Karayolunda Tehlikeli Madde

Mevcut durumda atanmış organik peroksitlerin listesi

"Ambalajlama Yöntemi" sütunda gösterilen "OP1" ila "OP8" kodları, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P520’deki ambalajlama yöntemlerine (ayrıca bkz. 4.1.7.1) atıfta bulunur. Taşıma edilecek organik peroksitler, sınıflandırmayı, listelenen kontrol ve acil durum sıcaklıklarını (SADT'den türetilen) karşılar. IBC’lerde taşınmasında için verilen maddeler için, bkz. 4.1.4.2, ambalajlama talimatı IBC520 ve Bölüm 4.2 ve 4.3, portatif tank talimatı T23 uyarınca tanklarda taşınmasına izin verilenler için, bkz. 4.2.5.2.

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

ASETİL ASETON PEROKSİT

≤ 42

≥ 48

 

 

≥8

OP7

 

 

3105

2)

≤ 32 olarak

 

 

 

 

OP7

 

 

3106

20)

ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT

≤ 82

     

≥ 12

OP4

-10

0

3112

3)

≤ 32

 

≥ 68

   

OP7

-10

0

3115

 

tert-AM İL H İDRO PEROKSİT

≤ 88

≥ 6

   

≥ 6

OP8

   

3107

 

tert-AMİL PEROKSİ ASETAT

≤ 62

≥ 38

     

OP7

   

3105

 

tert-AMİL PEROKSİBENZOAT

≤ 100

       

OP5

   

3103

 

tert-AMİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZONAT

≤ 100

       

OP7

+20

+25

3115

 

tert-AMİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZİL KARBONAT

≤ 100

       

OP7

   

3105

 

Tert-AMİL PEROKSİ İZOPROPİL KARBONAT

≤ 77

≥ 23

     

OP5

   

3103

 

tert-AMİL PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 77

 

≥ 23

   

OP7

0

+10

3115

 

≤ 47

≥ 53

     

OP8

0

+10

3119

 

tert-AMİL PEROKSİPİVALAT

≤ 77

 

≥ 23

   

OP5

10

+15

3113

 

tert-AMİLPEROKSİ-3,5,5-TRİMETİLHEKZONAT

≤ 100

       

OP7

   

3105

 

tert-BÜTİL KUMİL PEROKSİT

> 42 - 100

       

OP8

   

3107

 

≤ 52

       

OP8

   

3108

 

n-BÜTİL-4,4-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)VALERAT

> 52 - 100

   

≥ 48

 

OP5

   

3103

 

≤ 52

       

OP8

   

3108

 

tert-BÜTİL HİDROPEROKSİT

>79 - 90

   

≥ 48

 

OP5

   

3103

13)

≤ 80

≥ 20

   

≥ 10

OP7

   

3105

4) 13)

≤ 79

     

> 14

OP8

   

3107

13) 23)

≤ 72

     

≥ 28

OP8

   

3109

13)

tert-BÜTİL HİDROPEROKSİT + Dİ-tert-BÜTİLPEROKSİT

< 82 + >9

     

≥ 7

OP5

   

3103

13)

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

tert-BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT

> 52 - 100

 

 

 

 

OP5

 

 

3102

3)

≤ 52

≥ 48

 

 

 

OP6

 

 

3103

 

≤ 52

   

≥ 48

 

OP8

   

3108

 

≤ 52 macun olarak

       

OP8

   

3108

 

tert-BÜTİL PEROKSİASETAT

> 52 - 77

≥ 23

     

OP5

   

3101

3)

> 32 - 52

≥ 48

     

OP6

   

3103

 

≤ 32

 

≥ 68

   

OP8

   

3109

 

tert-BÜTİL PEROKSİBENZOAT

> 77 - 100

       

OP5

   

3103

 

> 52 - 77

≥ 23

     

OP7

   

3105

 

≤ 52

   

≥ 48

 

OP7

   

3106

 

tert-BÜTİL PEROKSİBÜTİL FÜMARAT

≤ 52

≥ 48

     

OP7

   

3105

 

tert-BÜTİL PEROKSİKROTONAT

≤ 77

≥ 23

     

OP7

   

3105

 

tert-BÜTİL PEROKSİDİETİLASETAT

≤ 100

       

OP5

+20

+25

3113

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZONAT

> 52 – 100

       

OP6

+20

+25

3113

 

> 32 - 52

 

≥ 48

   

OP8

+30

+35

3117

 

≤ 52

   

≥ 48

 

OP8

+20

+25

3118

 

≤ 32

 

≥ 68

   

OP8

+40

+45

3119

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZONAT +

≤ 12 +≤ 14

≥ 14

 

≥ 60

 

OP7

   

3106

 

≤ 31 + ≤ 36

 

≥ 33

   

