Karayolunda Tehlikeli Madde

DÖE maddelerinin ve YKC'nin taşınmasına ilişkin zorunluluklar ve kontroller

Tekli endüstriyel ambalaj Tip IP-1, Tip IP-2 ve Tip IP-3 içindeki DÖE maddesi veya DÖE miktarı
veya nesne veya nesneler toplamı, hangisi uygunsa, korumasız malzeme veya nesne veya nesneler
toplamından 3 m mesafede harici radyasyon seviyesi 10 mSv/sa değerini aşmayacaktır.

2.2.7.2.3.5 kapsamında tutulmayan bölünebilir bir parça olan yada bölünebilir parça içeren DÖE
malzemesi ve YKC için, 7.5.11, CV33 (4.1) ve (4.2) gereklilikleri karşılanacaktır

Bölünebilir bir parça olan yada bölünebilir parça içeren DÖE malzemesi ve YKC için, 6.4.11.1
gereklilikleri karşılanacaktır.

DÖE-I ve YKC-I grupları içinde yer alan DÖE maddeleri ve YKC aşağıdaki şartlarda
ambalajlanmadan taşınabilir:
(a) Sadece doğal olarak meydana gelen radyonüklidler içeren maden cevherleri dışındaki tüm
ambalajlanmamış malzemeler, normal taşıma şartları altında araçtan radyoaktif içeriklerin
kaçmasını önleyecek ve koruyucu malzemede herhangi bir hasar olmayacak şekilde taşınır;
(b) Sadece ulaşılabilir ve ulaşılamayan yüzeylerdeki kontaminasyonun 2.2.7.1.2'de belirtilen
“kontaminasyon" tanımında karşılık gelen seviyenin on katından daha fazla olmadığı YKC-I
grubunun taşındığı haller hariç olmak üzere, her bir araç münhasır kullanım şartlarına tabidir
(c) Ulaşılamayan yüzeylerdeki sabit olmayan kontaminasyonun 2.2.7.2.3.2 (a)(i)’de belirtilen
değerleri aştığından şüphelenilen YKC-I için, radyoaktif maddenin araca salınmadığının
kanıtlanması için gerekli ölçümler yapılır.
(d) Ambalajlanmamış bölünebilir malzemeler, 2.2.7.2.3.5 (e) gerekliliklerini karşılayacaktır
 

DÖE maddeleri ve YKC, 4.1.9.2.4' te aksi belirtilen haller haricinde, aşağıdaki tabloya uygun olarak
ambalajlanır:
Tablo 4.1.9.2.5: DÖE maddelerine ve YKC’ye ilişkin endüstriyel ambalaj zorunlulukları
 
 

Radyoaktif içerikler

Endüstriyel ambalaj tipi

Münhasır kullanıma tabi
olanlar
Münhasır kullanıma tabi
olmayanlar
DÖE-I
Katı a
Sıvı

 

Tip-1 

Tip-1

 

Tip-1 

Tip-2

DÖE-II
Katı
Sıvı ve gaz

 

Tip-2

Tip-2

 

Tip-2

Tip-3

DÖE-III

Tip-2

Tip-3

YKC-I a

Tip-1

Tip-1

YKC-II

Tip-2

Tip-2

 
a 4.1.9.2.4 'te belirtilen koşullar altında DÖE-I malzemeleri ve YKC-I ambalajsız olarak taşınabilir.

Bölünebilen malzeme içeren ambalajlar

Bölünebilen malzeme ambalajlarının içeriği, doğrudan ADR içinde yada onay belgesinde ambalaj
tasarımı için belirtilecektir.

Karışık ambalajlar için özel hükümler

Bu bölümdeki hükümlere uygun olarak karışık ambalajlara izin verildiğinde, farklı tehlikeli mallar
veya tehlikeli mallar ve diğer her türlü mal 6.1.4.21’e uyan kombine ambalajlar içinde, birbirleriyle
tehlikeli bir şekilde reaksiyona girmemesi ve bu Bölümdeki diğer tüm ilgili hükümlerin karşılanması
şartıyla birlikte ambalajlanabilir.
NOT 1: Ayrıca bkz. 4.1.1.5 ve 4.1.1.6.
NOT 2: Radyoaktif malzemeler için bkz. 4.1.9.

Sadece Sınıf 1 maddelerini veya sadece Sınıf 7 maddelerini içeren ambalajlar hariç, dış paket olarak
ahşap veya fiber levha kutular kullanılıyorsa, farklı maddeleri birlikte ambalajlanmış olarak içeren bir
ambalaj 100 kg'dan daha ağır olamaz.

4.1.10.4 uyarınca ilgili bir özel hüküm tarafından aksi belirtilmedikçe, aynı sınıfta yer alan ve aynı
sınıflandırma koduna sahip olan tehlikeli mallar birlikte ambalajlanabilir.

