Karayolunda Tehlikeli Madde

Tehlike Önceliği Tablosu

2.1.3.10 Tehlike önceliği tablosu

Sınıf ve ambalajla ma grubu

 

4.1, II

 

4,1, III

 

4.2, II

 

4.2, III

 

4.3, I

 

4.3, II

 

4.3, III

 

5.1, I

 

5.1, II

 

5,1, III

 

6.1, I DERMAL

 

6.1, I ORAL

 

6.1, II

 

6.1, III

 

8, I

 

8, II

 

8, III

 

9

 

3, I

KATI SIVI

4.1 3, I

KATI SIVI

4.1 3, I

KATI SIVI

4.2 3, I

KATI SIVI

4.2 3, I

4.3, I

4.3, I

4.3, I

KATI SIVI 5.1, I 3, I

KATI SIVI 5.1, I 3, I

KATI SIVI 5.1, I 3, I

3, I

3, I

3, I

3, I

3, I

3, I

3, I

3, I

3, II

KATI SIVI

4.1 3, II

KATI SIVI

4.1 3, II

KATI SIVI

4.2 3, II

KATI SIVI

4.2 3, II

4.3, I

4.3, II

4.3, II

KATI SIVI 5.1, I 3, I

KATI SIVI 5.1, II 3, II

KATI SIVI 5.1, II 3, II

3, I

3, I

3, II

3, II

8, I

3, II

3, II

3, II

3, III

KATI SIVI

4.1 3, II

KATI SIVI

4.1 3, III

KATI SIVI

4.2 3, II

KATI SIVI

4.2 3, III

4,3, I

4.3, II

4.3, III

KATI SIVI 5.1, I 3, I

KATI SIVI 5.1, II 3, II

KATI SIVI 5.1, III 3, III

6.1, I

6.1, I

6.1, II

3, III a

8, I

8, II

3, III

3, III

4.1, II

   

4.2, II

4.2, II

4.3, I

4.3, II

4.3, II

5.1, I

4.1, II

4.1, II

6.1, I

6.1, I

KATI SIVI 4.1, II 6.1, II

KATI SIVI 4.1, II 6.1, II

8, I

KATI SIVI 4.1, II 8, II

KATI SIVI 4.1, II 8, II

4.1, II

4.1, III

   

4.2, II

4.2, III

4.3, I

4.3, II

4.3, III

5.1, I

4,1, II

4.1, III

6.1, I

6.1, I

6.1, II

KATI SIVI 4.1, III 6.1, III

8, I

8, II

KATI SIVI 4.1, III 8, III

4.1, III

4.2, II

       

4.3, I

4.3, II

4.3, II

5.1, I

4.2, II

4.2, II

6.1, I

6.1, I

4.2, II

4.2, II

8, I

4.2, II

4.2, II

4.2, II

4.2, III

       

4.3, I

4.3, II

4.3, III

5.1, I

5.1, II

4.2, III

6.1, I

6.1, I

6.1, II

4.2, III

8, I

8, II

4,2, III

4.2, III

4.3, I

             

5.1, I

4.3, I

4.3, I

6.1, I

4.3, I

4.3, I

4.3, I

4,3, I

4.3, I

4.3, I

4.3, I

4.3, II

             

5.1, I

4.3, II

4.3, II

6.1, I

4.3, I

4.3, II

4.3, II

8, I

4.3, II

4.3, II

4.3, II

4.3, III

             

5.1, I

5.1, II

4.3, III

6.1, I

6.1, I

6.1, II

4.3, III

8, I

8, II

4.3, III

4.3, III

5.1, I

                   

5.1, I

5.1, I

5,1, I

5.1, I

5,1, I

5,1, I

5.1, I

5,1, I

5.1, II

                   

6.1, I

5.1, I

5.1, II

5.1, II

8, I

5.1, II

5.1, II

5.1, II

5.1, III

                   

6.1, I

6.1, I

6.1, II

5.1, III

8, I

8, II

5.1, III

5.1, III

6.1, I DERMAL

                           

KATI SIVI 6.1, I 8, I

6.1, I

6.1, I

6.1, I

6.1, I ORAL

                           

KATI SIVI 6.1, I 8, I

6.1, I

6.1, I

6.1, I

6.1, II SOLUMA

                           

KATI SIVI 6.1, I 8, I

6.1, II

6.1, II

6.1, II

6.1, II DERMAL

                           

KATI SIVI 6.1, I 8, I

KATI SIVI 6.1, II 8, II

6.1, II

6.1, II

6.1, II ORAL

   

 

