Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel

Bu bölümde, portatif tanklarda taşınma yetkisi verilen tehlikeli mallarla ilgili portatif tank talimatları
ve özel hükümleri yer almaktadır. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla tanımlanmıştır
(örneğin T1). Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)’da, portatif bir tankta taşınmasına izin verilen her bir
madde için başvurulacak portatif tank talimatı gösterilmektedir. Belli bir tehlikeli mal girişi için Sütun
(10)’da herhangi bir portatif tank talimatının yer almaması halinde, 6.7.1.3’te ayrıntıları verildiği
şekilde yetkili bir makamdan onay alınmadığı sürece, söz konusu maddenin portatif tanklarla
taşınmasına izin verilmez. Portatif tank özel hükümleri, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de yer alan
belirli tehlikeli mallara tahsis edilmiştir. Her bir portatif tank talimatı, alfa sayısal bir kodla
tanımlanmıştır (örneğin TP1). Portatif tank özel hükümlerinin bir listesi 4.2.5.3’te verilmiştir.
NOT: MEGC’lerde taşınmalarına izin verilen gazlar Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)’da “(M)”
harfiyle gösterilmiştir.

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, Sınıf 1 ila Sınıf 9’da yer alan tehlikeli mallar için geçerlidir. Portatif tank
talimatları, belli maddeler için geçerli olan portatif tank hükümleriyle ilgili özel bilgiler vermektedir
Bu hükümler, bu Bölümdeki genel hükümler ile Bölüm 6.7’de yer alan genel zorunluluklara ek olarak
yerine getirilecektir.

Sınıf 1 ve 3 ila 9'da yer alan mallar için portatif tank talimatları, geçerli asgari test basıncını, asgari
kabuk (gövde) kalınlığını (referans çelik üzerinden), alt ağız zorunlulukları ile basınç tahliye
zorunluluklarını göstermektedir. T23 sayılı portatif tank talimatında, portatif tanklarda taşınmasına
izin verilen Sınıf 4.1 kendiliğinden reaktif maddeler ile Sınıf 5.2 organik peroksitler, geçerli kontrol ve
acil tahliye sıcaklıklarıyla birlikte verilmiştir.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar, T50 sayılı portatif tank talimatına tabidir. T50 sayılı talimat,
portatif tanklarda taşınmasına izin verilen soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için kabul edilebilir en
yüksek çalışma basınçlarını, sıvı seviyesinin altındaki ağız (delik) zorunluluklarını, basınç tahliye
zorunluluklarını ve en yüksek dolum yoğunluğu zorunluluklarını vermektedir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar, T75 sayılı portatif tank talimatına tabidir.

İlgili portatif tank talimatlarının belirlenmesi

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)’da belli bir tehlikeli mal girişi için özel bir portatif tank talimatının
öngörülmüş olduğu hallerde, daha yüksek azami test basınçlarına, daha büyük kabuk kalınlıklarına,
daha katı alt ağız ve basınç tahliye tertibatı şartlarına sahip olan ilave portatif tanklar kullanılabilir.
Aşağıdaki kılavuz ilkeler, belli maddelerin taşınması amacıyla kullanılabilecek olan uygun portatif
tankların belirlenmesi için geçerlidir:
 
 
Belirtilen portatif tank talimatı

Ayrıca izin verilen portatif tank talimatları

T1

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T2

T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T3

T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T4

T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T5

T10, T14, T19, T20, T22

T6

T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T7

T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T8

T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T9

T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T10

T14, T19, T20, T22

T11

T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T12

T14, T16, T18, T19, T20, T22

T13

T14, T19, T20, T21, T22

T14

T19, T20, T22

T15

T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T16

T18, T19, T20, T22

T17

T18, T19, T20, T21, T22

T18

T19, T20, T22

T19

T20, T22

T20

T22

T21

T22

T22

None

T23

None

 

 

Portatif tank talimatları

Portatif tank talimatları, belirli maddelerin taşınması için kullanıldıklarında portatif tank için geçerli
olan zorunlulukları ortaya koyar. T1 ila T22 portatif tank talimatları, ilgili asgari test basıncını, asgari
gövde kalınlığını (mm referans çelik üzerinden) ve basınç tahliye ile alt ağız zorunluluklarını ortaya
koyar.
 

