Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalaj kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları (IBC’ler ve büyük ambalajlar hariç)

 

P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) P001

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombine ambalajlar:

Maksimum kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış paketler

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

 

Cam 10 l

Plastik 30 l

Metal 40 l

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) çelik veya alüminyum hariç metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

 

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg.

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg.

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 
 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap (4C1, 4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2) plastik (3H1, 3H2)

 

250 kg

250 kg

250 kg.

150 kg

150 kg

 

75 kg

75 kg

60 kg

150 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

Tekli ambalajlar:

Variller

çelik, sökülemez başlık (1A1) çelik, sökülebilir başlık (1A2)

alüminyum, sökülemez başlık (1B1) alüminyum, sökülebilir başlık (1B2) çelik veya alüminyum dışındaki metal, sökülemez başlık (1N1)

çelik veya alüminyum hariç metal, sökülebilir başlık (1N2)

plastik, sökülemez başlık (1H1) plastik, sökülebilir başlık (1H2)

Bidonlar

çelik, sökülemez başlık (3A1) çelik, sökülebilir başlık (3A2)

alüminyum, sökülemez başlık (3B1) alüminyum, sökülebilir başlık (3B2) plastik, sökülemez başlık (3H1) plastik, sökülebilir başlık (3H2)

 

250 l

250 a

250 l

250 a

250 l

 

250 a

 

250 l

250 a

 

60 l

60 l a

60 l

60 l a

60 l

60 l a

 

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

 

450 l

 

450 l

450 l

 

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

 

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

 

450 l

 

450 l

450 l

 

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

Yalnızca 2680 mm2/sN'den daha fazla viskozitesi olan maddelere izin verilmiştir.

P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) P001

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombine ambalajlar:

Maksimum kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış paketler

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

 

Cam 10 l

Plastik 30 l

Metal 40 l

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) çelik veya alüminyum hariç metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

 

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg.

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg.

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 
 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap (4C1, 4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2) plastik (3H1, 3H2)

 

250 kg

250 kg

250 kg.

150 kg

150 kg

 

75 kg

75 kg

60 kg

150 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

Tekli ambalajlar:

Variller

çelik, sökülemez başlık (1A1) çelik, sökülebilir başlık (1A2)

alüminyum, sökülemez başlık (1B1) alüminyum, sökülebilir başlık (1B2) çelik veya alüminyum dışındaki metal, sökülemez başlık (1N1)

çelik veya alüminyum hariç metal, sökülebilir başlık (1N2)

plastik, sökülemez başlık (1H1) plastik, sökülebilir başlık (1H2)

Bidonlar

çelik, sökülemez başlık (3A1) çelik, sökülebilir başlık (3A2)

alüminyum, sökülemez başlık (3B1) alüminyum, sökülebilir başlık (3B2) plastik, sökülemez başlık (3H1) plastik, sökülebilir başlık (3H2)

 

250 l

250 a

250 l

250 a

250 l

 

250 a

 

250 l

250 a

 

60 l

60 l a

60 l

60 l a

60 l

60 l a

 

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

 

450 l

 

450 l

450 l

 

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

 

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

 

450 l

 

450 l

450 l

 

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

Yalnızca 2680 mm2/sN'den daha fazla viskozitesi olan maddelere izin verilmiştir.

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

P001 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) (devamı) P001

Tekli ambalajlar (devamı)

Maksimum kapasite/Net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Kompozit ambalajlar

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

dışta çelik veya alüminyum varile sahip plastik kap (6HA1, 6HB1)

dışta elyaf, plastik veya kontrplak varile sahip plastik kap (6HG1, 6HH1, 6HD1)

dışta çelik veya alüminyum sandıklı veya kutulu plastik kap yada dışta ahşap, kontrplak, mukavva veya sert plastik kutulu plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 veya 6HH2)

 

dışta çelik, alüminyum, mukavva, kontrplak, sert plastik veya genleşmeli plastik varile sahip cam kap (6PA1, 6PB 1, 6PG1, 6PD 1, 6PH1 veya

6PH2); yada dışta çelik veya alüminyum sandık yada kutuya veya dışta ahşap veya mukavva kutuya veya örgülü sepete sahip cam kap (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 veya 6PD2)

250 l

 

120 l

 

60 l

 

60 l

250 l

 

250 l

 

60 l

 

60 l

250 l

 

250 l

 

60 l

 

60 l

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar.

Diğer zorunluluklar:

Sınıf 3, paketleme grubu III’te yer alan, az miktarda karbondioksit veya nitrojen salan maddeler için, ambalajlara için, ambalajlar havalandırma özelliği barındırmalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP1 UN No. 1133, 1210, 1263 ve 1866 için ve yapışkanlar, baskı mürekkepleri, baskı mürekkebiyle ilgili malzemeler, boyalar, boya ile ilgili malzemeler ve UN Noç 3082’ye tahsis edilmiş reçine çözeltileri, paketleme grubu II ve III kapsamındaki ve ambalaj başına 5 litre veya daha düşük miktarlardaki maddeler için metal veya plastik ambalajların, aşağıdaki şekillerde taşındıklarında Bölüm 6.1’deki performans testlerini karşılamalarına gerek yoktur:

 1. paletler üzerine konmuş yükler, paletli bir kutu veya birim yük cihazında; örneğin kayışlanarak, sıkı veya gergin örtüye sarılarak veya diğer uygun yöntemlerle bir palet üzerine yerleştirilmiş, istiflenmiş ve sabitlenmiş tekli ambalajlar halinde; veya

 2. maksimum 40 kg net kütleye sahip kombinasyon paketlerinin iç ambalajları olarak.

PP2 UN No. 3065 için, maksimum kapasitesi 250 litre olan ve Bölüm 6.1 hükümlerini karşılamayan ahşap variller kullanılabilir.

PP4 UN Numaraları 1774 olan maddeler için, ambalajlar, paketleme grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır.

PP5 UN No. 1204 için, ambalajlar artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

Bu maddeler için silindirler, tüpler ve basınçlı kaplar kullanılamaz.

PP6 (Silindi)

PP10 UN No 1791, paketleme grubu II için, ambalaj havalandırılmalıdır.

PP31 UN No 1131 için, ambalajların hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanacaktır.

PP33 UN No. 1308, paketleme grubu I ve II için, sadece brüt kütlesi maksimum 75 kg olan kombine ambalajlara müsaade edilir.

PP81 %60'tan fazla fakat %85'ten az hidrojen florürlü UN No. 1790 ve %55'ten fazla nitrik asitli UN No. 2031 için, tekli ambalajlar olarak plastik variller ile bidonlara izin verilen kullanım süresi, üretim tarihlerinden itibaren iki yıldır.

RID ve ADR’ye özel ambalajlama hükümleri

RR2 UN No 1261 için, sökülebilir başlıklı ambalajlara müsaade edilmez.

 

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) P002

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

Kombinasyon paketleri:

Maksimum net kütle (bkz. 4.1.3.3)

İç ambalajlar

Dış paketler

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

 

Cam 10 kg

Plastika 50 kg

Metal 50 kg Kağıt a, b, c 50 kg Fiber a, b, c 50 kg

 

.

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2) kontrplak (1D)

fiber (1G) Kutular çelik (4A)

alüminyum (4B) hariç metal (4N) doğal ahşap (4C1)

toz geçirmez duvarlı doğal ahşap (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) genleşmeli plastik (4H1) sert plastik (4H2)

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) alüminyum (3B1, 3B2) plastik (3H1, 3H2)

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

250 kg

 

250 kg

250 kg

 

125 kg

125 kg

60 kg

250 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg.

400 kg

 

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg.

400 kg

 

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

Tekli ambalajlar:

Variller

çelik (1A1 veya 1A2 d) alüminyum (1B1 veya 1B2 d)

çelik veya alüminyum hariç metal (1N1 veya 1N2 ) plastik (1H1 veya 1H2 d)

fiber (1G) ekontrplak (1D)eBidonlar

çelik (3A1 veya 3A2 d)

alüminyum (3B1 veya 3B2 d) plastik (3H1 veya 3H2 d)

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

120 kg

120 kg

120 kg

Bu iç ambalajlar, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

 

Bu iç ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz.

4.1.3.4)

 

Bu iç ambalajlar, paketleme grubu I’de yer alan maddeler için kullanılmamalıdır

Bu ambalajlar taşıma esnasında sıvı hale gelebilen paketleme grubu I maddeleri için kullanılmamalıdır (bkz.

4.1.3.4).

Bu ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz.

4.1.3.4)

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devamı) P002

 

Maksimum net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Tekli ambalajlar (devamı):

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

Kutular

çelik (4A) ealüminyum (4B) ehariç metal (4N) edoğal ahşap (4C1)ekontrplak (4D) e

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) e

toz geçirmez duvarlı doğal ahşap (4C2) e

mukavva (4G) sert plastik (4H2) eTorbalar

torbalar (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e

 

İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez İzin verilmez

 

İzin verilmez

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

50 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

50 kg

Kompozit ambalajlar

dışta çelik, alüminyum, kontrplak, elyaf veya plastik varile sahip plastik kaplar (6HA1, 6HB1, 6HG1 e, 6HD1 veya 6HH1)

dışta çelik veya alüminyum sandıklı veya kutu, ahşap kutu, kontrplak kutu, mukavva kutu veya sert plastik kutuya sahip plastik kap (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 , 6HG2 veya 6HH2)

dışta çelik, alüminyum, kontrplak veya elyaf varil (6PA1, 6PB1, 6PD1 veya 6PG 1 ) veya dışta çelik veya alüminyum sandık veya kutu veya dışta ahşap veya mukavva kutuya veya dışta örgülü sepet (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 veya 6PG2e) veya dışta sert plastik veya genleşmeli plastik ambalaja (6PH2 veya 6PH1 esahip cam kap

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

400 kg

 

75 kg

 

75 kg

4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar.

Bu ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır (bkz.

4.1.3.4).

(Sonraki sayfada devam ediyor)

P002 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devamı) P002

 

Özel ambalajlama hükümleri: PP6 (Silindi)

PP7 UN No. 2000 selüloit, kapalı araçlar veya konteynerler içinde tam yük olarak, ince plastik tabakaya sarılıp çelik bantlar gibi uygun yöntemlerle sabitlenerek ambalajlanmamış şekilde paletler üzerinde. Palet başına

1.000 kg aşılmamalıdır.

 

PP8 UN No. 2002 için, ambalajlar artan iç basınç nedeniyle patlamanın mümkün olmayacağı şekilde tasarlanacaktır. Bu maddeler için silindirler, tüpler ve basınçlı kaplar kullanılamaz.

 

PP9 UN Numaraları 3175, 3243 ve 3244 olan maddeler için ambalajlar, paketleme grubu II’nin performans seviyesi için öngörülen bir sızdırmazlık testinden geçmiş bir tasarım tipine uygun olacaktır. UN No. 3175 için, sıvılar mühürlü torbalarda yer alan katı maddelere tamamen emdirilmişse sızdırmazlık testi gerekmez.

 

PP11 UN No. 1309, paketleme grubu III ile UN No. 1362 için 5H1, 5L1 ve 5M1 kodlu torbaların, eğer plastik torbalar içine paketlenmiş ve paletler üzerinde gergin veya sıkıca örtülerek paketlenmişse kullanımına izin verilmiştir.

 

PP12 UN No. 1361, 2213 ve UN No. 3077 için 5H1, 5L1 ve 5M1 kodlu torbaların kapalı araçlarda veya konteynerlerde taşındığında kullanımına izin verilmiştir.

 

PP13 UN No. 2870 kapsamında sınıflandırılan maddeler için, sadece paketleme grubu I için öngörülen performans seviyesini karşılayan kombine ambalajların kullanımına izin verilmiştir.

