Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1’de yer alan maddeler için özel ambalajlama hükümleri

4.1.1’in genel hükümleri karşılanmalıdır.

Sınıf 1’de yer alan mallara yönelik tüm ambalajlar şu şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir:
(a) Sıcaklık, nem ve basınçtaki ön görülebilir değişiklikler de dahil olmak üzere normal taşıma
koşullarında patlayıcıları koruyacak, kaçmasını önleyecek ve istenmeyen tutuşma veya çalışma
risklerinde artışa neden olmayacaktır;
(b) Normal taşıma şartlarında komple ambalajın emniyetli olarak taşınabilecektir ve
(c) Ambalajlar patlayıcıların teşkil ettiği riskin artmayacağı şekilde, taşıma sırasında olası bir
yığma işlemi nedeniyle üzerlerine yüklenen yüke karşı mukavemete sahip olacak; ambalajların
taşıma işlevi hasar görmeyecek ve ambalajların dayanıklılığını azaltacak veya bir yığının
dengesizliğine neden olacak şekilde şekil bozukluğuna maruz kalmayacaktır.

Taşımaya hazırlanan tüm patlayıcı maddeler ve mallar, 2.2.1'de detayları verilmiş olan prosedürlere
uygun şekilde sınıflandırılmış olacaktır.

Sınıf 1’de yer alan maddeler, 4.1.4'te detaylandırıldığı üzere, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8)'de
belirtilen ilgili ambalajlama talimatına uygun olarak ambalajlanmalıdır.

ADR’de aksi belirtilmedikçe, IBC'ler ve büyük ambalajlar da dahil olmak üzere ambalajlar, uygun
olduğu hallerde 6.1, 6.5 veya 6.6’nın zorunluluklarına uygun olacak ve paketleme grubu II için test
zorunluluklarını karşılayacaktır.

Sıvı patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için çift korumaya sahip
olmalıdır.

Metal kapların kapatma tertibatı uygun bir conta içermelidir; kapatma tertibatı vidalı bir dişliye
sahipse, patlayıcı maddelerin vidalı dişliye girmesi engellenmelidir.

Suda çözünür maddelere yönelik ambalajlar su geçirmez olmalıdır. Hassaslığı giderilmiş veya
reaksiyonu yavaşlatılmış maddelere yönelik ambalajlar, taşıma esnasında konsantrasyon
değişikliklerini önlemek amacıyla kapalı şekilde kullanılmalıdır.

Ambalajların su ile doldurulmuş çift zarf içermesi durumunda, su taşıma esnasında donabileceği için,
donmayı önlemek amacıyla su içine yeterli miktarda antifriz ajan eklenmelidir. Alev alabilirlik özelliği
nedeniyle yangın tehlikesi oluşturabilecek antifrizler kullanılmamalıdır.

Koruyucu muhafazası olmayan metalden mamul çivi, tel ve diğer kapatma tertibatları, iç ambalajın
patlayıcı maddeleri metallerle temas etmeye karşı yeterli korumayı sağlaması durumu hariç dış paketin
içine girmemelidir.

İç ambalajlar, donanım ve dolgu malzemeleri ile patlayıcı maddelerin veya nesnelerin ambalajlar içine
yerleştirilmesi normal taşıma şartları altında patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış paket içinde
gevşemesini önleyecek bir yöntemle yapılır. Maddelerin metal bileşenlerinin metal ambalajlarla temas
etmesi önlenmelidir. Dış bir muhafaza içine konmamış patlayıcı maddeler içeren malzemeler,
birbirlerine sürtünmesini ve birbirine çarpmasını önlemek üzere birbirlerinden ayrılmalıdır. Dolgu
maddesi, tablalar, iç ve dış apketler içindeki ayıraçlar, kalıplar veya kaplar bu amaçla kullanılabilir.

Ambalajların yapıldığı malzemeler, ambalajın içinde bulunan patlayıcılarla uyumlu olmalı ve
bunlardan etkilenmemelidir. Böylece ambalaj malzemeleri ve patlayıcılar arasındaki olası bir etkileşim
veya sızıntı önlenir; patlayıcı taşıma sırasında tehlike teşkil etmez ve tehlike ayrımı veya uygunluk
grubu değişmez.

Patlayıcı maddelerin, dikişli metal ambalajların bağlantı aralıklarından içeri girmeleri önlenmelidir.

Plastik ambalajlar, herhangi bir salınımın ambalajlanmış patlayıcı maddelerin veya malzemelerin
tahrik olmasına, ateş almasına veya çalışmasına neden olabileceği miktarda statik elektrik
üretmeyecek veya biriktirmeyecek şekilde olur.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018