Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1 ve 3 ila 9 için geçerli olan özel hükümler

Kodlama, mantıksal yaklaşım ve tankların hiyerarşisi

Tankların kodlanması

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de verilen kodların (tank kodlarının) dört kısmı aşağıdaki anlamları
taşımaktadır:
 

 

Kısım

Açıklama

Tank

1

Tank tipleri

L = Sıvı haldeki maddeler için tanklar (eriyik halde taşımaya sunulan sıvılar veya katılar);

 

S = Katı haldeki maddeler için tanklar (toz veya tanecikli).

2

Hesaplama basıncı

G = 6.8.2.1.14’ün genel zorunlulukları uyarınca asgari hesaplama basıncı veya

 

1.5; 2.65; 4; 10; 15 yada 21=

Bar olarak asgari hesaplama basıncı (bkz. 6.8.2.1.14).

3

Ağızlar

(bkz. 6.8.2.2.2)

A = 2 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank

 

B = 3 kapaklı, alttan doldurmalı ve boşaltmalı ağızlara sahip tank

 

C = üstten doldurmalı ya da boşaltmalı, sıvı yüzeyinin altında sadece temizlik ağzı bulunan tank;

 

D = üstten doldurmalı yada boşaltmalı ağızlara sahip, sıvı yüzeyinin altında ağız olmayan tank;

4

Emniyet vanaları/tertibatları

V = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip fakat alevin yayılmasına engel olacak aygıtı olmayan tank; veya patlamama basıncına – şoka dirençli tank

F = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip fakat alevin yayılmasına engel olacak aygıtı olmayan tank; veya patlama basıncına - şoka dirençli tank

N = 6.8.2.2.6 uyarınca havalandırma aygıtına sahip olmayan ve sızdırmaz olarak kapatılmamış tank;

H = sızdırmaz olarak kapatılmış tank (bkz. 1.2.1)

 

 

 

ADR tank kodlarının madde gruplarına tahsis edilmesine yönelik mantıksal yaklaşım ve tankların
hiyerarşisi
NOT: Bazı maddeler ve madde grupları mantıksal yaklaşıma dahil edilmemiştir; bkz. 4.3.4.1.3.
 

Tank Kodu

İzin verilen maddeler grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Paketleme grubu

SIVILAR

LGAV

3

F2

III

9

M9

III

LGBV

4.1

F2

II, III

5.1

O1

III

9

M6

III

M11

III

Ve tank kodu LGAV için izin verilen madde grupları

LGBF

3

F1

II

50 °C’de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

F1

III

D

II

50 °C’de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

D

III

Ve tank kodu LGAV ve LGBV için izin verilen madde grupları

L1.5BN

3

F1

II

50 °C’de buhar basıncı > 1,1 bar

F1

III

Parlama noktası < 23 °C, viskoz, 50 °C’de buhar basıncı > 1,1 bar; kaynama noktası > 35 °C

D

II

50 °C’de buhar basıncı > 1,1 bar

Ve tank kodu LGAV, LGBV ve LGBF için izin verilen madde grupları

L4BN

3

F1

I, III

FC

III

D

I

5.1

O1

I, II

OT1

I

8

C1

II, III

C3

II, III

C4

II, III

C5

II, III

C7

II, III

C8

II, III

C9

II, III

C10

II, III

CF1

II

CF2

II

CS1

II

CW1

II

CW2

II

CO1

II

CO2

II

CT1

II, III

CT2

II, III

CFT

II

9

M11

III

Tank Kodu

İzin verilen maddeler grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Paketleme grubu

SIVILAR

LGAV

3

F2

III

9

M9

III

LGBV

4.1

F2

II, III

5.1

O1

III

9

M6

III

M11

III

Ve tank kodu LGAV için izin verilen madde grupları

LGBF

3

F1

II

50 °C’de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

F1

III

D

II

50 °C’de buhar basıncı ≤ 1,1 bar

D

III

Ve tank kodu LGAV ve LGBV için izin verilen madde grupları

L1.5BN

3

F1

II

50 °C’de buhar basıncı > 1,1 bar

F1

III

Parlama noktası < 23 °C, viskoz, 50 °C’de buhar basıncı > 1,1 bar; kaynama noktası > 35 °C

D

II

50 °C’de buhar basıncı > 1,1 bar

Ve tank kodu LGAV, LGBV ve LGBF için izin verilen madde grupları

L4BN

3

F1

I, III

FC

III

D

I

5.1

O1

I, II

OT1

I

8

C1

II, III

C3

II, III

C4

II, III

C5

II, III

C7

II, III

C8

II, III

C9

II, III

C10

II, III

CF1

II

CF2

II

CS1

II

CW1

II

CW2

II

CO1

II

CO2

II

CT1

II, III

CT2

II, III

CFT

II

9

M11

III

 

