Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma için kabul edilmeyen gazlar

Sınıf 2'deki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda dekompozisyon, değişimler ve polimerizasyon gibi tüm tehlikeli reaksiyonların herhangi bir olasılığını engelleyecek önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI;
- UN No. 2421 AZOT TRİOKSİT;
- UN No. 2455 METİL NİTRİT;
- Soğutulmuş sıvılaştırılmış, 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar;
- UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar;
- Gazları 2.2.2.1.5'e göre zehirli olan veya 4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarına göre piroforik olan itici olarak kullanılan aerosoller;
- Zehirlilik veya aşındırıcılık açısından paketleme grubu I kriterlerinin karşılayan içeriğe sahip aerosoller (bkz. 2.2.61 ve 2.2.8);
- 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200 uyarınca çok zehirli (200 ppm’den düşük LC50) piroforik olan küçük, gaz içeren hazneler.

Toplu kayıtların listesi

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

1 A

1956 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

1 O

3156 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1 F

1964 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.

1954 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENİR, B.B.B.

1T

1955 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

1 TF

1953 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B.

1 TC

3304 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

1 TO

3303 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1 TFC

3305 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

1 TOC

3306 SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Sıvılaştırılmış gazlar:

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2 A

1058 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR, alevlenir olmayan, karbondioksit, hava ve azot yüklü 1078 SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

R harfi ile gösterilen, aşağıda verilen gaz karışımları gibi:

70 °C’de buhar basıncı 1,3 MPa’yı (13 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,30 kg/l) daha düşük olmayan karışım F1;

70 °C’de buhar basıncı 1,9 MPa'yı (19 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,21 kg/l) daha düşük olmayan karışım F2;

70 °C’de buhar basıncı 3 MPa'yı (30 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,09 kg/l) daha düşük olmayan karışım F3;

NOT: Trikloroflorometan (Soğutucu R 11 ), 1.1.2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113 ), 1,1,1- trikloro-2,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113a) 1-kloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113b) Sınıf 2’ye ait maddelerden değildir. Buna rağmen, bu gazlar F1 ila F3 karışımları bileşimleri içerisine girer.

1968 İNSEKTİSİD GAZ, B.B.B.

3163 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

2 O

3157 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2 F

1010 1,3 BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ,

70 °C’de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu 0,525 kg/l’den daha düşük olmayan.

NOT: Bütadienler, kararlılaştırılmış ayrıca UN No. 1010 altında da sınıflandırılır, bkz. Bölüm 3.2 Tablo A.

1060 METİLASETİLEN VE PROPADİEN KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ

Aşağıda verilen hidrokarbonlu propadien ve metil asetilen karışımları gibi:

Hacimce, %63’ten daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 24’ten daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %14’ten daha az olmayan Karışım P1 ve

Hacimce, %48’den daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 50’den daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %5’ten

Sıvılaştırılmış gazlar:

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2 A

1058 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR, alevlenir olmayan, karbondioksit, hava ve azot yüklü 1078 SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

R harfi ile gösterilen, aşağıda verilen gaz karışımları gibi:

70 °C’de buhar basıncı 1,3 MPa’yı (13 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,30 kg/l) daha düşük olmayan karışım F1;

70 °C’de buhar basıncı 1,9 MPa'yı (19 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,21 kg/l) daha düşük olmayan karışım F2;

70 °C’de buhar basıncı 3 MPa'yı (30 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (1,09 kg/l) daha düşük olmayan karışım F3;

NOT: Trikloroflorometan (Soğutucu R 11 ), 1.1.2-trikloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113 ), 1,1,1- trikloro-2,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113a) 1-kloro-1,2,2-trifloroetan (Soğutucu R 113b) Sınıf 2’ye ait maddelerden değildir. Buna rağmen, bu gazlar F1 ila F3 karışımları bileşimleri içerisine girer.

1968 İNSEKTİSİD GAZ, B.B.B.

3163 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

2 O

3157 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2 F

1010 1,3 BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ,

70 °C’de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu 0,525 kg/l’den daha düşük olmayan.