T1 - T22 PORTATİF TANK TALİMATLARI T1 - T22

Bu taşınabilir tank talimatları Sınıf 1 ve Sınıf 3 ilaSınıf 9 sıvı yada katı maddelerde uygulanabilir. Bölüm 4.2.1 Genel Hükümleri ve Bölüm 6.7.2 gereklilikleri karşılanacaktır

Portatif tank talimatı

Asgari test basıncı (bar)

Asgari gövde kalınlığı (mm üzerinden referans çelik) (bkz. 6.7.2.4)

Basınç tahliye zorunlulukları a(bkz. 6.7.2.8)

Alttan kapak zorunlulukları (bkz.

6.7.2.6)

T1

1.5

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T2

1.5

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T3

2.65

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T4

2.65

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T5

2.65

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T6

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.2

T7

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T8

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

İzin verilmez

T9

4

6mm

Normal

İzin verilmez

T10

4

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T11

6

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T12

6

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T13

6

6mm

Normal

İzin verilmez

T14

6

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T15

10

Bkz. 6.7.2.4.2

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T16

10

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T17

10

6mm

Normal

Bkz. 6.7.2.6.3

T18

10

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

Bkz. 6.7.2.6.3

T19

10

6mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T20

10

8mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez

T21

10

10mm

Normal

İzin verilmez

T22

10

10mm

Bkz. 6.7.2.8.3

İzin verilmez


“Normal” ibaresinin yer aldığı hallerde, 6.7.2.8.3 dışındaki tüm 6.7.2.8 zorunlulukları geçerli olur.

Bu sütunda “İzin verilmez” ibaresi yer alıyorsa, taşınacak maddenin bir sıvı olması halinde alttan kapakların kullanımına izin verilmez (bkz. 6.7.2.6.1). Taşınacak maddenin normal taşıma koşulları altında karşılaşılan tüm

alinde, 6.7.2.6.2 zorunluluklarına uyan alttan kapakların kullanımına izin verilmiştir.

 

T23 PORTATİF TANK TALİMAT IT23

 

Bu portatif tank talimatı, Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden reaktif maddeler ile Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için geçerlidir. Bölüm 4.2.1’in genel hükümleri ile Bölüm 6.7.2’nin zorunlulukları karşılanacaktır. Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden reaktif maddelerle 4.2.1.13’teki Sınıf 5.2 organik peroksitlere özel ek hükümler de karşılanacaktır.

UN

No.

Madde

Asgari test basıncı (bar)

Asgari gövde kalınlığı (mm- referans çelik)

Alttan kapak zorunlu- lukları

Basınç tahliye zorunluluk- ları

Doldurma derecesi

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3109

ORGANİK PEROKSİT,

4

Bkz.

Bkz.

Bkz.

Bkz.

   
 

TİP F, SIVI

 

6.7.2.4.2

6.7.2.6.3

6.7.2.8.2

4.2.1.13.13

 

tert-Butil hidroperoksita, suyla birlikte en

fazla %72

     

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

 
 

Kümil hidroperoksit,

         
 

inceltici tip A’da en

         
 

fazla %90

         
 

Di-tert-Butil peroksit,

         
 

inceltici tip A’da en

         
 

fazla %32

         
 

İzopropil kümil

         
 

hidroperoksit, inceltici

         
 

tip A’da en fazla %72

         
 

p-Mentil hidroperoksit,

         
 

inceltici tip A’da en

         
 

fazla %72

         
 

Pinanil hidroperoksit,

         
 

inceltici tip A’da en

         
 

fazla %56

         

3110

ORGANİK PEROKSİT,

4

Bkz.

Bkz.

Bkz.

Bkz.4.2.1.1

   
 

TİP F, KATI

 

6.7.2.4.2

6.7.2.6.3

6.7.2.8.2

3.13

 

Dikümil peroksit b

     

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

 
         

4.2.1.13.8

 

3119

ORGANİK PEROKSİT,

4

Bkz.

Bkz.

Bkz.

Bkz.4.2.1.1

c

c

 

TİP F, SIVI, SICAKLIK

 

6.7.2.4.2

6.7.2.6.3

6.7.2.8.2

3.13

   
 

KONTROLLÜ

     

4.2.1.13.6

     
         

4.2.1.13.7

     
         

4.2.1.13.8

     
 

tert-Amil peroksineodekanoat, inceltici tip A’da en fazla %47

         

-10 °C

-5 °C

 

tert-Butil peroksiasetat, inceltici tip B’de en fazla %32

         

+30 °C

+35 °C

 

tert-Butil peroksi-2- etilhekzanoat, inceltici tip B’de en fazla %32

         

+15 °C

+20 °C

 

%65 tert-Butil hidroperoksit ve %35 suyun güvenlik eş değerinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmış olması şartıyla.

