Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajlama talimatlarına ilişkin genel hükümler

1. ila 9. Sınıflarda yer alan tehlikeli mallar için geçerli ambalajlama talimatları Kısım 4.1.1'de verilmiştir. Talimatlar, geçerli oldukları ambalajlama tipine bağlı olarak üç alt kısma ayrılmıştır:
Alt bölüm 4.1.4.1 IBC’ler ve büyük ambalajlar dışındaki ambalajlar için; bu ambalajlama talimatları RID ve ADR'ye özel ambalajlar için "P" veya "R" harfi ile başlayan alfanümerik bir kod ile gösterilir;
Alt bölüm 4.1.4.2 IBC'ler için; bunlar "IBC’ler" şeklinde ile başlayan alfanümerik bir kod ile gösterilir;
Alt bölüm 4.1.4.3 büyük ambalajlar için; bunlar "LP" harfleri ile başlayan alfanümerik bir kod ile gösterilir.
Genel olarak ambalajlama talimatları 4.1.1, 4.1.2 veya 4.1.3’te yer alan genel hükümlerin karşılanmakta olduğunu gösterir. Ambalaj talimatları, gerekli durumlarda Bölüm 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 veya 4.1.9’un özel hükümleriyle uygunluk gösterilmesini gerektirebilir. Özel ambalajlama hükümleri, münferit maddelere veya malzemelere ilişkin ambalajlama talimatında da belirtilebilir. Aynı zamanda aşağıda belirtilen harfleri içeren alfanümerik kodlarla da gösterilebilirler:
"PP" IBC’ler ve büyük ambalajlar dışındaki ambalajlar için, yada "RR", RID ve ADR'ye özgü özel hükümler için;
"B" IBC’ler için, veya "BB", RID ve ADR’ye özgü özel ambalajlama hükümleri için;
"L" büyük ambalajlar için, yada “LL”, ADR’ye özgü özel ambalajlama hükümleri için
Aksi belirtilmedikçe, her bir ambalajlama Kısım 6'nın ilgili hükümlerine uygunluk gösterecektir. Genel olarak ambalajlama talimatları uyumlulukla ilgili bir rehberlik sunmamakta olup kullanıcı, ilgili maddenin seçilen ambalaj malzemesiyle uyumlu olup olmadığını (örneğin, cam kaplar pek çok florür için uygun değildir) kontrol etmeden bir ambalaj seçmeyecektir. Ambalajlama talimatlarında cam kaplara izin verildiği hallerde, porselen, çömlek veya seramik ambalajlara da müsaade edilir.

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8) her bir madde veya nesne için başvurulması gereken ambalajlama talimatlarını göstermektedir. Sütun (9a) ve (9b), spesifik maddeler veya nesneler için geçerli olan özel ambalajlama hükümleriyle karışık ambalajlama hükümlerini (bkz. 4.1.10) göstermektedir.

Her bir ambalajlama talimatı uygun durumlarda kabul edilebilir tekli veya kombine ambalajlamaları göstermektedir. Kombine ambalajlar için kabul edilebilir dış paketler, iç ambalajlar ve geçerli olduğunda her bir iç veya dış paketin içermesi için müsaade edilen azami miktar gösterilmektedir. Azami net kütle ve azami kapasite 1.2.1'de belirtilmektedir.

Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınırken aşağıda belirtilen ambalajlar kullanılmayacaktır:
Ambalajlar
Variller: 1D ve 1G
Kutular: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ve 4H2
Torbalar: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 ve 5M2
Kompozit ambalajlar: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD 1, 6PC, 6PD 1, 6PD2, 6PG1, 6PG2
Büyük ambalajlar
Esnek plastik: 51H (dış paket)
IBC’ler
Paketleme grubu I maddeleri için: IBC’nin tüm tipleri
Paketleme grubu II ve III maddeleri için:
Ahşap: 11C, 11D ve 11F
Mukavva: 11G.
Esnek: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4,
13M1 ve 13M2
Kompozit: 11HZ2 ve 21HZ2
Bu paragrafın amaçları bakımından, 45 °C'ye eşit veya daha düşük bir erime noktasına sahip maddeler ve madde karışımları taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek katılar olarak değerlendirilmelidir.

