Karayolunda Tehlikeli Madde

Kriterler

Sınıf 4.3 başlığı, su ile reaksiyona girerek, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturmaya yatkın alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneleri kapsar.

Sınıf 4.3 maddeleri ve nesneleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
W Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan ikincil riski olmayan maddeleri ve benzer maddeleri içeren nesneler:
W1 Sıvı;
W2 Katı;
W3 Nesneler;
WF1 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, sıvı, alevlenir;
WF2 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, alevlenir;
WS Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, katı, kendiliğinden ısınan;
WO Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, yükseltgen, katı;
WT Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, zehirli:
WT1 Sıvı;
WT2 Katı;
WC Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, aşındırıcı:
WC1 Sıvı;
WC2 Katı;
WFC Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler, alevlenir, aşındırıcı.

Özellikler

Bazı maddeler su ile temas ettiklerinde, havayla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturabilen alevlenir gazlar çıkarır. Bu gibi karışımlar; çıplak ışık, kıvılcım çıkaran el aletleri, korumasız ampuller gibi basit alev kaynaklarından çıkabilecek kıvılcımlar ile kolayca tutuşabilir. Sonuç olarak oluşan patlama dalgası ve alevler insanlara ve çevreye zarar verebilir. Aşağıda 2.2.43.1.4’te tarif edilen test yöntemi, maddenin, su ile reaksiyonu halinde tehlikeli miktarda tutuşabilen gaz çıkışına yola açıp açmayacağını belirlemek için kullanılır. Bu test yöntemi, piroforik maddelere uygulanmaz.

Sınıflandırma

Sınıf 4.3 altında sınıflandırılan maddeler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilmeyen maddelerin ve nesnelerin, Bölüm 2.1'in hükümleri uyarınca 2.2.43.3'teki ilgili kayda atanması, deneyimlere veya Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4’e uygun olarak test prosedürlerinin sonuçlarına dayandırılabilir; ayrıca deneyim daha sıkı atamalara neden olduğunda dikkate alınmalıdır.

Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4 uyarınca test prosedürlerine dayandırılarak, ismen belirtilmeyen maddelerin 2.2.43.3'te belirtilen kayıtlardan bir tanesine atanması durumunda aşağıdaki kriterler uygulanacaktır:
Madde aşağıdaki durumlarda Sınıf 4.3'e atanır:
(a) Testin herhangi bir aşaması sırasında açığa çıkan gaz kendiliğinden tutuştuğunda veya
(b) Alevlenir gazın saatteki açığa çıkma hızı, test edilen maddenin kilogramı başına 1 litreye eşit veya daha fazla olduğunda.
NOT: Organometalik maddeler, özelliklerine bağlı olarak ve ek ikincil risklerle birlikte Sınıf 4.2 veya 4.3’te sınıflandırılabileceğinden, bu maddeler için belirli bir sınıflandırma akış şeması 2.3.5’te verilmiştir.

Ek katkılar sonucu Sınıf 4.3 maddeleri, Bölüm 3.2 Tablo A'da ismen belirtilen maddelerin ait oldukları risk kategorilerinden farklı kategorilere girdikleri takdirde, bu karışımlar ve çözeltiler, asıl tehlike derecelerine göre ait oldukları kayıtlara atanır.
NOT: Çözeltileri ve karışımların (müstahzar ve atıklar gibi) sınıflandırılması için, ayrıca, bkz.
2.1.3.

Ayrıca, paragraf 2.2.42.1.5’te belirtilen kriterler ve Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4’teki test prosedürlerine dayanarak, ismen belirtilen bir maddenin yapısı nedeniyle bu Sınıfın hükümlerine tabi olup olmayacağı saptanabilir.

Ambalajlama gruplarının atanması

Bölüm 3.2 Tablo A'daki çeşitli kayıtlar altında sınıflandırılmış maddeler ve nesneler, Test ve Kriterler Elkitabı, Kısım III, Başlık 33.4'teki test prosedürleri esas alınarak paketleme grubu I’e, II'ye veya III'e, aşağıdaki kriterlere uygun olarak, atanır:
(a) Ortam sıcaklığında su ile şiddetli tepkime vererek, kendiliğinden tutuşan gaz oluşturma yatkınlığındaki herhangi bir madde veya ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek alevlenir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kilogramı için dakikada 10 litre veya daha fazla olan bir madde, paketleme grubu I’e atanır;
(b) Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek, alevlenir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kilogramı için saatte 20 litre veya daha fazla olan, ve paketleme grubu I'in kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde paketleme grubu II’ye atanır;
(c) Ortam sıcaklığında su ile yavaş tepkime vererek, alevlenir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kilogramı için saatte 1 litre veya daha fazla olan ve paketleme grubu I veya paketleme grubu II’nin kriterlerini karşılamayan herhangi bir madde paketleme grubu III’e atanır;

Taşıma için kabul edilmeyen maddeler

UN No. 3133'e atanan SU İLE REAKSİYONA GİREN katılar, yükseltgen Sınıf 1'deki zorunluluklara (ayrıca bkz. 2.1.3.7) uygun değilse, taşıma için kabul edilmez.

Toplu kayıtların listesi

a Suyla temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkartmayan ve piroforik veya kendiliğinden ısınan olmayan, ama çabuk alev alabilir nitelikte olan metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.1 maddelerdir. Piroforik biçimdeki alkalin-toprak metaller ve alkalin-toprak metal alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir. Piroforik biçimdeki metallerin toz ve pudraları, Sınıf 4.2 maddeleridir. Piroforik biçimde olan metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir. Demir, bakır vb. gibi ağır metaller içeren fosfor bileşikleri, ADR hükümlerine tabi değildir.
b Piroforik biçimde olan metaller ve metal alaşımları, Sınıf 4.2 maddeleridir.
c 23°C'nin altında parlama noktası olan ve suyla temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkartmayan klorosilanlar, Sınıf 3 maddeleridir. 23°C'ye eşit veya bundan yüksek bir parlama noktasına sahip olan ve suyla temas ettiğinde alevlenir gazlar çıkartmayan klorosilanlar, Sınıf 8 maddeleridir.

Sınıf 5. 1 Yükseltgen maddeler

Kriterler

Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan veya buna katkıda bulunan maddeleri kapsar.

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
O Yükseltgen maddeler, ikincil riskli olmayan ve bu gibi maddeleri içeren nesneler:
O1 Sıvı;
O2 Katı;
O3 Nesneler;
OF Yükseltgen maddeler, katı, alevlenir;
OS Yükseltgen maddeler, katı, kendiliğinden ısınan;
OW Yükseltgen maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan katı;
OT Yükseltgen maddeler, zehirli:
OT1 Sıvı;
OT2 Katı;
OC Yükseltgen maddeler, aşındırıcı:
OC1 Sıvı;
OC2 Katı;
OTC Yükseltgen maddeler, zehirli, aşındırıcı.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018