KATI = Katı maddeler ve karışımlar

SIVI = Sıvı maddeler, karışımlar ve çözeltiler DERMAL = Deri yoluyla zehirlilik

ORAL = Ağız yoluyla zehirlilik SOLUMA = Solunum yoluyla zehirlilik Pestisitler için Sınıf 6.1

8.1

KATI SIVI 6.1, II 8, II

6.1, II

6.1, II

6.1, III

   

8, I

8, II

8, III

6.1, III

8, I

         

8, I

8, II

         

8, II

8, III

         

8, III

NOT 1: Tablonun kullanımını açıklamak için örnekler
Tek bir maddenin sınıflandırılması
Sınıflandırılacak olan maddenin tanımı:
Sınıf 3, paketleme grubu II ve Sınıf 8, paketleme grubu I kriterlerine uyan ismen belirtilmeyen bir amin.
Prosedür:
Satır 3 II’nin ve sütun 8 I’nın kesişimi 8 I’yı verir.
Dolayısıyla bu amin aşağıda belirtilen altında Sınıf 8’de sınıflandırılır:
UN No. 2734 AMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, ALEVLENİR, B.B.B. veya UN NO. 2734
POLİAMİNLER, SIVI, AŞINDIRICI, ALEVLENİR, B.B.B. paketleme grubu I
Bir karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırılacak olan karışımın tanımı:
Sınıf 3, paketleme grubu III'te sınıflandırılan bir alevlenir sıvı, Sınıf 6.1, paketleme grubu II'de sınıflandırılan bir zehirli madde ve Sınıf 8, paketleme grubu 1'de sınıflandırılan aşındırıcı bir madde.
Prosedür:
Satır 3 III ve sütun 6.1 II’nin kesişimi 6.1.II’yi verir.
Satır 6.1 II’nin ve sütun 8 I’nın kesişimi 8 I LIQ’yu (SIVI) verir.
Dolayısıyla daha ayrıntılı tanımlanamayan bu karışım aşağıdaki şekilde Sınıf 8 altında sınıflandırılır:
UN No. 2922 AŞINDIRICI SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. paketleme grubu I
NOT 2:Karışımların ve çözeltilerin, bir sınıf ve paketleme grubu altında sınıflandırılmasına ilişkin örnekler:
Sınıf 3, (II)’de bulunan bir benzen içindeki Sınıf 6.1, (II)'deki fenol çözeltisi, bu çözeltinin fenolün zehirli olması nedeniyle, Sınıf 3, (II)'de UN No. 1992 ALEVLENİR SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B. kaydı altında sınıflandırılır.
Sınıf 6.1, (II)'deki sodyum arsenat ile Sınıf 8, (II)'deki sodyum hidroksitin katı karışımı, Sınıf 6.1 (II)'de UN No. 3290 ZEHİRLİ, KATI, AŞINDIRICI, İNORGANİK, B.B.B. kaydı altında sınıflandırılır.
Sınıf 4.1, (III)'deki ham ya da arıtılmış naftalinin Sınıf 3, (II)'deki petrol içerisindeki çözeltisi, Sınıf 3, (II)'de UN No. 3295 HİDROKARBONLAR, SIVI, B.B.B. kaydı altında sınıflandırılır.
Sınıf 3, (III)'deki hidrokarbonlardan ve Sınıf 9, (II)'deki poliklorinlenmiş bifenillerden (PCB) oluşan bir karışım, Sınıf 9, (II)'de UN No. 2315 POLİKLORİNLENMİŞ BİFENİLLER SIVI veya UN No. 3442 POLİKLORİNLENMİŞ BİFENİLLER KATI altında sınıflandırılır.
Sınıf 3'teki propilenimin ile Sınıf 9, (II)'deki poliklorinlenmiş bifeniller (PCB)'den oluşan bir karışım, Sınıf 3 'de UN No. 1921 PROPİLENİMİN, ENGELLENMİŞ kaydı altında sınıflandırılır.

Numunelerin sınıflandırılması

Bir maddenin sınıfı belirsiz olduğu zaman ve daha fazla test için taşınması gerektiğinde, maddeyi gönderenin bilgisine ve aşağıda belirtilen maddelerin uygulanmasına göre, geçici bir sınıf, uygun sevkiyat adı ve UN numarası atanır:
(a) Bölüm 2.2'deki sınıflandırma kriterleri ve
(b) Bu Bölümdeki zorunluluklar
Seçilen uygun sevkiyat adı için mümkün olan en katı paketleme grubu kullanılır.
Bu hükmün kullanıldığı durumlarda, uygun sevkiyat adıne "NUMUNE" kelimesi eklenir (örn., "ALEVLENİR SIVI, B.B.B., NUMUNE"). Bazı durumlarda, belirli bir sınıflandırma kriterine (örneğin GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ALEVLENİR, UN No. 3167) uygun olabileceği düşünülüyorsa, madde numunesi için verilen uygun sevkiyat adı kullanılır. Numunenin taşınmasında B.B.B. kaydı kullanıldığında, uygun sevkiyat adıne Bölüm 3.3'teki 274 özel hükümde şart koşulan teknik ismin eklenmesine gerek yoktur.

