Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınırlı miktarlar içeren ambalajları işaretleme

Hava nakliyesi hariç olmak üzere, sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren paketler, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen işaretlemeyi taşıyacaktır.

 

Şekil 3.4.7.1

Sınırlı miktarlar taşıyan ambalajlara yönelik işaretleme
 
İşaretleme kolay görünür, okunaklı ve etkililiğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaretleme, 45° açıda ayarlanmış (elmas biçimli) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımlarıyla çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Orta alan beyaz yada uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilene yaklaşık oranlı olacaktır.

Ambalaj boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.7.1'de gösterilen minimum dış boyutlar, işaretlemenin açıkça görünür kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği en az 1 mm olacak şekilde azaltılabilir.

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan paketlere yönelik işaretleme

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4' ün hükümlerine uygun olarak paketlenmiş tehlikeli mallar içeren ambalajlar, bu hükümlere uygunluğu göstermek için şekilde gösterilen işaretlemeyi taşıyabilir:

 

Şekil 3.4.8.1

ICAO Teknik Talimatları Kısım 3, Bölüm 4'e uygun olarak sınırlı miktarlar taşıyan paketlere
yönelik işaretleme
İşaretleme kolay görünür, okunaklı ve etkililiğinde önemli bir azalma olmadan açık hava maruziyetine karşı koyabilecek kapasitede olacaktır.
İşaretleme, 45° açıda ayarlanmış (elmas biçimli) bir kare şeklinde olacaktır. Üst ve alt kısımlarıyla çevreleyen çizgi siyah olacaktır. Orta alan beyaz yada uygun kontrast arka planlı olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. “Y” sembolü işaretin ortasına yerleştirilecek ve açıkça görünür olacaktır. Boyutların belirtilmediği durumlarda, tüm özellikler gösterilene yaklaşık oranlı olacaktır.

Paket boyutu gerektirdiği takdirde, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen minimum dış boyutlar, işaretlemenin açıkça görünür kalması koşuluyla 50 mm x 50 mm'den az olmayacak şekilde azaltılabilir. Elmas şeklini veren çizginin minimum genişliği minimum 1 mm olacak şekilde azaltılabilir. “Y” sembolü, Şekil 3.4.8.1'de gösterilen yaklaşık oranda kalacaktır.

Hava nakliyesine ilişkin ilave etiketler ve işaretlemeler olsun yada olnasın 3.4.8' de gösterilen işaretlemeyi taşıyan tehlikeli mallar içeren paketlerin uygun olan şekilde 3.4.1' in ve 3.4.2 den 3.4.4’ e kadar olan bölümlerinin hükümlerini karşıladığı düşünülecek ve bunların 3.4.7'de gösterilen işaretlemeyi taşıması gerekmeyecektir.

3.4.7'de gösterilen işaretlemeyi taşıyan ve Kısım 5 ve Kısım 6'da belirtilen gerekli tüm işaretler ve etiketler dahil olmak üzere ICAO Teknik Talimatlarının hükümlerine uygun olan sınırlı miktarlarda tehlikeli mallar içeren paketlerin uygun olan şekilde bölüm 3.4.1'in ve 3.4.2 den 3.4.4’ e kadar olan bölümlerinin hükümlerini karşıladığı düşünülecektir.

Sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malları içeren ambalajlar, bir dış ambalaj içine yerleştirildiyse, 5.1.2 hükümleri geçerli olacaktır. Ayrıca, dış ambalajdaki tehlikeli malları temsil eden işaretler görülebilir değilse, dış ambalaj bu Bölümün gerektirdiği işaretlerle işaretlenecektir. 5.1.2.1 (a) (ii) ve 5.1.2.4 hükümleri, Sınırlı miktarlarda paketlenmemiş diğer tehlikeli mallar da muhafaza ediliyorsa ve yalnızca bu diğer tehlikeli maddelere ilişkin olarak geçerli olacaktır.

Taşıma işlemi öncesinde, sınırlı miktarlarda paketlenmiş tehlikeli malları gönderen taraflar, gönderilecek malların toplam brüt kütlesini takip edilebilir bir şekilde taşıyıcıya bildirecektir.

(a) Sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren ambalajları taşıyan, maksimum kütlesi 12 tondan fazla olan taşıma üniteleri, taşıma birimi 5.3.2 ile uyumlu şekilde turuncu renkli levha işaretlemesi gerektiren diğer tehlikeli maddeleri taşıdığında, 3.4.15 uyarınca ön ve arka kısımdan işaretlenecektir. Bu sonraki durumda, taşıma birimi sadece gereken turuncu renkli levha işaretlemesini gösterebilir, veya hem 5.3.2 ile uyumlu turuncu renkli levha işaretlemesini, hem de 3.4.15 ile uyumlu işaretlemeyi gösterebilir.
(b) Sınırlı miktarlarda tehlikeli mal içeren konteynırlar, maksimum kütlesi 12 tondan fazla olan taşıma ünitelerinde taşıyan konteynerler, 5.3.1’e göre yaftalanan ve tehlikeli madde taşıyan konteynırlar hariç, 3.4.15 uyarınca dört taraftan da işaretlenecektir. Bu ikinci durumda, konteynır yaftaları gösterebilir, veya hem 5.3.1 ile uyumlu olan yaftaları, hem de 3.4.15’e uygun işaretlemeleri gösterebilir.
Taşıyıcı taşıma ünitesinin işaretlenmesine gerek yoktur; bununla birlikte konteynerlere iliştirilmiş olan işaret, bu taşıyıcı taşıma ünitesinin dışından görülebilir değildir. Bu ikinci durumda, taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına aynı işaret iliştirilecektir.

3.4.13’te belirtilen işaretlerden feragat edilebilir; bunun için sınırlı miktarlarda paketlenen tehlikeli malları içeren ambalajların toplam brüt kütlesi, taşıma ünitesi başına 8 tonu aşmaması gerekir.

İşaretleme, 3.4.7’de istenene uygun olacaktır; minimum ebatlar ise 250 mm x 250 mm olacaktır.

3.5

İSTİSNAİ MİKTARLARDA AMBALAJLANMIŞ TEHLİKELİ MALLAR

İstisnai miktarlar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018