Portatif tank başına azami miktar: 2.000 kg.

Yetkili Makamın onayladığı şekilde.

 

T23 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T23

 

Bu portatif tank talimatı, Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden reaktif maddeler ile Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için geçerlidir. Bölüm 4.2.1’in genel hükümleri ile Bölüm 6.7.2’nin zorunlulukları karşılanacaktır. Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden reaktif maddelerle 4.2.1.13’teki Sınıf 5.2 organik peroksitlere özel ek hükümler de karşılanacaktır.

UN

No.

Madde

Asgari test basıncı (bar)

Asgari gövde kalınlığı (mm- referans çelik)

Alttan kapak zorunlu- lukları

Basınç tahliye zorunluluk- ları

Doldurma derecesi

Kontrol sıcaklığı

Acil durum sıcaklığı

3119

(devamı)

tert-Butil peroksipivalat, inceltici tip B’de en fazla %27

         

+5 °C

+10 °C

tert-Butil peroksi- 3,5,5-trimetil- hekzanoat, inceltici tip B’de en fazla %32

         

+35 °C

+40 °C

Di-(3,5,5-

trimetilhekzanol) peroksit, inceltici tip A’da en fazla %38

         

0 °C

+5 °C

Peroksiasetik asit, distile, tip F, kararlılaştırılmış d

         

+30 °C

+35 °C

3120

ORGANİK PEROKSİT, TİP F, KATI, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

3229

KENDİLİĞİNDEN REAKTİF SIVI TİP F

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

   

3230

KENDİLİĞİNDEN REAKTİF KATI TİP F

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

   

3239

KENDİLİĞİNDEN REAKTİF SIVI TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

3240

KENDİLİĞİNDEN REAKTİF KATI TİP F, SICAKLIK KONTROLLÜ

4

Bkz. 6.7.2.4.2

Bkz. 6.7.2.6.3

Bkz. 6.7.2.8.2

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

4.2.1.13.8

Bkz.

4.2.1.13.13

c

c

 

Yetkili Makamın onayladığı şekilde.

En fazla % 41 su ihtiva eden konsantrasyon içinde peroksiasetik asitten peroksiasetik asit damıtmasıyla elde edilen formülasyon; toplam aktif oksijen (Peroksiasetik asit + H2O2≤% 9.5, Testler ve kriterler elkitabı, 20.4.3 ( f ) maddesinde öngörülen kriterlere uygun. AŞINDIRICI”risk afişi gerekli (ModelNo8,bakınız5.2.2.2.2)

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları b(bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

1005

Amonyak, anhidrit

29.0

25.7

22.0

19.7

İzin verilir

See 6.7.3.7.3

0.53

1009

Bromotriflorometan (Soğutucu gaz R 13B1)

38.0

34.0

30.0

27.5

İzin verilir

Normal

1.13

1010

Butadienler, kararlılaştırılmış

7.5

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.55

1010

Butadienler ve hidrokarbon karışımı, kararlılaştırılmış

Bkz. 6.7.3.1, MİÇB tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1011

Butan

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.51

1012

Butilen

8.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.53

1017

Klor

19.0

17.0

15.0

13.5

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.25

1018

Klorodiflorometan (Soğutucu gaz R 22)

26.0

24.0

21.0

19.0

İzin verilir

Normal

1.03

1020

Kloropentafloroetan (Soğutucu gaz R 115)

23.0

20.0

18.0

16.0

İzin verilir

Normal

1.06

1021

1-Kloro- 1, 2,2,2,- trifluoroetan (soğutucu gaz R 124)

10.3

9.8

7.9

7.0

İzin verilir

Normal

1.20

1027

Siklopropan

18.0

16.0

14.5

13.0

İzin verilir

Normal

0.53

 

 

“Küçük”, 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; “Üstsüz”, 1 m’den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); “Güneş koruması”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); “Yalıtımlı”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, “Tasarım referans sıcaklığı”).

Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki “Normal” ibaresi, 6.7.3.7.3’te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilençalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları (bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

1028

Diklorodiflorometan (Soğutucu gaz R 12)

16.0

15.0

13.0

11.5

İzin verilir

Normal

1.15

1029

Diklorodiflorometan (Soğutucu gaz R 21)

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.23

1030

1,1-Difluoroetan (soğutucu gaz R 152a)

16.0

14.0

12.4

11.0

İzin verilir

Normal

0.79

1032

Dimetilamin, anhidrit

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.59

1033

Dimetil eter

15.5

13.8

12.0

10.6

İzin verilir

Normal

0.58

1036

Etilamin

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.61

1037

Etil klorür

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.80

1040

Etilen oksit veya azot ile beraber etilen 50 °C’de toplam 1MPa (10 bar) basınca kadar

-

-

- 10.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.78

1041

Etilen oksit ve karbondioksit karışımı, %9’dan fazla, %87’den az etilen oksit ile beraber

Bkz. 6.7.3.1, MİÇB

tanımı 6.7.3.1

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1055

İzobutilen

8.1

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

0.52

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları (bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

1060

Metilasetilen ve propadien karışımı, kararlılaştırılmış

28.0

24.5

22.0

20.0

İzin verilir

Normal

0.43

1061

Metilamin, anhidrit

10.8

9.6

7.8

7.0

İzin verilir

Normal

0.58

1062

Metil bromür, %2’den daha az kloropikrin içerir

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.51

1063

Metilklorür (soğutucu gaz R 40)

14.5

12.7

11.3

10.0

İzin verilir

Normal

0.81

1064

Metil merkaptan

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.78

1067

Diazot tetraoksit

7.0

7.0

7.0

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.30

1075

Petrol gazı, sıvılaştırılmış

Bkz. 6.7.3.1, MİÇB

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1077

Propilen

28.0

24.5

22.0

20.0

İzin verilir

Normal

0.43

1078

Soğutucu gaz, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MİÇB

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1079

Sülfür dioksit

11.6

10.3

8.5

7.6

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.23

1082

Triflorokloroetilen, kararlılaştırılmış (Soğutucu gaz R 1113)

17.0

15.0

13.1

11.6

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.13

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki

ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları (bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

1083

Trimetilamin, anhidrit

7.0

İzin verilir

Normal

0.56

   

7.0

     
   

7.0

     
   

7.0

     

1085

Vinil bromür, kararlılaştırılmış

7.0

İzin verilir

Normal

1.37

   

7.0

     
   

7.0

     
   

7.0

     

1086

Vinil klorür, kararlılaştırılmış

10.6

İzin verilir

Normal

0.81

   

9.3

     
   

8.0

     
   

7.0

     

1087

Vinil metil eter, kararlılaştırılmış

7.0

İzin verilir

Normal

0.67

   

7.0

     
   

7.0

     
   

7.0

     

1581

Kloropikrin ve metil bromür

7.0

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

1.51

 

karışımı %2’den fazla

7.0

     
 

kloropikrin içerir

7.0

     
   

7.0

     

1582

Kloropikrin ve metil klorür

19.2

İzin verilmez

Bkz. 6.7.3.7.3

0.81

 

karışımı

16.9

     
   

15.1

     
   

13.1

     

1858

Hekzafloropropilen(Soğutucu

19.2

İzin verilir

Normal

1.11

 

gaz R 1216)

16.9

     
   

15.1

     
   

13.1

     

1912

Metil klorür ve metilen klorür

15.2

İzin verilir

Normal

0.81

 

karışımı

13.0

     
   

11.6

     
   

10.1

     

1958

1,2-dikloro-1,1,2,2-

7.0

İzin verilir

Normal

1.30

 

tetrafloroetan (soğutucu gaz R

7.0

     
 

114)

7.0

     
   

7.0

     

1965

Hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, b.b.b.