 

PP14 UN Numaraları 2211, 2698 ve 3314 için, ambalajların Bölüm 6.1’de belirtilen performans testlerini karşılaması zorunlu değildir.

 

PP15 UN Numaraları 1324 ve 2623 olan maddeler için, ambalajlar paketleme grubu III için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır.

 

PP20 UN No. 2217 için, herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir.

 

PP30 UN No. 2471 için, kağıt veya elyaf iç ambalajlara müsaade edilmez.

 

PP34 UN No. 2969 için (öğütülmemiş tanecikler olarak) 5H1, 5L1 ve 5M1 torbalarının kullanımı serbesttir.

 

PP37 UN No. 2590 ve 2212 için, 5M1 torbalarının kullanımına izin verilmiştir. Her tipten tüm torbalar, kapalı araçlar veya konteynerler içerisinde taşınacak veya kapalı sert dış ambalajlara yerleştirilecektir.

 

PP38 UN No. 1309, paketleme grubu II için, torbalar sadece kapalı araç veya konteynlerler içerisinde kabul edilir.

 

PP84 UN No. 1057 olan maddeler için, sert dış paketler, paketleme grubu II için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır. Ambalajlar, cihazların hareket etmesini, kazara tutuşmasını veya alevlenir gazların vya sıvıların kazara salımını önleyecek şekilde tasarlanacak, yapılacak ve düzenlenecektir.

NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.

RID ve ADR’ye özel ambalajlama hükmü:

 

RR5 PP84’teki özel ambalajlama hükmü göz önünde bulundurulmaksızın, ambalajın brüt kütlesi en fazla 10 kg ise, yalnızca 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.5 ila 4.1.1.7’nin genel hükümlerine uygunluk gösterilmesi gerekmektedir.

NOT: Ayrı şekilde toplanan atık çakmaklar için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm 654.

P003 AMBALAJLAMA TALİMATI P003

Tehlikeli mallar, uygun dış paketlere yerleştirilmelidir. Ambalajlar 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 ve 4.1.3'te belirtilen hükümleri karşılamalı ve 6.1.4'teki ambalaj yapım gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yalnızca uygun malzemeden mamul ve ambalaj kapasitesi ile amaçlanan kullanım bakımından yeterli mukavemete ve tasarıma sahip dış paketler kullanılacaktır. Bu ambalajlama talimatına, maddelerin ve kombine ambalajların iç ambalajlarının taşınması için başvurulduğunda, ambalajlar taşıma esnasında maddelerin istenmeden dökülmesini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapımı buna göre yürütülmelidir.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP16 UN No. 2800 için, bataryalar kısa devrelere karşı korunmalı ve sağlam dış paketlere yerleştirilerek güvenli biçimde paketlenmelidir.

NOT 1:Mekanik veya elektronik bir teçhizatın çalışması için gerekli olan ve bu nedenle bu teçhizata entegre bir parça olarak kullanılan akmaz bataryalar, teçhizatın batarya kabında sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve hasarların veya kısa devrelerin meydana gelmesini önleyecek şekilde korunmalıdır.

NOT 2: Kullanılmış bataryalar (UN No. 2800) için, bkz. P801a.

PP17 UN No. ve 2037 için, ambalajlar fiber levha levha ambalajlar için 55 kg net kütleyi, diğer ambalajlar için 125 kg net kütleyi aşmamalıdır.

PP19 UN No. 1364 ve 1365 için, balya olarak taşımaya izin verilmektedir.

PP20 UN No. 1363, 1386, 1408 ve 2793 için, herhangi bir toz geçirmez ve yırtılmaz kap kullanılabilir. 

PP32 UN No. 2857 ve 3358, ambalajlanmadan sandıkların veya uygun dış ambalajların içinde taşınabilir. 

PP87 (Silindi)

PP88 (Silindi)

PP90 UN No. 3506 için, mühürlü iç astarlar veya güçlü sızdırmazlığa sahip torbalar ve konumuna veya yönlendirmesine bakmaksızın civanın ambalaj dışına sızmasını önleyen, patlama dayanımlı malzeme kullanılacaktır.

PP91 UN No. 1044 için, 4.1.3.8.1 (a) ila (e) şartları sağlandığında, vanalar 4.1.6.8 (a) ila (d) dâhilinde verilen metotlardan birine göre korunduğunda ve yangın söndürücü üzerinde bulunan diğer ekipmanların kazayla devreye girmesini önlemek amacıyla korunduğunda, büyük yangın söndürücüler ambalajsız olarak taşınabilir. Bu özel ambalajlama hükmü amacıyla, “büyük yangın söndürücü” Bölüm 3.3. özel hüküm 225

(c) ila (e) paragraflarında tanımlanan yangın söndürücüleri ifade eder.

RID ve ADR’ye özel ambalajlama hükümleri:

RR6 UN No. ve 2937 için, tam yükte taşıma durumunda, metal nesneler şu şekilde de ambalajlanabilir: Nesneler tablalar üzerindeki birimler olarak birlikte gruplanmalı ve uygun bir plastik kapak ile sabitlenmelidir; bu birimler üst üste dizilmeli ve uygun şekilde paletler üzerinde emniyete alınmalıdır.

RR9 UN No. 3509 için ambalajların, 4.1.1.3 hükümlerini karşılaması gerekmez.

6.1.4 gerekliliklerini karşılayan ambalajlar, sızıntı önleyici bulunan yada monte edilmiş olan ve delinmeye dirençli sızdırmaz astar veya torba kullanılacaktır.

Geri kalan katı kalıntıların sadece taşıma sırasında karşılaşabilecek hava sıcaklıklarında sıvılaşmaya eğilimli olmayan katılar olması halinde, esnek ambalajlar kullanılabilir.

Sıvı kalıntılar mevcut olduğunda, sızdırmazlık sağlayan sert ambalajlar (örneğin, emici materyaller) kullanılacaktır.

Taşıma için doldurulma ve yüklemeden önce, her bir ambalaj aşınma, bulaşma (kontaminasyon) yada diğer hasarları bulundurmadığından emin olmak adına kontrol edilecektir. Direnç kaybı belirtisi gösteren hiçbir ambalaj kullanılmayacaktır (ufak ezik yada çizikler, ambalajın direncini düşüren etmenler olarak değerlendirilmeyecektir).

Taşımaya yönelik olarak Sınıf 5.1 türünden kalıntılarla kirlenmiş, kullanılmayan, boş, ambalajlar herhangi bir ağaç yada diğer kolay tutuşan malzemelerle hiçbir etkileşime girmeyecek şekilde yapılandırılacak yada düzenlenecektir.

P004 AMBALAJLAMA TALİMATI P004

Bu talimat, UN No. 3473, 3476, 3477, 3478 ve 3479 için geçerlidir.

Aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

 1. Yakıt hücresi kartuşları için, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 ve 4.1.3’ün sağlanması kaydıyla, Variller (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

 2. Teçhizatla paketlenmiş yakıt hücresi kartuşları için, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 ve 4.1.3 genel hükümlerini sağlayan dayanıklı dış paketler.

 3. Teçhizat içeren yakıt hücresi kartuşları için: 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 ve 4.1.3 genel hükümlerini sağlayan güçlü dış paketler.

Kutular (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

Bidonlar (3A2, 3B2, 3H2).

Ambalajlar, paketleme grubu II’nin performans seviyesine uyacaktır.

 

Yakıt hücresi kartuşları, teçhizatla birlikte paketlendiğinde, iç ambalajlar içerisinde paketlenecek veya dolgu malzemesine veya bölücü ayıraçlara sahip dış paket içerisine yerleştirilecek, böylece yakıt hücresi kartuşlarının, dış paket içerisinde içeriklerin hareket etmesinden veya yerinin değişmesinden kaynaklanabilecek hasarlara karşı korunması sağlanacaktır. Teçhizat içerisine entegre yakıt hücresi kartuşları, kısa devrelere karşı korunacak olup, tüm sistem ise kazara çalışmalara karşı korunacaktır.

 

Teçhizat, dış paketin içinde harekete karşı güvenli hale getirilmelidir.

 

Bu paketleme talimatı kapsamında, “teçhizat” işlemleri için paketlenmiş yakıt hücresi kartuşlarına gereksinim duyan aparat anlamına gelmektedir.

 

 

Yakt hücresi kartuşları içeren büyük sağlam teçhizat, (bkz. 4.1.3.8) ambalajsız taşınabilir. Teçhizatlı yakıt hücresi kartuşları için, tüm sistem, kısa devre ve dikkatsizce yapılan işlemlere karşı korunacaktır.

 

P010 AMBALAJLAMA TALİMATI P010

Aşağıdaki ambalajlara 4.1.1 ve 4.1.3’deki genel hükümlere uyması koşuluyla izin verilir.

Kombine ambalajlama

İç ambalajlar

Dış paketler

Maksimum net kütle (bkz. 4.1.3.3)

Cam 1 l

Çelik 40 l

Variller

çelik (1A1,1A2)

plastik (1H1,1H2)

kontrplak (1D)

fiber(1G)

Kutular

çelik (4A)

doğal ahşap (4C1, 4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

 

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

60 kg

400 kg

Tekli ambalajlar:

Maksimum kapasite (bkz. 4.1.3.3)

 

P099 AMBALAJLAMA TALİMATI P099

Yalnızca bu maddeler için yetkili kurum tarafından onaylanan ambalajlar kullanılabilir. Yetkili kurum onayının nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır veya taşıma belgesi ambalajın yetkili kurum tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir

P101 AMBALAJLAMA TALİMATI P101

Yalnızca menşei ülkenin yetkili kurumu tarafından onaylanan ambalajlar kullanılabilir. Menşei ülke ADR'ye Taraf Ülke değilse, ambalaj sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR’ye Taraf Ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanır. Yetkili makamın temsil ettiği Devletin, uluslararası trafikte motorlu araçlarını ayırt edecek işaret, taşıma dokümanlarına şu şekilde işaretlenmelidir:

 

(…. Yetkili makamı tarafından onaylanan ambalaj) (bkz. 5.4.1.2.1 (e))

 

P110(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P110(a)

(Rezerve edilmiş)

 

NOT: UN Model Düzenlemeleri’ndeki bu ambalaj talimatına, ADR uyarınca taşıma için başvurulamaz

 

P110(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P110(b)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar ve düzenlemeler

 

Kaplar

metal

ahşap

lastik, iletken plastik, iletken

Torbalar

lastik, iletken plastik, iletken

Ara ambalajlar

Bölücü ayıraçlar

metal Ahşap plastik mukavva

Dış paketler

 

Kutular

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

Özel ambalajlama hükmü:

PP42 UN No. 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 ve 0224 için, aşağıdaki şartlar karşılanmalıdır:

 1. İç ambalajlar 50 g'dan daha fazla patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermemelidir;

 2. Bölücü ayıraçlar arasındaki bölmeler, sıkıca yerleştirilmiş bir iç ambalajdan daha fazlasını içermemelidir; ve

 3. Dış paket en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.

P111 AMBALAJLAMA TALİMATI P111

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

kağıt, su geçirmez plastik

kumaş, kauçuklu

 

Kaplar

Ahşap

Levhalar

plastik

kumaş, kauçuklu

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

diğer metaller (4N)

Variller

çelik (1A1,1A2) alüminyum (1B1,1B2) diğer metaller (1N1,1N2) kontrplak (1D)

mukavva (1G) plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükmü:

PP43 UN No. 0159 için, dış paket olarak metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 veya 1N2) veya plastik (1H1 veya 1H2) variller kullanıldığında iç ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

 

P112(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P112(a)

(Katı ıslatılmış, 1.1D)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

kağıt, çok katlı, su dirençli plastik kumaş

kumaş, kauçuklu dokuma plastik

Kaplar metal plastik ahşap

Ara ambalajlar

 

Torbalar

plastik

kumaş, plastik

kaplamalı veya astarlı

Kaplar metal plastik ahşap

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metaller (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metaller (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber(1G)

plastik (1H1, 1H2)

Diğer zorunluluklar:

Dış paket olarak sızdırmaz sökülebilir başlıklı variller kullanılırsa, ara ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ve 0394 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP45 UN No. 0072 ve 0226 için, ara ambalajlar gerekli değildir.

