Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Sınıf 4,1’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

UN No. 3097'ye atanan yükseltgen alevlenir katılar, Sınıf 1'deki zorunluluklara uygun değilse, taşıma için kabul edilmez (ayrıca bkz. 2.1.3.7).

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- A tipindeki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım II, paragraf 20.4.2 (a));
- Sarı ve beyaz fosfor ari olmayan fosforlu sülfitler;
- Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenenlerden başka duyarlılığı azaltılan katı patlayıcılar;
- UN No. 2448 SÜLFÜR, ERİMİŞ'ten başka erimiş formdaki inorganik alevlenir maddeler.

Toplu kayıtların listesi

a Kendiliğinden yanmaya yatkın olan, toz veya başka bir alevlenir biçimde metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2. maddeleridir.
b Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan, toz veya başka bir alevlenir biçimde metaller ve metal alaşımları Sınıf 4.3 maddeleridir.
c Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan metal hidritler, Sınıf 4.3 maddeleridir. Alüminyum borohidrit veya alüminyum borohidrit aletlerde, Sınıf 4.2, UN No. 2870 maddeleridir.

Mevcut durumda atanmış ambalajlardaki kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin listesi

Mevcut durumda atanmış ambalajlardaki kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin listesi
"Ambalajlama Yöntemi" sütununda gösterilen "OP1" ila "OP8" kodları, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P520’deki ambalajlama yöntemlerine (ayrıca bkz. 4.1.7.1) atıfta bulunur. Taşıma edilecek kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, sınıflandırmayı, listelenen kontrol ve acil durum sıcaklıklarını (SADT'den türetilen) karşılar. IBC’lerde taşınmasında izin verilen maddeler için, bkz. 4.1.4.2, ambalajlama talimatı IBC520 ve Bölüm 4.2, portatif tank talimatı T23 uyarınca tanklarda taşınmasına izin verilenler için, bkz. 4.2.5.2.
NOT: Bu tabloda verilen sınıflandırma, teknik olarak saf madde esaslarına dayanır (%100’den daha düşük konsantrasyonların belirtildiği durumlar hariç). Diğer konsantrasyonlar için, madde Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II’de ve 2.2.41.1.17'de verilen prosedürlere göre farklı sınıflandırılabilir.
 

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE

Konsantras- yon (%)

Ambalaj- lama yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum sıcaklığı (°C)

UN

genel kaydı

Dipnotlar

ASETON-PİROGALLOL KOPOLİMER 2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT

100

OP8

   

3228

 

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP B, SICAKLIK KONTROLLÜ

< 100

OP5

   

3232

(1) (2)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP C

< 100

OP6

   

3224

(3)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP C, SICAKLIK KONTROLLÜ

< 100

OP6

   

3234

(4)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP D

< 100

OP7

   

3226

(5)

AZODİKARBONAMİD FORMÜLASYONU TİP D, SICAKLIK KONTROLLÜ

< 100

OP7

   

3236

(6)

2,2'-AZODİ(2,4-DİMETİL-4-METOKSİ- VALERONİTRİL)

100

OP7

-5

+5

3236

 

2,2'-AZODİ (2,4-DİMETİL-VALERONİTRİL)

100

OP7

+10

+15

3236

 

2,2'-AZODİ (ETİL-2-METİL-PROPİONAT)

100

OP7

+20

+25

3235

 

1.1-AZODİ(HEKZAHİDROBENZONİTRİL)

100

OP7

   

3226

 

2,2'-AZODİ (İZOBÜTİRONİTRİL)

100

OP6

+40

+45

3234

 

2,2' -AZODİ(İZOBÜTİRONİTRİL) su bazlı macun halinde

≤ 50%

OP6

   

3224

 

2,2'-AZODİ (2-METİLBÜTİRONİTRİL)

100

OP7

+35

+40

3236

 

BENZEN-1,3-DİSULFONİLHİDRAZİD, macun

halinde

52

OP7

   

3226

 

BENZEN SULFONİL HİDRAZİD

100

OP7

   

3226

 

4-(BENZİL(ETİL)AMİNO)-3- ETOKSİBENZENDİAZONYUM ÇİNKO

100

OP7

   

3226

 

4-(BENZİL(METİL)AMİNO)-3-ETOKSİ- BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+40

+45

3236

 

3-KLORO-4-DİETİLAMİNBENZEN- DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

   

3226

 

2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SULFONİL KLORÜR

100

OP5

   

3222

(2)

2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONİL KLORÜR

100

OP5

   

3222

(2)

2-DİAZO-1-NAFTOL SÜLFONİK ASİT ESTER KARIŞIMI, TİP D

< 100

OP7

   

