Karayolunda Tehlikeli Madde

4

Ambalajlama ve tank hükümleri

4.1

ORTA BOY HACİMLİ KONTEYNERLER (IBC’LER) VE BÜYÜK AMBALAJLAR DAHİL AMBALAJLARIN KULLANIMI

Tehlikeli malların IBC’ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlarda paketlenmesine ilişkin genel hükümler

NOT: Sınıf 2, 6.2 ve 7 kapsamındaki maddelerin ambalajlanması için, bu bölümde yer alan genel hükümler sadece, 4.1.8.2 (Sınıf 6.2), 4.1.9.1.5 ( Sınıf 7) ve 4.1.4'teki ilgili ambalajlama talimatlarında (Sınıf 2 için P201 ve LP02 ve Sınıf 6.2 için P620, P621, IBC620 ve LP621) belirtildiği şekilde geçerlidir.

Tehlikeli mallar; taşıma üniteleri arasındaki aktarma, taşıma üniteleri ve depolar arasında aktarma ile müteakip olarak manüel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya ambalajdan ayırma da dahil olmak üzere normal olarak taşıma esnasında maruz kalınabilecek darbe ve yüklemelere dayanabilecek sağlamlıktaki büyük ambalajlar ve IBC’ler dahil kaliteli ambalajlara yerleştirilmelidir. Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar taşımaya hazırlanırken, taşıma sırasındaki normal koşullar ya da titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önlemek üzere hazırlanmalı ve kapatılmalıdır. Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar, üretici tarafından verilen bilgilere uygun şekilde kapatılmalıdır Taşıma esnasında ambalajların, IBC'lerin ve büyük ambalajların dış kısımlarına herhangi bir tehlikeli kalıntı yapışmamalıdır. Bu hükümler gerektiği takdirde yeni, yeniden kullanılan, onarılan veya yeniden üretilen ambalajlar ve yeni, yeniden kullanılan, onarılan veya yeniden üretilen IBC'ler ve yeni veya yeniden kullanılan büyük ambalajlar için geçerlidir.

IBC’ler ve büyük ambalajlar dahil tehlikeli mallarla doğrudan temas eden ambalaj kısımları:
(a) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır;
(b) Reaksiyon hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye geçme gibi tehlikeli etkilere neden olmamalıdır ve
(c) Normal taşıma koşulları altında tehlike teşkil edebilecek tehlikeli maddelerin nüfuz etmesine izin vermemelidir.
Gerekli olduğunda, uygun bir iç kaplamaya veya işleme tabi tutulacaklardır.
NOT: IBC’ler de dahil olmak üzere polietilenden mamul plastik ambalajların kimyasal uyumluluğu için bkz. 4.1.1.21.

ADR'de aksi öngörülmediği takdirde, iç ambalajlar dışında büyük ambalajlar ve IBC’ler dahil tüm ambalajlar, 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 veya 6.6.5 hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine uygun olmalıdır. Testin gerekli olmadığı ambalajlar 6.1.1.3'te belirtilmiştir.

Büyük ambalajlar ve IBC'ler dahil ambalajlar sıvı ile doldurulurken, taşıma esnasında sıcaklığa bağlı olarak sıvının genleşmesinden kaynaklanabilecek bir sızıntı veya kalıcı şekil bozukluğunun önlenmesi için yeterli boşluk (boş kısım) bırakılmaktadır. Özel zorunluluklar belirtilmedikçe, sıvılar 55 °C sıcaklıkta bir ambalajı tamamen dolduramaz. Bununla birlikte, 50 °C ortalama dökme sıcaklığında, su kapasitesinin %98'inden daha fazla doldurulmamasını temin etmek için bir IBC’de yeterli boşluk bırakılmalıdır.15 °C doldurma sıcaklığı için, maksimum doldurma derecesi, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki iki yöntemden biriyle belirlenecektir:
(a)

Maddenin °C cinsinden kaynama noktası (ilk kaynama noktası)

< 60

≥ 60

< 100

≥ 100

< 200

≥ 200

< 300

≥ 300

Ambalaj kapasitesinin yüzdesi olarak doldurma derecesi

90

92

94

96

98

veya

İç ambalajlar, normal taşıma koşullarında kırılmayacak, delinmeyecek veya içindeki maddeleri dış pakete sızdırmayacak şekilde dış paketler içine yerleştirilmelidir. Sıvı içeren iç ambalajlar, kapamaları yukarı bakacak şekilde ve 5.2.1.9’da ön görülen yön düzeni işaretlerine uygun dış paketler içerisine yerleştirecektir. Cam, porselen veya seramik veya bazı plastik malzemelerden yapılmış olan kolayca kırılabilecek yada delinebilecek iç ambalajlar uygun dolgu malzemesi ile dış pakete sabitlenmelidir. Taşınan maddelerin sızması, dolgu malzemesinin veya dış paketin koruyucu özelliğini önemli ölçüde bozmamalıdır.