Bkz. 6.7.3.1, MİÇB

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

1969

İzobutan

8.5

İzin verilir

Normal

0.49

   

7.5

     
   

7.0

     
   

7.0

     

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki

ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları (bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

1973

Klorodiflorometan ve

28.3

İzin verilir

Normal

1.05

 

kloropentafloroetan karışımı

25.3

     
 

sabitlenmiş kaynama noktası,

22.8

     
 

yaklaşık %49 klorodiflorometan

içerir (soğutucu gaz R 502)

20.3

     

1974

Klorodiflorobromometan

7.4

İzin verilir

Normal

1.61

 

(soğutucu gaz R 12B1)

7.0

     
   

7.0

     
   

7.0

     

1976

Oklaflorosiklobutan (soğutucu

8.8

İzin verilir

Normal

1.34

 

gaz RC 318)

7.8

     
   

7.0

     
   

7.0

     

1978

Propan

22.5

İzin verilir

Normal

0.42

   

20.4

     
   

18.0

     
   

16.5

     

1983

1-kloro-2,2,2,- trifluoroetan

7.0

İzin verilir

Normal

1.18

 

(soğutucu gaz R 133a)

7.0

     
   

7.0

     
   

7.0

     

2035

1,1,1-trifluoroetan (soğutucu gaz

31.0

İzin verilir

Normal

0.76

 

R 143a)

27.5

     
   

24.2

     
   

21.8

     

2424

Oktafloropropan (soğutucu gaz

23.1

İzin verilir

Normal

1.07

 

R 218)

20.8

     
   

18.6

     
   

16.6

     

2517

1-Kloro-1,1- difluoroetan

8.9

İzin verilir

Normal

0.99

 

(soğutucu gaz R 142b)

7.8

     
   

7.0

     
   

7.0

     

2602

Diklorodiflorometan ve 1,1-

20.0

İzin verilir

Normal

1.01

 

difloroetan azeotropik karışımı

18.0

     
 

yaklaşık %74

16.0

     
 

diklorodiflorometan içerir

(soğutucu gaz R 500)

14.5

     

 

“Küçük”, 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; “Üstsüz”, 1 m’den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); “Güneş koruması”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz.6.7.3.2.12); “Yalıtımlı”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz.6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, “Tasarım referans sıcaklığı”).

Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki “Normal” ibaresi, 6.7.3.7.3’te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Korumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki

ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları (bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

3057

Trifloroasetil klorür

14.6

12.9

11.3

9.9

İzin verilmez

6.7.3.7.3

1.17

3070

Etilen oksit ve diklorodiflorometan

karışımı, %12,5’ten etilen oksit

14.0

12.0

11.0

9.0

İzin verilir

6.7.3.7.3

1.09

3153

Perfloro(metil vinil eter)

14.3

13.4

11.2

10.2

İzin verilir

Normal

1.14

3159

1,1,1,2-tetrafloroetan (soğutucu gaz R 134a)

17.7

15.7

13.8

12.1

İzin verilir

Normal

1.04

3161

Sıvılaştırılmış gaz, yanıcı, b.b.b.

Bkz

.

6.7.3.1, MİÇB

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

3163

Sıvılaştırılmış gaz, b.b.b.

Bkz

.

6.7.3.1, MİÇB

tanımı

İzin verilir

Normal

Bkz. 4.2.2.7

3220

Pentafloroetan (soğutucu gaz R 125)

34.4

30.8

27.5

24.5

İzin verilir

Normal

0.87

3252

Diflorometan (soğutucu gaz R 32)

43.0

39.0

34.4

30.5

İzin verilir

Normal

0.78

3296

Heptafloropropan (soğutucu gaz R 227)

16.0

14.0

12.5

11.0

İzin verilir

Normal

1.20

3297

Etilen oksit ve klorotetraflorometan karışımı, en fazla %8,8 etilen oksit

8.1

7.0

7.0

7.0

İzin verilir

Normal

1.16

 

“Küçük”, 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; “Üstsüz”, 1 m’den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); “Güneş koruması”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz.6.7.3.2.12); “Yalıtımlı”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz.6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, “Tasarım referans sıcaklığı”).

Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki “Normal” ibaresi, 6.7.3.7.3’te belirtilen kırılabilir diskin gerekli olmadığını ifade eder.