OP7

+35

+40

3115

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-TİLHEKZİLKARBONAT

≤ 100

       

OP7

   

3105

 

tert-BÜTİL PEROKSİİZOBÜTİRAT

> 52 - 77

 

≥ 23

   

OP5

+15

+20

3111

3)

≤ 52

 

≥ 48

   

OP7

+15

+20

3115

 

tert-BÜTİLPEROKSİ İZOPROPİLKARBONAT

≤ 77

≥ 23

     

OP5

   

3103

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

1-(2-tert-BÜTİLPEROKSİ İZOPROPİL)-3- İZOPROPENİLBENZEN

≤ 77

≥ 23

     

OP7

   

3105

 

≤ 42

   

≥ 58

 

OP8

   

3108

 

tert-BÜTİL PEROKSİ-2-METİLBENZONAT

≤ 100

       

OP5

   

3103

 

tert-BÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT

> 77 - 100

       

OP7

-5

5

3115

 

≤ 77

 

≥ 23

   

OP7

0

+10

3115

 

≤ 52 suda kararlı dağılım olarak

       

OP8

0

+10

3119

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak (donmuş)

       

 

OP8

 

0

 

+10

 

3118

 

≤ 32

≥ 68

     

OP8

0

+10

3119

 

tert-BÜTİL PEROKSİNEOHEPTANOAT

≤ 77

≥ 23

     

OP7

0

+10

3115

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

 

0

 

+10

 

3117

 

tert-BÜTİL PEROKSİPİVALAT

> 67 – 77

≥ 23

     

OP5

0

+10

3113

 

> 27 - 67

 

≥ 33

   

OP7

0

+10

3119

 

≤ 27

 

≥ 73

   

OP8

+30

+35

3117

 

ert-BÜTİLPEROKSİ STEARİLKARBONAT

≤ 100

       

OP7

   

3106

 

tert-BÜTİLPEROKSİ-3,5,5- TRİMETİLHEKZONAT

 

> 32 - 100

       

 

OP7

   

 

3105

 

≤ 42

   

≥ 58

 

OP7

   

3106

 

≤ 32

 

≥ 68

   

OP8

   

3109

 

3-KLOROPEROKSİBENZOİK ASİT

> 57 - 86

   

≥ 14

 

OP1

   

3102

3)

≤ 57

   

≥ 3

≥ 40

OP7

   

3116

 

≤ 57

   

≥ 6

≥ 17

OP7

   

3106

 

KUMİL HİDROPEROKSİT

> 90 - 98

≤ 10

     

OP8

   

3107

13)

≤ 90

≥ 10

     

OP8

   

3109

13) 18)

KUMİL PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 87

≥ 13

     

OP7

-10

0

3115

 

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

≤ 77

 

≥ 23

 

 

OP7

-10

0

3115

 

 

≤ 52 suda kararlı dağılım olarak

 

 

 

 

 

OP8

 

-10

 

0

 

3119

 

KUMİL PEROKSİNEOHEPTANOAT

≤ 77

≥ 23

     

OP7

-10

0

3115

 

KUMİL PEROKSİPİVALAT

> 32 - 100

 

≥ 23

   

OP7

-5

+5

3115

 

SİKLOHEKZANON PEROKSİT(LER)

≤ 91

     

≥ 9

OP6

   

3104

13)

≤ 72

≥ 28

     

OP7

   

3105

5)

≤ 72 macun olarak

       

OP7

   

3106

5) 20)

≤ 32

   

≥ 68

 

OP7

   

Muaf

29)

[3R- (3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)] DEKAHİDRO-10-METOKSİ-3,6,9-TRİMETİL-3,12- EPOKSİ-12H-PİRANO[4,3J]-1,2-BENZODİYOKSEPİN

 

≤ 100

       

 

OP7

   

 

3106

 

DİASETON ALKOL PEROKSİTLER

≤ 57

 

≥ 26

 

≥ 8

OP7

+40

+45

3115

6)

DİASETİL PEROKSİT

≤ 27

 

≥ 73

   

OP7

+20

+25

3115

7) 13)

Dİ-tert-AMİL PEROKSİT

≤ 100

       

OP8

   

3107

 

2,2-Dİ-(tert-AMİLPEROKSİ)BÜTAN

≤ 57

≥ 43

     

OP7

   

3105

 

1,1-Dİ-(tert-AMİLPEROKSİ)SİKLOHEKZAN

≤ 82

≥ 18

     

OP6

   

3103

 

DİBENZOİL PEROKSİT

> 51 - 100

   

≤ 48

 

OP2

   

3102

3)

> 77 - 94

     

≥ 6

OP4

   

3102

3)

≤ 77

     

≥ 23

OP6

   

3104

 

≤ 62

   

≥ 28

≥ 10

OP7

   

3106

 

> 52 – 62 macun olarak

       

