Karayolunda Tehlikeli Madde

İstisnai ambalajların sınıflandırılması

Aşağıdaki koşullardan birini karşılaması halinde, bir ambalaj istisnai ambalaj olarak sınıflandırılabilir:
(a) Radyoaktif malzeme içermiş olan boş bir ambalaj olması;
(b) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (2) ve (3) sütunlarında belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan aletler ya da nesneler içermesi;
(c) Doğal uranyum, seyreltilmiş uranyum ya da doğal toryumdan imal edilmiş nesneler içermesi;
(d) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sütununda belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan radyoaktif malzeme içermesi; ya da
(e) Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin (4) sütununda belirtilen aktivite sınırlarını aşmayan, 0.1 kg'dan daha az uranyum heksaflorür içermesi.

Dış yüzeyinin herhangi bir yerinde radyasyon seviyesi 5 μSv/sa’yı geçmiyorsa, radyoaktif malzeme içeren bir ambalaj, istisnai ambalaj olarak sınıflandırılabilir.
 
Tablo 2.2.7.2.4.1.2: İstisnai ambalajlar için etkinlik limitleri
 

İçeriklerin fiziksel hali

Araç/gereçler veya nesneler

Malzemeler Ambalaj sınırları a

Kalem sınırları a

Ambalaj sınırları a

(1)

(2)

(3)

(4)

Katılar

       

Özel biçimde

10-2 A1

A1

10-3 A1

             Diğer biçimlerde

10-2 A2

A2

10-3 A2

Sıvılar

10-3 A2

10-1 A2

10-4 A2

Gazlar

     

trityum

2 × 10-2 A2

2 × 10-1 A2

2 × 10-2 A2

Özel biçimde

10-3 A1

10-2 A1

10-3 A1

             Diğer biçimlerde

10-3 A2

10-2 A2

10-3 A2

  
 
a Radyonüklid karışımları için, bkz 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6.

Bir cihazın veya imal edilmiş başka bir nesnenin bir bileşenini veya ekini oluşturan radyoaktif malzeme, UN No. 2911 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ -ALETLER veya NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir, bunun için aşağıdakileri yerine getirmek koşuluyla:
(a) Herhangi bir ambalajlanmamış alet veya nesnenin dış yüzeyindeki herhangi bir noktadan itibaren 10 cm mesafedeki radyasyon seviyesi, 0,1 mSv/sa’dan fazla olmamalıdır;
(b) Aşağıda yer alanlar hariç olmak üzere dış yüzeyinde “RADYOAKTİF” işaretini taşıyan her alet ya da mamül nesne:
(i) radyolüminesan saat parçaları ya da cihazlar;
(ii) söz konusu ürünlerin, radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının paket ağzında görülebileceği şekilde iç yüzeyinde “RADYOAKTİF” işaretini taşıyan bir paket
içerisinde nakledilmesi koşuluyla, 1.7.1.4 (e) uyarınca mevzuat onayı almış olan ya da tekil olarak Tablo 2.2.7.2.2.1'de (sütun 5) yer alan muaf sevkiyata yönelik aktivite sınırını aşmayan tüketici ürünleri; ve
(iii) söz konusu ürünlerin, radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının paket ağzında görülebileceği şekilde iç yüzeyinde “RADYOAKTİF” işaretini taşıyan bir paket içerisinde nakledilmesi koşuluyla, “RADYOAKTİF” işaretini taşımak için çok küçük olan diğer aletler ya da nesneler;
(c) Etkin malzeme, etkin olmayan bileşenlerle tümüyle kapatılmış olmalıdır (tek işlevi radyoaktif malzemeleri içermek olan cihazlar, alet veya imal edilmiş nesne olarak kabul edilmemelidir);
(d) Her bir parça ve ambalaj, sırasıyla Tablo 2.2.7.2.4.1.2 sütun 2’de ve 3’te belirtilen limitlere uymalıdır.

 

Aşağıdakileri yerine getirmesi kaydıyla, 2.2.7.2.4.1.3’te belirtilenlerden farklı şekildeki ve Tablo 2.2.7.2.4.1.2 sütun 4’te belirtilen limitleri aşmayan etkinlikte radyoaktif malzeme, UN No. 2910 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ-MALZEME MİKTARI SINIRLANDIRILMIŞ kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Ambalaj, rutin taşıma koşullarında radyoaktif içeriğini dışarıya salmamalıdır ve
(b) Ambalaj, aşağıdaki yerlerden birinde “RADYOAKTİF” işaretini taşır:
(i) Radyoaktif malzeme varlığına ilişkin bir uyarının ambalaj ağzında görülebileceği şekilde bir iç yüzeyinde; ya da
(ii) Bir iç yüzeyin işaretlenmesinin mümkün olmadığı durumda ambalajın dış tarafında.

Aşağıda yer alan koşullara bağlı olarak, Tablo 2.2.7.2.4.1.2'nin 4. Sütununda belirtilen sınırları aşmayan uranyum heksaflorür, UN 3507 URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ paket başına 0.1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilen kapsamında sınıflandırılabilir:
(a) Paket içerisindeki uranyum heksaflorür kütlesinin 0.1 kg'dan az olması;
(b) 2.2.7.2.4.5.1 ve 2.2.7.2.4.1.4 (a) ve (b) koşullarının karşılanması.