Kombinasyon paketinin dış ambalajının veya büyük bir ambalajın farklı türdeki iç ambalajlarla başarılı bir şekilde test edilmiş olması durumunda, bu türden farklı iç ambalajlar bu dış paket veya büyük ambalaj içinde birleştirilebilir. Buna ilave olarak eşdeğer bir performans sağlanması kaydıyla ambalajın daha fazla test edilmesine gerek kalmaksızın aşağıdaki iç ambalaj türlerine izin verilmektedir:
(a) Eşdeğer veya daha küçük iç ambalajlar aşağıdaki koşullarda kullanılabilir:
(i) İç ambalajların test edilen iç ambalajlara benzer tasarımda olması (yuvarlak şekilli, dikdörtgen, vb.);
(ii) İç ambalaj malzemelerinin darbe ve yığılma kuvvetlerine orijinal olarak test edilen iç ambalajlarla eşit veya daha fazla seviyede dayanıklılık sunması (cam, plastik, metal vb.);
(iv) Boş alanları doldurmak ve iç ambalajların önemli ölçüde hareket etmesini önlemek için yeterli ilave dolgu malzemesi kullanılması ve
(v) İç ambalajların test edilen ambalajdaki gibi dış pakete uyum sağlaması.
(b) Daha az sayıdaki test edilmiş iç ambalajlar veya yukarıda (a) maddesinde belirtilen alternatif türdeki iç ambalajlar, boş alanları doldurmak ve iç ambalajın önemli ölçüde hareket etmesini önlemek için dolgu maddelerin kullanılması koşuluyla kullanılabilir.

Ambalajlama talimatlarına ek olarak bir dış paket içindeki tamamlayıcı paketlemelerin kullanımı (örneğin; ara paketleme yada gerekli bir iç ambalaj içindeki muhafaza) 4.1.1.3’te verilenler de dâhil olmak üzere tüm gerekliliklerin karşılanması şartıyla gerçekleştirilecektir ve uygun olması halinde, doğru bir yastıklama da ambalaj içindeki hareketi engellemek için kullanılabilir.

Tehlikeli mallar, birbirleriyle tehlikeli şekilde tepkimeye giriyorlarsa veya aşağıda belirtilenlere neden oluyorlarsa aynı dış paket içerisine yada büyük ambalajlara konmamalıdır:
(a) Yanma veya önemli ölçüde ısı oluşması;
(b) Alevlenir, boğucu, yükseltgen veya zehirli gazların oluşması;
 
1 Nispi yoğunluk (d), özgül ağırlık (SG) olarak kabul edilmekte olup ve bu bölümde bu şekilde kullanılacaktır.
 
(c) Aşındırıcı maddelerin oluşması veya
(d) Kararlı olmayan maddelerin oluşması.
NOT: Karışık ambalajların özel hükümleri için, 4.1.10'a bakın.

 

Islatılmış veya seyreltilmiş maddeler içeren ambalajların kapakları taşıma esnasında ön görülen sıvı (su, çözelti veya reaksiyon yavaşlatıcı) içerme yüzdesinin altına düşmemelidir.

İki veya daha fazla kapama sistemi IBC'ye seri olarak donatılmışsa taşınan maddeye en yakın olan önce kapatılmalıdır.

Ambalaj içerisinde, içeriklerden gaz salımı nedeniyle basıncın oluşabileceği hallerde (sıcaklık artışı veya diğer nedenler nedeniyle), ambalaj veya IBC, salınan gazın zehirlilik, alevlenirlik veya salınan miktar nedeniyle tehlike teşkil etmemesi kaydıyla bir havalandırma kapağıyla donatılabilir.
Tehlikeli aşırı basıncın, maddelerin normal ayrışması nedeniyle oluşmasının olası olduğu hallerde, havalandırma cihazı donatılacaktır. Havalandırma deliği, Ambalaj veya IBC’nin, taşınmasının amaçlandığı durumlarda, sıvı sızıntısı ve yabancı madde girişinin normal taşıma koşulları altında engelleneceği bir şekilde tasarlanacaktır.
NOT: Ambalajın havalandırılmasına, havayoluyla taşıma işlemlerinde izin verilmez

Sıvılar yalnızca normal taşıma koşullarında oluşabilecek iç basınca uygun bir dirence sahip iç ambalajlara doldurulabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018