OP7

   

3106

20)

> 35 - 52

   

≥ 48

 

OP7

   

3106

 

> 36 – 42

≥ 18

   

≥ 40

OP8

   

3107

 

≤ 56,5 macun olarak

     

≥ 15

OP8

   

3108

 

≤ 52 macun olarak

       

OP8

   

3108

20)

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

       

OP8

   

3109

 

≤ 35

   

≥ 65

       

Muaf

29)

 

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

Dİ-(4-tert-BÜTİLSİKLOHEKZİL) PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

 

 

 

 

 

OP6

 

+30

 

+35

 

3114

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

 

 

 

 

 

OP8

 

+30

 

+35

 

3119

 

Dİ-tert-BÜTİL PEROKSİT

> 52 - 100

       

OP8

   

3107

 

≤ 52

 

≥ 48

   

OP8

   

3109

25)

Dİ-tert-BÜTİL PEROKSİAZELATE

≤ 52

≥ 48

     

OP5

   

3105

 

2,2-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)BÜTAN

≤ 52

≥ 48

     

OP7

   

3103

 

1,6-Di-(tert-BÜTİLPEROKSİKARBONİLOKSİ) HEKZAN

≤ 72

 

≥ 28

     

 

OP6

   

 

3103

 

1,1-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ) SİKLOHEKZAN

> 80 – 100

       

OP5

   

3101

3)

≤ 27

 

≥ 28

   

OP5

   

3103

30)

> 52 – 80

≥ 20

     

OP5

   

3103

 

> 42 - 52

≥ 48

     

OP5

   

3105

 

≤ 42

≥ 13

 

≥ 45

 

OP7

   

3106

 

≤ 42

≥ 58

     

OP7

   

3109

 

≤ 27

≥ 25

     

OP8

   

3107

21)

≤ 13

≥ 13

≥ 74

   

OP8

   

3109

 

1,1-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)SİKLOHEKZAN

+ tert-BÜTİL PEROKSİ-2-ETİLHEKZAONAT

≤ 43 + ≤ 16

 

≥ 41

     

 

OP7

   

 

3105

 

Dİ-n-BÜTİL PEROKSİDİKARBONAT

> 27 - 52

 

≥ 48

   

OP7

-15

-5

3115

 

≤ 27

 

≥ 73

   

OP8

-10

0

3117

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak (donmuş)

       

 

OP8

 

-15

 

-5

 

3118

 

Dİ-sec-BÜTİL PEROKSİDİKARBONAT

> 52 - 100

       

OP4

-20

-10

3113

 

≤ 52

 

≥ 48

   

OP7

-15

-5

3115

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

Dİ-(tert- BÜTİLPEROKSİİZOPROPİL)BENZEN(LER)

 

> 42 – 100

 

 

 

≤ 57

 

 

OP7

 

 

 

3106

 

≤ 42

 

 

≥ 58

 

 

 

 

Muaf

29)

Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ) FTALAT

> 42 – 52

≥ 48

     

OP7

   

3105

 

≤ 52 macun olarak

       

OP7

   

3106

20)

≤ 42

≥ 58

     

OP8

   

3107

 

2,2-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)PROPAN

≤ 52

≥ 48

     

OP7

   

3105

 

≤ 42

≥ 13

 

≥ 45

 

OP7

   

3106

 

1,1-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)-3,3,5- TRİMETİLSİKLOHEKZAN

 

> 90 – 100

       

 

OP5

   

 

3101

 

3)

≤ 90

 

≥ 10

   

OP5

   

3103

30)

> 75– 90

≥ 10

     

OP5

   

3103

 

≤ 77

 

≥ 23

   

OP5

   

3103

 

≤ 57

   

≥ 43

 

OP8

   

3110

 

≤ 57

≥ 43

     

OP8

   

3107

 

≤ 32

≥ 26

≥ 42

   

OP8

   

3109

 

DİSETİL PEROKSİDİKARBONAT

≤100

       

OP7

+30

+35

3116

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

 

+30

 

+35

 

3119

 

Dİ-4-KLOROBENZOİL PEROKSİT

≤ 77

     

≥ 23

OP5

   

3102

3)

≤ 52 macun olarak

       

OP7

   

3106

20)

≤ 32

   

≥ 68

       

Muaf

29)

DİKUMİL PEROKSİT

> 52 – 100

       

OP8

   

3110

12)

≤ 52

   

≥ 48

       

Muaf

29)

DİSİKLOHEKZİL PEROKSİDİKARBONAT

> 91 – 100

     

≥ 9

OP3

+10

+15

3112

3)

≤ 91

       

OP5

+10

+15

3114

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

       

OP8

+15

 

+20

3119

 

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

DİDEKANOL PEROKSİT

≤ 100

       

OP6

+30

+35

3114

 