 

Bu Bölümdeki ambalajlama talimatlarının, belirli bir ambalaj tipinin kullanımına (örn. 4G; 1A2) yetki verdiği hallerde, Kısım 6 şartlarına uygun şekilde işaretlenmiş olan “V”,"U veya "W" harflerinin ardından geldiği aynı ambalaj tanımlama kodunu taşıyan ambalajlar (örn. 4GV, 4GU yada 4GW; 1A2V, 1A2U yada 1A2W) ilgili ambalajlama talimatı uyarınca söz konusu ambalaj tipinin kullanımı için geçerli olan aynı koşullar ve sınırlamalar altında kullanılabilir. Örneğin, ambalaj kodu “4GV” ile işaretlenmiş kombinasyon paketi, “4G” ile işaretli herhangi bir kombinasyon paketinin kullanımına yetki verildiği her durumda kullanılabilir; bunun için iç ambalaj tipleri ve miktar sınırlamaları konusundaki ilgili ambalajlama talimatında yer alan şartların gözetilmesi gerekir.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar

ADR’de aksi belirtilmedikçe, şunlara uyan basınçlı kaplar:
(a) Bölüm 6.2’nin ilgili şartları veya
(b) 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kabın imal edildiği ülkenin uyguladığı, tasarım, yapım, test, imalat ve muayene hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar; ve metalik silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri ve kurtarma basınçlı kaplar için minimum patlama oranının (patlama basıncı bölü test basıncı) şu şekillerde olabileceği bir yapım:
(i) Doldurulabilir basınçlı kaplar için 1,50;
(ii) Yeniden doldurulamayan basınçlı kaplar için 2,00,
Patlayıcılar, ısıl olarak kararsız maddeler, organik peroksitler, kendiliğinden reaktif maddeler, kimyasal tepkime nedeniyle önemli basınç değerlerinin oluşabileceği maddeler ve radyoaktif malzemeler (4.1.9 kapsamında izin verilmedikçe) haricindeki her türlü sıvı veya katı maddenin taşınması için yetkilendirilmiştir.
Bu alt başlık, 4.1.4.1., ambalajlama talimatı P200, tablo 3’te anılan maddeler için geçerli değildir.

Basınçlı kabın her bir tasarım tipi, imalat ülkesinin yetkili makamınca veya Bölüm 6.2’de belirtildiği şekilde onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, minimum test basıncı 0.6 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar aşırı doldurma veya yangın halinde patlamayı önleyecek şekilde tasarlanmış bir acil durum basınç tahliye cihazı ile temin edilebilir.

Basınçlı kap valfleri, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek özellikte olacak şekilde tasarlanacak ve yapılacak veya 4.1.6.8 (a) ila (e)'de verilen yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden salınımına neden olabilecek hasarlara karşı korunacaktır.

Doldurma derecesi, 50 °C’de basınçlı kabın kapasitesinin %95’ini aşmayacaktır. Basınçlı kabın, 55 °C sıcaklıkta tamamen sıvı olmamasını sağlamak üzere yeterli bir fire bırakılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar her beş yılda bir periyodik muayeneye ve teste tabi tutulacaktır. Periyodik muayene kapsamında dış inceleme, iç inceleme veya yetkili makamın onayladığı alternatif bir yöntem, bir basınç testi veya yetkili makamının onayı üzerine eşdeğer ölçüde etkili bir tahribatsız bir test ile birlikte tüm aksesuarlar üzerinde muayene yürütülecektir (örn. Valfların sıkılığı, acil durum tahliye valfları veya eriyebilir elemanlar).
Basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test zamanları geldikten sonra doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir. Basınçlı kap onarımları 4.1.6.11 şartlarını karşılayacaktır.

Doldurma işleminden önce, ambalajlayan taraf basınçlı kap üzerinde bir muayene yürütecek olup, basınçlı kabın, taşınacak madde için onaylı olduğundan ve ADR zorunluluklarının karşılandığından emin olacaktır. Kapatma valfleri, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Sevkiyatçı, kapakların ve teçhizatların sızdırmadığını doğrulayacaktır.

Yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, hizmet değişimi için gerekli işlemler yürütülmediyse daha önce muhafaza edilen maddeden farklı bir maddeyle doldurulmayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018