 

T50 PORTATİF TANK TALİMATI (devamı) T50

 

Bu portatif tank talimatı, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar ve basınç altındaki kimyasallar (UN No. 3500, 3501,3502, 3503, 3504, 3505) için geçerlidir. Bölüm 4.2.2’nin genel hükümleri ile Bölüm 6.7.3’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

UN

No.

oğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar

Azami izin verilen çalışma basıncı (bar): Küçük; Üstsüz, Güneş Koşumalı; Yalıtımlı; sırasıyla a

Sıvı seviyesinin altındaki ağızlar

Basınç tahliye zorunlulukları b (bkz. 6.7.3.7)

Azami doldurma oranı

3298

Etilen oksit ve pentafloroetan

25.9

İzin verilir

Normal

1.02

 

karışımı, en fazla %7,9 etilen oksit

23.4

     
   

20.9

     
   

18.6

     

3299

Etilen oksit ve tetrafloroetan

16.7

İzin verilir

Normal

1.03

 

karışımı, en fazla %5,6 etilen oksit

14.7

     
   

12.9

     
   

11.2

     

3318

Amonyak çözelti, suda 15 °C’de bağıl yoğunluğu 0,880’den az, %50’den fazla amonyak

Bkz. 6.7.3.1, MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

Bkz. 4.2.2.7

3337

Soğutucu gaz R 404A

31.6

İzin verilir

Normal

0.84

   

28.3

     
   

25.3

     
   

22.5

     

3338

Soğutucu gaz R 407A

31.3

İzin verilir

Normal

0.95

   

28.1

     
   

25.1

     
   

22.4

     

3339

Soğutucu gaz R 407B

33.0

İzin verilir

Normal

0.95

   

29.6

     
   

26.5

     
   

23.6

     

3340

Soğutucu gaz R 407C

29.9

İzin verilir

Normal

0.95

   

26.8

     
   

23.9

     
   

21.3

     

3500

Basınç altındaki kimyasallar, b.b.b

Bkz.6.7.3.1,MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3501

Basınç altındaki kimyasallar,yanıcı,b.b.b

Bkz.6.7.3.1,MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3502

Basınç altındaki kimyasallar,zehirli,b.b.b

Bkz.6.7.3.1,MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3503

Basınç altındaki kimyasallar,aşındırıcı,b.b.b

Bkz.6.7.3.1,MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3504

Basınç altındaki kimyasallar,yanıcı,zehirli,b.b.b

Bkz.6.7.3.1,MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

3505

Basınç altındaki kimyasallar,yanıcı,aşındırıcı, b.b.b

Bkz.6.7.3.1,MİÇB tanımı

İzin verilir

Bkz. 6.7.3.7.3

TP4c

 

 

“Küçük”, 1.5 m veya daha düşük bir gövde çapına sahip tanklar demektir; “Üstsüz”, 1 m’den fazla gövde çapına sahip, yalıtımı ve güneş koruması olmayan tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); “Güneş koruması”, gövde çapı 1,5 m’den fazla olan ve güneş korumasına sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); “Ya lıtımlı”, gövde çapı1,5 m’den fazla olan ve yalıtıma sahip tanklar anlamına gelir (bkz. 6.7.3.2.12); (bkz. 6.7.3.1, “Tasarım referans sıcaklığı”).

Basınç tahliye zorunlulukları sütunundaki “Normal” ibaresi, 6.7.3.7.3’te belirtilen kırılabilir diskin gerekliolmadığını ifade eder.

UN No.3500,3501,3502,3503,3504 ve 3505 için, azami doldurma oranı yerine doldurma açısı kullanılmalıdır.

T75 PORTATİF TANK TALİMATLARI T75

 

Bu portatif tank talimatı, soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için geçerlidir. Bölüm 4.2.3’nin genel hükümleri ile

Bölüm 6.7.4’ün zorunlulukları karşılanacaktır.

 

 

 