2,2-Dİ-(4,4-Dİ (tert-BÜTİLPEROKSİ) SİKLOHEKZİL) PROPAN

 

≤ 42

   

 

≥ 58

 

 

OP7

   

 

3106

 

≤ 22

 

≥ 78

   

OP8

   

3107

 

Dİ-2,4-DİKLOROBENZOİL PEROKSİT

≤ 77

     

≥ 23

OP5

   

3102

3)

≤ 52 macun olarak

       

OP8

+20

+25

3118

 

 

≤ 52 silikon yağı ile macun olarak

       

 

OP7

   

 

3106

 

Dİ-(2-ETHOXYETİL) PEROKSİDİKARBONAT

≤ 52

 

≥ 48

   

OP7

-10

0

3115

 

Dİ-(2-ETİLHEKZİL) PEROKSİDİKARBONAT

> 77 – 100

       

OP5

-20

-10

3113

 

≤ 77

 

≥ 23

   

OP7

-15

-5

3113

 

 

≤ 62 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

 

-15

 

-5

 

3119

 

 

≤ 52 suda kararlı dağılım olarak (donmuş)

       

 

OP8

 

-15

 

-5

 

3120

 

2,2-DİHİDROPEROKSİPROPAN

≤ 27

   

≥ 73

 

OP5

   

3102

3)

Dİ-(1-HİDROKSİSİKLOHEKZİL) PEROKSİT

≤ 100

       

OP7

   

3106

 

DİİZOBÜTİRİL PEROKSİT

> 32 - 52

 

≥ 48

   

OP5

-20

-10

3111

3)

 

≤ 32

 

≥ 68

   

OP7

-20

-10

3115

 

DİİZOPROPİLBENZEN DİHİDROPEROKSİT

≤ 82

≥ 5

   

≥ 5

OP7

   

3106

24)

DİİZOPROPİL PEROKSİDİKARBONAT

> 52 - 100

       

OP2

-15

-5

3112

3)

≤ 52

 

≥ 48

   

OP7

-20

-10

3115

 

≤ 32

≥ 68

     

OP7

-15

-5

3115

 

DİLAURAOL PEROKSİT

≤ 100

       

OP7

   

3106

 

 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

   

 

3109

 

Dİ-(3-METOKSİBÜTİL) PEROKSİDİKARBONAT

≤ 52

 

≥ 48

   

OP7

-5

+5

3115

 

Dİ-(2-METİLBENZOİL) PEROKSİT

≤ 87

     

≥ 13

OP5

+30

+35

3112

3)

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

Dİ-(3-METİLBENZOL) PEROKSİT+ BENZOİL (3-METİLBENZOİL) PEROKSİT + DİBENZOİL PEROKSİT

 

≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4

 

 

≥ 58

   

 

OP7

 

+35

 

+40

 

3115

 

 

Dİ-(4-METİLBENZOİL) PEROKSİT

≤ 52 silikon yağı ile macun olarak

       

 

OP7

   

 

3106

 

2,5-DİMETİL-2,5-Dİ- (BENZOİLPEROKSİ)HEKZAN

 

> 82 - 100

       

 

OP5

   

 

3102

 

3)

 

≤ 82

   

≥ 18

 

OP7

   

3106

 
 

≤ 82

     

≥ 18

OP5

   

3104

 

2,5-DIMETİL-2,5-Dİ-

(tert-BUTİLPEROKSİ)HEKZAN

 

> 90 - 100

       

 

OP5

   

 

3103

 
 

> 52 - 90

≥ 10

     

OP7

   

3105

 
 

≤ 77

   

≥ 23

 

OP8

   

3108

 
 

≤ 52

≥ 48

     

OP8

   

3109

 
 

≤ 47 macun olarak

       

OP8

   

3108

 

2,5-DIMETİL-2,5-Dİ-

(tert-BÜTİLPEROKSİ)HEKZAN-3

 

> 86 - 100

       

 

OP5

   

 

3101

 

3)

 

> 52 - 86

≥ 14

     

OP5

   

3103

26)

 

≤ 52

   

≥ 48

 

OP7

   

3106

 

2,5-DIMETİL-2,5-Dİ-

(2-ETİLHEZANİLPEROKSİ)HEKZAN

 

≤ 100

       

 

OP5

 

+20

 

+25

 

3113

 

2,5-DİMETİL-2,5-DİHİDROPEROKSİHEKZAN

≤ 82

     

≥ 18

OP6

   

3104

 

2,5-DİMETİL-2,5-Dİ-(3,5,5- TRİMETİLHEKZANOİLPEROKSİ) HEKZAN

 

≤ 77

 

≥ 23

     

 

OP7

   

 

3105

 

1,1-DİMETİL-3-HİDROKSİBÜTİL PEROKSİNEOHEPTANOAT

 

≤ 52

 

