zamanda 3.4.13 uyarınca işaretlenmesi gereken taşıma birimleri ya da 3.4.13 uyarınca işaretlenmesi gereken konteynerlerın taşınması için de geçerli olacaktır.Söz konusu malları taşıyan taşıma birimlerinin 3.4.14 3 'e tabi olarak 3.4.13 uyarınca işaretlenmesi hariç olmak üzere, tehlikeli maddeler 1.1.3 uyarınca taşındığında tünel kısıtlamaları geçerli olmayacaktır.

Kısıtlamalar, resmi olarak yayımlanır ve herkesin erişimine açıktır. Anlaşmaya Taraf Ülkeler, bu kısıtlamalarla ilgili UNECE sekreterliğini bilgilendirir ve sekreterlik bu bilgiyi web sitesinde, herkesin erişimine açık olarak yayımlanır.

Anlaşmaya Taraf Ülkeler, tehlikeyi azaltmak için ve bazı araçların veya tüm araçların tünelleri kullanmasına (araçların eşlik ettiği konvoyların tünele girmesinden veya tünelden geçmesinden önceki beyan gibi) dair belirli kullanım önlemleri uyguladığında, bu kullanım önlemleri resmi olarak yayınlanır ve herkesin erişimine açıktır.

EMNİYET HÜKÜMLERİ

NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya yanlış kullanılmasını engelleyebilecek önlemler veya tedbirler anlamına gelir.

Genel hükümler

Tehlikeli malların taşınmasına müdahil olan tüm kişiler, sorumluluklarına bağlı olarak bu Bölümde belirtilen emniyet zorunluluklarını göz önünde bulundurmalıdır.

Tehlikeli mallar, yalnızca, uygun şekilde tanımlanan taşıyıcılar tarafından taşınabilir.

Tehlikeli malların taşınması sırasında geçici depolama olarak kullanılan geçici depolama terminalleri, geçici depolama alanları, araç depoları, yanaşma alanları ve manevra garları dahilindeki alanlar, uygun şekilde güvenliği sağlanmış ve düzgün şekilde kapatılmış olmalı, mümkün ve uygun olduğu durumlarda halkın erişimine açık olmamalıdır.

Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflarının bulunduğu bir kimlik taşır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018