Mantıksal yaklaşım

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF ve L1.5BN için izin verilen madde grupları

Mantıksal yaklaşım

Tank Kodu

İzin verilen maddeler grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Paketleme grubu

L4BH

3

FT1

II, III

FT2

II

FC

II

FTC

II

6.1

T1

II, III

T2

II, III

T3

II, III

T4

II, III

T5

II, III

T6

II, III

T7

II, III

TF1

II

TF2

II, III

TF3

II

TS

II

TW1

II

TW2

II

TO1

II

TO2

II

TC1

II

TC2

II

TC3

II

TC4

II

TFC

II

6.2

I3

II

I4

 

9

M2

II

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF ve L1.5BN ile L4BN için izin verilen madde grupları

L4DH

4.2

S1

II, III

S3

II, III

ST1

II, III

ST3

II, III

SC1

II, III

SC3

II, III

4.3

W1

II, III

WF1

II, III

WT1

II, III

WC1

II, III

8

CT1

II, III

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ve L4BN ile L4BH için izin verilen madde grupları

L10BH

8

C1

I

C3

I

C4

I

C5

I

C7

I

C8

I

C9

I

C10

I

CF1

I

СF2

I

CS1

I

СW1

I

СW2

I

CO1

I

CO2

I

CT1

I

CT2

I

COT

I

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN ve L4BN ile L4BH için izin verilen madde grupları

Mantıksal yaklaşım

Tank Kodu

İzin verilen maddeler grubu

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Paketleme grubu

L10CH

3

FT1

I

FT2

I

FC

I

FTC

I

6.1*

T1

I

T2

I

T3

I

T4

I

T5

I

T6

I

T7

I

TF1

I

TF2

I

TF3

I

TS

I

TW1

I

TO1

I

TC1

I

TC2

I

TC3

I

TC4

I

TFC

I

TFW

I

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH ve L10BH için izin verilen madde grupları

LC50 değeri 200 ml/m3’e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 LC50’ye eşit veya bundan yüksek maddeler, tank kodu L15CH’ye tahsis edilebilir.

L10DH

4.3

W1

I

WF1

I

WT1

I

WC1

I

WFC

I

5.1

OTC

I

8

CT1

I

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH ve L10CH için izin verilen madde grupları

L15CH

3

FT1

I

6.1**

T1

I

T4

I

TF1

I

TW1

I

TO1

I

TC1

I

TC3

I

TFC

I

TFW

I

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH ve L10CH için izin verilen madde grupları

** LC50 değeri 200 ml/m3’e eşit veya bundan düşük olan, doymuş buhar konsantrasyonu 500 LC50’ye eşit veya bundan yüksek maddeler, bu tank koduna tahsis edilebilir.

L21DH

4.2

S1

I

S3

I

SW

I

ST3

I

Ve tank kodu LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH ve

L15CH için izin verilen madde grupları

Mantıksal

Tank Kodu

İzin verilen maddeler

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Paketleme grubu

KATILAR

SGAV

4.1

F1

III

F3

III

4.2

S2

II, III

S4

III

5.1

O2

II, III

8

C2

II, III

C4

III

C6

III

C8

III

C10

II, III

СT2

III

9

M7

III

M11

II, III

SGAN

4.1

F1

II

F3

II

FT1

II, III

FT2

II, III

FC1

II, III

FC2

II, III

4.2

S2

II

S4

II, III

ST2

II, III

ST4

II, III

SC2

II, III

SC4

II, III

4.3

W2

II, III

WF2

II

WS

II, III

WT2

II, III

WC2

II, III

5.1

O2

II, III

OT2

II, III

OC2

II, III

8

C2

II

С4

II

С6

II

С8

II

С10

II

CF2

II

CS2

II

CW2

II

CO2

II

CT2

II

9

M3

III

Ve tank kodu SGAV için izin verilen madde grupları

SGAH

6.1

T2

II, III

T3

II, III

T5

II, III

T7

II, III

T9

II

TF3

II

TS

II

TW2

II

TO2

II

TC2

II

TC4

II

9

M1

II, III

Ve tank kodu SGAV ve SGAN için izin verilen madde grupları

Mantıksal

Tank Kodu

İzin verilen maddeler

Sınıfı

Sınıflandırma kodu

Paketleme grubu

S4AH

6.2

I3

II

9

M2

II

Ve tank kodu SGAV, SGAN ve SGAH için izin verilen madde grupları

S10AN

8

C2

I

C4

I

C6

I

C8

I

C10

I

CF2

I

CS2

I

CW2

I

CO2

I

CT2

I

Ve tank kodu SGAV ve SGAN için izin verilen madde grupları

S10AH

6.1

T2

I

T3

I

T5

I

T7

I

TS

I

TW2

I

TO2

I

TC2

I

TC4

I

Ve tank kodu SGAV, SGAN ve S10AN için izin verilen madde grupları

 