NOT: Bütadienler, kararlılaştırılmış ayrıca UN No. 1010 altında da sınıflandırılır, bkz. Bölüm 3.2 Tablo A.

1060 METİLASETİLEN VE PROPADİEN KARIŞIMI, KARARLILAŞTIRILMIŞ

Aşağıda verilen hidrokarbonlu propadien ve metil asetilen karışımları gibi:

Hacimce, %63’ten daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 24’ten daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %14’ten daha az olmayan Karışım P1 ve

Hacimce, %48’den daha fazla metilasetilen ve propadien içermeyen, % 50’den daha fazla propan ve propilin içermeyen, C4- ayrıştırılmış hidro karbon yüzdesi hacimce %5’ten daha az olmayan Karışım P2 ve %1 ila 4 metilasetilen içeren propadien karışımları.

 

Sıvılaştırılmış gazlar (devamı)

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

2 F

(devamı)

1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B.

Aşağıdaki gibi karışımlar:

Karışım A, 70 °C’de buhar basıncı 1,1 MPa'yı (11 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu 0,525 kg/l'den düşük olmayan;

70 °C’de buhar basıncı 1,6 MPa'yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,516 kg/l) daha düşük olmayan karışım A01;

70 °C’de buhar basıncı 1,6 MPa’yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,505 kg/l) daha düşük olmayan karışım A02;

70 °C’de buhar basıncı 1,6 MPa’yı (16 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,495 kg/l) daha düşük olmayan karışım A0;

70 °C’de buhar basıncı 2,1 MPa’yı (21 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,485 kg/l) daha düşük olmayan karışım A1;

70 °C’de buhar basıncı 2,6 MPa’yı (26 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,474 kg/l) daha düşük olmayan karışım B1;

70 °C’de buhar basıncı 2,6 MPa’yı (26 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,463 kg/l) daha düşük olmayan karışım B2;

70 °C’de buhar basıncı 2,6 MPa (26 bar)'ı geçmeyen ve 50 °C’deki yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,450 kg/l) daha düşük olmayan karışım B;

70 °C’de buhar basıncı 3,1 MPa’yı (31 bar) geçmeyen ve 50 °C’deki bağıl yoğunluğu dikloroflorometanınkinden (0,440 kg/l) daha düşük olmayan karışım C;

NOT 1: Yukarıda bahsedilen karışımlar için, maddeleri tanımlamak için piyasa da alışılmış olan aşağıda belirtilen isimlerin kullanılmasına izin verilmiştir: A, A01, A02 ve A0 karışımları içim: BUTAN; C karışımları için: PROPAN.

NOT 2: Deniz veya hava yoluyla taşınmadan önce veya sonra taşıma için UN No. 1075 PETROL GAZLARI, SIVILAŞTIRILMIŞ, UN No. 1965 HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI,

SIVILAŞTIRILMIŞ kaydının alternatifi olarak kullanılabilir.

3354 İNSEKTİSİD GAZ, ALEVLENİR, B.B.B.

3161 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENİR, B.B.B.

2 T

1967 İNSEKTİSİD GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

3162 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

2 TF

3355 İNSEKTİSİD GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR B.B.B.

3160 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B.

2 TC

3308 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

2 TO

3307 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2 TFC

3309 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

2 TOC

3310 SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

3 A

3158 GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, B.B.B.

3 O

3311 GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B.

3 F

3312 GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, ALEVLENİR, B.B.B.

Çözünmüş gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

4

Sadece Bölüm 3.2 Tablo A'da belirtilen maddeler taşıma için kabul edilir.