≥ 48

     

 

OP8

 

0

 

+10

 

3117

 

DİMİRİSTİL PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

       

OP7

+20

+25

3116

 
 

≤ 42 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

 

+20

 

+25

 

3119

 

Dİ-(2-NEODEKANOLPEROKSİİSOPROPİL) BENZEN

 

≤ 52

 

≥ 48

     

 

OP7

 

-10

 

0

 

3115

 

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

Dİ-n-NONANOİL PEROKSİT

≤ 100

       

OP7

0

+10

3116

 

Dİ-n-OCTANOİL PEROKSİT

≤ 100

       

OP5

+10

+15

3114

 

Dİ-(2-FENOKSİETİL) PEROKSİDİKARBONAT

> 85 - 100

     

≥ 15

OP5

   

3102

3)

≤ 85

       

OP7

   

3106

 

DİPROPİONİL PEROKSİT

≤ 27

 

≥ 73

   

OP8

+15

+20

3117

 

Dİ-n-PROPİL PEROKSİDİKARBONAT

≤ 100

       

OP3

-25

-15

3113

 

≤ 77

 

≥ 23

   

OP5

-20

-10

3113

 

DİSÜKSİNİK ASİT PEROKSİT

> 72 - 100

       

OP4

   

3102

3) 17)

≤ 72

     

≥ 28

OP7

+10

+15

3116

 

Dİ-(3,5,5-TRİMETİLHEKZANOİL) PEROKSİT

> 52 - 82

≥ 18

     

OP7

0

+10

3115

 

 

≤ 52 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

 

+10

 

+15

 

3119

 

> 38 - 52

≥ 48

     

OP8

+10

+15

3119

 

≤ 38

≥ 62

     

OP8

+20

+25

3119

 

ETİL 3,3-Dİ-(tert-AMİLPEROKSİ)BÜTİRAT

≤ 67

≥ 33

     

OP7

   

3105

 

ETİL 3,3-Dİ-(tert-BÜTİLPEROKSİ)BÜTİRAT

> 77 - 100

       

OP5

   

3103

 

≤ 77

≥ 23

     

OP7

   

3105

 

≤ 52

   

≥ 48

 

OP7

   

3106

 

1-(2-ETİLHEKZANOİLPEROKSİ)-1,3- DİMETİLBÜTİL

PEROKSİPİVALAT

 

≤ 52

 

≥ 45

 

≥ 10

   

 

OP7

 

-20

 

-10

 

3115

 

tert-HEKZİL PEROKSİNEODEKANOAT

≤ 71

≥ 29

     

OP7

0

-10

3115

 

tert-HEKZİL PEROKSİPİVALAT

≤ 72

 

≥ 28

   

OP7

+10

+15

3115

 

3-HİDROKSİ-1,1-DİMETİLBÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT

 

≤ 77

 

≥ 23

     

 

OP7

 

-5

 

+5

 

3115

 

≤ 52

≥ 48

     

OP8

-5

+5

3117

 

≤ 52 suda kararlı dağılım olarak

       

 

OP8

 

-5

 

+5

 

3119

 

 

 

 

ORGANİK PEROKSİT

Konsantrasyon ( %)

Seyreltici A Tipi (%)

Seyreltici B Tipi (%) 1)

Tepkimesiz katı (%)

Su

Ambalajlama Yöntemi

Kontrol sıcaklığı (oC)

Acil durum sıcaklığı (oC)

Numara genel kayıt

İkincil riskler ve dipnotlar

İZOPROPİL bkz.- Butil PEROKSİDİKARBONAT

+Dİ-sec-BÜTİL +Dİ-İZOPROPİL PEROKSİDİKARBONAT

 

≤ 32 + ≤ 15 – 18

≤ 12 – 15

 

≥ 38

     

 

OP7

 

-20

 

-10

 

3115

 

≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22

       

OP5

-20

-10

3111

2)

İZOPROPİLKÜMİL HİDROPEROKSİT

≤ 72

≥ 28

     

OP8

   

3109

13)

p-MENTİL HİDROPEROKSİT

> 72 - 100

       

OP7

   

3105

13)

≤ 72

≥ 28

     

OP8

   

3109

27)

METİLSİKLOHEKZANON PEROKSİT(LER)

≤ 67

 

≥ 33

   

OP7

+35

+40

3115

 

METİL ETİL KETON PEROKSİT(LER)

bkz. dipnot 8)

≥ 48

     

OP5

   

3101

3) 8) 13)

bkz. dipnot 9)

≥ 55

     

OP7

   

3105

9)

bkz. dipnot 10)

≥ 60

     

OP8

   

3107

10)

METİL İZOBÜTİL KETON PEROKSİT(LER)

≤ 62

≥ 19

     

OP7

   

3105

22)