Tankların hiyerarşisi

 

Bu tabloda veya Bölüm 3.2, Tablo A’da gösterilenlerden farklı tank kodlarına sahip tanklar, bu tank kodlarının 1 ila 4. kısımlarının herhangi bir unsurunun (rakam veya harf) aşağıdaki artan sıraya göre Bölüm 3.2, Tablo A’da gösterilen tank kodunun karşılık gelen unsuruna en azından eşit bir seviyede güvenlik sağlaması kaydıyla kullanılabilir:

Kısım 1: Tank tipleri S → L

Kısım 2: Hesaplama basıncı

G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21 bar

Kısım 3: Ağızlar A → B → C → D

Kısım 4: Emniyet vanaları/tertibatları V → F → N → H Örneğin:

  • Örneğin tank kodu L10CN olan bir tank, L4BN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.

     

  • Örneğin tank kodu L4BN olan bir tank, SGAN tank kodunun tahsis edilmiş olduğu bir maddenin taşınmasında kullanılabilmektedir.

 

NOT: Bu hiyerarşide, her bir kayıt için öngörülen özel hükümler dikkate alınmamıştır (bkz.4.3.5. ve 8.4).

 

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’deki tank kodundan sonra “(+)” gelen aşağıdaki maddeler ve
madde grupları, özel hükümlere tabidir. Bu durumda tankların diğer maddeler ve madde
grupları için dönüşümlü kullanılmasına, sadece tip onay sertifikasında bunun açıkça
belirtilmiş olduğu hallerde izin verilebilir. Ne var ki Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te
gösterilen özel hükümlerin izlenmesi koşuluyla, 4.3.4.1.2'deki tablonun sonunda yer alan
hükümler uyarınca daha yüksek değere sahip tanklar kullanılabilir.
 
(a) Sınıf 1:
Bölüm 1.5,UN No. 0331,patlayıcı, infilak, tip B: kod S2.65AN;
(b) Sınıf 4.1:
UN No. 2448 sülfür , erimiş; kod LGBV
(c) Sınıf 4,2:
UN No. 1381 fosfor, beyaz veya sarı, kuru yada su altında veya çözelti içinde ve UN No. 2447
fosfor, beyaz erimiş halde: kod L10DH;
(d) Sınıf 4,3:
UN No. 1389 alkali metal amalgam, sıvı, UN No. 1391 alkali metal dağılım veya toprak
alkali metal dağılım, UN No. 1392 toprak alkali metal amalgam, sıvı, UN No. 1415 lityum, UN
No. 1420 potasyum metal alaşımları, sıvı, UN No. 1421 alkali metal alaşımı, sıvı, b.b.b., UN
No. 1422 potasyum sodyum alaşımları, sıvı, UN No. 1428 sodyum, UN No. 2257 potasyum,
UN No. 3401 alkali metal amalgam, katı, UN No. 3402 toprak alkali metal amalgam, katı, UN
No. 3403 potasyum metal alaşımları, katı, UN No. 3404 potasyum sodium alaşımları, katı ve
UN No. 3482 alkali metal dağılım, yanıcı veya UN No. 3482 alevlenir, toprak alkali metal
dağılım: kod L10BN;
UN No. 1407 sezyum ve UN No. 1423 rubidyum: kod L10CH;
UN No.1402 kalsiyum karbid, paketleme grubu I:kod S2.65AN;
(e) Sınıf 5.1:
UN No. 1873 perklorik asit %50-72: kod L4DN:
UN No. 2015 hidrojen peroksit, sulu çözelti, % 70'ten fazla hidrojen
peroksitle kararlılaştırılmış: kod L4DV:
UN No. 2014 hidrojen peroksit, %20-60 hidrojen peroksit içeren sulu çözelti, UN No.2015
hidrojen peroksit, sulu çözelti, %60-70 hidrojen peroksitle kararlılaştırılmış, UN No. 2426
amonyum nitrat, sıvı, %80’den fazla fakat %93’ten az sıcak konsantrasyon çözeltisi ve UN No.
3149 hidrojen peroksit ve peroksiasetik asit karışımı, kararlılaştırılmış: kod L4BV:
UN No. 3375 amonyum nitrat emülsiyonu, süspansiyon veya jel, sıvı: kod LGAV;
UN No. 3375 amonyum nitrat emülsiyonu, süspansiyon veya jel, sıvı: kod SGAV;
(f) Sınıf 5.2:
UN No. 3109 organik peroksit, tip F, sıvı ve UN No. 3119 organik peroksit tip F, sıvı, sıcaklık
kontrollü: kod L4BN:
UN No. 3110 organik peroksit, tip F, katı ve UN No. 3120 organik peroksit tip F, katı, sıcaklık
kontrollü: kod S4AN;
(g) Sınıf 6,1:
UN No. 1613 hidrojen siyanür, sulu çözelti ve UN No. 3294 hidrojen hidrojen siyanür, alkolde
çözelti: kod L15DH;
(h) Sınıf 7:
Tüm maddeler: özel tanklar;
Sıvılar için asgari zorunluluklar: kod L2.65CN; katılar için: kod S2.65AN
Bu paragrafın genel zorunluluklarına bakılmaksızın, radyoaktif maddelerin taşınmasında
kullanılan tanklar ayrıca 5.1.3.2 zorunluluklarına uyulması koşuluyla diğer maddelerin
taşınması için de kullanılabilir.
(i) Sınıf 8:
UN No. 1052 hidrojen florür, anhidrit, UN No. 1744 bromin veya bromine çözeltisi ve
UN No. 1790 hidroflorik asit, çözelti, %85’ten fazla hidroflorik asit ile: kod L21DH;
UN No. 1791 hipoklorit çözelti ve UN No. 1908 klorit çözelti: kod L4BV.

