Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel

Bölüm 2.2 veya bu Bölüm'de aksi belirtilmedikçe, tehlikeli malların sınıflandırılması için
Testler ve Kriterler Elkitabı’nda tanımlanan test yöntemleri kullanılır.

2.3

TEST YÖNTEMLERİ

A tipi dinamitli patlayıcılar için sızma testi

A tipi dinamitli patlayıcılar (UN No. 0081), %40'dan fazla sıvı nitrik ester içeriyorlarsa, Testler ve Kriterler Elkitabı’nda tanımlanan test yöntemlerine ek olarak aşağıdaki ayrışma testinin şartlarını karşılamalıdır.

Dinamitli patlayıcının sızmasının test edilmesi için kullanılan aparat (şekil 1 ila 3) içi boş, bronz bir silindir içerir. Aynı metalden bir levha ile bir ucundan kapatılmış bu silindirin çapı
15,7 mm ve derinliği 40 mm. Çevresi üzerinde çapı 0,5 mm olan 20 delik (5 delikten oluşan 4 takım) açılmıştır. 48 mm. boyunca silindirik olarak biçimlendirilmiş ve toplam uzunluğu 52 mm. olan bronz bir piston, dikey olarak yerleştirilmiş silindirin içine kayar. Çapı 15,6 mm. olan piston 2200 gramlık bir kütle ile yüklenmiştir; bu sayede silindirin tabanı üzerine 120 kPa (1,20 bar) değerinde bir basınç uygulanmış olur.

30 mm. uzunluğunda, 15 mm. çapında ve 5 ila 8 gram ağırlığında, dinamitli patlayıcıdan oluşan bir tapa, çok ince bir tülbent içine sarılır ve silindire yerleştirilir. Bundan sonra piston ve yük kütlesi bunun üzerine yerleştirilir, bu sayede, dinamitli patlayıcı 120 kPa (1,20 bar) değerinde bir basınca maruz kalır. Silindir deliklerinin dış açıklıklarında yağsı damlacıkların (nitrogliserin) ilk görülmesi için geçen zaman not edilir.

Sıvı sızmalarının görülme süresi beş dakikadan fazlaysa dinamitli patlayıcının tatmin edici olduğu kabul edilir; bu test 15°C ila 25°C sıcaklığında yapılır.

Dinamitli patlayıcı sızma testi

Sınıf 4.1'deki nitratlanmış selüloz karışımlarına ilişkin testler

Nitroselüloz, 132 °C'de yarım saat ısıtıldığında, görünür biçimde sarımsı-kahverengi nitratlı dumanlar (nitratlı gazlar) yaymaz. Tutuşma sıcaklığı 180 °C nin üzerinde olmalıdır. Bkz. aşağıdaki 2.3.2.3 ila 2.3.2.8, 2.3.2.9 (a) ve 2.3.2.10.

3 gram plastikleştirilmiş nitroselüloz, 132 °C'de bir saat ısıtıldığında, görünür biçimde sarımsı-kahverengi nitratlı dumanlar (nitratlı gazlar) yaymaz. Tutuşma sıcaklığı 170 °C’nin üzerinde olmalıdır. Bkz. aşağıdaki 2.3.2.3 ila 2.3.2.8, 2.3.2.9 (b) ve 2.3.2.10.

Aşağıda verilen test yöntemleri, maddelerin karayoluyla taşımasının kabul edilebilirliği konusunda farklı düşünceler oluştuğunda uygulanır.

Bu başlık içinde yukarıda belirtilen kararlılık koşullarını doğrulayan başka yöntemler ve test yöntemleri kullanılıyorsa, bu yöntemler aşağıda belirtilen yöntemlerle aynı sonuçları verir.

Aşağıda tanımlanan ısıtma yoluyla kararlılık testleri yapılırken, test edilmekte olan numuneyi içeren fırının sıcaklığı, öngörülen sıcaklıktan 2 °C'den fazla sapma göstermez; testin öngörülen 30 dakika veya 60 dakikalık süresi ise, en fazla 2 dakikalık bir sapma ile tamamlanır. Numunenin yerleştirilmesinden sonra fırının istenilen sıcaklığa ulaşması beş dakikadan fazla tutmaz.

2.3.2.9 ve 2.3.2.10'daki testler yapılmadan önce, numuneler birleştirilmiş ve tane haline getirilmiş kalsiyum klorür içeren bir vakum desikatöründe, ortam sıcaklığında, 15 saatten az olmamak üzere kurutulur. Numune maddesi desikatörde ince bir tabaka halinde yayılmıştır; bu amaçla, toz halinde veya lifli halde olmayan maddeler, öğütülür, rendelenir veya küçük parçalar halinde kesilir. Desikatör içindeki basınç 6,5 kPa (0,065 bar) değerinin altında tutulur.

Yukarıda 2.3.2.6'da belirtilen kurutma yapılmadan önce, 2.3.2.2'ye uygun maddeler, iyi havalandırmalı, sıcaklığı 70°C'ye ayarlanmış bir fırında, her çeyrek saatteki kütle kaybı başlangıçtaki kütlenin %0,3'ünden az oluncaya dek ön-ısıtmaya tabi tutulur.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018