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (9b)’de verilmiş bir giriş değeri olarak belirtildiğinde, aşağıdaki özel
hükümler bu girişe tahsis edilmiş maddelerin aynı ambalaj içinde diğer maddelerle karışık
ambalajlanması için geçerlidir.
MP 1 Sadece aynı uygunluk grubu içindeki aynı tip maddeler ile birlikte ambalajlanabilir.
MP 2 Diğer maddelerle birlikte ambalajlanamaz.
MP 3 UN No. 1873 ile UN No. 1802’nin birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.
MP 4 Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi
olmayan maddeler ile birlikte ambalajlanmaz. Bununla birlikte, bu organik peroksitin
Sınıf 3 maddeleri için bir katılaştırıcı veya bileşik sistem olması durumunda, Sınıf 3'te
yer alan bu maddeler ile birlikte karışık ambalajlanmasına izin verilmiştir.
MP 5 UN No 2814 ve UN No. 2900, P620’ye uygun bir kombine ambalajda birlikte yer
alabilir. Bunlar başka maddelerle birlikte ambalajlanamaz; fakat bu hüküm, P650
uyarınca ambalajlanmış UN No. 3373 Biyolojik atık, Kategori B veya buz, kuru buz
veya soğutulmuş sıvı nitrojen gibi soğutucular olarak eklenmiş maddeler için geçerli
değildir.
MP 6 Diğer maddelerle birlikte ambalajlanamaz. Bu, soğutucu olarak eklenen maddeler,
örneğin buz, kuru buz veya soğutulmuş sıvı nitrojen için geçerli değildir.
MP 7 İç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 8 İç ambalaj başına 3 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 9 6.1.4.21'e uygun olan kombine ambalajlar için bir dış paket içinde birlikte
ambalajlanabilir:
- Sınıf 2’de yer alan diğer maddeler ile;
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer sınıflarda
yer alan maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 10 İç ambalaj başına 5 kg’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 11 İç ambalaj başına 5 kg’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile (Sınıf 5.1 kapsamındaki paketleme grubu I veya II’ye ait
maddeler hariç) veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 12 İç ambalaj başına 5 kg’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine
ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile (Sınıf 5.1 kapsamındaki paketleme grubu I veya II’ye ait
maddeler hariç) veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
Ambalajlar 45 kg’den fazla olmayacaktır. Fakat dış paket olarak fiber levha kutular
kullanılıyorsa, bir paket 27 kg’den ağır olmayacaktır.
MP 13 İç ambalaj ve ambalaj başına 3 kg’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir
kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 14 İç ambalaj başına 6 kg’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 15 İç ambalaj başına 3 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 16 İç ambalaj ve ambalaj başına 3 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir
kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 17 İç ambalaj ve ambalaj başına 0,5 litreyi, ambalaj başına ise 1 litreyi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, Sınıf 7 hariç
diğer sınıflarda yer alan maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 18 İç ambalaj ve ambalaj başına 0,5 kg’yi, ambalaj başına ise 1 kg’yi aşmayan
miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, Sınıf 7 hariç
diğer sınıflarda yer alan maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 19 İç ambalaj başına 5 litreyi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj
içinde birlikte ambalajlanabilir:
- Bunlar için karışık ambalaj kullanımına da izin verildiğinde, diğer
sınıflandırma kodlarına ait aynı sınıf maddeler ile veya başka sınıflara ait
maddeler ile veya
- Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri kaydıyla, ADR
zorunluluklarına tabi olmayan maddeler ile.
MP 20 Aynı UN numarası altında yer alan maddeler ile birlikte ambalajlanabilir.
Özel hüküm MP 24’te öngörülen durumlar haricinde Farklı UN numaralarına sahip
Sınıf 1’e ait maddeler birlikte ambalajlanamaz.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi
olmayan maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
MP 21 Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Şunlar hariç olmak üzere, farklı UN numaralarına sahip Sınıf 1 maddeleri ve
malzemeleri ile birlikte ambalajlanamaz:
(a) Kendiliğinden tahrik olma mekanizması, aşağıdakileri sağlıyorsa:
(i) Normal taşıma şartları altında, kendiliğinden tahrik olma
mekanizması çalışmayacak veya
(ii) Bu mekanizma, tahrik mekanizmasının istenmeden çalışması
durumunda bir maddenin patlamasını önleyecek en az iki adet etkili
koruma özelliğine sahip olacak veya
(iii) Menşe ülkenin yetkili makamı 3 görüşüne göre, bu yöntemler iki
etkili koruyucu özelliğe sahip değilse (yani uyumluluk grubu B’ye
tahsis edilmiş tahrik yöntemleri), tahrik mekanizmalarının kazara
çalışması, normal taşıma koşulları altında bir maddenin patlamasına
neden olmayacaktır.
(b) Uyumluluk grupları C, D ve E’de yer alan nesneler.
 
3
Menşe ülke ADR'ye taraf ülke değilse, onayın sevkiyatın ulaşacağı ilk ADR’ye taraf ülkenin yetkili makamı
tarafından doğrulanması gerekir.
 
