Karayolunda Tehlikeli Madde

Büyük ambalajların kullanımına ilişkin ambalajlama talimatları

LP01 AMBALAJLAMA TALİMATI (SIVILAR) LP01

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Büyük dış paketler

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

Cam 10 litre

Plastik 30 litre

Metal 40 litre

Çelik (50A)
Alüminyum (50B)
Çelik veya alüminyum
hariç metal (50N)
Sert plastik (50H)
Doğal ahşap (50C)
Kontrplak (50D)
yeniden yapılandırılmış
ahşap (50F)
Fiber levha (50G)
İzin verilmez İzin verilmez
Azami
kapasite: 3 m3

LP02 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) LP02

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

İç ambalajlar

Büyük dış paketler

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

Cam 10 kg

Plastik 50 kg

Metal 50 kg

Kağıt a, b 50 kg

Fiber a, b 50 kg

Çelik (50A)
Alüminyum (50B)
Çelik veya alüminyum hariç
metal (50N)
Sert plastik (50H)
Doğal ahşap (50C)
Kontrplak (50D)
yeniden yapılandırılmış
ahşap (50F)
Fiber levha (50G)
Esnek plastik (51H) c
İzin verilmez İzin verilmez

 

Azami
kapasite: 3 m3
 1. a Bu iç ambalajlar, taşıma esnasında sıvı haline gelebilecek maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır.

 2. b Bu iç ambalajlar, tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

 3. c Yalnızca esnek iç ambalajlarla kullanılacaktır.

Özel ambalajlama hükümleri:

 

L2 UN No. 1950 aerosoller için büyük ambalajlar, paketleme grubu III için öngörülen performans seviyesini karşılamalıdır. Özel hüküm 327 kapsamında taşınan atık aerosoller için büyük ambalajların ayrıca, taşıma sırasında sızabilecek herhangi bir serbest sıvıyı tutacak bir mekanizmaya örn. bir emici materyale sahip olması gerekir.

L3 NOT: UN No.2208 ve 3486 için, deniz yoluyla büyük ambalajlarda taşıma yasaktır.


yeniden yapılandırılmış

(Sonraki sayfada devam ediyor)

LP02 AMBALAJLAMA TALİMATI (KATILAR) (devamı) LP02

RID ve ADR’ye özgü özel ambalajlama hükümleri

LL1 UN no. 3509 için, büyük ambalajların 4.1.1.3 hükümlerini karşılaması gerekmez.

 

6.6.4 gerekliliklerini karşılayan, sızıntı önleyici yada uygun bir tıkaç ve delinmeye karşı dayanımı olan kapalı astar vaya torba ile donatılmış IBC’ler kullanılacaktır.

Artık maddelerin taşınma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı hale gelme ihtimali olmayan katı maddeler olması halinde, esnek büyük ambalajlar kullanılabilir.

Sıvı artıkların olması halinde, sert sızdırmazlık sağlayan büyük ambalajlar kullanılacaktır (örneğin; emici malzemeler)

 

Dolumdan ve taşıma aşamasına alınmadan önce, her bir büyük ambalaj herhangi bir aşınma, kir yada diğer hasarların bulunmadığından emin olmak adına incelenecektir. Direnç kaybı belirtisi gösteren herhangi bir büyük ambalaj, daha fazla kullanılmayacaktır.(ufak göçükler ve çiziklerin büyük ambalajların sağlamlığını düşürdüğü düşünülmeyecektir).

 

LP99 AMBALAJLAMA TALİMATI LP99

Yalnızca bu maddeler için yetkili kurum tarafından onaylanan büyük ambalajlar kullanılabilir. Yetkili kurum onayının nüshası, her bir sevkiyatta bulundurulacaktır veya taşıma belgesi ambalajın yetkili kurum tarafından onaylandığını gösterir bir ibare içerecektir.

 

LP101 AMBALAJLAMA TALİMATI LP101

Aşağıdaki ambalajların kullanımına, 4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümler ile 4.1.5'teki özel hükümlerin karşılanması şartıyla izin verilmiştir.