P112(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P112(b)

(Katı kuru, toz dışında 1.1D)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Torbalar

kağıt, kraft

kağıt, çok katlı, su geçirmez plastik

kumaş

kumaş, kauçuklu dokuma plastik

Ara ambalajlar

Torbalar (yalnızca UN No. 0150 için)

plastik

kumaş, plastik

kaplamalı veya astarlı

Dış paketler

 

Torbalar

dokuma plastik, toz geçirmez (5H2) dokuma plastik, su geçirmez (5H3) plastik, ince tabaka (5H4)

kumaş, toz geçirmez (5L2) kumaş, su geçirmez (5L3) kağıt, çok katlı, su geçirmez (5M2)

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metaller (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metaller (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber(1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ve 0394 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP46 UN No. 0209 için, kuru tanecikli veya peletlenmiş TNT için toz geçirmez torbalar tavsiye edilir.

PP47 UN No. 0222 için, dış paket bir torba ise iç ambalajın kullanımı zorunlu değildir.

P112(c) AMBALAJLAMA TALİMATI P112(c)

(Katı kuru toz 1.1D)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Torbalar

kağıt, çok katlı, su geçirmez plastik dokuma plastik

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

Ara ambalajlar

Torbalar

Kağıt, çok katmanlı, iç astarla su geçirmez

plastik

 

Kaplar metal plastik ahşap

Dış paket

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) diğer metaller (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D) fiber(1G)

plastik (1H1, 1H2)

Diğer zorunluluklar:

 1. Eğer dış paket olarak varil kullanılırsa, iç ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

 2. Ambalaj, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 ve 0394 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP46 UN No. 0209 için, kuru haldeki tanecikli veya peletlenmiş TNT için toz geçirmez torbalar ile maksimum 30 kg net kütle tavsiye edilir.

PP48 UN No. 0504, metal ambalajlar kullanılamaz.

P113 AMBALAJLAMA TALİMATI P113

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

kağıt

plastik

kumaş, kauçuklu

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2)

alüminyum, sökülebilir başlık (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2)

kontrplak (1D) fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Diğer zorunluluklar:

Ambalaj, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP49 UN No. 0094 ve 0305 için, bir iç ambalaja maddenin en fazla 50 gr'ı konacaktır.

PP50 UN No. 0027 için, dış paket olarak variller kullanılıyorsa, iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP51 UN No. 0028 için, iç ambalaj olarak kraft kağıt veya parafinli kağıt yaprakları kullanılabilir.

P114(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P114(a)

(Katı ıslatılmış)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Torbalar plastik kumaş

dokuma plastik

 

Kaplar

metal plastik ahşap

Ara ambalajlar Torbalar

plastik

kumaş, plastik kaplamalı veya astarlı

Kaplar

metal plastik

 

Ayırma Bölmeleri

ahşap

Dış paketler

Kutular

çelik (4A)

çelik veya alüminyum olmayan metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Diğer zorunluluklar:

Dış paket olarak sızdırmaz sökülebilir başlıklı variller kullanılıyorsa, ara ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0077, 0132, 0234, 0235 ve 0236 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP43 UN No. 0342 için, dış paket olarak metal (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 veya 1N2) veya plastik (1H1, 1H2) variller kullanılıyorsa iç ambalajların kullanımı zorunlu değildir.

 

P114(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P114(b)

(Katı kuru)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar Torbalar

kağıt, kraft

plastik

kumaş, toz geçirmez

dokuma plastik, toz geçirmez

 

Kaplar

mukavva metal kağıt plastik

dokuma plastik, toz geçirmez ahşap

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış paketler Kutular

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP26 UN No. 0077, 0132, 0234, 0235 ve 0236 için, ambalajlar kurşunsuz olmalıdır.

PP48 UN No. 0508 ve 0509 için, metal ambalajlar kullanılamaz.

PP50 UN No. 0160 ve 0161 ve 0508 için, dış paket olarak variller kullanılıyorsa, iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP52 UN No. 0160 ve 0161 için, dış paket olarak metal variller (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 veya 1N2) kullanılıyorsa, metal ambalajlar iç veya dış etkenlerden kaynaklanan iç basınç artışı nedeniyle oluşabilecek patlama tehlikesini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

P115 AMBALAJLAMA TALİMATI P115

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Kaplar Plastik ahşap

Ara ambalajlar

Torbalar

metal içinde plastik kaplar

 

Variller

Metal

 

Kaplar

ahşap

Dış paketler

 

Kutular

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP45 UN No. 0144 için, ara ambalajlar gerekli değildir.

PP53 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak kutular kullanılıyorsa iç ambalajlar yapıştırılmış vidalı başlıklı kapatma sistemine sahip olmalı ve her birinin kapasitesi 5 litreden daha fazla olmamalıdır. İç ambalajlar yanmaz emici dolgu malzemeleri ile çevrilmelidir. Emici dolgu malzemesi sıvı içerikleri emmek için yeterli miktarda olmalıdır. Metal kaplar, birbirlerinden dolgu malzemesiyle ayrılacaktır. Dış paketler katı ise, iticinin net kütlesi her ambalaj için 30 kg’dir.

PP54 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak variller kullanıldığında ve ara ambalajlar da varil olduğunda, bunlar sıvı içeriği emmeye yetecek miktarda yanmaz dolgu malzemesi ile çevrilmelidir. Metal bir varil içinde plastik bir kaptan oluşan kompozit bir ambalaj, iç ve ara ambalajların yerine kullanılabilir. Her bir ambalajdaki iticinin net hacmi 120 litreyi aşmamalıdır.

PP55 UN No. 0144 için, emici dolgu malzemesi konmalıdır.

PP56 UN No. 0144 için, iç ambalajlar olarak metal kaplar kullanılmalıdır.

PP57 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak kutular kullanılıyorsa, ara ambalaj olarak torbalar kullanılmalıdır.

PP58 UN No. 0075, 0143, 0495 ve 0497 için, dış ambalaj olarak variller kullanılıyorsa, ara ambalaj olarak variller kullanılmalıdır.

PP59 UN No. 0144 için, dış ambalaj olarak mukavva kutular (4G) kullanılabilir.

PP60 UN No. 0144 için, alüminyum variller (1B1 ve 1B2) ve çelik veya alüminyum olmayan metal variller (1N1,1N2) kullanılmayacaktır.

P116 AMBALAJLAMA TALİMATI P116

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Torbalar

kağıt, su ve yağ geçirmez

kumaş, plastik kaplamalı veya astarlı

dokuma plastik, toz geçirmez

 

Kaplar

mukavva, su geçirmez metal

plastik

ahşap, toz geçirmez

 

Levhalar

kağıt, su geçirmez kağıt, paranfinli plastik

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış paketler

 

Torbalar

dokuma plastik (5H1, 5H2, 5H3) kağıt, çok katlı, su

geçirmez (5M2) plastik, ince tabaka (5H4)

kumaş, toz geçirmez (5L2) kumaş, su geçirmez (5L3)

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

 

Bidonlar

çelik (3A1, 3A2) plastik (3H1, 3H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP61 UN No. 0082, 0241, 0241, 0331 ve 0332 için, dış ambalaj olarak sökülebilir başlıklı sızdırmaz variller kullanılıyorsa, iç ambalajların kullanımına gerek yoktur.

PP62 UN No. 0082, 0241, 0331 ve 0332 için, sıvı geçirmez bir malzeme içinde patlayıcı madde bulunuyorsa iç ambalaj kullanımına gerek yoktur.

PP63 UN No. 0081 için, madde nitrik ester geçirmez sert plastik içinde olduğunda, iç ambalajlar gerekli değildir.

PP64 UN No. 0331 için, torbalar (5H2), (5H3) veya (5H4) Dış paketler olarak kullanıldığında, iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP65 (Silindi)

PP66 UN No. 0081 için, torbalar Dış paketler olarak kullanılmamalıdır.

P130 AMBALAJLAMA TALİMATI P130

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Gerekli değil

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükmü:

 

PP67 UN No. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168,

0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297,

0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425,

0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 ve 0502 için:

Normalde askeri kullanıma yönelik büyük ve güçlü patlayıcı maddeler, ateşleme mekanizması olmaksızın yada etkili en az iki koruyucu özellik içerdiği takdirde ateşleme mekanizmalarıyla ambalajlanmadan taşınabilir. Bu maddeler tahrik şarjına sahipse veya kendiliğinden tahrik özelliğine sahipse, ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında karşılaşılacak tahrik etkilerine karşı korunmalıdır. Ambalajlanmamış bir parça üzerinde yürütülen Test Serisi 4'ün negatif sonuçları, parçanın ambalajsız olarak taşınabileceğinin düşünülebileceğini göstermektedir. Ambalajsız bu tür parçalar, kızaklara sabitlenebilir veya sandık yada uygun başka bir taşıma sistemine yerleştirilebilir.

P131 AMBALAJLAMA TALİMATI P131

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar kağıt plastik

 

Kaplar mukavva metal plastik ahşap

 

Makaralar

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B)

hariç metal (1N1, 1N2) doğal ahşap, normal (4C1) oğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2)

plastikler, katı (4H2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

Özel ambalajlama hükmü:

PP68 UN No. 0029, 0267 ve 0455 için, torbalar ve makaralar iç ambalaj olarak kullanılmamalıdır.

 

P132(a) AMBALAJLAMA TALİMATI P132(a)

(İnfilak eden bir patlayıcı içeren kapalı metal, plastik veya mukavva muhafazalardan veya plastik bileşimli infilak eden patlayıcılardan oluşan nesneler)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Gerekli değil

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

ahşap, doğal, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) plastik, sert (4H2)

P132(b) AMBALAJLAMA TALİMATI P132(b)

(Kapalı muhafazalara sahip olmayan nesneler)

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

 

Levhalar kağıt plastik

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

P133 AMBALAJLAMA TALİMATI P133

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

 

Tablalar, bölücü ayıraçlı

mukavva plastik ahşap

Ara ambalajlar

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1) doğal ahşap, toz geçirmez

(4C2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G) plastik, sert (4H2)

Diğer zorunluluklar:

İç ambalajların tabla olarak kullanıldığı durumlarda, kaplara yalnızca ara ambalajlar olarak gerek duyulur.

Özel ambalajlama hükmü:

PP69 UN No. 0043, 0212, 0225, 0268 ve 0306 için tablalar iç ambalajlar olarak kullanılmamalıdır.

P134 AMBALAJLAMA TALİMATI P134

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

su geçirmez

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

 

Levhalar

mukavva, oluklu

 

Borular

mukavva

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

 

P135 AMBALAJLAMA TALİMATI P135

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar kağıt plastik

 

Kaplar

mukavva metal plastik ahşap

 

Levhalar kağıt plastik

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G)

plastik, genleşmeli (4H1) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

P136 AMBALAJLAMA TALİMATI P136

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar plastik kumaş

 

Kutular mukavva plastik ahşap

 

Dış ambalajda bölücü ayıraçlar

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) mukavva (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

 

P137 AMBALAJLAMA TALİMATI P137

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

plastik

 

Kutular mukavva ahşap

 

Borular mukavva metal plastik

 

Dış ambalajda bölücü ayıraçlar

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) plastikler, katı (4H2)

kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

mukavva (4G)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükmü:

PP70 UN No. 0059, 0439, 0440 ve 0441 için, şekilli şarjlar ayrı ayrı ambalajlandığında, konik boşluk aşağıya bakmalı ve ambalaj “THIS SIDE UP” (BU TARAF YUKARI) olarak işaretlenmelidir. Şekil verilmiş şarjlar çift olarak ambalajlandığında, konik boşlukları kazara ateşleme halinde fırlama etkisini en aza indirmek için içeriye doğru bakmalıdır.