METİL İZOPROPİL KETON PEROKSİT(LER)

bkz. dipnot 31)

≥ 70

     

OP8

   

3109

31)

ORGANİK PEROKSİT, SIVI, NUMUNE

         

OP2

   

3103

11)

ORGANİK PEROKSİT, SIVI, NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLÜ

         

 

OP2

   

 

3113

 

11)

ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUNE

         

OP2

   

3104

11)

ORGANİK PEROKSİT, KATI, NUMUNE, SICAKLIK KONTROLLÜ

         

 

OP2

   

 

3114

 

11)

3,3,5,7,7-PENTAMETİL-1,2,4-TRİOKSEPAN

≤ 100

       

OP8

   

3107

 

PEROKSİASETİK ASİT, TİP D, kararlılaştırılmış

≤ 43

       

OP7

   

3105

13) 14) 19)

PEROKSİASETİK ASİT, TİP E, kararlılaştırılmış

≤ 43

       

OP8

   

3107

13) 15) 19)

PEROKSİASETİK ASİT, TİP F, kararlılaştırılmış

≤ 43

       

OP8

   

3109

13) 16) 19)

PEROKSİLAURİK ASİT

≤ 100

       

OP8

+35

+40

3118

 

PİNANİL HİDROPEROKSİT

> 56 - 100

       

OP7

   

3105

13)

≤ 56

≥ 44

     

OP8

   

3109

 

POLİETER POLİ-tert-BUTİLPEROKSİ- KARBONAT

 

≤ 52

 

 

≥ 48

   

 

OP8

   

 

3107

Dipnotlar (Tablo 2.2.52.4 son sütunda yer alan dipnotların açıklamaları):
1) B tipi seyreltici, her zaman A tipi seyreltici ile yer değiştirilebilir. Seyreltici b tipi'nin kaynama noktası, organik peroksitin SADT’sinden en az 60 °C yüksektir.
2) Mevcut oksijen <%4,7.
3) “PATLAYICI” ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 1, bkz. 5.2.2.2.2).
4) Seyreltici, di-tert-bütil peroksit ile yer değiştirebilir.
5) Mevcut oksijen <%4,7.
6) <%9 hidrojen peroksit ile; mevcut oksijen <%10.
7) Yalnızca metalik olmayan ambalajlamalar kullanılabilir.
8) Mevcut oksijen > %10 ve ≤ %10,7, su ile veya su olmadan.
9) Mevcut oksijen > %10, su ile veya su olmadan.
10) Mevcut oksijen > %8,2, su ile veya su olmadan.
11) Bkz. 2.2.52.1.9.
12) Geniş çaplı denemeler esas alınarak, 2000 kg.’ye kadar ORGANİK PEROKSİT TİP F’ye atanmıştır.
13) “AŞINDIRICI” ikincil risk etiketi gereklidir (Model No. 8, bkz. 5.2.2.2.2).
14) Testler ve Kriterler Elkitabı paragraf 20.4.3 (d) kriterlerini karşılayan peroksiasetik asit formülasyonları.
15) Testler ve Kriterler Elkitabı paragraf 20.4.3 (e) kriterlerini karşılayan peroksiasetik asit formülasyonları.
16) Testler ve Kriterler Elkitabı paragraf 20.4.3 (f) kriterlerini karşılayan peroksiasetik asit formülasyonları.
17) Bu organik peroksite su eklenmesi, ısıl kararlılığını düşürür.
18) %80’nin altındaki konsantrasyonlar için “AŞINDIRICI” ikincil risk etiketi (Model No. 8, bkz. 5.2.2.2.2) gerekli değildir.
19) Hidrojen peroksit, su ve asit(ler) ile karışımlar.
20) A tipi seyreltici ile, sulu veya su olmadan.
21) Kütlece ≥ %25 seyreltici A tipi ve ek etilbenzende.
22) Kütlece ≥ %19 seyreltici A tipi ve ek metil izobütil ketonda.
23) <%6 di-tert-bütil peroksit ile.
24) <%8 1-izopropilhidroperoksi-4-isopropilhidroksibenzen ile.
25) Kaynama noktası > 110 °C olan b tipi seyreltici.
26) <%0,5 hidroperoksit içerik ile.
27) %56’dan fazla konsantrasyonlar için , “AŞINDIRICI” ikincil risk etiketi gereklidir
(Model No.8, bkz. 5.2.2.2.2).
28) 200 - 260 °C aralığında %95 kaynama noktasına sahip seyreltici A tipindeki <%7,6 mevcut aktif oksijen.
29) Sınıf 5.2 ile ilgili ADR zorunluluklarına tabi değildir.
30) Kaynama noktası > 130 °C olan b tipi seyreltici.
31) Mevcut oksijen <%4,7.

