Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler

Kriter

Sınıf 4.2 başlığı aşağıdakileri kapsar:
- Piroforik maddeler, karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelerdir. Bunlar Sınıf 4.2 içerisinde kendiliğinden yanmaya en çok yatkın maddeler olarak tanımlanır ve
- KENDİLİĞİNDEN ISINAN maddeler ve nesneler, karışımlar ve çözeltiler dahil olmak üzere, hava ile temas ettiğinde hiçbir enerji kaynağı olmadan ısınmaya yatkın maddeler. Bu maddeler, yalnızca büyük miktarlarda (kilogram olarak) ve uzun bir süre sonunda (saatler veya günler) tutuşur.

Sınıf 4.2 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
S İkincil riski olmayan, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler:
S1 Organik, sıvı;
S2 Organik, katı;
S3 İnorganik, sıvı;
S4 İnorganik, katı;
S5 Organometalik;
SW Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan;
SO Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, yükseltgen;
ST Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, zehirli:
ST1 Organik, zehirli, sıvı;
ST2 Organik, zehirli, katı;
ST3 İnorganik, zehirli, sıvı;
ST4 İnorganik, zehirli, katı;
SC Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, aşındırıcı:
SC1 Organik, aşındırıcı, sıvı;
SC2 Organik, aşındırıcı, katı;
SC3 İnorganik, aşındırıcı, sıvı;
SC4 İnorganik, aşındırıcı, katı;

Özellikler

Kendiliğinden yanmaya yatkın madde, maddenin oksijen (havadaki) ile yavaş yavaş reaksiyona girmesi ile ısı ürettiği durumlardaki işlemdir. Üretilen ısının oranı, ısı kaybının oranını geçerse, maddenin sıcaklığı artar; bu da indüksiyon süresinde sonra maddenin kendiliğinden tutuşmasına ve yanmasına neden olabilir.

Sınıflandırma

Sınıf 4.2 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümleri uyarınca 2.2.42.3'teki ilgili B.B.B. kaydına atanması, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.3’e uygun olarak test sonuçlarına dayandırılabilir. Sınıf 4.2 genel B.B.B. kayıtlarına atama, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, başlık 33.3'e uygun olarak test prosedürlerinin sonuçlarına ayandırılır; daha kesin temellere oturtulmuş bir sınıflandırmaya yol açacaksa, deneyim de göz önüne alınır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1'e uygun olarak test prosedürlerine dayandırılarak, ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin 2.2.41.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:
(a) Kendiliğinden yanmaya yatkın katılar (piroforik), 1 m. yükseklikten düştüklerinde veya beş dakika içerisinde tutuşuyorlarsa, Sınıf 4.2'ye atanır;
(b) Kendiliğinden yanmaya yatkın sıvılar (piroforik), aşağıdaki durumlarda Sınıf 4.2’ye atanır:
(i) Tepkimesiz bir taşımacı maddeye döküldüklerinde beş dakika içinde tutuşuyorsa veya
(ii) (i) şıkkındaki test sonucunun olumsuz çıkması durumunda, kuru, çentiklenmiş filtre kağıdına (Whatman No. 3 filtre) döküldüğünde beş dakika içinde tutuşuyor veya filtre kağıdını kömürleştiriyorsa Sınıf 4.2'ye atanır;
(c) 10 cm.'lik numune küpünde, 140°C test sıcaklığında, 24 saat içinde kendiliğinden yanma veya sıcaklıkta 200°C'nin üstüne yükselme görülen maddeler Sınıf 4.2'ye atanır. Bu kriter, 27 m3’lük numune odun kömürünün küpünde kendiliğinden yanma sıcaklığının 50°C olmasını temel alır. Kendiliğinden yanma sıcaklığı 27 m3’lük bir hacim için 50°C'den fazla olan maddeler Sınıf 4.2’ye atanmaz.
NOT 1: 3 m3’ten daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 120°C' de 10 cm numune küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 180°C üzerine çıkmıyorsa Sınıf 4.2'den muaf tutulur.
NOT 2: 450 litreden daha fazla olmayan hacimdeki ambalajlarda taşınan maddeler 100 °C' de 10 cm numune küpü test edildiğinde kendiliğinden tutuşmuyor veya 24 saat içinde ölçülen sıcaklık 160 °C üzerine çıkmıyorsa Sınıf4.2'den muaf tutulur.
NOT 3: Organometalik maddeler, özelliklerine bağlı olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sınıf 4.2 veya 4.3’te sınıflandırılabileceğinden, bu maddeler için belirli bir sınıflandırma akış şeması 2.3.5’te verilmiştir.

Ek katkılar sonucu Sınıf 4.2 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltilerin ve karışımların (müstahzarlar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz. 2.1.3.

Ayrıca, 2.2.41.1.5'te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, alt başlık 33.2.1’deki test yöntemlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olup olmayacağı saptanabilir.

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33,3'teki test prosedürleri esas alınarak paketleme grubu I’e, II'ye veya III'e, aşağıdaki kriterlere uygun olarak, atanır:
(a) Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (piroforik), paketleme grubu I'e atanır:
(b) 2,5 cm.’lik numune küpünde, 140 °C test sıcaklığında, 24 saat içinde kendiliğinden yanma veya sıcaklıkta 200°C'nin üstüne yükselme görülen kendiliğinden ısınan maddeler ve nesneler paketleme grubu II’ ye atanır:
Kendiliğinden yanma sıcaklığı 450 litrelik bir hacim için 50°C'den fazla olan maddeler paketleme grubu II’ye atanmaz.
(c) 2,5 cm.’lik bir numune küpünde (b)'de verilen koşullarda atıfta bulunulan olayların gözlenmediği, ancak 10 cm.’lik bir numune küpünde, 140 °C test sıcaklığında 24 saat içinde kendiliğinden yanma veya sıcaklıkta 200 °C'nin üstüne yükselme görülen, kendiliğinden ısınması zayıf maddeler, paketleme grubu III’e atanır.

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
- UN No. 3255 tert-BUTİL HİPOKLORİT ve
- Sınıf 1 zorunluluklarına (bkz. 2.1.3.7) uygun olmadıkça, UN No. 3127’e atanan kendiliğinden ısınan katılar, yükseltgen.

Toplu kayıtların listesi

a Kendinden yanmaya yatkın olmayan biçimde zehirli olmayan metal tozları, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkarmalarına karşın Sınıf 4.3 maddeleridir.

Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkaran maddeler

Kriterler

Sınıf 4.3 başlığı, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018