P138 AMBALAJLAMA TALİMATI P138

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Torbalar

plastik

Ara ambalajlar

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

fiber levha (4G) plastik, sert (4H2)

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) diğer metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Diğer zorunluluklar:

Maddelerin uçları mühürlenmişse iç ambalaj kullanımı gerekli değildir.

 

P139 AMBALAJLAMA TALİMATI P139

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

plastik

 

Kaplar fiber levha metal plastik ahşap

Makaralar Levhalar

kağıt plastik

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

fiber levha (4G) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP71 UN No. 0065, 0102, 0104, 0289 ve 0290 için infilaklı fitil uçları, örneğin patlayıcının çıkmamasını sağlayacak sıkıca sabitlenmiş bir tıpayla mühürlenmelidir. Esnek infilaklı fitil uçları güvenli şekilde sıkıştırılmalıdır.

PP72 UN No. 0065 ve 0289 için sargı halindelerse, iç ambalaj kullanımı gerekli değildir.

P140 AMBALAJLAMA TALİMATI P140

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar

Plastik

 

Kaplar

ahşap

Makaralar Levhalar

kağıt, kraft plastik

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) fiber levha (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükümleri:

PP73 UN No. 0105 için, eğer uçları mühürlendiyse iç ambalajların kullanımı gerekli değildir.

PP74 UN No. 0101 için, fünyenin kağıt bir boru ile kapatıldığı ve borunun her iki ucuna sökülebilir kapaklar takıldığı durumlar haricinde, ambalaj toz geçirmez olacaktır.

PP75 UN No. 0101 için, çelik, alüminyum veya hariç metal kutular veya variller kullanılmamalıdır.

 

P141 AMBALAJLAMA TALİMATI P141

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Kaplar fiber levha metal plastik ahşap

 

Tablalar, bölücü ayıraçlı

plastik ahşap

 

Dış ambalajda bölücü ayıraçlar

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

fiber levha (4G) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

P142 AMBALAJLAMA TALİMATI P142

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar kağıt plastik

 

Kaplar fiber levha metal plastik ahşap

 

Levhalar

kağıt

 

Tablalar, bölücü ayıraçlı

plastik

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) fiber levha (4G)

plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

 

P143 AMBALAJLAMA TALİMATI P143

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Torbalar kağıt, kraft plastik kumaş

kumaş, kauçuklu

 

Kaplar fiber levha metal plastik ahşap

 

Tablalar, bölücü ayıraçlı

plastik ahşap

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, normal (4C1)

doğal ahşap, toz geçirmez duvarlı (4C2) kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F)

fiber levha (4G) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) kontrplak (1D)

fiber (1G)

plastik (1H1, 1H2)

Diğer zorunluluklar:

Yukarıdaki iç ve Dış paketler yerine, kombine ambalajlar (6HH2) (dışı sert plastik kutulu plastik kap) kullanılabilir.

Özel ambalajlama hükmü:

PP76 UN No. 0271, 0272, 0415 ve 0491 için, metal ambalaj kullanıldığında, metal ambalajlar iç veya dış etkenlerden kaynaklanan iç basınç artışı nedeniyle oluşabilecek patlama riskini önleyecek şekilde yapılmalıdır.

P144 AMBALAJLAMA TALİMATI P144

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel ambalajlama hükümleri ile 4.1.5’teki özel ambalajlama hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

 

Kaplar fiber levha metal plastik ahşap

 

Dış ambalajda bölücü ayıraçlar

Ara ambalajlar

 

Gerekli değil

Dış paketler

 

Kutular

çelik (4A) alüminyum (4B) hariç metal (4N)

doğal ahşap, metal astarlı normal (4C1) metal astarlı kontrplak (4D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (4F) metal astar plastikle, genleşmiş (4H1) plastik, sert (4H2)

 

Variller

çelik (1A1, 1A2) alüminyum (1B1, 1B2) hariç metal (1N1, 1N2) plastik (1H1, 1H2)

Özel ambalajlama hükmü:

PP77 UN No. 0248 ve 0249 için, ambalajlar su girmesine karşı korunmalıdır. Su ile aktif hale gelen düzenekler ambalajsız şekilde taşınıyorsa, su girişini önleyecek en az iki bağımsız koruyucu özellik ile donatılmalıdır.

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

Ambalaj tipleri: Silindirler, tüpler, basınçlı bidonlar ve silindir demetleri

Silindirler, tüpler, basınçlı bidonlar ve silindir demetleri, 4.1.6’daki özel ambalajlama hükümleri sağlanması, aşağıda (1) ila (9) dâhilinde verilen hükümlerin sağlanması ve Tablo 1,2 yada 3’te “Özel ambalajlama hükümleri” sütununda atıfta bulunulması, aşağıda (10) altında verilen özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla onaylanır.

 

Genel

 1. Basınçlı kaplar gaz kaçaklarını önleyecek şekilde kapalı ve sızdırmaz olacaktır;

 2. Tabloda belirtildiği üzere, 200 ml/m3’e (ppm) eşit veya daha düşük LC50'ye sahip zehirli maddeler içeren basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazı ile donatılmayacaktır; UN No. 1013 karbon dioksit ve UN No. 1070 azot oksitlerin taşınmasında kullanılan UN basınç kaplarına basınç tahliye cihazı takılacaktır.

 3. Aşağıdaki üç tablo sıkıştırılmış gazları (Tablo 1), sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazları (Tablo 2) ve Sınıf 2'de yer almayan maddeleri (Tablo 3) kapsar. Tablolar şu bilgileri vermektedir:

  1. Maddenin UN numarası, adı, tanımı ve sınıflandırma kodu;

  2. Zehirli maddeler için LC50;

  3. Maddeler için onaylanan basınçlı kapların tipleri ("X" harfi ile gösterilir);

  4. Basınçlı kapların periyodik muayenesi için azami test süresi;

  5. Basınçlı kapların asgari test basıncı;

  6. Sıkıştırılmış gazlar için basınçlı kapların azami çalışma basıncı yada sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için azami doldurma oranları;

  7. Maddeye özgü ambalajlama hükümleri.

 4. İstenen asgari test basıncı 1 MPa’dır (10 bar);

 5. Basınçlı kaplar hiçbir koşulda aşağıdaki izin verilen sınırları aşacak miktarda doldurulmamalıdır;

  1. Sıkıştırılmış gazlar için, çalışma basıncı basınçlı kapların test basıncının üçte ikisinden daha fazla olmamalıdır. Çalışma basıncındaki bu üst limit sınırlaması, özel ambalaj hükmü "o" tarafından konmuştur. 65 °C'deki iç basınç hiçbir koşulda test basıncını aşmamalıdır.

  2. Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için doldurma oranı, 65 °C'deki sabit basıncın test basıncını aşmayacağı seviyede olmalıdır.

   1. Özel ambalajlama hükmü “r” kriterinin ilgili durumlarda karşılanması;

   2. Yukarıdaki kriterin diğer tüm durumlarda karşılanması.

NOT: Kompozit materyallerden yararlanmış olan basınç kapları için periyodik muayene sıklığı, tip onayını yayınlayan yetkili otorite tarafından atanan yetkili kurum tarafından belirlenir.

 

Test basıncı, doldurma oranları ve doldurma zorunlulukları

 

 

Özel ambalajlama hükmü “o”nun geçerli olduğu durumlar haricinde, tablodakilerin dışındaki test basınçları ile doldurma oranlarının kullanımına şu koşullarla izin verilmiştir:

İlgili verilerin bulunmadığı yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar ve gaz karışımları için, azami doldurma oranı (FR) şu şekilde belirlenir:

FR = 8,5 ×10-4 × d× Ph

Bu denklemde FR = azami doldurma oranı

d= gaz yoğunluğu (15 °C’de, 1 bar)(kg/molarak) P= asgari test basıncı (bar olarak).

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

(c) Sınıflandırma kodu 1A, 1O, 1F, 2A, 2O ve 2F olan gazların taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 10 yılda bir.

Bu paragrafın geçerli olmadığı durumlarda, kompozit malzemelerin kullanıldığı basınçlı kapların (kompozit basınçlı kaplar) periyodik muayenesi, tip onayını yayınlayan yetkili makam tarafından atanan yetkili otorite veya kurum tarafından belirlenen aralıklarda gerçekleştirilmelidir.

Özel ambalajlama hükümleri

(10) Malzeme uyumluluğu

a: Alüminyum alaşımlı basınçlı kapların kullanımına izin verilmez. b: Bakır valflar kullanılmamalıdır.

c: İçeriklerle temas halindeki metal parçalar, %65'ten fazla bakır içermeyecektir.

d: Çelik basınçlı kaplar için, yalnızca 6.2.2.7.4 (p) ile uyumlu olan “H” işareti taşıyanlara izin verilecektir.

200 ml/m3’e (ppm) eşit veya daha düşük bir LC50'ye sahip zehirli maddelere ilişkin zorunluluklar

k: Valf ağızları, basıncı tutan gaz geçirmez tapalar veya valf ağızlarınınkine uygun dişli kapaklarla donatılacak ve basınçlı kabın içeriklerinden zarar görme eğilimi göstermeyen materyallerden mamul olacaktır.

Grup içindeki her bir silindire taşıma esnasında kapatılması gereken ayrı bir valf takılmalıdır. Doldurma işleminden sonra manifold tahliye edilmeli, temizlenmeli ve kapatılmalıdır.

 

UN No. 1045 sıkıştırılmış flüor içeren gruplar, her bir silindirde izolasyon valfı yerine, en fazla 150 litrelik silindir gruplarında izolasyon valfları ile donatılabilir.

Silindirler ve grup içindeki münferit silindirler, 200 bara eşit veya bundan yüksek bir test basıncına sahip olacak ve alüminyum alaşım için 3,5 mm, çelik için 2 mm asgari cidar kalınlığına sahip olacaktır. Bu zorunluluğa uygunluk göstermeyen münferit silindirler, silindiri ve donanımlarını yeterli bir şekilde koruyacak ve paketleme grubu I performans seviyesini karşılayacak sert bir dış ambalaj içerisinde taşınabilir. Basınçlı varillerin asgari cidar kalınlığı, yetkili makam tarafından belirlenecektir.

Basınçlı kaplara basınç tahliye cihazı takılmamalıdır.

Silindirlerin ve grup içindeki münferit silindirlerin azami su kapasitesi 85 litre ile sınırlı olmalıdır.

Her bir valfın, basınçlı kabın test basıncına dayanacak özellikte olması ve ya bir konik dişle yada ISO 10692-2:2001 zorunluluklarını karşılayan diğer yöntemlerle basınçlı kaba doğrudan bağlanması gerekir.

Her bir valf ya deliksiz diyaframlı ambalajsız tipte yada ambalaj içinde veya dışında sızıntıyı önleyecek bir tipte olacaktır.

Kapsüller içinde taşımaya müsaade edilmez.

Her bir basınçlı kap, doldurma işleminden sonra sızıntıya karşı test edilir.