Aerosoller ve küçük, gaz içeren hazneler

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

5

1950 AEROSOLLER

2037 HAZNELER, KÜÇÜK, GAZ İÇEREN (GAZ KARTUŞLARI) tahliye düzeneği

olmayan ve yeniden doldurulamayan

 

Basınç altında gaz içeren diğer nesneler

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

6A

2857 SOĞUTUCU MAKİNALAR, alevlenir olmayan, zehirsiz gazlar veya amonyak çözeltisi içeren (UN 2672)

3164 NESNELER, BASINÇLI, PNÖMATİK (alevlenir olmayan gaz içeren) veya 3164 NESNELER, BASINÇLI, HİDROLİK (alevlenir olmayan gaz içeren) veya

6F

3150 DÜZENEKLER, KÜÇÜK, HİDROKARBON GAZ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ veya

3150 KÜÇÜK DÜZENEKLER İÇİN HİDROKARBON GAZ YEDEKLERİ tahliye düzeneği

olan

3478 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren veya 3478 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, TEÇHİZAT İÇERİSİNDE, sıvılaştırılmış

alevlenir gaz içeren veya

3478 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, TEÇHİZAT İÇERİSİNDE, sıvılaştırılmış

alevlenir gaz içeren

3479 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, metal hidritte hidrojen içerene veya

3479 YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, TEÇHİZAT İÇERİSİNDE, metal hidrit içinde

hidrojen içeren veya

3479 TEÇHİZAT İLE AMBALAJLANMIŞ YAKIT HÜCRELİ KARTUŞLAR, metal hidrit

içinde hidrojen içeren veya

Gaz numuneleri

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

7 F

3167 GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ALEVLENİR, B.B.B., soğutulmamış sıvı

7 T

3169 GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ZEHİRLİ, B.B.B., soğutulmamış sıvı

7 TF

3168 GAZ NUMUNESİ, BASINÇSIZ, ZEHİRLİ, ALEVLENİR, B.B.B.,

soğutulmamış sıvı

 

Basınç altındaki kimyasallar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

8A

3500 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B.

8F

3501 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENİR, B.B.B

8T

3502 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ZEHİRLİ, B.B.B

8C

3503 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, AŞINDIRICI, B.B.B

8TF

3504 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENİR, ZEHİRLİ, B.B.B

8FC

3505 BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, ALEVLENİR, AŞINDIRICI, B.B.B

Adsorbe Gazlar

Sınıflandırma kodu

UN Maddenin veya nesnenin adı No.

9A

3511 ADSORBE GAZ, B.B.B.

9O

3513 ADSORBE GAZ, OKSİTLEYİCİ, B.B.B.

9F

3510 ADSORBE GAZ, YANICI, B.B.B.

9T

3512 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

9TF

3514 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, B.B.B.

9TC

3516 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

9TO

3515 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLEYİCİ, B.B.B.

9TFC

3517 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, YANICI, AŞINDIRICI, B.B.B.

9TOC

3518 ADSORBE GAZ, ZEHİRLİ, OKSİTLEYİCİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

 