Sınıf 6.1 Zehirli maddeler

Kriterler

Sınıf 6.1, deneyimlerle veya hayvanlar üzerindeki deneylerle bilinen, oldukça küçük miktarları tek bir etki ile veya kısa süreli etki ile insan sağlığına zararlı olan veya öldüren, solunum yolu ile veya deriden emilim ile veya sindirim yoluyla etkili olan maddeleri kapsar.
NOT: Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, bu Sınıfın koşullarını karşılıyorsa, bu Sınıfa atanır.

Sınıf 6.1 maddeleri aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:
T Zehirli maddeler, ikincil riski olmayan:
T1 Organik, sıvı;
T2 Organik, katı;
T3 Organometalik maddeler;
T4 İnorganik, sıvı;
T5 İnorganik, katı;
T6 Sıvı, pestisit olarak kullanılan;
T7 Katı, pestisit olarak kullanılan;
T8 Numuneler;
T9 Diğer zehirli maddeler;
TF Zehirli maddeler, alevlenir:
TF1 Sıvı;
TF2 Sıvı, pestisit olarak kullanılan;
TF3 Katı;
TS Zehirli maddeler, kendiliğinden ısınan, katı;
TW Zehirli maddeler, su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan:
TW1 Sıvı;
TW2 Katı;
TO Zehirli maddeler, yükseltgen:
TO1 Sıvı;
TO2 Katı;
TC Zehirli maddeler, aşındırıcı:
TC1 Organik, sıvı;
TC2 Organik, katı;
TC3 İnorganik, sıvı;
TC4 İnorganik, katı;
TFC Zehirli maddeler, alevlenir, aşındırıcı;
TFW Zehirli maddeler, alevlenir, su ile temas ettiğinde gazlar açığa çıkartan.

Tanımlar

ADR'nin amaçları uyarınca:
Ağız yoluyla ani zehirlilik için LD50 (medyan letal doz), ağız yoluyla verildiğinde genç yetişkin albino sıçanların 14 gün içerisinde %50'sinin ölümüne yol açması beklenen bir maddenin istatistik olarak türetilen tek dozudur. LD50 değeri, test havyanı kütlesi başına test maddesinin kütlesi (mg/kg) olarak ifade edilir;
Deri yoluyla ani zehirlilik için LD50 maddenin, albino tavşanların çıplak derileri ile 24 saat boyunca sürekli temas yoluyla verildiğinde, denek hayvanların yarısında 14 gün içerisinde büyük olasılıkla ölüme yol açabilecek dozdur. Denek hayvanların sayısı, istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç vermeye yeterli olmalı ve güvenilir farmakolojik uygulamalarla uyum içinde olmalıdır. Sonuç, vücut kütlesinin bir kilogramı için mg cinsinden ifade edilir;
Solunum yoluyla ani zehirlilik için LC50 buhar, duman veya toz konsantrasyonunun, hem erkek hem dişi genç yetişkin albino sıçanlarda bir saat boyunca sürekli solunması yoluyla verildiğinde, denek hayvanlarının yarısında 14 gün içerisinde büyük olasılıkla ölüme neden olacak dozdur. Bir katı maddenin teneffüs edilebilir erim dahilinde kütlesinin en az %10'u (kütlece) toz halindeyse, örneğin maddenin parçacık bazındaki aerodinamik çapı 10 μm veya daha küçükse, bu madde test edilmelidir. Bir sıvı madde, taşıma kabındaki sızıntısı nedeniyle sis oluşturma eğilimindeyse, test edilmelidir. Solunum zehirliliğini ölçmek için hazırlanmış katı ve sıvı örneklerin ağırlık olarak %90'ından (kütlece) daha fazlası yukarıda bahsedildiği gibi teneffüs edilebilir erim dahilinde olmalıdır. Sonuç, toz ve duman için havanın litresi başına miligram cinsinden veya buhar için bir metre küplük havadaki mililitre (bir milyonda parçacık sayısı) cinsinden ifade edilir.

Sınıflandırma ve ambalajlama gruplarının atanması

Sınıf 6.1'deki maddeler taşıma için mevcut tehlike derecelerine göre aşağıdaki şekilde üç paketleme grubunda sınıflandırılır:
Paketleme grubu I: Yüksek derecede zehirli maddeler
Paketleme grubu II: Zehirli maddeler
Paketleme grubu III: Daha az derecede zehirli maddeler.

Sınıf 6.1 altında sınıflandırılan maddeler, karışımlar, çözeltiler ve nesneler, Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiştir. Bölüm 3.2 Tablo A'da, alt başlık 2.2.61.3'ün ilgili kaydında ve Bölüm 2.1 hükümleri uyarınca ilgili ambalajlama gruplarında ismen belirtilmeyen maddelerin, karışımların ve çözeltilerin atanması, aşağıda verilen 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.11’deki kriterlere göre yapılır.