 

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

Gazlara özel hükümler

l: UN No. 1040 etilen oksit, paketleme grubu I için ön görülen performans seviyesini sağlayan bir fiber levha, ahşap veya metal kutuların içine uygun şekilde yerleştirilmiş, hava geçirmez şekilde sızdırmazlığı sağlanmış cam veya metal iç ambalajlar içinde de ambalajlanabilir. Herhangi bir cam iç ambalaj için izin verilen azami miktar 30 gr'dır ve herhangi bir metal iç ambalaj için izin verilen azami miktar 200 gr'dır. Doldurma işleminden sonra, her bir iç ambalajın sızdırmaz olduğu saptanacaktır. Bunun için, iç ambalaj etilen oksitin 55 °C'de elde edilen buhar basıncına eşit bir iç basıncı sağlayacak kadar yeterli bir sıcaklık ve bir zaman süresince sıcak bir su banyosu içine konacaktır. Herhangi bir dış ambalajdaki azami net kütle 2,5 kg'yi geçmemelidir.

 

m: Basınçlı kaplar 5 barı geçmeyen bir çalışma basıncına kadar doldurulmalıdır.

n: Silindirler ve bir grup içindeki münferit silindirler, en fazla 5 kg gaz içerebilir. UN No. 1045 sıkıştırılmış flüorin içeren yığınların, özel paketleme grubu “k” uyarınca silindir gruplarına ayrılmış olmaları halinde her grup en fazla 5 kg gaz içerebilir.

o: Tabloda belirtilen çalışma basıncı veya doldurma oranı hiçbir koşulda aşılmamalıdır.

p: UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve UN No. 3374 çözücüsüz asetilen için: silindirler homojen bir monolitik gözenekli malzeme ile doldurulabilir. Çalışma basıncı ve asetilen miktarı onayda veya varsa ISO 38071:2000 yada ISO 38072:2000'da belirtilen değerleri aşmamalıdır.

UN No. 1001 çözünmüş asetilen için: silindirler bir miktar aseton veya onayda belirtilen uygun bir çözücü içermelidir (varsa bkz. ISO 3807-1:2000 veya ISO 3807-2:2000); basınç tahliye cihazı ile donatılmış veya bağlantı borularıyla birbirlerine bağlanmış silindirler dikey olarak taşınmalıdır.

 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen için alternatif olarak: UN basınçlı kapları olmayan silindirler monolitik olmayan gözenekli bir malzeme ile doldurulabilir; asetilen miktarı ve çözücü miktarı onayda belirtilen değerleri aşmamalıdır. Silindirlerin periyodik muayenesi için azami test süresi beş yılı geçmemelidir.

 

52 barlık test basıncı, yalnızca ISO 3807-2:2000'e uygunluk gösteren silindirlere uygulanabilir.

q: Piroforik gazlar veya piroforik bileşikleri %1'den daha fazla içeren yanıcı gaz karışımlarına yönelik basınçlı kapların valf ağızlarına, basınçlı kabın muhteviyatından etkilenmeyen gaz sızdırmaz tapalar veya kapaklar takılmalıdır. Bu basınçlı kaplar bir grup olarak birbirlerine bağlandığında, basınçlı kapların her birine taşıma sırasında kapatılması gereken ayrı bir valf takılmalıdır ve manifold çıkış valfına gaz sızdırmaz bir tapa veya kapak takılmalıdır. Gaz geçirmez tapalar veya kapakların valf ağızlarınınkine uygun dişleri olmalıdır. Kapsüller içinde taşımaya müsaade edilmez.

r: Bu gazın doldurma oranı, komple dekompozisyonun olması halinde basıncın, basınçlı kaba ait test basıncının üçte ikisini aşmaması sağlanacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

ra: Bu gaz, aşağıdaki koşullar altında kapsüller içerisine de yerleştirilebilir:

 1. Gaz kütlesi kapsül başına 150 gramı aşmamalıdır;

 2. Kapsüller, mukavemeti zayıflatacak kusurlardan ari olmalıdır;

 3. Kapağın sızdırmazlığı, taşıma esnasında kapaktan herhangi bir sızıntıyı önleyebilecek kabiliyetteki ilave herhangi bir donanım ile sağlanmalıdır (başlık, taç, conta, sıkma vb.);

 4. Kapsüller yeterli dayanıklılıktaki bir dış ambalaj içine yerleştirilmelidir. Bir ambalaj 75 kg'den daha ağır olmamalıdır.

 

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

s: Alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar:

 

 • Sadece pirinç veya paslanmaz çelik valflar ile donatılmalı ve

 • Hidrokarbon kontaminasyonuna karşı temizlenmeli ve yağ ile kontamine olmamalıdır. UN sertifikalı basınçlı kaplar, ISO 11621:1997'ye uygun olarak temizlenmelidir.

 

ta: UN No. 1965 maddelerini taşımaya yönelik kaynaklı çelik silindirlerin doldurulması için farklı diğer kriterlere başvurulabilir:

 1. Taşımanın gerçekleştiği ülkelerin yetkili makamlarının mutabakatı üzerine ve

 2. Ulusal bir kodun hükümlerine veya yetkili makamların kabul ettiği bir standarda uygunluk içerisinde.

  1. Bunun için, periyodik muayenenin ve taşımanın gerçekleştirildiği ülkenin (ülkelerin) yetkili makamının (makamlarının) mutabakatı ve

  2. Teknik bir koda veya yetkili makamların kabul ettiği bir standarda uygunluk gerekir.

Doldurma işlemine ilişkin kriterler P200(5)'te belirtilenlerden farklıysa, taşıma belgesine "Carriage in accordance with packing instruction P200, special packing provision ta" (Ambalajlama talimatı P200, özel ambalaj hükmü ta'ya uygun taşıma) ibaresi ile doldurma oranının hesaplanması için kullanılan referans sıcaklık bilgisi eklenmelidir.

Periyodik muayene

u: Alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar için periyodik testler arasındaki süre 10 yıla kadar uzatılabilir. Bu uygulama dışı hüküm, basınçlı kapların alaşımı ISO 7866:2012'da belirtildiği şekilde gerilim korozyonu testine tabi tutulmuşsa yalnızca UN basınçlı kapları için geçerli olabilir.

 

ua: Periyodik testler arasındaki aralık, Alüminyum alaşımlı silindiler ve bu silindir demetleri için, bu ambalajlama talimatlarının paragraf (13)te verilen hükümlerinin sağlanması şartıyla 15 yıla kadar uzatılabilir. Bu durum Alüminyum alaşım AA 6351’den yapılmış olan silindirler için geçerli değildir. Karışımlar için, bu “ua” hükmü, karışımdaki her bir gazın Tablo 1 yada Tablo 2’deki “ua” ibaresine atanması halinde geçerli olabilir.

v: (1) UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 yada 1978 için yeniden doldurulabilir çelik silindirler dışındaki çelik silindirler için muayene aralığı 15 yıla uzatılabilir:

 

 

(2) UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 için yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler için, muayene aralığı bu ambalajlama talimatının paragraf (12) hükümlerinin uygulanması halinde 15 yıla uzatılabilir.

 

va: EN ISO15996:2005 +A1:2007 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiş artık basınç vanası bulunan kaynaksız çelik silindirler için ve ENISO15996:2005 +A1:2007 uyarınca test edilmiş artık basınç cihazı bulunan ana vana(lar) ile donatılmış kaynaksız çelik silindir demetleri için, periyodik testler arasındaki aralık, bu ambalajlama talimatları dâhilindeki paragraf (13)’e uyulması halinde 15 yıla kadar uzatılabilir. Karışımlar için, bu “va” hükmü karışımdaki tüm gazların Tablo 1 yada Tablo 2’deki “va” içermesi halinde uygulanabilir.

 

NOT:“Artık Basınç Vanaları”silindirler ve vana çıkışı arasındaki pozitif diferansiyeli yöneterek kirlerin girişini engelletecek bir reziduel basınç aracı oluşturan kapatıcıdırYüksek basınçlı bir kaynaktan silindir içine sıvıların geri akışını önlemek amacıyla, artık basınç cihazı veya regülatör gibi silindir vanasına ayrı ek bir cihaz “Geri İade Olmayan Vana” (NRV) fonksiyonu bünyesine dahil edilmelidir.

 

B.B.B. kayıtları ve diğer karışımlarla ilgili zorunluluklar

z: Basınçlı kapların ve aksesuarlarının yapım malzemesi muhteviyatla uyumlu olmalı ve bunla reaksiyona girerek zararlı veya tehlikeli bileşikler oluşturmamalıdır.

 

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

Test basıncı ve doldurma oranı (5)'te belirtilen ilgili gerekliliklere uygun şekilde hesaplanmalıdır.

200 ml/m3’e (ppm) eşit veya daha az bir LC50'ye sahip Zehirli maddeler tüplerde, basınçlı varillerde veya MEGC'lerde taşınmamalı ve özel ambalajlama hükmü "k"nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Bununla birlikte UN 1975 Nitrik oksit ve dinitrojen tetroksit karışımı basınçlı varillerde taşınabilir.

Piroforik (çabuk yanıcı) gazlar veya % 1'den daha fazla piroforik bileşikleri içeren tutuşabilir gaz karışımları içeren basınçlı kaplar için, özel ambalaj hükmü "q"nun gereklilikleri karşılanmalıdır.

Taşıma esnasında tehlikeli reaksiyonların (örneğin, polimerizasyon, dekompozisyon) oluşmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Gereken durumlarda, stabilizasyon veya inhibitör ekleme işlemi zorunlu olabilir. UN No. 1911 diboran içeren karışımlar, tam diboran ayrışmasının meydana geldiği hallerde, basınçlı kabın test basıncının üçte ikisini geçmeyen bir basınca kadar doldurulmalıdır.

Hidrojen veya nitrojen içinde en fazla %35 oranında german veya helyum veya argon içinde en fazla %28 german bulunan karışımlar haricinde, UN 2192 german içeren karışımlar belirli bir basınca kadar doldurulacak; bu basınç, germanın komple dekompozisyonu halinde, basınçlı kabın test basıncının üçte ikisini aşmayacaktır.

 

Sınıf 2’de yer almayan maddelere ilişkin zorunluluklar

ab: Basınçlı kaplar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Basınç testi basınçlı kapların iç kısmının muayenesini ve aksesuarların kontrolünü içermelidir;

 2. Korozyona dayanıklılık uygun enstrümanlar (örneğin, ultrason) kullanılarak her iki yılda bir kontrol edilmeli ve aksesuarların durumuna onaylanmalıdır;

 3. Duvar kalınlığı 3 mm'den az olmamalıdır.

ac: Testler ve muayeneler yetkili makam tarafından onaylanmış bir uzman gözetiminde yapılacaktır. ad: Basınçlı kaplar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Basınçlı kaplar en az 2,1 MPa (21 bar) tasarım basıncına (gösterge basıncı) göre tasarlanacaktır;

 2. Yeniden doldurulabilir kaplara ilişkin işaretlere ek olarak, basınçlı kaplar açıkça okunabilen ve dayanıklı karakterlerle yazılmış aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:

  • UN numarası ve maddenin 3.1.2 uyarınca tam taşıma adı;

  • Doldurulduğunda izin verilen azami kütle ile doldurma sırasında takılı aksesuarlar da dahil olmak üzere basınçlı kabın darası veya brüt ağırlık.