Sınıf 3 Alevlenir sıvılar

Kriterler

Sınıf 3 başlığı, bu Sınıfa ait aşağıda özellikleri verilen maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri kapsar:
- 1.2.1’de “sıvılar” tanımının (a) bendine göre sıvı olarak tanımlanır;
- 50 °C sıcaklıkta, 300kPa’dan (3 bar) daha az buhar basıncına sahiptir ve 20 °C’de ve 101,3 kPa standart basınç altında tamamen gaz değildir;
- Parlama noktaları 60 °C’den daha düşüktür (ilgili test için, bkz. 2.3.3.1).
Sınıf 3 başlığı, aynı zamanda, parlama noktası 60 °C'nin üstünde olan sıvı maddeleri ve erimiş katı maddeleri de kapsar ve bunlar taşıma sırasında veya aktarma sırasında parlama noktasına eş veya daha yüksek bir sıcaklıkta ısıtılır. Bu maddeler UN No. 3256’ye atanmıştır.
Ayrıca, Sınıf 3 başlığı duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcıları da içerir. Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini bastırmak için homojen sıvı bir karışım oluşturmak üzere su ya da diğer sıvı maddelerin içinde çözünmüş halde veya süspansiyon halde bulunan patlayıcı maddelerdir. Bölüm 3.2 Tablo A'daki bunun gibi kayıtlar UN No. 1204, 2059, 3064,3343, 3357 ve 3379’dur.
NOT 1: Parlama noktası 35 °C’nin üzerinde olan, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 32.2.5'e göre yanmayı desteklemeyen maddeler, Sınıf 3'ün maddeleri değildir. Bununla birlikte bu maddeler parlama noktalarından daha yüksek veya parlama noktalarına eşit sıcaklıkta ısıtılırken taşıma için aktarılır ve taşıma edilirse, Sınıf 3 maddeleridir.
NOT 2: Yukarıdaki paragraf 2.2.3.1.1'den türetilerek, parlama noktaları 60 °C’den çok ve 100 °C’den az olan dizel yakıt, gazolin, sentetik olarak üretilen ürünler dahil olmak üzere ısıtmayağı (hafif) Sınıf 3, UN No. 1202 maddeleri olarak kabul edilir.
NOT 3: 2.2.61.1.4 ila 2.2.61.1.9 daki soluma durumunda çok zehirli olan yanıcı sıvılar ile parlarlama noktası 23 °C ve üzeri olan zehirli maddeler Sınıf 6.1 içerisindedir (bkz.2.2.61.1). Solunduğunda çok zehirli olan sıvılar Bölüm 3.2 Tablo A Sutun (2) de tam sevkiyat adı “Solunum yoluyla zehirli” veya Sutun (6)da Özel Hüküm 354 ile belirtilmiştir.
NOT 4: Yüksek derecede zehirli, zehirli ve daha az derecede zehirli ve parlama noktası 23 °C veya üzerinde olan pestisit olarak kullanılan alevlenir sıvı maddeler ve müstahzarlar Sınıf 6.1 maddeleri içerisindedir (bkz. 2.2.61.1).

Sınıf 3 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
F Alevlenir sıvılar, ikincil riski olmayan ve bu maddeleri içeren nesneler:
F1 Alevlenir sıvılar, parlama noktası 60 °C ve altında olan;
F2 Alevlenir sıvılar, parlama noktası 60 °C'den fazla olan, parlama noktasında veya üstündeki bir sıcaklıkta (yükseltilmiş sıcaklıktaki maddeler) taşınan veya taşıma için aktarılan;
F3 Alevlenir sıvılar içeren nesneler;
FT Alevlenir sıvılar, zehirli:
FT1 Alevlenir sıvılar, zehirli; FT2 Pestisitler;
FC Alevlenir sıvılar, aşındırıcı;
FTC Alevlenir sıvılar, zehirli, aşındırıcı;
D Duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar.

Sınıf 3 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddeler 2.2.3.3'ün ilgili kaydına atanır ve bu bölümün hükümlerine uygun olarak ilgili paketleme grubuna atanır. Alevlenir sıvılar, taşıma için arz ettikleri tehlike derecelerine göre, aşağıdaki ambalajlama gruplardan birinde sınıflandırılır:

Paketleme grubu

Parlama noktası (Kapalı kap)

Başlangıç kaynama noktası

                I

--

≤ 35°C

II a

< 23°C

> 35°C

III a

≥ 23°C ≤ 60°C

> 35°C

 

a Ayrıca bkz. 2.2.3.1.4.
(a) ikincil riske (risklere) sahip bir sıvı için paketleme grubu, yukarıdaki tablo uyarınca belirlenir ve ikincil riskin (risklerin) önemi göz önünde bulundurularak sınıflandırma ve paketleme grubu, 2.1.3.10’daki tehlike önceliği tablosu uyarınca belirlenir.

Boya, emaye, lake, vernikler, yapıştırıcılar, cilalar gibi parlama noktaları 23 oC ‘nin altında olan viskoz yanıcı sıvı maddeler, Testler ve Kriterler El Kitabı Kısım III alt başlık 32.3 te öngörülen aşağıdaki koşulların karşılanması durumunda, paketleme grubu III ‘e atanabilirler:
(a) Vizkozitesi2 ve parlama noktası aşağıdaki tabloya uygun olan:
 

Kinematik vizkozite (tahmini) ν (sıfıra yakın kayma hızında) 23 °C’de mm2/sn

 