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Büyük ambalajlar

 

Gerekli değil

 

Gerekli değil

Çelik (50A) Alüminyum (50B) Çelik veya alüminyum hariç metal (50N)

Sert plastik (50H) Doğal ahşap (50C) Kontrplak (50D) yeniden yapılandırılmış ahşap (50F)

Fiber levha (50G)

Özel ambalajlama hükmü:

 

L1 UN No. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168,

0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297,

0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425,

0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 ve 0502 için:

Normalde askeri kullanıma yönelik büyük ve güçlü patlayıcı maddeler, ateşleme mekanizması olmaksızın yada etkili en az iki koruyucu özellik içerdiği takdirde ateşleme mekanizmalarıyla ambalajlanmadan taşınabilir. Bu maddeler tahrik şarjına sahipse veya kendiliğinden tahrik özelliğine sahipse, ateşleme sistemleri normal taşıma koşullarında karşılaşılacak tahrik etkilerine karşı korunmalıdır. Ambalajlanmamış bir parça üzerinde yürütülen Test Serisi 4'ün negatif sonuçları, parçanın ambalajsız olarak taşınabileceğinin düşünülebileceğini göstermektedir. Ambalajsız bu tür parçalar, kızaklara sabitlenebilir veya sandık yada uygun başka bir taşıma sistemine yerleştirilebilir.

LP102 AMBALAJLAMA TALİMATI LP102

Aşağıdaki ambalajların kullanımına, 4.1.1 ve 4.1.3'teki genel hükümler ile 4.1.5'teki özel hükümlerin karşılanması şartıyla izin verilmiştir.

İç ambalajlar

Ara ambalajlar

Dış paketler

Torbalar

su geçirmez

 

Kaplar

fiber levha metal plastik ahşap

 

Levhalar

fiber levha, oluklu

 

Borular

fiber levha

 

Gerekli değil

 

Çelik (50A) Alüminyum (50B)

Çelik veya alüminyum hariç metal (50N)

Sert plastik (50H) Doğal ahşap (50C) Kontrplak (50D)

yeniden yapılandırılmış ahşap (50F)

Fiber levha (50G)

 

LP621 AMBALAJLAMA TALİMATI LP621

Bu talimat, UN No. 3291 için geçerlidir.

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla aşağıdaki büyük ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

 

 1. İç ambalajlara yerleştirilen klinik atıklar için: Toplam mevcut sıvı miktarını emmeye yetecek miktarda emici madde ve sıvıları tutma özelliğine sahip bir ambalaj olması şartıyla paketleme grubu II için öngörülen performans seviyesinde, katı maddeler için Bölüm 6.6'daki hükümlere uyan sert, sızdırmaz büyük ambalajlar;

 2. Daha fazla miktarlarda sıvı içeren ambalajlar için: Sıvılar için paketleme grubu II performans seviyesinde, Bölüm 6.6'daki hükümlere uyan sert büyük ambalajlar.

 

Diğer zorunluluklar:

 

Kırık cam ve iğne gibi, keskin maddeleri taşımak için yapılmış büyük ambalajlar, Bölüm 6.6'daki performans testi koşullarında delinmeye dirençli ve sıvı tutabilme özelliğine sahip olmalıdır.

 

LP902 AMBALAJLAMA TALİMATI LP902

Bu talimat, UN No. 3268 için geçerlidir.

4.1.1 ve 4.1.3’teki genel hükümlerin karşılanması koşuluyla

Ambalajlanmış maddeler:

aşağıdaki ambalajların kullanımına izin verilmiştir:

 

Paketleme grubu III için öngörülen performans seviyesine uygunluk gösteren ambalajlar. Ambalajlar, normal taşıma koşullarında maddelerin istenmeyen şekilde hareket etmesini önlemek üzere tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

 

Ambalajlanmamış maddeler:

 

Ayrıca maddeler, imal edildikleri yerden monte edildikleri yere aktarılırken elleçleme araçları, vasıtalar veya konteynerlerde ambalajlanmadan taşınabilirler.