(11) Aşağıdaki ilgili standartların da uygulanması durumunda bu ambalaj talimatının ilgili hükümlerine uyulduğu kabul edilir:

İlgili Referans Belgenin başlığı zorunluluklar

(7) EN 1919:2000 Taşınabilir gaz silindirleri. Gazlar için silindirler (asetilen ve LPG hariç). Doldurma sırasında muayene

(7) EN 1920:2000 Taşınabilir gaz silindirleri. Sıkıştırılmış gazlar için silindirler

(asetilen hariç). Doldurma sırasında muayene

(7) EN 13365:2002 Taşınabilir gaz silindirleri – Kalıcı ve sıvılaştırılmış gazlar için

+A1:2005 silindir demetleri (asetilen hariç) – Doldurma sırasında muayene

(7) ve (10) ta EN 1439:2008 LPG teçhizatı ve aksesuarları – LPG silindirlerinin doldurma

(b) (3.5 ve Ek G öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki kontrolü için prosedürler hariç)

(7) ve (10) ta EN 14794:2005 LPG teçhizatı ve aksesuarlar – Sıvılaştırılmış petrol gazı için (LPG)

(b) taşınabilir yeniden doldurulabilir alüminyum silindirler – Doldurma öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki kontrol prosedürleri

(10) p EN 12755:2000 Taşınabilir gaz silindirleri – asetilen grupları için doldurma şartları

(10) p EN ISO Gaz tüpleri – asetilen tüpleri – doldurma koşulları ve doldurma 11372:2011 denetimi (ISO 11372: 2011)

(10)p EN ISO Gaz silindirleriAsetilen silindir demetleri – Dolum şartları ve dolum 13088:2012kontrolü(ISO13088:2011)

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

 1. Yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler üzerindeki periyodik muayene için 15 yıllık aralıklar, aşağıdaki hükümlerin uygulanması halinde, paragraf (10), özel ambalajlama talimatı v (2) uyarınca belirlenebilir.

  1. Genel hükümler

   1. Bu bölümün amaçları bakımından, yetkili kurum görevlerini ve sorumluluklarını Xb kurumlarına (tip B muayene kurumları) veya IS kurumlarına (kurum içi muayene hizmetleri) devredemez.

   2. Silindirlerin sahibi, 15 yıllık aralığın verilmesi için yetkili makama başvuracak ve alt paragraflar 2, 3 ve 4’ün zorunluluklarının karşılandığını gösterecektir.

   3. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren imal edilmiş olan silindirler, şu standartlara uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır:

 • EN 1442 veya

 • ADR tablo 6.2.4'e uygun olarak 84/527/EEC (AET) sayılı Konsey Direktifi, Ek 1, kısım 1 ila 3.

- EN 13322-1 veya

 1. Ocak 2009 tarihinden önce, yetkili bir ulusal makam tarafından kabul edilen bir teknik kod uyarınca ADR’ye uygunluk içerisinde imal edilmiş olan diğer silindirlerin 15 yıllık aralık koşulu için kabul edilmesi, başvuru sırasında ADR hükümlerininkine eş değer bir güvenliğe sahip olmalarına bağlıdır.

  1. Silindir sahibi, yetkili makama silindirlerin alt paragraf 1.3’ün hükümlerine uygunluk gösterdiğini beyan edecek belge kanıtları ibraz edecektir. Yetkili makam bu koşulların karşılandığını onaylar.

  2. Yetkili makam, alt paragraf 2 ve 3 hükümlerinin karşılanıp karşılanmadığını ve doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. Tüm koşulların uygulanması halinde, söz konusu silindirler için 15 yıllık muayene aralığına izin verecektir. Bu izinde, silindir tipi (tip onayında belirtildiği üzere) veya silindir grubu (bkz. Not) açıkça tanımlanacaktır. İzin, silindir sahibine gönderilecek ve yetkili kurum bunun nüshasını saklayacaktır. Silindir sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayene aralığına tabi oldukları süre boyunca ilgili belgeleri saklayacaktır.

  3. Yetkili makam, ADR’nin hükümleriyle uygunluk ve verilen izin bakımından ilgili durumlarda, fakat en az üç yılda bir veya prosedürlerde değişiklikler uygulandığında silindir sahibini denetleyecektir.

NOT: Silindir grupları, ADR’nin ve yetkili makam tarafından kabul edilen teknik kodun ilgili hükümlerinin teknik içerikleri açısından değişmediği bir süre boyunca birbirinin aynısı silindirlerin imalat tarihleriyle tanımlanır. Örneğin: Birbiri ile aynı tasarıma ve hacme sahip olan ve ADR’nin 1 Ocak 1985 ve 31 Aralık 1988 tarihleri arasındaki hükümleri ile aynı süre boyunca yetkili makamın kabul ettiği bir teknik koda göre imal edilmiş olan silindirler, bu paragrafın hükümleri bakımından tek bir grup oluşturmaktadır.

 1. Operasyonel hükümler

  1. Periyodik muayene aralıklarının 15 yıl olmasına izin verilen silindirler, kanıtlanmış bir kalite sisteminden yararlanan doldurma merkezlerinde doldurulacak; böylece bu ambalajlama talimatının paragraf (7) hükümleri ile EN 1439:2008'deki tüm zorunluluklar ve sorumlulukların karşılanması ve yerine getirilmesi temin edilecektir.

  2. Yetkili makam, bu zorunlulukların yerine getirildiğini onaylayacak ve bunu uygun zamanlarda, fakat en az her üç yılda bir veya prosedürlerde değişiklikler uygulandığında kontrol edecektir.

  3. Silindir sahibi, yetkili makama doldurma merkezinin alt paragraf 2.1’in hükümlerine uygunluk gösterdiğini beyan edecek kanıt niteliğinde belgeler ibraz edecektir.

  4. Bir doldurma merkezinin, ADR’ye farklı bir taraf ülke olması durumunda, silindir sahibi doldurma merkezinin söz konusu ADR’ye taraf ülkenin yetkili makamınca usule uygun şekilde denetlendiğini gösteren kanıt niteliğinde ek belgeler ibraz edecektir.

  5. İç korozyonun önlenmesi amacıyla, yalnızca çok düşük kontaminasyon potansiyeli barındıran yüksek kalitede gazlar silindirlere doldurulacaktır. ISO 9162:1989’de belirtilen aşındırıcılık kısıtlaması seviyesine uyması durumunda karşılandığı kabul edilir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

Üye Devletlerin kaynaklı alaşımsız çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan konsey direktifi.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

 1. Kalifikasyon ve periyodik muayene hükümleri

  1. Muayene aralığı olarak 15 yıl verilmiş olan ve 15 yıllık aralığın uygulanmış olduğu halihazırda kullanımdaki bir tip veya gruptaki silindirler, 6.2.3.5 uyarınca bir periyodik muayeneye tabi tutulacaktır.

  2. 15 yıllık muayene aralığına tabi bir silindirin, örneğin patlama veya sızıntı yoluyla nedeniyle muayene sırasında hidrolik basınç testini geçememesi halinde, silindir sahibi araştırma başlatarak, arızanın nedenine ve diğer silindirlerin (örn. aynı tipteki ve gruptaki) etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir rapor hazırlayacaktır. İkinci durumun geçerli olması halinde silindir sahibi yetkili makamı bilgilendirecektir. Yetkili makam daha sonra ilgili önlemlere üzerinde bir karara vararak, diğer ADR’ye taraf ülkelerin yetkili makamlarını konu hakkında bilgilendirecektir.

  3. Uygulanan standarttaki şekilde bir iç korozyonun (bkz. alt paragraf 1.3) tespit edilmesi halinde, silindir kullanımdan çekilecek ve doldurma ve taşıma için ilave bir süre verilmesi söz konusu olmayacaktır.

  4. 15 yıllık muayene aralığı verilmiş olan silindirler, yalnızca EN 13152:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 yada ENISO15995:2010 uyarınca asgari 15 yıllık bir kullanım süresi için imal edilmiş ve tasarlanmış valflarla donatılacaktır. Periyodik muayeneden sonra, silindire yeni bir valf takılacak olup, EN 14912:2005 uyarınca yenilenmiş ve muayene edilmiş olan manüel olarak çalıştırılan valflar ise, ilave bir 15 yıllık kullanım süresine uygun olmaları halinde yeniden donatılabilir. Yenileme veya muayene yalnızca valfların imalatçısı tarafından veya bu imalatçının teknik talimatları ışığında söz konusu çalışma için yeterli vasıflara sahip olan ve kanıtlanmış bir kalite sistemi kapsamında çalışan bir işletme tarafından yürütülecektir.

 2. İşaretleme

NOT: Silindir grupları için bkz. alt paragraf 1.5’teki Not.

Bu paragraf uyarınca periyodik muayene aralığının 15 yıl olmasına izin verilen silindirler, açık ve okunaklı biçimde “P15Y” ile işaretlenecektir. Bu işaret, silindirin 15 yıllık aralık izninin kaldırılmasından sonra sökülecektir.

NOT: Bu işaretleme zorunluluğu, 1.6.2.9, 1.6.2.10’daki geçici hükme veya bu ambalajlama talimatının paragraf (19; özel ambalajlama hükmü v(1)’in hükümlerine tabi silindirler için geçerli değildir.

 1. Aşağıdaki hükümlerin uygulanması halinde, kaynaksız çelik ve Alüminyum alaşımlı silindirler ve bu silindir demetleri için periyodik incelemeler arasındaki 15 yıllık bir aralık, paragraf (10) dâhilindeki özel ambalajlama hükümleri ua yada va uyarınca uygulanabilir.

  1. Genel hükümler

   1. Bu paragrafın uygulanması için, yetkili merci kendi görevlerini ve sorumluluklarını Xb kurullarına (B tipi inceleme kurulu) yada IS kurullarına (kurum içi inceleme servisleri) devretmeyecektir.

   2. Silindirlerin yada silindir demetlerinin sahibi 15 yıllık ara vermek için Yetkili Merciye başvuracaktır ve 2,3 ve 4 numaralı alt paragraflarda verilen gerekliliklerin karşılandığını gösterecektir.

   3. 1 Ocak 1999 yılından itibaren üretilen silindirler aşağıdaki standartlardan birine uygun olarak üretilmiş olacaktır:

    • EN1975;yada

    • EN ISO 9809-1yada EN ISO 9809-2;yada

    • EN ISO 7866; yada

    • Üretim zamanında geçerli olan Konsey Direktifi 84/525/EECve 84/526/EECEk I, Kısım 1 ila 3(Ayrıca bakınız 6.2.4.1 dâhilindeki Tablo).

- EN 1964-1yada EN 1964-2;yada

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

 1. 19.11.1984 tarihli Avrupa Toplulukları No L 300 Resmi Gazetesinde yayınlanmış Kaynaksıçelik, gaz silindirlerine ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasına dair Konsey Direktifi

 2. 19.11.1984 tarihli Avrupa Toplulukları No L 300 Resmi Gazetesinde yayınlanmış Kaynaksıçelik, gaz silindirlerine ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasına dair Konsey Direktifi

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

 1. Ocak 2009 tarihinden önce, yetkili bir ulusal makam tarafından kabul edilen bir teknik kod uyarınca ADR’ye uygun şekilde imal edilmiş olan diğer silindirlerin 15 yıllık aralık koşulu için kabul edilmesi, başvuru sırasında ADR hükümlerine eş değer bir güvenliğe sahip olmalarına bağlıdır.

  1. Silindir demetleri, boylamsal eksendeki silindirler arasındaki etkileşim aşınmaya neden olmayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Destekleyiciler ve sabitleyici kayışlar silindirlerin aşınma riskini en aza indirecek türden olmalıdır. Destekleyicilerde kullanılan amortisör malzemelere, ancak su emilimini azaltmak için kullanılmaları halinde müsaade edilecektir. Uygun materyallerin örnekleri ise su geçirmez kayış ve lastiktir.

  2. Mal sahibi, silindirlerin 1.3 bendinde verilen hükümlere uygun olduğunu gösteren kanıtları Yetkili Merciye sunacaktır. Yetkili merci bu koşulların karşılandığını doğrulayacaktır.

NOT:Bu hüküm, silindirlerin 16 Haziran 2010 tarihli Direktif 2010/35/EU Ek III yada 29 Nisan 1999 tarihli Direktif 1999/36/EC Ek IV, Bölüm II dâhilinde verilen uygunluğun değerlendirmesine göre yerine getirilmiş olarak Kabul edilebilir.

