Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 8 kriterlerini karşılayan ve tozların ile dumanların solunması yoluyla zehirliliğinden (LC50) ötürü paketleme grubu I'e giren maddeler, ağız veya deri teması yoluyla zehirliliği dolayısıyla en azından grup I veya grup II'ye dahil edilirse, bu maddeler Sınıf 6.1 içerisinde sınıflandırılır. Aksi takdirde, gerektiğinde, Sınıf 8 içerisinde sınıflandırılır (bkz. 2.2.8.1.5).

Tozların ve dumanların solunması yoluyla zehirlilik için geçerli olan kriterler, bir saatlik temasa ilişkin LC50 verilerini temel alır ve bu gibi bilgiler mevcut olduğu taktirde kullanılır. Bununla birlikte, yalnızca 4 saatlik temasa ilişkin LC50 verilerinin mevcut halinde, bu sayılar dört ile çarpılarak çarpım yukarıdaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LC50 değeri dört ile çarpıldığında (1 saatlik) LC50 değerine eşdeğerdir.

Buharların solunması yoluyla zehirlilik

Zehirli buharlar ortaya çıkaran sıvılar için "V", 20°C ve standart atmosfer basıncındaki doygun buhar konsantrasyonunu (ml/m3 hava cinsinden) (uçuculuk) ifade eder ve bu sıvılar aşağıdaki gruplarda sınıflandırılır:

 

 

Paketleme

grubu

 

Yüksek derecede zehirli

          I

V ≥ 10 LC50 ve LC50 ≤ 1 000 ml/molduğunda

 

Zehirli

 

II

V ≥ LC50 ve LC50 ≤ 3 000 ml/molduğunda ve paketleme grubu I'in kriterleri karşılanmadığında

Daha az derecede zehirli

IIIa

V ≥ 1/5 LC50 ve LC50 ≤ 5 000 ml/molduğunda ve paketleme grubu I'in ve II’nin kriterleri

 

a Göz yaşartıcı gaz maddeler, zehirliliklerine ilişkin veriler paketleme grubu III kriterlerine denk düşse de, paketleme grubu II' ye dahil edilir.
Buharların solunması yoluyla zehirlilik için geçerli olan kriterler, bir saatlik temasa ilişkin LC50 verilerini temel alır ve bu gibi bilgiler mevcut olduğu takdirde kullanılır.
Bununla birlikte, yalnızca 4 saatlik temasa ilişkin LC50 verilerinin mevcut halinde, bu sayılar iki ile çarpılarak çarpım yukarıdaki kriterler yerine konabilir; yani (4 saatlik) LC50 değeri iki ile çarpıldığında (1 saatlik) LC50 değerine eşdeğerdir.
 
Bu şekilde, kolay sınıflandırmaya yardımcı olmak üzere kriterler grafiksel olarak gösterilmiştir. Ancak, grafik kullanımına özgü yaklaşık değer alma nedeniyle, grup sınır çizgileri üzerine veya yakınına düşen maddeler sayısal değerler alınarak denetlenir.
 
BUHARLARIN SOLUNMASI YOLUYLA TOKSİSİTENİN GRUP SINIRLARI
 

 

Sıvı karışımları

Solunduğunda zehirli olan sıvı karışımları, aşağıdaki kriterler uyarınca ambalajlama gruplarına ayrılır:

Zehirli bileşen maddelere ilişkin LC50 verileri olmadığında, karışım aşağıdaki eşik zehirlilik testlerine dayanılarak bir gruba atanabilir. Bu eşik testleri kullanıldığında, en kısıtlayıcı grup saptanır ve karışımın taşınmasında bu grup kullanılır.

Bir karışım, yalnızca aşağıdaki kriterlerin her ikisini de karşılaması durumunda paketleme grubu I'e atanır:
(a) Sıvı karışımın bir numunesi buharlaştırılır ve hava ile seyreltilerek hava içerisinde 1000 ml/m3 buharlaştırılmış karışımdan oluşan bir test atmosferi oluşturulur. On albino sıçan (5 erkek ve 5 dişi) 1 saat boyunca test atmosferinde bırakılır ve 14 gün boyunca gözlenir. 14 günlük gözlem süresince hayvanlardan beşi veya daha fazlası öldüğü takdirde, karışımın LC50 değerinin 1000 ml/m3'e eşit veya daha az olduğu varsayılır;
(b) Sıvı karışımı ile denge halinde bir buhar numunesi, 9 eşit hacimdeki hava ile seyreltilerek test atmosferi oluşturulur. On albino sıçan (5 erkek ve 5 dişi) 1 saat boyunca test atmosferinde bırakılır ve 14 gün boyunca gözlenir. 14 günlük gözlem süresince hayvanlardan beşi veya daha fazlası öldüğü takdirde, karışımın uçuculuğunun karışımın LC50 değerinin 10 katına eşit veya daha fazla olduğu varsayılır.

Bir karışım, aşağıdaki kriterlerin her ikisini de karşılaması ve paketleme grubu I kriterlerini karşılamaması durumunda, paketleme grubu II’ye atanır:
(a) Sıvı karışımın bir numunesi buharlaştırılır ve hava ile seyreltilerek hava içerisinde 3000 ml /m3 buharlaştırılmış karışımdan oluşan bir test atmosferi oluşturulur. On albino sıçan (5 erkek ve 5 dişi) 1 saat boyunca test atmosferinde bırakılır ve 14 gün boyunca gözlenir. 14 günlük gözlem süresince hayvanlardan beşi veya daha fazlası öldüğü takdirde, karışımın LC50 değerinin 3000 ml/m3'e eşit veya daha az olduğu varsayılır;
(b) Sıvı karışımı ile denge halindeki bir buhar numunesi bir test atmosferi oluşturmak için kullanılır. On albino sıçan (5 erkek ve 5 dişi) 1 saat boyunca test atmosferinde bırakılır ve 14 gün boyunca gözlenir. 14 günlük gözlem süresince hayvanlardan beşi veya daha fazlası öldüğü takdirde, karışımın uçuculuğunun karışımın LC50 değerine eşit veya daha fazla olduğu varsayılır.

