Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajlara ilişkin testler

Taşıma işlemi için hazırlanan komple ambalaj, kapasitelerinin katılar için %95, sıvılar içinse %98 oranında doldurulduğu iç ambalajlarla birlikte, uygun şekilde belgelendirilen testin de gösterdiği şekilde, iç ambalaj kırılmaksızın veya sızıntı yapmaksızın ve etkinliklerinde önemli ölçüde azalma görülmeksizin dayanıklılığını koruyabilecektir.
(a) Sert, esnemeyen, düz ve yatay bir düzleme 1,8 m yükseklikten düşme testleri:
(i) Numune kutu şeklindeyse, aşağıdaki yön düzenlerinde düşürülecektir:
- tabandan düz;
- üst kısımdan düz;
- uzun yandan düz;
- kısa yandan düz;
- bir köşeye;
(ii) Numune varil şeklindeyse, aşağıdaki yön düzenlerinde düşürülecektir:
çapraz olarak üst kenar üzerine, ağırlık merkezi doğrudan çarpma noktası
üzerinde olacak şekilde,
- çapraz olarak alt kenar üzerine;
- yandan düz;
NOT: Yukarıda belirtilen düşürme işlemleri, farklı fakat birebir aynı ambalajlar üzerinde yürütülecektir.
(b) 24 saat boyunca üst yüzeye uygulanan ve 3 m yüksekliğe yığılması halinde aynı ambalajların toplam ağırlığına (numune dahil) eşit değerde uygulanan bir kuvvet.

 

Test amaçlarıyla, ambalajda taşınacak maddelerin yerini, testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer maddeler alabilir. Katılar için diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel özelliklere (kütle, tane büyüklüğü, vb.) sahip olacaktır. Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanılıyorsa, bunun nispi yoğunluğu (özgül ağırlık) ve viskozitesi taşınacak maddeye benzer olacaktır.

Ambalajların işaretlenmesi

Bu Bölüm kapsamında hazırlanan ve tehlikeli malların istisnai miktarlarını içeren ambalajlar, 3.5.4.2’de gösterilen işaretle, dayanıklı ve okunaklı şekilde işaretlenecektir. Ambalaj içindeki tehlikeli malların her biri için Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (5)’te gösterilen ilk ve tek etiket numarası, işarette gösterilecektir. Gönderenin veya alıcının adının ambalajın başka bir noktasında yer almadığı durumlarda, bu bilgiler işaret içerisinde yer alacaktır.

İstisnai miktar işareti

Şekil 3.5.4.2

 

İstisnai miktarlar işareti
* Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (5)’te gösterilen ilk ve tek etiket numarası, bu noktada yer alacaktır.
** Gönderenin veya alıcının adı, ambalajın herhangi bir noktasında yer almıyorsa bu noktada
yer alacaktır.
İşaretlleme, kare biçiminde olacaktır.Tarama ve sembol, beyaz yada kontrast bir arka planda , siyah
yada kırmızı olmak üzere aynı renkte olacaktır.Minimum boyutlar ise 100 mm x 100 mm olacaktır. Boyutların belirtilmediği noktalarda, tüm özellikler gösterilenlere yakın olacaktır.
 

Dış ambalaj

Dış ambalaj içindeki ambalajların üzerinde bulunan 3.5.4.1’in gerektirdiği işaretler açıkça görülebilir olmadığı durumda, istisnai miktarlardaki tehlikeli malları içeren bir dış ambalaj, 3.5.4.1'in gerektirdiği işaretleri gösterecektir.

Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalajların maksimum sayısı

Herhangi bir araç veya konteyner içindeki ambalaj sayısı 1000’i geçmeyecektir.

Dokümantasyon

Bir doküman veya dokümanlar (konşimento, havayolu taşıma senedi veya CMR/CIM mal gönderme belgesi) istisnai miktarlardaki tehlikeli mallara eşlik ediyorsa, bu dokümanlardan en az birisi, "Dangerous Goods in Excepted Quantities (İstisnai miktarlardaki Tehlikeli Mallar) ifadesini ve ambalajların sayısını da içermelidir.

4

Ambalajlama ve tank hükümleri

4.1

ORTA BOY HACİMLİ KONTEYNERLER (IBC’LER) VE BÜYÜK AMBALAJLAR DAHİL AMBALAJLARIN KULLANIMI

Tehlikeli malların IBC’ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlarda paketlenmesine ilişkin genel hükümler

NOT: Sınıf 2, 6.2 ve 7 kapsamındaki maddelerin ambalajlanması için, bu bölümde yer alan genel hükümler sadece, 4.1.8.2 (Sınıf 6.2), 4.1.9.1.5 ( Sınıf 7) ve 4.1.4'teki ilgili ambalajlama talimatlarında (Sınıf 2 için P201 ve LP02 ve Sınıf 6.2 için P620, P621, IBC620 ve LP621) belirtildiği şekilde geçerlidir.

Tehlikeli mallar; taşıma üniteleri arasındaki aktarma, taşıma üniteleri ve depolar arasında aktarma ile müteakip olarak manüel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya ambalajdan ayırma da dahil olmak üzere normal olarak taşıma esnasında maruz kalınabilecek darbe ve yüklemelere dayanabilecek sağlamlıktaki büyük ambalajlar ve IBC’ler dahil kaliteli ambalajlara yerleştirilmelidir. Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar taşımaya hazırlanırken, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önlemek üzere hazırlanmalı ve kapatılmalıdır. Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar, üretici tarafından verilen bilgilere uygun şekilde kapatılmalıdır Taşıma esnasında ambalajların, IBC'lerin ve büyük ambalajların dış kısımlarına herhangi bir tehlikeli kalıntı yapışmamalıdır. Bu hükümler gerektiği takdirde yeni, yeniden kullanılan, onarılan veya yeniden üretilen ambalajlar ve yeni, yeniden kullanılan, onarılan veya yeniden üretilen IBC'ler ve yeni veya yeniden kullanılan büyük ambalajlar için geçerlidir.

IBC’ler ve büyük ambalajlar dahil tehlikeli mallarla doğrudan temas eden ambalaj kısımları:
(a) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır;
(b) Reaksiyon hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye geçme gibi tehlikeli etkilere neden olmamalıdır ve
(c) Normal taşıma koşulları altında tehlike teşkil edebilecek tehlikeli maddelerin nüfuz etmesine izin vermemelidir.
Gerekli olduğunda, uygun bir iç kaplamaya veya işleme tabi tutulacaklardır.
NOT: IBC’ler de dahil olmak üzere polietilenden mamul plastik ambalajların kimyasal uyumluluğu için bkz. 4.1.1.21.

ADR'de aksi öngörülmediği takdirde, iç ambalajlar dışında büyük ambalajlar ve IBC’ler dahil tüm ambalajlar, 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 veya 6.6.5 hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine uygun olmalıdır. Testin gerekli olmadığı ambalajlar 6.1.1.3'te belirtilmiştir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018