Akış süresi t

saniye

Ağız (akış) çapı (mm)

Parlama noktası, kapalı- kap (°C)

20 < ν ≤ 80

20 < t ≤ 60

4

17 üstü

80 < ν ≤ 135

60 < t ≤ 100

4

10 üstü

135 < ν ≤ 220

20 < t ≤ 32

6

5 üstü

220 < ν ≤ 300

32 < t ≤ 44

6

-1 üstü

300 < ν ≤ 700

44 < t ≤ 100

6

-5 üstü

700 < ν

100 < t

6

Limitsiz

 

(b) Çözücü ayırma testinde, şeffaf çözücü katmanın %3'ten azı ayrılıyor;
(c) Karışım ya da herhangi bir ayrılan çözücü Sınıf 6.1 ya da Sınıf 8 kriterlerini karşılamıyor;
(d) Maddeler kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar içerisinde ambalajlanmıştır.
NOT: Bu hükümler aynı zamanda kuru kütlece %12.6'yı aşmayan bir nitrojen içeriği bulunan %20'den fazla nitroselüloz içermeyen karışımlar için de geçerlidir. Kuru kütlece %12.6'yı aşmayan bir nitrojen içeriği bulunan %20'den fazla fakat %55'ten fazla olmayan nitroselüloz içeren karışımlar UN No. 2059 atanan maddelerdir.
Parlama noktası 23 °C'nin altında olan ve şunları içeren karışımlar:
- nitrojen içeriği ne olursa olsun %55'ten fazla nitroselüloz; ya da
- kuru kütlece %12.6 üzerinde bir nitrojen içeriği bulunan %55'ten fazla olmayan nitroselüloz;
Sınıf 1 (UN No. 0340 ya da 0342) veya Sınıf 4.1 (UN No. 2555, 2556 ya da 2557) maddelerdir.
2 Vizkozitenin saptanması: Maddenin Newton yasalarına uymadığı veya vizkozitenin saptanması için akış kabının aksi şekilde uygun olmadığı durumlarda, maddenin dinamik vizkozite katsayını belirlemek için
23 °C’de ve kayma hızı sayısında değişken kayma hızına sahip bir vizkometre kullanılır. Elde edilen değerler, kayma hızına karşı taslak olarak belirlenir ve daha sonra sıfır kayma hızına göre tahmini olarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen ve yoğunluğa bölünen dinamik vizkozite, sıfıra yakın kayma hızında görünür kinematik vizkoziteyi verir.

 

Aşağıdaki özelliklere sahip viskoz sıvılar:
- parlama noktası 23 °C ya da üstünde olup 60 °C'den az ya da eşit olan;
- zehirli, aşındırıcı ya da çevreye zararlı olmayan;
- nitroselülozun kuru kütlesinde %12.6'dan fazla nitrojen içermemesi koşuluyla %20'den fazla nitroselüloz içermeyen; ve
- kapasitesi 450 litreden fazla olmayan kaplar içerisinde ambalajlanan; şu koşullara bağlı olarak ADR'ye tabi değildir:
(a) çözücü ayırma testinde (bkz. Testler ve Kriterler El Kitabı, Kısım III, alt bölüm 32.5.1), ayrılan çözücü katmanının yüksekliği toplam yüksekliğin %3'ünden azsa; ve
(b) viskozite testinde akış süresi (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt bölüm 32.4.3), 6 mm ağız (akış) çapıyla aşağıdaki değerlere eşit ya da bunlardan büyükse:
(i) 60 saniye; ya da
(ii) viskoz sıvı Sınıf 3 maddelerin %60'ından fazlasını içermiyorsa 40 saniye.

Ek katkılar sonucu Sınıf 3 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, 2.3.3.1’e ve 2.3.4'a uygun olarak test prosedürleri uyarınca ve 2.2.3.1.1'de verilen kriterler uyarınca, ismen belirtilen veya ismen belirtilen bir madde içeren, çözeltinin veya karışımın bu Sınıfın hükümlerine (bkz. 2.1.3) tabi olup olmayacağı belirlenebilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018