Madde numuneleri, geçici olarak atanan uygun sevkiyat adınin koşullarına göre, aşağıda belirtilen zorunluluklar sağlandığı takdirde, taşınır:
(a) Madde, Bölüm 2.2'nin alt başlık 2.2.x.2'sine veya Bölüm 3.2'ye göre taşınması kabul edilmeyen bir madde olarak kabul edilmez ise;
(b) Maddenin Sınıf 1 kriterlerine uygun olduğu düşünülmezse veya bir radyoaktif malzeme veya bulaşıcı madde olarak düşünülmez ise;
(c) Kendinden reaktif bir maddeyse veya organik bir peroksit ise sırasıyla, 2.2.41.1.15'e veya 2.2.52.1.9'a uygunluk gösteriyor ise;
(d) Numune, paket başına net kütlesi 2,5 kg geçmeyen kombine bir ambalajda taşınır ise ve
(e) Numune diğer maddeler ile birlikte paketlenmez ise.

Boş, temizlenmemiş, hasarlı ambalajların sınıflandırılması

Yenileme, onarım, rutin bakım, yeniden imal etme ya da yeniden kullanım haricinde, malzemesinin bertarafı, geri dönüşümü ya da geri kazanımı için taşınan boş temizlenmemiş ambalajlar, büyük ambalajlar ya da IBCler veya bunların parçaları için bu bölümün gerekliliklerini karşılıyorsa UN 3509 numarası atanabilir.

2.2

SINIFA ÖZGÜ HÜKÜMLER

Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler

Kriterler

Sınıf 1 başlığı aşağıdakileri kapsar:
(a) Patlayıcı maddeler: Çevreye hasar verebilecek bir hızda, sıcaklıkta ve basınçta, kimyasal tepkimeler sonucu gazlar oluşturabilen, katı veya sıvı maddeler (veya madde karışımları).
Piroteknik maddeler: Patlayıcı olmayan ve kendine yeterli, ekzotermik kimyasal tepkimeler sonucu ısı, ışık, ses, gaz veya duman veya bunların bir karışımı biçiminde etki vermek üzere tasarlanmış maddeler veya madde karışımları;
NOT 1: Kendileri patlayıcı olmayan, ancak patlayıcı gaz, buhar veya toz bulutu oluşturabilecek maddeler, Sınıf 1'in maddeleri değildir.
NOT 2: Ayrıca, şu maddeler de Sınıf 1 dışındadır: Su veya alkol içeriği belirtilen sınırları aşan su ya da alkol emdirilmiş patlayıcılar ile plastikleştirici içeren patlayıcılar (bu patlayıcılar Sınıf 3'e veya Sınıf 4.1'e atanır) ve gösterdikleri baskın tehlike nedeniyle Sınıf 5.2'ye atanan patlayıcılar.
(b) Patlayıcı nesneler: Bir veya daha fazla patlayıcı veya piroteknik madde içeren nesneler;
NOT: Dikkatsizlik sonucu veya kaza ile ateş alması veya taşıma sırasında tepkimenin başlaması sonucunda, alete, fırlama, ateş, duman, ısı veya yüksek ses ile hiç bir dış hasar vermeyecek kadar düşük miktarda ya da özellikle patlayıcı ve/veya piroteknik madde içeren aygıtlar, Sınıf 1 zorunluluklarına tabi değildir.
(c) Patlama yoluyla pratik bir etki veya bir piroteknik etki oluşturmak üzere imal edilmiş ve yukarıda söz edilmeyen maddeler ve nesneler.
Sınıf 1 amaçları uyarınca, aşağıdaki tanım geçerlidir:
Flegmatize edilmiş ifadesi, elleçleme ve taşıma sırasında emniyetini arttırmak için bir patlayıcıya eklenen bir madde (veya “flegmatizör”) anlamına gelir. Flegmatizör, patlayıcıyı şunlara karşı duyarlılığı azaltılmış veya daha az hassas hale getirir: Isı, şok, darbe, çarpma veya sürtünme. Tipik flegmatize edici ajanlar, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, şunlardır: Mum, kağıt, su, polimerler (klorofloropolimerler gibi), alkol ve yağlar (petrol jelatini ve parafin gibi).