Bir karışım, aşağıdaki kriterlerin her ikisini de karşılaması ve paketleme grubu I ve II kriterlerini karşılamaması durumunda, paketleme grubu III’e atanır:
(a) Sıvı karışımın bir numunesi buharlaştırılır ve hava ile seyreltilerek hava içerisinde 5000 ml/m3 buharlaştırılmış karışımdan oluşan bir test atmosferi oluşturulur. On albino sıçan (5 erkek ve 5 dişi) 1 saat boyunca test atmosferinde bırakılır ve 14 gün boyunca gözlenir. 14 günlük gözlem süresince hayvanlardan beşi veya daha fazlası öldüğü takdirde, karışımın LC50 değerinin 5000 ml/m3'e eşit veya daha az olduğu varsayılır;
(b) Sıvı karışımın buhar konsantrasyonu (uçuculuk) ölçülür ve buhar konsantrasyonunun 1000 ml/m3 veya daha fazla olması halinde, karışımın uçuculuğunun karışımın LC50 değerinin 1/5'ine eşit veya daha fazla olduğu varsayılır.

Karışımların ağız ve deri yoluyla zehirliliğini belirleme yöntemleri

Deri ve ağız yoluyla zehirlilik kriterleri (bkz. 2.2.61.1.3) uyarınca, Sınıf 6.1'deki karışımlar sınıflandırılırken ve uygun ambalajlama gruplarına atanırken, karışımın akut LD50 değerinin belirlenmesi gerekir.

Bir karışım tek bir aktif madde içeriyorsa ve bu bileşenin LC50 değeri biliniyorsa, taşınan asıl karışımda güvenilir akut ağız ve deri yoluyla zehirlilik değeri yokluğunda aşağıdaki yöntemle ağız veya deri yoluyla LD50 değeri bulunabilir:

Karışım birden fazla aktif madde içeriyorsa, karışımın ağız ve deri yoluyla LD50 değerini belirlemek için kullanılabilecek üç yaklaşım vardır. Tercih edilen yöntem, taşınan asıl karışımın güvenilir akut ağız ve deri yoluyla zehirlilik değerinin elde edilmesidir. Güvenilir, kesin veri elde edilemiyorsa, aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir:
(a) Karışımın en tehlikeli bileşenine göre formülasyon sınıflandırılır, sanki bu bileşen tüm aktif bileşenlerin toplam konsantrasyonu kadar bir konsantrasyona sahipmiş gibi düşünülür veya
(b) Aşağıdaki formül uygulanır:
 
Bu denklemde:
C = Karışımda A, B, ..., Z bileşenlerinin konsantrasyon yüzdesi;
T = A, B, ...Z bileşenlerinin ağız yoluyla LD50 değerleri;
TM = Karışımın ağız yoluyla LD50 değeri.
NOT: Bu bilginin tüm bileşenler için aynı türlerde mevcut olması halinde, bu formül ayrıca deri yoluyla zehirlilik için de kullanılabilir. Bu formülün kullanımı herhangi bir tesir arttırıcı veya olağanüstü durumda göz önünde bulundurulmaz.
 

Pestisitlerin sınıflandırılması

Sınıf 6.1'de sınıflandırılan ve LC50 ve/veya LD50 değerleri bilenen tüm aktif pestisit maddeleri ve onların müstahzarları 2.2.61.1.6 ila 2.2.61.1.9'da verilen kriterlere göre uygun ambalajlama grupları altında sınıflandırılır. İkincil riskler olarak karakterize edilen maddeler ve müstahzarlar, tehlike önceliklerine göre Tablo 2.1.3.10 uyarınca uygun ambalajlama gruplarında sınıflandırılır.

Pestisit müstahzarı için ağız veya deri yoluyla LD50 değeri bilinmiyorsa, ancak bu aktif maddenin (maddelerin) LD50 değeri biliniyorsa, müstahzarın LD50 değeri 2.2.61.1.10'daki prosedürler uygulanarak elde edilebilir.
NOT: Birkaç yaygın pestisitin LD50 zehirlilik verileri, Kimyasal Güvenlik üzerine Uluslararası Program, Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO), 1211 Cenevre 27, İsviçre'den temin edilebilecek “WHO tarafından tavsiye edilen Tehlikelerine göre Pestisitlerin Sınıflandırılması ve Sınıflandırma Yönetmelikleri" belgesinin en güncel basımından elde edilebilir. Bu belge pestisitler için LD50 verilerinin kaynağı olarak kullanılabilir, ancak sınıflandırma sistemi ADR'nin zorunluluklarına uygun olarak yapılan pestisitlerin taşıma sınıflandırması veya pestisitlerin ambalajlama gruplarına atanması için kullanılmaz.

Pestisitlerin taşınmasında kullanılan uygun sevkiyat adı, pestisitin aktif madde içeriği temelinde, fiziksel hali ve gösterebileceği olası bir ikincil riske (bkz. 3.1.2) göre seçilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018