 

6.2.2.7.2(a) ‘de belirtilmiş olan Birleşmiş Milletler ambalajlama sembolü ile işaretlenmiş olan silindirler ve silindir demetlerinin periyodik incelemeleri için 15 yıl ara verilmeyecektir. .

 

1.6 Yetkili otorite 2 ve 3 numaralı bentlerde verilen hükümlerin karşılanıp karşılanmadığını ve doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. Tüm hükümlerin yerine getirilmesi halinde, yetkili otorite silindiler için yada silindir demetleri için periyodik inceleme aralığı olarak 15 yıllık zamanı verecektir. Bu yetkilendirmede, bir silindir grubu (aşağıdaki NOT’a bakınız) açıkça tanımlanacaktır. Yetkilendirme mal sahibine bildirilecektir; yetkili otorite de bir kopyasını bulunduracaktır. Silindir sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayene aralığına tabi oldukları süre boyunca ilgili belgeleri saklayacaktır.

NOT:Silindir grubu, ADRnin ve yetkili otorite tarafından kabul edilmiş teknik ilkelerin uygun hükümlerinin teknik içerik açısından değiştirilmediği süre boyunca özdeş silindirlerin üretim tarihleri itibari ile tanımlanır. Örneğin: 1 Ocak 1985 ile 31 Aralık 1988 tarihleri arasında uygulanabilir olan ADR hükümleri ile yetkili merci tarafından Kabul edilmiş ve aynı tarihlerde uygulanabilir olan teknik ilkelerin kombinasyonu ile üretilmiş olan özdeş tasarım ve hacmi olan silindirler, bu paragrafın hükümleri uyarınca bir grup oluşturur.

 

1.7 Mal sahibi, ADR hükümlerine uygunluğu ve makul olarak verilen yetkilendirmeyi sağlayacak ve ayrıca bu durumu talep edilmesi halinde Yetkili Merciye gösterecektir; ancak en az her üç yılda bir olmak üzere yada ilkelerde önemli bir değişiklik olması halinde gösterecektir.

 1. Operasyonel hükümler

  1. Periyodik incelemeler için 15 yıllık aralıklar verilmiş olan silindirler yada silindir demetleri ancak bu ambalajlama talimatları paragraf (7) hükümlerininin ve EN1919:2000,EN1920:2000 yada EN13365:2002 dâhilinde verilen gereklilikler ve sorumlulukların doğru bir şekilde yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlayan belgeli ve yetkili kalite sistemi uygulayan doldurma tesislerinde doldurulacaktır. ISO 9000 (serileri) ve muadillerine göre kalite sistemi, yetkili merci tarafından tanınmış yetkili bir bağımsız kuruluş tarafından belgelendirilecektir.Bu durum, dolum öncesi ve dolum sonrası incelemelere ilişkin ilkeleri ve silindirler, silindir demetleri ve vanaların dolum süreçlerini içermektedir.

  2. Alüminyum alaşımlı silindirler ve artık basınç vanası bulunmayan ve periyodik inceleme için 15 sene ara verilen bu türden silindir demetleri her dolumdan önce en azından aşağıdakilerden birini içeren belgelendirilmiş ilkelere göre kontrol edilecektir:

   • Artık basıncı kontrol etmek için silindir valfini yada silindir demetinin ana valfini açınız;

   • Gaz boşaltılmış ise, silindir yada silindir demeti doldurulabilir;

   • Gaz boşaltılmamış ise, silindirin yada silindir demetinin iç durumu kirlilik yönünden kontrol edilecektir;

   • Herhangi bir kirlilik yok ise, silindir yada silindir demeti doldurulabilir. Kirlilik var ise, düzeltici eylemler gerçekleştirilebilir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

  1. Artık basınç vanası bulunan kaynaksız çelik silindirler ve periyodik incelemeler için 15 yıllık zaman verilmiş olan bir artık basınç cihazı bulunan ana valf ile donatılmış kaynaksız çelik silindir demetleri her dolumdan önce en azından aşağıdakilerden birini içeren belgelendirilmiş ilkelere göre kontrol edilecektir:

   • Artık basıncı kontrol etmek için silindir valfini yada silindir demetinin ana valfini açınız;

   • Gaz boşaltılmış ise, silindir yada silindir demeti doldurulabilir;

   • Gaz boşaltılmamış ise, artık basınç cihazının çalışması kontrol edilecektir;

   • Kontrol sonucunda artık basınç cihazının basınç bulundurduğunun görülmesi halinde, silindir yada silindir demeti doldurulabilir;

   • Kontrol sonucunda artık basınç cihazının basınç bulundurmadığının görülmesi halinde, silindirlerin yada silindir demetlerinin iç durumu kirlilik açısından kontrol edilecektir:

    • Herhangi bir kirlilik yok ise, silindir yada silindir demeti, artık basınç cihazının onarılmasının yada değiştirilmesinin ardından doldurulabilir;

    • Kirlilik var ise, düzeltici eylemler gerçekleştirilecektir.

  2. İç aşınmayı engellemek için, sadece oldukça düşük potansiyel kirlilik bulunduran yüksek kaliteli gazlar silindirlerin yada silindir demetlerinin içine doldurulacaktır. Gazların/ materyalin uygunluğunun EN ISO 11114-1:2012 ve EN 11114-2:2013 uyarınca kabul edilebilir olması halinde, ve gaz kalitesinin EN ISO 14175:2008 dâhilinde verilen şartları karşılaması halinde yada standartlara uygun olmayan gazlar için hacimce en az %99.5 ve maksimum 40 ml/ m(ppm) nem içeriği olması halinde yerine getirilmiş sayılır. Azot oksit için, değerlerin hacimce %98 kadar minimum saflık ve 70ml/m3(ppm) maksimum nem içeriği olması gerekmektedir.

  3. Mal sahibi, 2.1 ila 2.4. dâhilinde verilen hükümlere uygunluğunu sağlayacak ve talep edilmesi halinde bunun belgeli kanıtını yetkili otoriteye gösterecektir; ancak en az her üç yılda bir olmak üzere yada ilkelerde önemli bir değişiklik olması halinde gösterecektir.

  4. Dolum merkezinin farklı bir ADR Sözleşme Tarafında yer alması halinde, mal sahibi talep edilmesi halinde dolum tesisinin bu Sözleşme Tarafının yetkili mercii tarafından gözlemlendiğine ilişkin ek yazılı delilleri Yetkili Merciye ulaştıracaktır. Ayrıca bakınız 1.2.

 

 1. Kalite Kontrolleri ve Periyodik İncelemelere İlişkin Hükümler

  1. Yetkili merciinin memnunluğu için son periyodik incelemeden itibaren alt paragraph 2 koşullarının sağlanacağı halihazırda kullanımda olan silindirler ve silindir demetleri, son periyodik inceleme tarihinden itibaren 15 yıla kadar uzatılmış inceleme periyoduna sahip olabilirler. Aksi durumda, test periyodunun 10 yıldan 15 yıla değiştirilmesi periyodik inceleme zamanında gerçekleştirilecektir. .Periyodik inceleme raporu, silindirlerin yada silindir demetlerinin uygun biçimde artık basınç cihazı ile donatılması gerektiğini belirtecektir. Diğer yazılı deliller de yetkili merci tarafından kabul edilebilir.

  2. 15 yıllık zamana sahip olan bir silindirin basınç testinde patlayarak yada akıntı yaparak başarısız olması halinde yada periyodik inceleme sırasında hasarsız testte ciddi bir hasarın tespit edilmesi halinde, diğer silindirlerin (örneğin aynı tip yada gruptaki bir silindirde) üzerinde bir etki meydana gelmişsemal sahibi bu başarısızlığın nedenini araştıracak ve bir rapor hazırlayacaktır.İkinci durumda, mal sahibi yetkili mercii bilgilendirecektir. Yetkili merci daha sonar uygun önlemleri belirleyecek ve ADR’ilişkin diğer Sözleşme Taraflarının yetkili mercilerini bilgilendirecektir.

  3. İç aşınmanın yada 6.2.4’te verilen periyodik inceleme standartlarında belirtilen diğer hasarların tespit edilmesi halinde, silindir kullanımdan alınacaktır ve dolum ile taşıma için herhangi bir periyot verilmeyecektir.

  4. Periyodik inceleme için 15 yıllık zamana sahip silindirler yada silindir demetleri ancak üretim sırasında EN 849 yada EN ISO10297 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiş valflerle donatılacaktır(ayrıca bakınız 6.2.4.1’de verilen Tablo). Periyodik incelemeden sonra, yeni bir valf yerleştirilecektir; ancak ENISO22434:2011 uyarınca onarılan yada incelenen valfler yeniden kullanılabilir.

 2. İşaretleme

Bu paragraf uyarınca periyodik inceleme için 15 yıllık zamana sahip olan silindirler ve silindir demetleri, bölüm 5.2.1.6 (c) uyarınca bir sonraki periyodik incelemenin tarihini (yıl) gösterecektir ve ayrıca “P15Y” ile açık ve okunabilir şekilde işaretlenecektir. Bu işaretleme, silindirin yada silindir demetlerinin periyodik inceleme için artık 15 yıllık bir zamana sahip olmamaları halinde kaldırılacaktır

(Sonraki sayfada devam ediyor)

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 1: SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

Azami çalışma basıncı, bar b

Özel ambalajlama hükümleri

1002

HAVA, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

1006

ARGON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

1016

KARBONMONOKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

3760

X

X

X

X

5

   

u

1023

KÖMÜR GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

 

X

X

X

X

5

     

1045

FLÜOR, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

185

X

   

X

5

200

30

a, k, n, o

1046

HELYUM, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

1049

HİDROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

   

d, ua,va

1056

KRİPTON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

1065

NEON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

1066

NİTROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

1071

PETROL GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

 

X

X

X

X

5

     

1072

OKSİJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1O

 

X

X

X

X

10

   

s, ua,va

1612

HEKZAETİL TETRAFOSFAT VE SIKIŞTIRILMIŞ GAZ KARIŞIMI

1T

 

X

X

X

X

5

   

z

1660

NİTRİK OKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

115

X

   

X

5

225

33

k, o

1953

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, TOKSİK, ALEVLENEBİLİR,

1TF

≤ 5000

X

X

X

X

5

   

z,

1954

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ALEVLENEBİLİR,

1F

 

X

X

X

X

10

   

z, ua,va

1955

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, TOKSİK, B.B.B.

1T

≤ 5000

X

X

X

X

5

   

z

1956

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

1A

 

X

X

X

X

10

   

z, ua,va

1957

DÖTERYUM, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

   

d, ua,va

1964

HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.

1F

 

X

X

X

X

10

   

z, ua,va

1971

METAN, SIKIŞTIRILMIŞ VEYA DOĞAL GAZ, SIKIŞTIRILMIŞ

yüksek seviyede metal içerir

1F

 

X

X

X

X

10

   

ua,va

2034

HİDROJEN VE METAN KARIŞIMI, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

   

d, ua,va

2190

OKSİJEN DİFLORÜR, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

2.6

X

   

X

5

200

30

a, k, n, o

3156

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, OKSİTLEYİCİ, B.B.B.

1O

 

X

X

X

X

10

   

z, ua,va

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 1: SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

Azami çalışma

basıncı, bar b

Özel ambalajlama hükümleri

3303

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ,

1TO

≤ 5000

X

X

X

X

5

   

z

3304

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ,

1TC

≤ 5000

X

X

X

X

5

   

z

3305

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, TOKSİK, ALEVLENEBİLİR,

1TFC

≤ 5000

X

X

X

X

5

   

z

3306

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, TOKSİK,

1TOC

≤ 5000

X

X

X

X

5

   

z

 

Kompozit malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için geçerli değildir.