Patlayıcı özelliklere sahip olan veya olduğu düşünülen herhangi bir maddenin veya nesnenin, Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım I'de tanımlanan testler, prosedürler ve kriterlere göre Sınıf 1'de tanımlanması düşünülür.
Sınıf 1'e atanan bir madde veya nesne, Bölüm 3.2 Tablo A'da B.B.B. kaydına veya isme atanmış ve Testler ve Kriterler Elkitabı kriterlerini sağlıyorsa taşıma için kabul edilir.

Sınıf 1'deki maddeler ve nesneler UN Numarasına ve bir isim veya Bölüm 3.2 Tablo A'da B.B.B.’de listelenen bir kayda atanır. Bölüm 3.2 Tablo A'daki nesneleri ve maddelerin isimlerinin yorumunda 2.2.1.4'deki sözlük temel alınır.
Test etme, sınıflandırma, araştırma ve geliştirme kalite kontrolünü geliştirmek amacı ile veya ateşleme patlayıcısı hariç, ticari numune olarak taşınan yeni veya mevcut patlayıcı maddelerin veya nesnelerin örnekleri UN No. 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI kısmında belirtilebilir.
Bölüm 3.2 Tablo A'daki gibi ismen belirtilmeyen nesneler ve patlayıcı maddeler, Sınıf 1'in B.B.B. kaydı veya UN No. 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI olarak belirtilir. Bunun dışında Bölüm 3.2 Tablo A'nın sütun (6)’da değinilen özel hükümlere göre yetkili makam tarafından özel bir izne bağlı olan taşınacak belli maddelerin belirtilmesi menşei ülkenin yetkili makamı tarafından yapılır. Bu yatkili makam ayrıca, bu maddelerin ve nesnelerin taşıma koşullarını yazılı olarak onaylar. Menşei ülke ADR'ye Anlaşmaya Taraf Ülke değilse, taşıma koşulları ve sınıflandırma sevkiyatın ilk ulaşacağı ADR Anlaşmaya Taraf Ülke ülkesinin yetkili makamı tarafından belirlenir.

Sınıf 1'in maddeleri ve nesneleri, 2.2.1.1.5 uyarınca bir bölümde ve 2.2.1.6 uyarınca bir uyumluluk grubunda sınıflandırılır. Bu bölüm, 2.2.1.1.5'teki tanımlar kullanılarak ve 2.3.0 ve2.3.1'de belirlenmiş olan test sonuçlarına göre yapılır. Uyumluluk grubu 2.2.1.1.6'da verilen tanımlara göre saptanır. Sınıflandırma kodu, bölüm numarası ve uyumluluk grubu harfinden oluşur.

Bölümlerin tanımı

 
Bölüm 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).
Bölüm 1.2 Fırlama tehlikesi olan ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan maddeler ve nesneler.
Bölüm 1.3 Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisibirden olan, ancak kütle olarak patlama tehlikesi olmayan madde ve nesneler. Bu madde ve nesneler:
(a) Yandıklarında önemli miktarda radyan ısıya neden olur veya
(b) Birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi oluşturur.
Bölüm 1.4 Taşıma sırasında tutuşma veya tepkimenin başlaması durumunda sadece düşük bir patlama riski taşıyan madde ve nesneler. Etkileri, büyük ölçüde, sadece paket ile sınırlıdır ve dikkate alınabilecek ölçüde büyük parçacıkların, dikkate alınabilecek uzaklıklara fırlatılması beklenmez. Dışarıda oluşacak bir yangın ambalajın hemen hemen tüm içeriğinin bir anda patlamasına neden olmaz.
Bölüm 1.5 Kütle olarak patlama tehlikesi taşıyan, ancak, normal taşıma koşullarında, tepkimenin başlaması veya yanma halinden patlama haline geçme olasılığı çok az olacak kadar düşük düzeyde hassaslığı olan maddeler. Asgari bir zorunluluk olarak, harici yangın testinde patlamamaları gerekir.
Bölüm1.6 Kütle olarak patlama tehlikesi olmayan, aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki nesneler. Bu nesneler, sadece aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki maddeler içerir ve kaza ile tepkimenin başlaması konusunda göz ardı edilebilecek bir olasılık düzeyi sergiler.
NOT: Bölüm 1.6’daki nesnelerinin oluşturduğu risk, sadece tek bir nesnenin patlaması ile sınırlıdır.