Portatif tank özel hükümleri

Bölüm 6.7’de yer alan portatif tank talimatları yada zorunluluklarıyla öngörülenlere ilave olarak veya
bunların yerine uygulanan hükümleri vurgulamak amacıyla belli maddeler için portatif tank özel
hükümleri tahsis edilmiştir. Portatif tank özel hükümleri, "TP" (tank hükmü) harfleri ile başlayan
alfa sayısal bir kodla tanımlanmış olup Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)’de yer alan belirli maddelere
tahsis edilmiştir. Aşağıda, portatif tank özel hükümlerinin bir listesi verilmiştir:
TP1 4.2.1.9.2’de öngörülen dolum derecesi aşılamaz.
TP4 Doldurma derecesi % 90'ı, ya da alternatif olarak, ilgili makam tarafından
onaylanan başka bir değeri geçemez (bkz. 4.2.1.16.2).
TP5 4.2.3.6’da öngörülen dolum derecesi aşılamaz.
TP6 Yangın girdabı da dahil olmak üzere herhangi bir olayda tankın patlamasını
önlemek için, tankın kapasitesine ve taşınan maddenin yapısına uygun basınç tahliye
tertibatları donatılacaktır. Bu tertibat, taşınan maddeye de uygunluk gösterecektir.
TP7 Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.
TP8 Taşınan maddenin parlama noktasının 0°C'den yüksek olduğu hallerde test basıncı
1,5 bara düşürülebilir.
TP9 Bu açıklama kapsamındaki bir madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir
onay üzerine portatif bir tankla taşınabilir.
TP10 Yılda bir kez test edilecek olan en az 5 mm kalınlığında bir kurşun kaplama, yada
yetkili kurum tarafından onaylanan başka bir uygun kaplama malzemesi gerekmektedir.
TP12 (Silindi)
TP13 (Rezerve edilmiş)
TP16 Tank, normal taşıma şartlarında yetersiz basıncı ve aşırı basıncı önleyecek özel bir
cihazla donatılmalıdır. Bu cihaz yetkili kurum tarafından onaylanmalıdır.
Ürünün basınç tahliye vanasında kristalleşmesini önlemeye yönelik basınç tahliye şartları,
6.7.2.8.3’te öngörüldüğü gibidir.
TP17 Tankın sıcaklık yalıtımı için sadece inorganik, yanmaz malzemeler kullanılmalıdır.
TP18 Sıcaklık 18 °C ila 40 °C arasında tutulacaktır. Katılaştırılmış metakrilik asit ihtiva eden
portatif tanklar, taşıma sırasında tekrar ısıtılmayacaktır.
TP19 Hesaplanan gövde kalınlığı 3 mm kadar artırılacaktır. Gövde kalınlığı, periyodik
hidrolik test periyotları arasında orta aralıklarla ultrason yöntemiyle kontrol
edilir.
TP20 Bu madde sadece bir nitrojen örtüsü (blanket) altında yalıtılmış tanklarda taşınabilir.
TP21 Gövde kalınlığı 8 mm’den az olmayacaktır. Tanklar, 2,5 yılı aşmayan aralıklarla
hidrolik olarak test edilecek ve iç muayeneden geçecektir.
TP22 Mafsallar ve diğer teçhizatlar için kullanılan yağlama maddeleri oksijen uyumlu
olacaktır.
TP23 Yetkili kurumlarca öngörülen özel koşullar altında taşımaya izin verilebilir.
TP24 Taşınan maddenin yavaş yavaş kimyasal olarak çözülmesinden kaynaklanan aşırı
basınç birikimini önlemek amacıyla portatif tank, gövdenin buhar alanında azami
dolum şartları altında bir yerde bir tertibatla teçhiz edilebilir. Bu tertibat ayrıca
devrilme yada tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı
sızıntısını da önleyecektir. Bu cihaz yetkili makam yada yetkili kurumu tarafından
onaylanmalıdır.
TP25 32.5°C'ye eşit veya üstünde bir sıcaklıkta tutulması koşuluyla, %99,95 saflıkta kükürt
trioksit, bir önleyici (negatif katalizör) olmaksızın tanklarla taşınabilir.
TP26 Isıtılmış şartlar altında taşındığı hallerde, ısıtma teçhizatı gövdenin dışına monte edilir.
UN No. 3176 için, bu zorunluluk sadece maddenin suyla tehlikeli bir reaksiyona girdiği
haller için geçerlidir.
TP27 6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 4 bar veya daha düşük bir test
basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 4 bar test basıncına
sahip portatif bir tank kullanılabilir.
TP28 6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 2,65 bar veya daha düşük bir test basıncının
kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 2,65 bar test basıncına sahip
portatif bir tank kullanılabilir.
TP29 6.7.2.1’de tanımlanan test basıncı uyarınca 1,5 bar veya daha düşük bir test basıncının
kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması halinde, asgari 1,5 bar test basıncına sahip
portatif bir tank kullanılabilir.
TP30 Bu madde, yalıtılmış tanklarda taşınacaktır.
TP31 Bu madde, yalnızca katı halde, tanklarda taşınacaktır.