3226

(9)

2,5-DİBÜTOKSİ-4-(4MORFOLİNİL)- BENZENDİAZONYUM, TETRAKLOROÇİNKO (2:1)

100

OP8

   

3228

 

2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

67-100

OP7

+35

+40

3236

 

2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

66

OP7

+40

+45

3236

 

2,5-DİETOKSİ-4-MORFOLİNO- BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT

100

OP7

+30

+35

3236

 

 

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN MADDE

Konsantras- yon (%)

Ambala- jlama yöntemi

Kontrol sıcaklığı (°C)

Acil durum sıcaklığı (°C)

UN

genel kaydı

Dipnotlar

2,5-DİETOKSİ-4-(4-MORFOLİNO)- BENZENDİAZONYUM SÜLFAT

100

OP7

   

3226

 

2,5-DİETOKSİ-4-(FENİLSULFONİL)- BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

67

OP7

+40

+45

3236

 

DİETİLENGLİKOL BİS (ALİL KARBONAT)

+Dİ-İZOPROPİL-PEROKSİDİKARBONAT

≥ 88+≤ 12

OP8

-10

0

3237

 

2,5-DİMETOKSİ-4-(4-METİL- FENİLSULFONİL)BENZEN-DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

79

OP7

+40

+45

3236

 

4-(DİMETİLAMONYO)-BENZEN-DİAZONYUM TRİKLOROÇİNKAT (-1)

100

OP8

   

3228

 

4-DİMETİLAMİNO-6-(2-Dİ-METİL-

AMİNOETOKSİ)-TOLUEN-2 -DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+40

+45

3236

 

N,N'-DİNİTROSO-N.N'-DİMETİL

TEREFTALAMİD, macun halinde

72

OP6

   

3224

 

N,N'-DİNİTROSOPENTAMETİLEN- TETRAMİN

82

OP6

   

3224

(7)

DİFENİLOKSİT-4,4'-DİSULFONİL HİDRAZİD

100

OP7

   

3226

 

4-DİPROPİLAMİNOBENZEN- DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

   

3226

 

2-(N,N-ETOKSİKARBONİL- FENİLAMİNO)-3-METOKSİ-4-

(N-METİL-N-SİKLOHEKZİLAMİNO) BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

63-92

OP7

+ 40

+ 45

3236

 

2-(N,N-ETOKSİKARBONİL- FENİLAMİNO)-3-METOKSİ-4-

(N-METİL-N-SİKLOHEKZİLAMİNO) BENZENDİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

62

OP7

+ 35

+ 40

3236

 

N-FORMİL-2-(NİTROMETİLEN)

-1,3-PERHİDROTİAZİN

100

OP7

+45

+50

3236

 

2-(2-HYDROKSİETOKSİ)-1-

(PİROLİDİN-1-İL)-BENZEN-4-DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+ 45

+ 50

3236

 

3-(2-HİDROKSİETOKSİ)-4-(PİROLİDİN-1-İL)- BENZEN DİAZONYUM ÇİNKO KLORÜR

100

OP7

+40

+45

3236

 

2-(N,N-METİLAMİNOETİL-KARBONİL)-

4-(3,4-DİMETİL-FENİLSULFONİL) BENZEN- DİAZONYUM HİDROJEN SÜLFAT

96

OP7

+45

+50

3236

 

4-METİLBENZENSULFONİLHİDRAZİN

100

OP7

   

3226

 

3-METİL-4-(PİROLİDİN-1-İL) BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT

95

OP6

+45

+50

3234

 

4-NİTROSOFENOL

100

OP7

+35

+40

3236

 

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI,

 

OP2

   

3223

(8)

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN SIVI, NUMUNE, SICAKLIK

 

OP2

   

3233

(8)

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI,

 

OP2

   

3224

(8)

KENDİLİĞİNDEN TEPKİMEYE GİREN KATI, NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLÜ

 

OP2

   

3234

(8)

SODYUM 2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SULFONAT

100

OP7

   

3226

 

SODYUM 2-DİAZO-1-NAFTOL-5-SULFONAT

100

OP7

   

3226

 

TETRAMİN PALLADYUM (II) NİTRAT

100

OP6

+30

+35

3234

 
Dipnotlar
(1) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(b) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 2.2.41.1.17'deki prosedür ile belirlenir.
(2) “PATLAYICI” ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).
(3) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(c) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları.
(4) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(c) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 2.2.41.1.17'deki prosedür ile belirlenir.
(5) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(d) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları.
(6) Testler ve Kriter Elkitabı, 20.4.2(d) paragrafı kriterlerini karşılayan azodikarbonamid formülasyonları. Kontrol ve acil durum sıcaklıkları, 2.2.41.1.17'deki prosedür ile belirlenir.
(7) Kaynama noktası 150°C'den az olmayan uyumlu bir seyreltici ile. (8) Bkz. 2.2.41.1.15.
(9) Bu kayıt Testler ve Kriterler Elkitabı, 20.4.2(d) paragrafının kriterlerini karşılayan, 2- diazo-1-naftol-4-sülfonik asit ve 2-diazo-1-naftol-5-sülfonik asit ester karışımlarına uygulanır.

Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Kriter

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar:
- Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya en çok yatkın maddeler olarak tanımlanır ve
- KENDİLİĞİNDEN ISINAN maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddeler. Bu maddeler, yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler) tutuşur.

Sınıf 4.2 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
S İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler:
S1 Organik, sıvı;
S2 Organik, katı;
S3 İnorganik, sıvı;
S4 İnorganik, katı;
S5 Organometalik;
SW Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan;
SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, yükseltgen;
ST Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli:
ST1 Organik, zehirli, sıvı;
ST2 Organik, zehirli, katı;
ST3 İnorganik, zehirli, sıvı;
ST4 İnorganik, zehirli, katı;
SC Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, aşındırıcı:
SC1 Organik, aşındırıcı, sıvı;
SC2 Organik, aşındırıcı, katı;
SC3 İnorganik, aşındırıcı, sıvı;
SC4 İnorganik, aşındırıcı, katı;

Özellikler

Kendiliğinden yanmaya yatkın madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavaş yavaş reaksiyona girmesi ile ısı ürettiği durumlardaki işlemdir. Üretilen ısının oranı, ısı kaybının oranını geçerse, maddenin sıcaklığı artar; bu da indüksiyon süresinde sonra maddenin kendiliğinden tutuşmasına ve yanmasına neden olabilir.

Sınıflandırma

Sınıf 4.2 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümleri uyarınca 2.2.42.3'teki ilgili B.B.B. kaydına atanması, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.3’e uygun olarak test sonuçlarına dayandırılabilir. Sınıf 4.2 genel B.B.B. kayıtlarına atama, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'e uygun olarak test prosedürlerinin sonuçlarına ayandırılır; daha kesin temellere oturtulmuş bir sınıflandırmaya yol açacaksa, deneyim de göz önüne alınır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1'e uygun olarak test prosedürlerine dayandırılarak, ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin 2.2.41.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:
(a) Kendiliğinden yanmaya yatkın katılar (piroforik), 1 m. yükseklikten düştüklerinde veya beş dakika içerisinde tutuşuyorlarsa, Sınıf 4.2'ye atanır;
(b) Kendiliğinden yanmaya yatkın sıvılar (piroforik), aşağıdaki durumlarda Sınıf 4.2’ye atanır:
(i) Tepkimesiz bir taşımacı maddeye döküldüklerinde beş dakika içinde tutuşuyorsa veya
(ii) (i) şıkkındaki test sonucunun olumsuz çıkması durumunda, kuru, çentiklenmiş filtre kağıdına (Whatman No. 3 filtre) döküldüğünde beş dakika içinde tutuşuyor veya filtre kağıdını kömürleştiriyorsa Sınıf 4.2'ye atanır;
(c) 10 cm.'lik numune küpünde, 140°C test sıcaklığında, 24 saat içinde kendiliğinden yanma veya sıcaklıkta 200°C'nin üstüne yükselme görülen maddeler Sınıf 4.2'ye atanır. Bu kriter, 27 m3’lük numune odun kömürünün küpünde kendiliğinden yanma sıcaklığının 50°C olmasını temel alır. Kendiliğinden yanma sıcaklığı 27 m3’lük bir hacim için 50°C'den fazla olan maddeler Sınıf 4.2’ye atanmaz.
NOT 1: 3 m3’ten daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 120°C' de 10 cm numune küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 180°C üzerine çıkmıyorsa Sınıf 4.2'den muaf tutulur.
NOT 2: 450 litreden daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 100 °C' de 10 cm numune küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 160 °C üzerine çıkmıyorsa Sınıf4.2'den muaf tutulur.
NOT 3: Organometalik maddeler, özelliklerine bağlı olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sınıf 4.2 veya 4.3’te sınıflandırılabileceğinden, bu maddeler için belirli bir sınıflandırma akış şeması 2.3.5’te verilmiştir.

Ek katkılar sonucu Sınıf 4.2 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, 2.2.41.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1’deki test yöntemlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olup olmayacağı saptanabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018