Diğer zorunluluklar:

Her basınçlı kap, basınçlı kaplar içine konan maddeler için yetkili kurum tarafından belirlenen zorunluluklara uygunluk gösterecektir.

LP903 AMBALAJLAMA TALİMATI LP903

Bu talimat UN No. 3090, UN No. 3091, UN No. 3480 ve UN No. 3481 için geçerlidir.

Aşağıdaki büyük ambalajlara , 4.1.1 ve 4.1.3’ün genel hükümlerinin sağlanması şartıyla, ekipman içinde bulunan bir batarya da dâhil olmak üzere tek bir batarya için izin verilir.

Paketleme grubu II Performans Düzeyine uygun, sert büyük ambalajlar

çelik (50A); alüminyum (50B);

çelik ve alüminyum dışındaki metaller (50N);

sert plastik (50H); doğal ahşap (50C); kontrplak (50D);

yeniden yapılandırılmış ahşap (50F); sert mukavva(50G).

Batarya, büyük ambalaj içerisinde hareket yada yer değişikliği nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karşı korunması amacıyla ambalajlanacaktır..

Diğer Gereklilikler:

Bataryalar, kısa devreye karşı korunacaktır.

 

LP904 AMBALAJLAMA TALİMATI LP904

Bu talimat, ekipman içinde bulunanlar da dâhil olmak üzere UN No. 3090, UN No. 3091, UN No. 3480 ve UN No. 3481 hasarlı yada kusurlu tek batarya için geçerlidir.

   1. ve 4.1.3’ün Genel Hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla tek bir hasarlı yada kusurlu batarya için yada ekipman içinde bulunan tek bir hasarlı yada kusurlu batarya için aşağıdaki büyük ambalajlara izin verilmiştir.

    1. Hasarlı yada kusurlu pil yada bataryaların her biri yada bu türden pil yada batarya içeren ekipmanlar iç ambalaj içine tek tek konulacaktır ve daha sonra bir dış paket içine yerleştirilecektir. İç ambalaj yada dış paket, muhtemel elektrolit salınımını engellemek adına sızdırmaz olacaktır.

    2. Her bir iç ambalaj, yeterli yanmaz ve iletken olmayan termal izolasyon malzemeleri ile çevrelenecektir ki böylece, tehlikeli bir sıcaklık evrimi engellenebilir.

    3. Kapatılmış ambalajların, uygun olması halinde hava tahliye vanası ile donatılması gerekmektedir.

    4. Titreşim ve sarsıntıların muhtemel etkilerini en aza indirmek, taşıma sırasında daha fazla hasar meydana gelmesini ve tehlikeli durumları önlemek için pillerin ve bataryaların ambalaj içinde hareketini önlemek adına uygun önlemler alınacaktır. Yanmaz ve iletken olmayan türden yastıklama malzemesi de bu ihtiyacın karşılanması için kullanılabilir.

    5. Yanmazlık, ambalajın tasarlandığı yada üretildiği ülkede geçerli olan standarda göre değerlendirilecektir.

Bataryalar ve batarya bulunduran ekipmanlar için büyük ambalajlar:

Çelik (50A) Alüminyum (50B)

Çelik yada alüminyum dışındaki metaller (50N)

Sert plastik (50H) Kontrplak (50D)

Ambalajlar paketleme grubu II performans düzeyine uygun olacaktır.

 

Sızdıran piller ve bataryalar için, yeterli inert emici malzeme iç ambalaja yada dış pakete eklenecek ve böylece herhangi bir elektrolit salınımı engellenecektir

Diğer Gereklilikler:

Bataryalar, kısa devreye karşı korunacaktır.

 

(Silindi)

Sınıf 1’de yer alan maddeler için özel ambalajlama hükümleri

4.1.1’in genel hükümleri karşılanmalıdır.