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarının tanımı

Maddelerin ve nesnelerin uyumluluk gruplarının tanımı
A Birincil patlayıcı madde.
B Birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkin koruyucu özelliği olmayan nesne. Birincil patlayıcı madde içermemelerine karşın, dinamit için tutuşturucular, dinamit için tutuşturucu bileşimleri ve başlık tipi kapsül bu gruba dahil edilir.
C İTİCİ patlayıcı madde veya diğer ani yanmalı patlayıcı madde veya benzeri patlayıcı madde içeren nesne.
D İkincil infilaklı patlayıcı madde veya kara barut veya ikincil infilaklı patlayıcı madde içeren nesne, her durumda da, tepkimeyi başlatıcı düzenek ve itici yükü olmayan veya birincil patlayıcı madde içeren ve iki veya daha fazla etkili koruyucu özelliği olan nesne.
E Tepkime başlatacak düzeneği olmadan itici barutu olan (alevlenir bir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında), ikincil infilaklı patlayıcı madde içeren nesne.
F Kendi kendine tepkime başlatma sistemi olan bir ikincil infilaklı patlayıcı madde içeren, itici barutu (alevlenir bir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren dışında), olan veya olmayan nesne.
G Piroteknik madde veya bir ısıl teknik madde içeren nesne veya hem patlayıcı bir madde hem de bir aydınlatıcı, yangın çıkartıcı, gözyaşı veya duman yapıcı madde içeren nesne (su ile etkinleşen bir nesne veya beyaz fosfor, bir piroforik madde, alevlenir bir sıvı veya jel veya hipergolik sıvı içeren bir nesne dışında).
H Hem patlayıcı madde hem de beyaz fosfor içeren nesne.
J Hem patlayıcı madde hem de alevlenir bir sıvı veya jel içeren nesne.
K Hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesne.
L Patlayıcı madde veya patlayıcı madde içeren ve özel bir risk taşıyan (örneğin, su ile etkinleşme veya hipergolik sıvıların, fosfitlerin veya piroforik bir maddenin varlığı nedeniyle) ve bu nedenle her türün birbirinden yalıtılması gereken nesne.
N Sadece aşırı derecede düşük hassaslık düzeyindeki maddeleri içeren nesneler.
S Kaza ile işlevsel hale gelmesi sonucu oluşacak tehlikeli etkilerin ambalaj içinde sınırlı kalacağı bir biçimde (ambalaj yangın nedeniyle bozulmadığı takdirde) ambalajlanmış veya tasarlanmış ve tehlike oluşması halinde tüm patlama veya fırlatma etkilerinin sınırlı olup ambalajın hemen yakınında yapılacak yangınla mücadele veya diğer acil durum müdahale çabalarını engellemeyen madde veya nesne.
NOT 1: Belirli bir ambalaj içinde ambalajlanmış her madde veya nesne sadece bir tek uyumluluk grubuna atanabilir. S uyumluluk grubunun kriteri ampirik olduğundan, bu gruba atanma mutlaka bir sınıflandırma kodunun atanması için yapılacak testlere bağlıdır.
NOT 2: Uyumluluk grubu D’nin veya E’nin nesneleri, kendi tepkime başlatma sistemleri ile birlikte yerleştirilebilir veya ambalajlanabilir, ancak bu sistemlerin, sistemin kaza ile işlemesi durumunda bir patlamayı engelleyecek en az iki etkin koruyucu özelliği bulunmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış maddeler ve ambalajlar uyumluluk grubu D veya E içinde sınıflandırılır.
NOT 3: Uyumluluk grubu D’nin veya E’nin nesneleri, Başlık 4.1.10'daki MP 21 karışık ambalajlama hükümlerine uygun olmaları kaydıyla, iki etkin koruma sistemi olmayan kendi kendine tepkime başlatma sistemleri (yani, uyumluluk grubu B içerisinde sınıflandırılmış tepkime başlatma sistemleri) ile birlikte ambalajlanabilir. Bu şekilde hazırlanmış ambalajlar, uyumluluk grubu D veya E içinde sınıflandırılır.
NOT 4: Nesneler kendi ateşleme sistemleri ile birlikte ambalajlanabilir, ancak bu ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında işlev görecek durumda olmamalıdır.
NOT 5: Uyumluluk grubu C, D ve E'de bulunan nesneler birlikte ambalajlanabilir. Bu şekilde hazırlanmış ambalajlar uyumluluk grubu E içinde sınıflandırılır.

 

Havai fişeklerin bölümlere atanması

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018