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına
tabi olmayan maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Maddeler bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında,
2.2.1.1'e uygun ambalaj sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba
katılmalıdır. Maddelerin taşıma belgesindeki açıklaması için,
bkz. 5.4.1.2.1 (b).
MP 22 Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Şunlar hariç olmak üzere, farklı UN numaralarına sahip Sınıf 1 maddeleri ve
malzemeleri ile birlikte ambalajlanamaz:
(a) normal taşıma şartları altında, tahrik olma mekanizmasının çalışmaması
kaydıyla, kendiliğinden tahrik olma mekanizmaları veya
(b) Uyumluluk grupları C, D ve E’de yer alan nesnelerle veya
(c) MP 24 özel hükmü tarafından ön görülmüşse.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi
olmayan maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Maddeler bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun
ambalaj sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Maddelerin
taşıma belgesindeki açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
MP 23 Aynı UN numarası altında yer alan nesneler ile birlikte ambalajlanabilir.
Şunlar haricinde değişik UN numaralarına sahip Sınıf 1 maddeleri ile
birlikte ambalajlanamaz:
(a) Normal taşıma şartları altında, tahrik olma mekanizmasının çalışmaması
kaydıyla, kendiliğinden tahrik olma mekanizmaları veya
(b) MP 24 özel hükmü tarafından ön görülmüşse.
Başka sınıflarda yer alan maddeler ile birlikte veya ADR zorunluluklarına tabi
olmayan maddeler ile birlikte ambalajlanmaz.
Mallar bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında, 2.2.1.1'e uygun
ambalaj sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır. Malların
taşıma belgesindeki açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
MP 24 UN numaraları aşağıdaki tabloda gösterilen maddeler ile birlikte, aşağıdaki
şartlar altında ambalajlanabilir:
- Tabloda A harfi ile belirtilirse, bu UN numarasına sahip maddeler, aynı
ambalaj içinde herhangi bir özel kütle sınırlaması olmaksızın taşınabilir;
- Tabloda B harfi ile belirtilirse, bu UN numarasına sahip maddeler, aynı
ambalaj içinde toplam 50 kg patlayıcı maddeye kadar taşınabilir;
Maddeler bu özel hükümlere uygun olarak birlikte ambalajlandığında,
2.2.1.1'e uygun ambalaj sınıflandırmasındaki muhtemel değişiklik hesaba katılmalıdır.
Maddelerin taşıma belgesindeki açıklaması için, bkz. 5.4.1.2.1 (b).
 
 

 

UN

No.

0012

0014

0027

0028

0044

0054

0160

0161

0186

0191

0194

0195

0197

0238

0240

0312

0333

0334

0335

0336

0337

0373

0405

0428

0429

0430

0431

0432

0505

0506

0507

0012

 

A

                                                         

0014

A

                                                           

0027

     

B

B

 

B

B

                                             

0028

   

B

 

B

 

B

B

                                             

0044

   

B

B

   

B

B

                                             

0054

               

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0160

   

B

B

B

   

B

                                             

0161

   

B

B

B

 

B

                                               

0186

         

B

     

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0191

         

B

   

B

 

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0194

         

B

   

B

B

 

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0195

         

B

   

B

B

B

 

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0197

         

B

   

B

B

B

B

 

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0238

         

B

   

B

B

B

B

B

 

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0240

         

B

   

B

B

B

B

B

B

 

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0312

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

           

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0333

                                 

A

A

A

A

                   

0334

                               

A

 

A

A

A

                   

0335

                               

A

A

 

A

A

                   

0336

                               

A

A

A

 

A

                   

0337

                               

A

A

A

A

                     

0373

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

           

B

B

B

B

B

B

B

B

B

0405

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

 

B

B

B

B

B

B

B

B

0428

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

 

B

B

B

B

B

B

B

0429

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

 

B

B

B

B

B

B

0430

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

 

B

B

B

B

B

0431

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

 

B

B

B

B

0432

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

 

B

B

B

0505

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

 

B

B

0506

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

 

B

0507

         

B

   

B

B

B

B

B

B

B

B

         

B

B

B

B

B

B

B

B

B

 

4.2

PORTATİF TANKLARIN VE UN SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC’ler) KULLANIMI

NOT 1: Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar ile tank
konteynerleri ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile çok elemanlı gaz kapları (MEGC’ler)
için bkz. Bölüm 4.3; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık tankları
için bkz. Bölüm 4.5.
NOT 2: Bölüm 6.7’nin ilgili hükümleri uyarınca işaretlenen, ancak ADR'ye taraf olmayan bir devlette
onaylanan portatif tanklar ve UN sertifikalı MEGC'ler de ADR kapsamında taşımacılık için
kullanılabilir.

Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila 9’a ait maddelerin taşınmasında portatif tankların kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölüm Sınıf 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 ve 9’a ait maddelerin taşınması için portatif
tankların kullanılmasıyla ilişkili genel hükümlere yer vermektedir. Bu genel hükümlere ek olarak
portatif tanklar, 6.7.2’de ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test zorunluluklarına uygunluk
göstermelidir. Maddeler, Bölüm 3.2. Tablo A, Sütun (10)’da belirtilen, 4.2.5.2.6'da (T1 ila T23)
tanımlanan ilgili portatif tank talimatlarına ve her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de
öngörülen ve madde 4.2.5.3’te tanımlanan özel portatif tank hükümlerine uygun olarak taşınmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018