Bölüm 6.10 şartlarına uygun olan sıvı atıkların taşınması amacıyla kullanılan ve 6.10.3.2 uyarınca iki
kapakla donatılmış olan tanklar, L4AH tank koduna tahsis edilmelidir. Söz konusu tankların sıvı ve
katı atıkların dönüşümlü olarak taşınması amacıyla donatılmış olması halinde bu tanklar L4AH+S4AH
birleşik kodlarına tahsis edilmelidir.

Genel hükümler

Sıcak maddelerin yüklendiği hallerde, tankın dış yüzeyinin ya da ısı yalıtımlı yüzeyin sıcaklığı
taşıma sırasında 70°C'yi geçmez.

Bir taşıma ünitesinin bağımsız, ancak birbiriyle bağlantılı tankları arasındaki bağlantı boruları taşıma
sırasında boş olmalıdır. Gövdelere sabit bir şekilde bağlanmış olmayan esnek doldurma ve boşaltma
boruları, taşıma sırasında boş olmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Özel hükümler

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler geçerli
olacaktır:
TU1 Tanklar, içindeki madde tamamen katılaştırılıp üzeri bir etkisiz (inert) bir gazla kaplanıncaya
kadar taşımaya sunulmayacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmış olan temizlenmemiş boş
tanklar, etkisiz (inert) bir gazla doldurulacaktır.
TU2 Madde, etkisiz (inert) bir gazla kaplanacaktır. Daha önce bu maddeleri barındırmışolan
temizlenmemiş boş tanklar, etkisiz (inert) bir gazla doldurulacaktır.
TU3 Gövdenin içi ve madde ile temas edebilecek tüm parçalar temiz tutulacaktır.
Pompalarda, vanalarda veya diğer aksamlarda, madde ile tehlikeli bir şekilde
birleşebilecek hiçbir yağlama maddesi kullanılamaz.
TU4 Taşıma sırasında bu maddeler gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir asal gaz tabakası
altında yer almalıdır. Daha önce içinde bu maddeleri içermiş olan temizlenmemiş boş tanklar,
taşımaya sunulmadan önce, gösterge basıncı en az 50 kPa (0,5 bar) olan bir asal gazla
doldurulmalıdır.
TU5 (Rezerve edilmiş)
TU6 200 ppm'den daha düşük bir LC50'ye sahip olmaları halinde tanklarda, tüplü gaztankerlerinde ve
MEGC'lerde taşınmasına izin verilmez.
TU7 Bağlantı yerlerinde sızıntı geçirmezliği sağlama amacıyla yada kapakların bakımı için kullanılan
malzemeler tank içindeki maddelerle uyumlu olmalıdır.
TU8 Tank, sadece bu tür bir taşıma için tahsis edilmediği ve asetaldehit asitsiz olmadığı sürece,
alüminyum alaşımlı bir tank taşıma için kullanılamaz.
TU9 6.8.2.1.14 (a) uyarınca tasarımı yapılan ve 6.8.2.2.6'ya uygun teçhizatla donatılmış olan tanklarda
50°C'de 110 kPa'nın (1,1 bar) üstünde, ancak 150 kPa'nın (1,5 bar) altında buhar basıncına sahip
UN No. 1203 petrol (gazolin) de taşınabilir.
TU10 (Rezerve edilmiş)
TU11 Dolum sırasında maddenin sıcaklığı 60°C'yi geçmeyecektir. Alevsiz yanma noktalarının
önlenmesi ve aşağıdaki şartların yerine getirilmesi koşuluyla, azami 80°C'lik bir dolum
sıcaklığına izin verilebilir. Dolumdan sonra tanklara, sıkılık kontrolü için basınç
