Karayolunda Tehlikeli Madde

Fiili tutma süresi

Fiili tutma süresi aşağıdakilere dayalı olarak, yetkili kurum tarafından kabul edilen bir prosedür
uyarınca her bir seyahat için ayrıca hesaplanır:
(a) Taşınacak olan soğutularak sıvılaştırılmış gaz için referans tutma süresi (bkz. 6.7.4.2.8.1)
(6.7.4.2.15.1’te anılan edilen plakada gösterildiği şekilde):
(b) Fiili dolum yoğunluğu;
(c) Fiili dolum basıncı;
(d) Basınç sınırlama cihazının (cihazlarının) en düşük basınç ayarı.

Fiili tutuş süresi, ya portatif tankın üzerine işaretlenecek yada 6.7.4.15.2 uyarınca portatif
tank üzerine sağlam bir şekilde tutturulan metal bir plaka üzerine yazılacaktır.

Aşağıdaki hallerde portatif tanklarla taşıma önerilmez:
(a) Tank gövdesi içindeki çalkantıdan ötürü kabul edilemez bir hidrolik kuvvet üretebilecek bir
fire durumunda;
(b) Sızıntı yapıyorsa;
(c) Portatif tankın yada tankı kaldırma veya sabitleme tertibatlarının bütünlüğünü etkileyecek
derecede hasar bulunması halinde;
(d) Servis teçhizatının muayene edilip, iyi ve çalışır durumda olduğu tespit edilmediği sürece;
(e) Taşınan SOĞUTULARAK SIVILAŞTIRILMIŞ gazın fiili tutuş süresinin 4.2.3.7 uyarınca
belirlenmediği ve portatif tank 6.7.4.15.2 uyarınca işaretlenmediği sürece; ve
(f) Karşılaşılabilecek gecikmeler de dikkate alındıktan sonra, taşıma süresi, fiili tutuş süresinin
altında olmadığı sürece.

Tankın dolu olduğu hallerde portatif tankların forklift cepleri kapatılır. Bu hüküm, 6.7.4.12.4 uyarınca
forklift ceplerinin kapanmasına yönelik bir tertibatla teçhiz edilmesi gerekmeyen portatif tanklar için
geçerli değildir.

UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanımına ilişkin genel hükümler

Bu bölümde, 6.7.5’te sözü edilen soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasında çok elemanlı gaz
kaplarının (MEGC) kullanılmasına ilişkin genel hükümler yer almaktadır.

MEGC'ler, 6.7.5’te ayrıntıları verilen tasarım, yapım, muayene ve test şartlarına uygunluk
gösterecektir. MEGC'lerin bileşenleri, 4.1.4.1’de yer alan P200 sayılı ambalajlama talimatında ve
6.2.1.6’da öngörülen hükümlere uygun olarak periyodik bir şekilde muayene edilir.

Taşıma sırasında MEGC’ler, yanlamasına ve boylamasına darbeler ile devrilme sonucu bileşenlerde ve
servis teçhizatında meydana gelebilecek hasarlara karşı korunmalıdır. Eğer bileşenler ve servis
teçhizatı darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak yapılmış ise, bu şekilde korunmasına
ihtiyaç yoktur. Bu tür koruma örnekleri 6.7.5.10.4’te yer almaktadır.

MEGC’lere ilişkin periyodik test ve muayene şartları 6.7.5.12’de sıralanmıştır.
MEGC'ler yada bileşenleri, periyodik muayene zamanları geldikten sonra yüklenmeyecek yada
doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir.

Doldurma

Dolumdan önce, MEGC'ler, taşınacak gaz için kullanımına izin verildiklerinin kanıtlanması ve ilgili
ADR hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla muayene edilir.

MEGC bileşenleri, her bir elemana doldurulacak olan belli gaz için 4.1.4.1, P200 sayılı ambalaj
talimatında belirtilen çalışma basınçlarına, dolum oranlarına ve dolum hükümlerine uygun olarak
doldurulacaktır. Hiçbir durumda bir MEGC veya bileşenler grubu bir ünite olarak, herhangi bir
elemanın en düşük çalışma basıncının üstünde doldurulmaz.

MEGC’ler kabul edilebilir en yüksek brüt kütlelerinin üstünde doldurulmaz.

İzolasyon vanaları, dolumdan sonra kapatılacak ve taşıma sırasında kapalı kalacaktır. Zehirli gazlar (T,
TF, TC, TO, TFC ve TOC grubu gazlar), sadece her bir elemanın bir izolasyon vanasıyla donatılmış
olduğu MEGC'lerde taşınabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018