Karayolunda Tehlikeli Madde

Muafiyetler

Bulaşıcı maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olması olası olmayan maddeler içermeyen maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

İnsanlar veya hayvanlar için patojenik olmayan mikroorganizmaları içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

Bir sağlık riski oluşturmayacak şekilde nötralize edilmiş veya etkisiz hale getirilmiş, herhangi bir biçimde patojen içeren maddeler, başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.
NOT: Serbest sıvısı çekilen tıbbi ekipman bu paragrafın zorunluluklarını karşılamış kabul edilir ve ADR’nin hükümlerine tabi değildir.

Patojen konsantrasyonu, doğal olarak karşılaşılabilecek seviyede olan ve önemli bir hastalık riski oluşturulmadığı düşünülen maddeler (yiyecek, içecek ve su numuneleri dahil), başka bir sınıfa dahil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece, ADR hükümlerine tabi değildir.

Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR'ye tabi değildir.

Dışkıda gizli kan görüntüleme numuneleri ADR'ye tabi değildir.

Transfüzyon amacıyla ya da transfüzyon ya da transplantasyon için kullanılacak kan ürünleri hazırlama amacıyla toplanmış olan kan ve kan bileşenleri ve transplantasyonda kullanılması amaçlanan her türlü doku ve organ ile bu amaçlarla bağlantılı olarak alınan numuneler ADR'ye tabi değildir.

Örnek, sızıntıyı önleyecek veya uygun olduğu üzere “İnsana ait muaf numune” veya “Hayvana ait muaf numune” olarak işaretlenmiş bir ambalajda taşındıkları sürece, patojen bulundurmak ihtimali çok düşük olan insana veya hayvana ait örnekler, ADR hükümlerine tabi değildir.

Aşağıdaki koşulları yerine getirmesi kaydıyla, ambalajın yukarıdaki zorunluluklara uyduğu düşünülür:
(a) Üç bileşen içeren ambalaj:
(i) Sızdırmaz ana hazne(ler);
(ii) Sızdırmaz ikinci ambalaj;
(iii) Kapasitesine, kütlesine ve kullanım amacına uygun sağlamlıkta ve en az bir
yüzeyinin boyutları asgari 100 mm × 100 mm olan harici ambalajlama;
(b) Sıvılar için, bütün içeriği emebilecek miktarda emici malzeme ana hazne(ler) ile ikinci ambalaj arasına yerleştirilir, böylece taşıma sırasında sıvı maddenin dışarıya akması veya sızması durumunda bu maddenin sıvının harici ambalajlamaya ulaşması ve dış malzemenin yapısını bozması engellenir;
(c) Birden çok kırılabilir ana hazne, tek bir ikinci ambalaja yerleştirildiğinde, bu hazneler ayrı ayrı sarılır veya birbiriyle temas etmelerini engelleyecek şekilde ayrılır.
NOT 1: Maddenin işbu paragraf uyarınca muaf tutulması için profesyonel görüş gereklidir. Bu görüş, bilinen tıbbi geçmişe, semptomlara veya kaynağın, insanın veya hayvanın koşullarına ve yerel endemik koşullara göre bildirilmelidir. İşbu paragraf altında taşıma edilebilecek örnekler; kolesterol seviyesini, kandaki glikoz seviyesini, hormon seviyesini veya prostata özgü antikorları (PSA) izlemek için kan ve idrar testlerini; bulaşıcı hastalığa sahip olmayan insanların veya hayvanların kalp, karaciğer veya böbrek gibi organlarının işlevlerini izlemek için kan ve idrar testlerini; terapötik ilaç izlemesi için kan ve idrar testlerini; sigorta veya istihdam amaçlı ve uyuşturucu veya alkol tespiti için yapılan kan ve idrar testlerini; hamilelik testlerini, kanser araştırması için biyopsileri; hastalıkla ilgili endişe bulunmaması durumunda insanlarla veya hayvanlarda antikor saptanması (örn. aşı ile uyarılmış bağışıklığın değerlendirilmesi, otoimmun hastalığının tanısı, vb.) ile ilgili kan ve idrar testleri kapsar.
NOT 2: İşbu paragraf ile muaf tutulan örnek ambalajları, hava yoluyla taşıma için (a) ila(c)’deki koşullara uymalıdır.

Şunlar haricinde:
(a) Tıbbi atık (UN No. 3291);
(b) Kategori A’daki (UN No. 2814 veya UN No. 2900) bulaşıcı maddeleriyle kirlenen veya bunları içeren tıbbi cihazlar veya ekipman; ve
(c) Bir başka sınıfın tanımını karşılayan diğer tehlikeli mallarla kirlenen veya bunları içeren tıbbi cihazlar veya ekipman
Normal taşıma koşullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içeriklerini sızdırmayacak şekilde tasarımı yapılan ve üğretilen ambalajlarla ambalajlanan; dezenfeksiyon, temizlenme, sterilizasyon, tamir veya ekipman iyileştime için taşınan, bulaşıcı maddelerle kirlenen veya onları içeren tıbbi cihazlar veya ekipman bu paragraf dışında, ADR hükümlerine tabi değildir. Ambalajlamalar 6.1.4 veya 6.6.5’deki üretim şartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bu ambalajlamalar 4.1.1.1 ve 4.1.1.2’deki ambalajlama zorunluluklarını karşılamalıdır ve 1.2 m. yükseklikten düştüğünde tıbbi cihazları ve ekipmanı koruyacak şekilde olmalıdır.
Bu ambalajlamalar “KULLANILMIŞ TIBBİ CİHAZ” veya “KULLANILMIŞ TIBBİ EKİPMAN” olarak işaretlenmelidir. Dış ambalajlar kullanıldığında, ibarenin okunur olması durumunun dışında, bunlar da aynı şekilde işaretlenmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Biyolojik ürünler

ADR'nin amaçları uyarıca biyolojik ürünler aşağıdaki gruplara ayrılır;
(a) İlgili ulusal otoritelerinin zorunlulukları uyarınca imal edilmiş ve ambalajlanmış, nihai ambalaj veya dağıtım amacı ile taşınan ve kişisel sağlık bakımı amacıyla sağlık personeli veya bireylerin kendileri tarafından kullanılacak olanlar. Bu gruptaki maddeler, ADR hükümlerine tabi değildir;
(b) Paragraf (a)'ya uymayan ve bulaşıcı madde içerdiği bilinen veya buna inanılan ve Kategori A'ya ve Kategori B’ye dahil edilmesi için gerekli kriterlere uyanlar. Bu gruptaki maddeler, uygun olduğu üzere UN No. 2814, 2900 veya 3373 kayıtlarına atanır.
NOT: Bazı ruhsatlı biyolojik ürünler dünyanın belli kısımlarında biyolojik tehlike arz edebilir. Bu durumda yetkili kurumlar söz konusu biyolojik maddelerin bulaşıcı maddeler için uygulanan yerel gerekliliklere tabi olmasını veya diğer sınırlamalara uymasını talep edebilir.

Genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar

Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.9 uyarınca sınıflandırılır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018