 

Değerlerin boş bırakıldığı yerlerde, çalışma basıncı test basıncının üçte ikisini geçmemelidir.

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

 

Doldurma oranı

Özel ambalajlama hükümleri

1001

ASETİLEN, ÇÖZÜNMÜŞ

4F

 

X

   

X

10

60

 

c, p

1005

AMONYAK, ANHİDRİT

2TC

4000

X

X

X

X

5

29

0.54

b, ra

1008

BORON TRİFLORÜR

2TC

387

X

X

X

X

5

225

300

0.715

0.86

r

1009

BROMOTİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 13B1)

2A

 

X

X

X

X

10

42

120

250

1.13

1.44

1.60

ra ra r a

1010

BUTADİENLER, STABİLİZE

(1,2-butadien) veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.59

ra

1010

BUTADİENLER, STABİLİZE

(1,3-butadien) veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.55

ra

1010

BUTADİENLER VE HİDROKARBON KARŞIMI, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.50

ra, v, z

1011

BUTAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.52

ra, v

1012

BUTİLEN KARIŞIMLARI veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.50

ra, z

1012

1-BUTİLEN veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.53

 

1012

CIS-2-BUTİLEN veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.55

 

1012

TRANS-2 BUTİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.54

 

1013

KARBONDİOKSİT

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.68

0.76

ra, ua,va ra, ua,va

1017

KLOR

2TOC

293

X

X

X

X

5

22

1.25

a, ra

1018

KLORODİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 22)

2A

 

X

X

X

X

10

27

1.03

ra

1020

KLORPENTANFLUOROE TAN (SOĞUTUCU GAZ R 115)

2A

 

X

X

X

X

10

25

1.05

ra

1021

1-KLORO-1,2,2,2- TETRAFLUOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 124)

2A

 

X

X

X

X

10

11

1.20

ra

1022

KLOROTRİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 13)

2A

 

X

X

X

X

10

100

120

190

250

0.83

0.90

1.04

1.11

ra ra ra ra

1026

SİYANÜR

2TF

350

X

X

X

X

5

100

0.70

ra, u

1027

SİKLOROPROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

18

0.55

ra

1028

DİKLORODİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 12)

2A

 

X

X

X

X

10

16

1.15

ra

1029

DİKLOROFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 21)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.23

ra

1030

1,1-DİFLUOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 152a)

2F

 

X

X

X

X

10

16

0.79

ra

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

 

Doldurma oranı

Özel ambalajlama hükümleri

1032

DİMETİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.59

b, ra

1033

DİMETİL ETER

2F

 

X

X

X

X

10

18

0.58

ra

1035

ETAN

2F

 

X

X

X

X

10

95

120

300

0.25

0.30

0.40

ra ra ra

1036

ETİLAMİN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.61

b, ra

1037

ETİL KLORÜR

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.80

a, ra

1039

ETİL METİL ETER

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.64

ra

1040

ETİLEN OKSİT veya AZOT İLE BERABER

ETİLEN 50 °C’de toplam 1MPa (10 bar) basınca

2TF

2900

X

X

X

X

5

15

0.78

l, ra

1041

ETİLEN OKSİT VE KARBONDİOKSİT KARIŞIMI, %9’dan

fazla, %87’den az etilen oksit

2F

 

X

X

X

X

10

190

250

0.66

0.75

ra ra

1043

KİMYASAL GÜBRE AMONYAK ÇÖZELTİSİ

serbest amonyak ile

4A

 

X

 

X

X

5

   

b, z

1048

HİDROJEN BROMÜR, ANHİDRİT

2TC

2860

X

X

X

X

5

60

1.51

a, d, ra

1050

HİDROJEN KLORÜR, ANHİDRİT

2TC

2810

X

X

X

X

5

100

120

150

200

0.30

0.56

0.67

0.74

a, d, ra

a, d, ra

a, d, ra

a, d, ra

1053

HİROJEN SÜLFÜR

2TF

712

X

X

X

X

5

48

0.67

d, ra, u

1055

İZOBUTİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.52

ra

1058

SIVILAŞTIRILMIŞ

GAZLAR, alevlenmez; azot, karbondioksit veya hava ile yüklenmiş

2A

 

X

X

X

X

10

 

ra

1060

METİLASETİLEN VE PROPADİEN KARIŞIMI, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

   

c, ra, z

%1 ila %4 metilasetilen içeren propadien

2F

 

X

X

X

X

10

22

0.52

c, ra

Karışım P1

2F

 

X

X

X

X

10

30

0.49

c, ra

Karışım P2

2F

 

X

X

X

X

10

24

0.47

c, ra

1061

METİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

13

0.58

b, ra

1062

METİL BROMÜR, %2’den

daha az kloropikrin içerir

2T

850

X

X

X

X

5

10

1.51

a

1063

METİLKLORÜR (SOĞUTUCU GAZ R 40)

2F

 

X

X

X

X

10

17

0.81

a, ra

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

Doldurma oranı

Özel ambalajlama hükümleri

1064

METİL MERKAPTAN

2TF

1350

X

X

X

X

5

10

0.78

d, ra, u

1067

DİAZOT TETRAOKSİT (AZOT DİOKSİT)

2TOC

115

X

 

X

X

5

10

1.30

k

1069

NİTROSİL KLORÜR

2TC

35

X

   

X

5

13

1.10

k, ra

1070

AZOTLU OKSİT

2O

 

X

X

X

X

10

180

225

250

0.68

0.74

0.75

ua,va ua,va ua,va

1075

PETROL GAZI, SIVILAŞTIRILMIŞ

2F

 

X

X

X

X

10

   

v, z

1076

FOSGEN

2TC

5

X

 

X

X

5

20

1.23

a, k, ra

1077

PROPİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

27

0.43

ra

1078

SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

2A

 

X

X

X

X

10

   

ra, z

Karışım F1

2A

 

X

X

X

X

10

12

1.23

 

Karışım F2

2A

 

X

X

X

X

10

18

1.15

 

Karışım F3

2A

 

X

X

X

X

10

29

1.03

 

1079

KÜKÜRT DİOKSİT

2TC

2520

X

X

X

X

5

12

1.23

ra

1080

KÜKÜRT HEKZAFLORÜR

2A

 

X

X

X

X

10

70

140

160

1.06

1.34

1.38

ra, ua,va ra, ua,va ra, ua,va

1081

TETRAFLOROETİLEN, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

200

 

m, o, ra

1082

TRİFLOROKLOROETİLEN, STABİLİZE (SOĞUTUCU GAZ R1113)

2TF

2000

X

X

X

X

5

19

1.13

ra, u

1083

TRİMETİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.56

b, ra

1085

VİNİL BROMÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

1.37

a, ra

1086

VİNİL KLORÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

12

0.81

a, ra

1087

VİNİL METİL ETER, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.67

ra

1581

KLOROPİKRİN VE METİN BROMÜR KARIŞIMI %2’den

fazla kloropikrin içerir

2T

850

X

X

X

X

5

10

1.51

a

1582

KLOROPİKRİN VE METİL KLORÜR KARIŞIMI

2T

d

X

X

X

X

5

17

0.81

a

1589

SİYANOJEN KLORÜR, STABİLİZE

2TC

80

X

   

X

5

20

1.03

k

1741

BORON TRİKLORÜR

2TC

2541

X

X

X

X

5

10

1.19

a, ra

1749

KLOR TRİFLORÜR

2TOC

299

X

X

X

X

5

30

1.40

a

1858

HEKZAFLOROPROPİLEN (SOĞUTUCU GAZ R 1216)

2A

 

X

X

X

X

10

22

1.11

ra

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

 

Doldurma oranı

Özel ambalajlama hükümleri

1859

SİLİKON TETRAFLORÜR

2TC

450

X

X

X

X

5

200

300

0.74

1.10

a

1860

VİNİL FLORÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

250

0.64

a, ra

1911

DİBORAN

2TF

80

X

   

X

5

250

0.07

d, k, o

1912

METİN KLORÜR VE METİLEN KLORÜR KARIŞIMI

2F

 

X

X

X

X

10

17

0.81

a, ra

1952

ETİLEN OKSİT VE KARBONDİOKSİT KARIŞIMI

en fazla %9 etilen oksit içerir

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.66

0.75

ra ra

1958

1,2-DİKLORO-1,1,2,2- TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 114)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.30

ra

1959

1,1-DİFLUOROETİLEN (SOĞUTUCU GAZ R 1132a)

2F

 

X

X

X

X

10

250

0.77

ra

1962

ETİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

225

300

0.34

0.38

 

1965

HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B.

2F

 

X

X

X

X

10

 

b

ra, ta, v, z

Karışım A

2F

         

10

10

0.50

 

Karışım A01

2F

         

10

15

0.49

 

Karışım A02

2F

         

10

15

0.48

 

Karışım A0

2F

         

10

15

0.47

 

Karışım A1

2F

         

10

20

0.46

 

Karışım B1

2F

         

10

25

0.45

 

Karışım B2

2F

         

10

25

0.44

 

Karışım B

2F

         

10

25

0.43

 

Karışım C

2F

         

10

30

0.42

 

1967

ENSEKTİSİT GAZ, TOKSİK, B.B.B.

2T

 

X

X

X

X

5

   

z

1968

ENSEKTİSİT GAZ, B.B.B.

2A

 

X

X

X

X

10

   

ra, z

1969

İZOBUTAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.49

ra, v

1973

KLORODİFLORO-METAN VE KLOROPENTAFLORO-ETAN

KARIŞIMI sabitlenmiş kaynama noktası, yaklaşık %49 klorodiflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 502)

2A

 

X

X

X

X

10

31

1.01

ra

1974

KLORODİFLOROBROMOME TAN (SOĞUTUCU GAZ R 12B1)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.61

ra

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devamı) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırma kodu

 

LC50 ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlı variller

Silindir grupları

Test süresi, yıllar a

Test basıncı, bar b

 

Doldurma oranı

Özel ambalajlama hükümleri

1975

NİTRİK OKSİT VE DİNİTROJEN TETROKSİT KARIŞIMI (NİTRİK OKSİT VE NİTROJEN DİOKSİT KARIŞIMI)

2TOC

115

X

 

X

X

5

   

k, z

1976

OKLAFLOROSİKLOBUTAN (SOĞUTUCU GAZ RC 318)

2.A

 

X

X

X

X

10

11

1.32

ra

1978

PROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

23

0.43

ra, v

1982

TETRAFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 14)

2A

 

X

X

X

X

10

200

300

0.71

0.90

 

1983

1-KLORO-2,2,2,- TETRAFLUOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 133a)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.18

ra

1984

TRİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 23)

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.88

0.96

ra ra

2035

1,1,1-TRİFLUOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 143a)

2F

 

X

X

X

X

10

35

0.73

ra

2036

KSENON

2A

 

X

X

X

X

10

130

1.28

 

2044

2,2-DİMETİLPROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.53

ra

2073

AMONYAK ÇÖZELTİ, suda

15 °C’de bağıl yoğunluğu 0,880’den az,

4A

                 

%35’ten fazla ama %40’tan az amonyak ile

4A

 

X

X

X

X

5

10

0.80

b

%40’tan fazla ama %50’den az amonyak ile

4A

 

X

X

X

X

5

12

0.77

b

2188

ARSİN

2TF

20

X

   

X

5

42

1.10

d, k

2189

DİKLOROSİLAN

2TFC

314

X

X

X

X

5

10

200

0.90

1.08

a

2191

SÜLFÜRİL FLORÜR

2T

3020

X

X

X

X

5

50

1.10

u

2192

GERMAN c

2TF