TP32 UN No. 0331, 0332 ve 3375 için, portatif tanklar aşağıdaki koşullara tabi olarak
kullanılabilir:
(a) Gereksiz kısıtlamayı önlemek amacıyla, metalden mamul her portatif tank
yeniden kapanan yaylı tipte bir basınç tahliye cihazı, kırılabilir disk veya
eriyebilir bir elemanla donatılacaktır. Boşaltmaya başlama veya duruma göre
patlama basıncı, test basınçları 4 bardan fazla olan portatif tanklar için 2.65
bardan fazla olmayacaktır.
(b) Sadece UN 3375 için tanklarda taşımaya uygunluk kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu
değerlendirme yöntemlerinden biri, Test Serisi 8’deki test 8 (d)’dir (bkz. Testler
ve Kriterler Elkitabı, Kısım 1, Alt Bölüm 18.7).
(c) Maddelerin, kekleşmeyle sonuçlanabilecek bir süre boyunca portatif tankta
kalmalarına izin verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve
sıkışmasını önlemek için uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TP33 Bu maddeye tahsis edilmiş olan portatif tank talimatı, granül ve toz şeklindeki katılar
ile soğutulmuş ve katı kütle olarak taşınan, erime noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda
doldurulan ve taşınan katılar için geçerlidir. Erime noktaları üzerinde taşınan katılar için
bkz. 4.2.1.19.
TP34 Portatif tank, 6.7.4.15.1’de belirtilen levha üzerinde “DEMİRYOLU
TAŞIMACILIĞI İÇİN DEĞİL” işaretini, dış ceketin iki tarafında da en az 10 cm
yükseklikteki harflerle taşıyorsa, portatif tankların 6.7.4.14.1’deki darbe testine tabi
tutulmasına gerek yoktur.
TP35 31 Aralık 2008’e kadar geçerli olan ADR’de ön görülen portatif tank talimatı, 31Aralık
2014 tarihine kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP36 Buhar alanındaki eriyebilir elemanlar portatif tanklarda kullanılabilir.
TP37 T14 portatif tank talimatı 31 Aralık 2016’ya kadar uygulanmaya devam edebilir;bunun
için bu tarihe kadar:
(a) UN No. 1810, 2474 ve 2668 için T7 uygulanabilir;
(b) UN No. 2486 için, T8 uygulanabilir ve
(c) UN No. 1838 için, T10 uygulanabilir.
TP38 31 Aralık 2012 kadar uygulanabilir olan ADR’deki T9 portatif tank talimatı,31
Aralık 2018’ya kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP39 31 Aralık 2012 kadar uygulanabilir olan ADR’deki T4 portatif tank talimatı,31
Aralık 2018’ya kadar uygulanmaya devam edebilir.
TP40 Portatif tanklar, sprey uygulama teçhizatı ile donatılmış ise taşınamazlar.
TP41 Yetkili otoriteyle bir anlaşma ile, 2,5 yıllık iç denetim iptal edilebilir yada bu tank
hükümlerinin geçerli olduğu organo – metalik maddelerin taşınması için portatif
tankların tahsis edilmesi şartıyla, diğer test metotları yada muayene yöntemleri ile
gerçekleştirilebilir. Ancak bu inceleme, 6.7.2.19.7 koşulları karşılandığında gerekli olur.

 

4.3

SABİT TANKLARIN (TANK ARAÇLARIN), METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SÖKÜLEBİLİR TANK KAPLARI İLE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN VE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ İLE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC) KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz kapları için bkz. Bölüm 4.2; fiber takviyeli plastik
tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan tanklar için bkz. Bölüm 4.5.

Kapsam

Sayfanın genişliğini kapsayacak şekilde yer alan hükümler, hem sabit tanklar (tank araçları),
sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok
elemanlı gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece
aşağıdakiler için geçerlidir:
- Sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC’ler (sağ sütun).

Bu hükümler şunlar için geçerlidir:

Sabit tanklar (tank araçları), sökülebilir
tanklar ve tüplü gaz tankerleri
   Tank konteynerler, tank takas gövdeleri ve MEGC’ ları

Gazlı, sıvı, toz halinde veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan araçlar.

Bölüm 4.3.2, her sınıftan maddenin taşınmasına yönelik olarak kullanılabilen sabit tanklar (tank
araçları), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerli olan hükümler ile
2. Sınıftan gazların taşınması amacıyla kullanılan tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler (çok elemanlı gaz
konteynerleri) için geçerli olan hükümlere yer vermektedi
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018