Karayolunda Tehlikeli Madde

Sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar

ADR’de aksi belirtilmedikçe, şunlara uyan basınçlı kaplar:
(a) Bölüm 6.2’nin ilgili şartları veya
(b) 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kabın imal edildiği ülkenin uyguladığı, tasarım, yapım, test, imalat ve muayene hakkındaki ulusal ve uluslararası standartlar; ve metalik silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri ve kurtarma basınçlı kaplar için minimum patlama oranının (patlama basıncı bölü test basıncı) şu şekillerde olabileceği bir yapım:
(i) Doldurulabilir basınçlı kaplar için 1,50;
(ii) Yeniden doldurulamayan basınçlı kaplar için 2,00,
Patlayıcılar, ısıl olarak kararsız maddeler, organik peroksitler, kendiliğinden reaktif maddeler, kimyasal tepkime nedeniyle önemli basınç değerlerinin oluşabileceği maddeler ve radyoaktif malzemeler (4.1.9 kapsamında izin verilmedikçe) haricindeki her türlü sıvı veya katı maddenin taşınması için yetkilendirilmiştir.
Bu alt başlık, 4.1.4.1., ambalajlama talimatı P200, tablo 3’te anılan maddeler için geçerli değildir.

Basınçlı kabın her bir tasarım tipi, imalat ülkesinin yetkili makamınca veya Bölüm 6.2’de belirtildiği şekilde onaylanacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, minimum test basıncı 0.6 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar aşırı doldurma veya yangın halinde patlamayı önleyecek şekilde tasarlanmış bir acil durum basınç tahliye cihazı ile temin edilebilir.

Basınçlı kap valfleri, içeriğin salınımı olmaksızın hasara dayanabilecek özellikte olacak şekilde tasarlanacak ve yapılacak veya 4.1.6.8 (a) ila (e)'de verilen yöntemlerden biri sayesinde basınçlı kabın içeriğinin istenmeden salınımına neden olabilecek hasarlara karşı korunacaktır.

Doldurma derecesi, 50 °C’de basınçlı kabın kapasitesinin %95’ini aşmayacaktır. Basınçlı kabın, 55 °C sıcaklıkta tamamen sıvı olmamasını sağlamak üzere yeterli bir fire bırakılacaktır.

Aksi belirtilmedikçe, basınçlı kaplar her beş yılda bir periyodik muayeneye ve teste tabi tutulacaktır. Periyodik muayene kapsamında dış inceleme, iç inceleme veya yetkili makamın onayladığı alternatif bir yöntem, bir basınç testi veya yetkili makamının onayı üzerine eşdeğer ölçüde etkili bir tahribatsız bir test ile birlikte tüm aksesuarlar üzerinde muayene yürütülecektir (örn. Valfların sıkılığı, acil durum tahliye valfları veya eriyebilir elemanlar).
Basınçlı kaplar, periyodik muayene ve test zamanları geldikten sonra doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir. Basınçlı kap onarımları 4.1.6.11 şartlarını karşılayacaktır.

Doldurma işleminden önce, ambalajlayan taraf basınçlı kap üzerinde bir muayene yürütecek olup, basınçlı kabın, taşınacak madde için onaylı olduğundan ve ADR zorunluluklarının karşılandığından emin olacaktır. Kapatma valfleri, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Sevkiyatçı, kapakların ve teçhizatların sızdırmadığını doğrulayacaktır.

Yeniden doldurulabilir basınçlı kaplar, hizmet değişimi için gerekli işlemler yürütülmediyse daha önce muhafaza edilen maddeden farklı bir maddeyle doldurulmayacaktır.

Sıvılar ve katılar için basınçlı kabın 4.1.3.6 kapsamında işaretlenmesi (Bölüm 6.2 şartlarına uygunluk göstermeyen), imalat ülkesinin yetkili makamınun belirlediği şartlara uygun olacaktır.

İlgili ambalajlama talimatında özel olarak yetki verilmemiş olan ambalajlar veya IBC’ler, 1.5.1 kapsamında Taraf Ülkeler arasında geçici bir istisna anlaşması kapsamında özel olarak izin verilmedikçe, maddenin veya nesnenin taşınması için kullanılamaz.

Sınıf 1’de yer alanlar dışındaki ambalajlanmamış nesneler

Büyük veya sağlam nesnelerin Bölüm 6.1 veya 6.6 zorunlulukları uyarınca ambalajlanamadığı veya boş, temizlenmemiş veya ambalajlanmamış şekilde taşınmaları gerektiğinde, menşei ülkenin yetkili makamı 2 bu tür bir taşıma yöntemini onaylayabilir. Bunu yaparken yetkili kurum aşağıdaki hususları göz önünde bulunduracaktır:
(a) Büyük ve sağlam nesneler, taşıma üniteleri arasındaki aktarma, taşıma üniteleri ve depolar arasında aktarma ile olarak manüel veya mekanik elleçleme için bir paletten veya ambalajdan ayırma da dahil olmak üzere taşıma sırasında normal olarak karşılaşılabilecek darbe ve yüklemelere dayanabilecek güce sahip olacaktır.
(b) Tüm koruyucu zarflar ve ağızlar, taşıma sırasındaki normal koşullar yada titreşim ve nem veya basınç değişikliklerinin (örneğin rakımdan kaynaklanan) neden olabileceği içerik kaybını önleyecek şekilde kapatılacaktır. Taşıma esnasında büyük ve sağlam nesnelerin dış kısımlarına herhangi bir tehlikeli kalıntı yapışmayacaktır.
(c) Büyük ve sağlam nesnelerin tehlikeli mallarla doğrudan temas eden ambalaj kısımları:
(i) Tehlikeli mallardan etkilenmemeli veya bu nedenle önemli ölçüde zayıflamamalıdır; ve
(ii) Reaksiyon hızlandırma veya tehlikeli mallarla tepkimeye geçme gibi tehlikeli etkilere neden olmamalıdır;
 
2 Menşei ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR’ye Taraf Ülkenin yetkili makamı.
 
(d) Sıvı içeren büyük ve sağlam nesneler, taşıma esnasında herhangi bir sızdırmayı veya kalıcı bir şekil bozukluğunu önleyecek şekilde istiflenmeli ve korunmalıdır.
(e) Normal taşıma koşullarında esnemeyecek şekilde kızaklara, sandıklara veya diğer taşıma araçlarına yada taşıma ünitesine veya konteynere sabitlenmelidir
 
 
 

 

4.1.3.8.1 hükümleri uyarınca yetkili kurum tarafından onaylanan ambalajlanmamış malzemeler, Kısım 5'teki sevkiyat prosedürlerine tabi olacaktır. Ayrıca, bu nesneleri sevk eden taraf, söz konusu onayın bir kopyasının taşıma belgesine iliştirildiğinden emin olacaktır.
NOT: Büyük ve sağlam nesnelere, esnek yakıt taşıma sistemleri, askeri teçhizatlar, 3.4.6 uyarınca sınırlı miktarların üzerinde tehlikeli mal içeren makineler veya teçhizatlar örnek olarak verilebilir.

Ambalajlama talimatlarının listesi

NOT: Aşağıdaki ambalajlama talimatları, IMDG Kodu ve UN Model Kuralları'nda kullanılan numaralama sistemini kullanmasına karşın, okuyucular bazı ayrıntıların ADR için farklı olabileceğini dikkate almalıdır

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018