Karayolunda Tehlikeli Madde

Çalıştırma

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, aşağıdaki şekilde öngörülen asgari rakamın altına inemez:
 
6.8.2.1.17 den 6.8.2.1.21’ e kadar                    |                        6.8.2.1.17 den 6.8.1.20’ ye kadar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Taşıma sırasında tank konteynerleri/MEGC’ler, taşıyıcı araç üzerine, taşıyıcı aracın yada tank konteynerinin/MEGC'nin kendi sabitleme tertibatıyla yanlamasına ve boylamasına darbelere karşı ve devrilmeye karşı yeterince korunacak şekilde yüklenir.3 Servis teçhizatı da dahil olmak üzere tank konteynerleri/MEGC'LER darbelere yada devrilmeye karşı korunaklı olarak imal edilmiş ise, bu şekilde korunmasına ihtiyaç yoktur.

 

3 Gövdelerin korunmasıyla ilgili örnekler:
- Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da koruyan boylamasına çubuklardan oluşabilir;
- Devrilmeye karşı koruma örneğin kasayla ilişki içinde enlemesine sabitlenen takviye halkalarından yada çubuklarından oluşabilir;
- Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon yada bir kasadan oluşabilir

Tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin doldurulması ve boşaltılması sırasında,
tehlikeli miktarlarda gaz ve buharın açığa çıkmasını önlemek için uygun önlemler alınmalıdır.
Tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler, içindeki maddelerin kontrolsüz bir şekilde saçılmasını
önleyecek şekilde kapatılacaktır. Alttan boşaltmalı tankların ağızları vida dişli tıpalarla, boş flanşlarla
yada bunlar kadar etkili diğer teçhizatla kapatılır. Dolum sonrasında, doldurucu, tankların, tüplü gaz
tankerlerinin, çoklu gaz silindirlerin taşıma konteynerlerinin kapalı ve sızdırmaz olduğundan emin
olmalıdır. Bu husus aynı zamanda, daldırma tüpünün üst kısmı için de geçerlidir.

Birden fazla kapama sistemi seri olarak entegre edildiyse taşınan maddeye en yakın olan önce
kapatılmalıdır.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek olan maddeler, tankların bitişik bölümlerinde
taşınmaz.
Söz konusu bölmelerin, tankın kendisinin kalınlığına eşit veya daha büyük bir duvar kalınlığına sahip
bir bölmeyle birbirinden ayrılması halinde, birbirleriyle tehlikeli bir reaksiyona girebilecek maddeler
tankların bitişik bölmelerinde taşınabilir. Bu tür maddeler, dolu bölmeler arasında boş bir aralık
yada boş bir bölme bırakılmak suretiyle birbirinden ayrılarak da taşınabilir.

Temizlenmeyen boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler

NOT: Temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için, 4.3.5’teki TU1,TU2,
TU4, TU16 ve TU35 özel hükümleri geçerli olabilir.

Taşıma sırasında tankın dış kısmına doldurulan maddenin tehlikeli kalıntısı yapışmamalıdır.

Temizlenmemiş boş tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin taşımaya kabul
edilebilmesi için sanki dolularmış gibi aynı şekilde ve aynı derecede sızdırmaz olacak biçimde
kapatılmış olmaları gerekmektedir.

Temizlenmemiş boş tankların, tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin, sanki dolularmış gibi aynı
şekilde ve aynı sızdırmazlık derecesinde kapatılmadığı ve ADR hükümlerine uyulmadığı hallerde, bu
tür tank, araç ve kaplar, yeterli ve uygun emniyet şartları azami ölçüde dikkate alınarak, temizlik
yada onarım işlemlerini yapılabileceği en yakın uygun yere taşınabilir. ADR hükümlerine eş
değer güvenliğin sağlanması ve tehlikeli malların kontrollü şekilde açığa çıkmasının önlenmesi
için uygun önlemler alındıysa, taşıma işleminin yeterince güvenli olduğu kabul edilir.

Temizlenmemiş boş sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank kapları,
tank takas gövdeleri ve MEGC'LER ayrıca 6.8.2.4.2 ve 6.8.2.4.3’te öngörülen sona erme sürelerinin
ardından da muayene yapılmak üzere taşınabilir.

Sınıf 2 için geçerli özel hükümler

Kodlama ve tankların hiyerarşisi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018