Uranyum veya toryumun dış yüzeyinin metal veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış etkin olmayan bir kılıf içinde kapatılmış olması koşuluyla; .Doğal uranyumdan, tükenmiş uranyumdan veya doğal toryumdan üretilmiş nesneler ve tek radyoaktif malzemesi ışın saçmayan doğal uranyum, ışın saçmayan tükenmiş uranyum veya ışın saçmayan doğal toryum olan nesneler UN No. 2909 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ - DOĞAL URANYUM veya TÜKENMİŞ URANYUM veya DOĞAL TORYUM’DAN YAPILMIŞ NESNELER kaydı altında sınıflandırılabilir

Aşağıdakileri yerine getirmesi koşuluyla, önceden radyoaktif malzeme içeren boş bir ambalaj, UN No. 2908 RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNAİ AMBALAJ-BOŞ AMBALAJ kaydı altında sınıflandırılabilir:
(a) Bakımı iyi yapılmış ve emniyetli bir şekilde kapanmış olmalıdır;
(b) Yapısında herhangi bir uranyum veya toryum bulunan dış yüzey, metal veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış etkin olmayan bir kılıfla çevrelenmiş olmalıdır;
(c) Ortalaması 300 cm2 üzerinde olduğunda, sabit olmayan iç kontaminasyon seviyesi aşağıdakileri geçmemelidir:
(i) Beta ve gama yayıcıları ve düşük zehirleyicilikteki alfa yayıcıları için 400 Bq/cm2;
(ii) Diğer tüm alfa yayıcıları için 40 Bq/cm2;
(d) 5.2.2.1.11.1'e uygun olarak üzerinde gösterilmiş olan etiketlerin hiçbiri artık görünür durumda olmamalıdır.

Düşük özel etkinlikte (DÖE) malzeme olarak sınıflandırma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3’daki DÖE tanımına ve 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) koşullarına uyuyorsa, yalnızca DÖE olarak da sınıflandırılabilir.

Yüzeyi kirlenmiş cisim (YKC) olarak sınıflandırma

Radyoaktif malzeme, 2.2.7.1.3’teki YKC tanımına ve 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 ve 7.5.11 CV33 (2) koşullarına uyuyorsa, yalnızca YKC olarak da sınıflandırılabilir.

A tipi ambalajı olarak sınıflandırma

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, radyoaktif malzeme içeren ambalajlar A tipi ambalajları olarak sınıflandırılabilir:
A tipi ambalajlar aşağıdakilerden yüksek etkinlik içermez:
(a) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme için - A1
(b) Diğer tüm radyoaktif malzemeler için - A2.
Tanımlamaları ve kendi etkinlikleri bilinen radyonüklid karışımları için A tipi ambalajının radyoaktif içeriklerine aşağıdaki koşul uygulanır:
Bu denklemde: B(i) özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme olarak radyonüklid i'nin etkinliğidir;
A1(i) radyonüklid i için A1 değeridir;
C(j) özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeden başka radyonüklid j'nin etkinliğidir;
A2(j) radyonüklid j için A2 değeridir.

 

Uranyum hekzaflorürün sınıflandırılması

Uranyum hekzaflorür yalnızca UN No. 2977 MALZEME, URANYUM HEKZAFLORÜR, BÖLÜNEBİLEN veya 2978 MALZEME, URANYUM HEKZAFLORÜR, bölünebilen olmayan veya bölünebilen hariç kaydı altında sınıflandırılabilir.

Uranyum heksaflorür sadece şunlara atanacaktır:
(a) UN No. 2977, RADYOAKTİF MALZEME, URANYUM HEKSAFLORÜR, BÖLÜNEBİLEN;
(b) UN No. 2978, RADYOAKTİF MALZEME, URANYUM HEKSAFLORÜR, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilen; ya da
(c) UN No. 3507, URANYUM HEKSAFLORÜR, RADYOAKTİF MALZEME, İSTİSNALI PAKET paket başına 0.1 kg'dan daha az, bölünebilir olmayan ya da istisnai bölünebilen.

Uranyum heksaflorür içeren bir paketin içerikleri aşağıdaki gerekliliklere uygun olacaktır:
(a) UN No. 2977 ve 2978 için uranyum heksaflorür kütlesi, paket tasarımı için izin verilenden farklı olmayacak ve UN No. 3507 için uranyum heksaflorür kütlesi 0.1 kg'dan az olacaktır;
(b) Uranyum heksaflorür kütlesi, paketin kullanılacağı tesis sistemleri için belirlenen maksimum paket sıcaklığında %5'ten daha küçük bir fireye yol açacak bir değerden daha fazla olmayacaktır; ve
(c) Uranyum heksaflorür katı halde olacak ve taşıma için verildiğinde iç basınç atmosfer basıncının üzerinde olmayacaktır.

B tipi(U), B tipi(M) veya C tipi Ambalajları Olarak Sınıflandırma

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018