Zehirlilik derecesini değerlendirmek için, herhangi bir maddenin sahip olduğu şu özelliklerin yanı sıra kaza ile zehirlenme örneklerinden yola çıkarak insan deneyimleri göz önünde bulundurulmalıdır: Sıvı hal, yüksek uçuculuk, özel olarak bir deriden emilme olasılığı ve özel biyolojik etkiler).

İnsanlara ilişkin gözlemlerin yokluğunda zehirlilik derecesi, aşağıdaki çizelgeye göre hayvanlarla yapılan deneylerden gelen veriler kullanılarak yapılır:

 

 

 

Paketleme grubu

Ağız yoluyla zehirlilik LD50(mg/kg)

Deri yoluyla zehirlilik LD50 (mg/kg)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik LC50 (mg/l)

Yüksek derecede zehirli

 

I

 

≤ 5

 

≤ 50

 

≤ 0,2

Zehirli

II

> 5 ve ≤ 50

> 50 ve ≤ 200

> 0,2 ve ≤ 2

Daha az derecede zehirli

III a

 

> 50 ve ≤ 300

 

> 200 ve ≤ 1000

 

> 2 ve ≤ 4

 
a Göz yaşartıcı gaz maddeler, zehirliliklerine ilişkin veriler paketleme grubu III
kriterlerine denk düşse de, paketleme grubu II'ye dahil edilir.

 

Bir maddenin bir veya daha fazla tür temas için farklı zehirlilik dereceleri gösterdiği hallerde, bu madde, gösterdiği zehirlilik derecelerinin en yükseğinde sınıflandırılır.

Sınıf 8 kriterlerini karşılayan ve tozların ile dumanların solunması yoluyla zehirliliğinden (LC50) ötürü paketleme grubu I'e giren maddeler, ağız veya deri teması yoluyla zehirliliği dolayısıyla en azından grup I veya grup II'ye dahil edilirse, bu maddeler Sınıf 6.1 içerisinde sınıflandırılır. Aksi takdirde, gerektiğinde, Sınıf 8 içerisinde sınıflandırılır (bkz. 2.2.8.1.5).

Tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik için geçerli olan kriterler, bir saatlik temasa ilişkin LC50 verilerini temel alır ve bu gibi bilgiler mevcut olduğu taktirde kullanılır. Bununla birlikte, yalnızca 4 saatlik temasa ilişkin LC50 verilerinin mevcut halinde, bu sayılar dört ile çarpılarak çarpım yukarıdaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LC50 değeri dört ile çarpıldığında (1 saatlik) LC50 değerine eşdeğerdir.

Buharların solunması yoluyla zehirlilik

Zehirli buharlar ortaya çıkaran sıvılar için "V", 20°C ve standart atmosfer basıncındaki doygun buhar konsantrasyonunu (ml/m3 hava cinsinden) (uçuculuk) ifade eder ve bu sıvılar aşağıdaki gruplarda sınıflandırılır:

 

 

Paketleme

grubu

 

Yüksek derecede zehirli

          I

V ≥ 10 LC50 ve LC50 ≤ 1 000 ml/molduğunda

 

Zehirli

 

II

V ≥ LC50 ve LC50 ≤ 3 000 ml/molduğunda ve paketleme grubu I'in kriterleri karşılanmadığında

Daha az derecede zehirli

IIIa

V ≥ 1/5 LC50 ve LC50 ≤ 5 000 ml/molduğunda ve paketleme grubu I'in ve II’nin kriterleri

 

a Göz yaşartıcı gaz maddeler, zehirliliklerine ilişkin veriler paketleme grubu III kriterlerine denk düşse de, paketleme grubu II' ye dahil edilir.
Buharların solunması yoluyla zehirlilik için geçerli olan kriterler, bir saatlik temasa ilişkin LC50 verilerini temel alır ve bu gibi bilgiler mevcut olduğu takdirde kullanılır.
Bununla birlikte, yalnızca 4 saatlik temasa ilişkin LC50 verilerinin mevcut halinde, bu sayılar iki ile çarpılarak çarpım yukarıdaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LC50 değeri iki ile çarpıldığında (1 saatlik) LC50 değerine eşdeğerdir.
 
Bu şekilde, kolay sınıflandırmaya yardımcı olmak üzere kriterler grafiksel olarak gösterilmiştir. Ancak, grafik kullanımına özgü yaklaşık değer alma nedeniyle, grup sınır çizgileri üzerine veya yakınına düşen maddeler sayısal değerler alınarak denetlenir.
 
BUHARLARIN SOLUNMASI YOLUYLA TOKSİSİTENİN GRUP SINIRLARI
 

 

Sıvı karışımları

Solunduğunda zehirli olan sıvı karışımları, aşağıdaki kriterler uyarınca ambalajlama gruplarına ayrılır:

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018