Sınıf 1’de yer alan mallara yönelik tüm ambalajlar şu şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir:
(a) Sıcaklık, nem ve basınçtaki ön görülebilir değişiklikler de dahil olmak üzere normal taşıma
koşullarında patlayıcıları koruyacak, kaçmasını önleyecek ve istenmeyen tutuşma veya çalışma
risklerinde artışa neden olmayacaktır;
(b) Normal taşıma şartlarında komple ambalajın emniyetli olarak taşınabilecektir ve
(c) Ambalajlar patlayıcıların teşkil ettiği riskin artmayacağı şekilde, taşıma sırasında olası bir
yığma işlemi nedeniyle üzerlerine yüklenen yüke karşı mukavemete sahip olacak; ambalajların
taşıma işlevi hasar görmeyecek ve ambalajların dayanıklılığını azaltacak veya bir yığının
dengesizliğine neden olacak şekilde şekil bozukluğuna maruz kalmayacaktır.

Taşımaya hazırlanan tüm patlayıcı maddeler ve mallar, 2.2.1'de detayları verilmiş olan prosedürlere
uygun şekilde sınıflandırılmış olacaktır.

Sınıf 1’de yer alan maddeler, 4.1.4'te detaylandırıldığı üzere, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8)'de
belirtilen ilgili ambalajlama talimatına uygun olarak ambalajlanmalıdır.

ADR’de aksi belirtilmedikçe, IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar, uygun
olduğu hallerde 6.1, 6.5 veya 6.6’nın zorunluluklarına uygun olacak ve paketleme grubu II için test
zorunluluklarını karşılayacaktır.

Sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için çift korumaya sahip
olmalıdır.

Metal kapların kapatma tertibatı uygun bir conta içermelidir; kapatma tertibatı vidalı bir dişliye
sahipse, patlayıcı maddelerin vidalı dişliye girmesi engellenmelidir.

Suda çözünür maddelere yönelik ambalajlar su geçirmez olmalıdır. Hassaslığı giderilmiş veya
reaksiyonu yavaşlatılmış maddelere yönelik ambalajlar, taşıma esnasında konsantrasyon
değişikliklerini önlemek amacıyla kapalı şekilde kullanılmalıdır.

Ambalajların su ile doldurulmuş çift zarf içermesi durumunda, su taşıma esnasında donabileceği için,
donmayı önlemek amacıyla su içine yeterli miktarda antifriz ajan eklenmelidir. Alev alabilirlik özelliği
nedeniyle yangın tehlikesi oluşturabilecek antifrizler kullanılmamalıdır.

Koruyucu muhafazası olmayan metalden mamul çivi, tel ve diğer kapatma tertibatları, iç ambalajın
patlayıcı maddeleri metallerle temas etmeye karşı yeterli korumayı sağlaması durumu hariç dış paketin
içine girmemelidir.

İç ambalajlar, donanım ve dolgu malzemeleri ile patlayıcı maddelerin veya nesnelerin ambalajlar içine
yerleştirilmesi normal taşıma şartları altında patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış paket içinde
gevşemesini önleyecek bir yöntemle yapılır. Maddelerin metal bileşenlerinin metal ambalajlarla temas
etmesi önlenmelidir. Dış bir muhafaza içine konmamış patlayıcı maddeler içeren malzemeler,
birbirlerine sürtünmesini ve birbirine çarpmasını önlemek üzere birbirlerinden ayrılmalıdır. Dolgu
maddesi, tablalar, iç ve dış apketler içindeki ayıraçlar, kalıplar veya kaplar bu amaçla kullanılabilir.

Ambalajların yapıldığı malzemeler, ambalajın içinde bulunan patlayıcılarla uyumlu olmalı ve
bunlardan etkilenmemelidir. Böylece ambalaj malzemeleri ve patlayıcılar arasındaki olası bir etkileşim
veya sızıntı önlenir; patlayıcı taşıma sırasında tehlike teşkil etmez ve tehlike ayrımı veya uygunluk
grubu değişmez.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018