verilecektir (örneğin sıkıştırılmış havayla). Taşıma sırasında basınç kaybının olmamasına
dikkat edilir. Boşaltımdan önce, tankların içindeki basıncın atmosferik basıncın hala üzerinde
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Aksi geçerliyse, boşaltımdan önce tanka asal gaz verilir.
TU12 Kullanım değişikliği halinde, bu maddenin taşınmasından önce ve sonra, tank gövdesi ve tüm
teçhizat, her türlü kalıntıdan iyice temizlenmelidir.
TU13 Tanklar, dolum sırasında kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Vanalar ve
harici borular gibi servis teçhizatı, doldurma veya boşaltma işlemlerinden sonra boşaltılır.
TU14 Taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları kilitlenir.
TU15 Tanklar gıda maddelerinin, tüketim maddelerinin yada hayvan yemlerinin taşınması
için kullanılamaz.
TU16 Temizlenmemiş boş tanklar, taşıma için teslim edildiğinde ya
- azotla doldurulacak yada
- kapasitelerinin en az % 96'sı, en fazla % 98'i oranında suyla doldurulacaktır; 1
Ekim ile 31 Mart tarihleri arasında bu suyun taşıma sırasında donmasını
önlemek için bu suya yeterli miktarda antifriz madde eklenecek; bu antifriz
maddesi, aşındırıcı faaliyetten ari olacak ve fosforla tepkimeye girme eğilimi
göstermeyecektir.
TU17 Sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan
MEGC'lerde taşınacaktır.
TU18 Doldurma derecesi; muhteviyat buhar basıncı tahliye valfının açılma basıncına eşit
olduğu “sıcaklığa yükseldiğinde, hacmin bu sıcaklıkta kapasitenin %95'ine ulaşacağı
sınırın altında kalmalıdır. 4.3.2.3.4’te verilen hüküm geçerli değildir.
TU19 Tanklar, dolum sıcaklığında ve basıncında % 98'e kadar doldurulabilir. 4.3.2.3.4’te
verilen hüküm geçerli değildir.
TU20 (Rezerve edilmiş)
TU21 Koruyucu madde olarak su kullanılması halinde taşınacak madde, dolum sırasında en az 12
cm derinliğinde suyla kaplanacaktır. 60 °C sıcaklıktaki dolum derecesi % 98'i
geçmeyecektir. Koruyucu madde olarak azot kullanılması halinde, 60°C sıcaklıktaki dolum
/derecesi % 96'yı geçmeyecektir. Kalan boşluk, soğutmadan sonra bile, basıncın hiçbir
zaman atmosfer basıncının altına düşmemesini sağlayacak şekilde azotla doldurulur. Tank,
hiçbir gaz sızıntısı olmayacak şekilde kapatılır.
TU22 Tanklar kapasitelerinin %90'ından daha fazla doldurulmamalıdır; bununla birlikte,
sıvı ortalama 50 °C sıcaklıktayken sıvılar için en az %5'lik bir alan boş
bırakılmalıdır.
TU23 Kütlece dolum halinde dolum derecesi litre başına 0.93 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum
halinde ise dolum derecesi % 85'i geçemez.
TU24 Kütlece dolum halinde dolum derecesi litre başına 0,95 kg'yi geçmeyecektir. Hacimce dolum
halinde ise dolum derecesi % 85'i geçemez.
TU25 Kütlece dolum halinde dolum derecesi litre başına 1,14 kg'yi geçmeyecektir.
Hacimce dolum halinde ise dolum derecesi % 85'i geçemez.
TU26 Doldurma derecesi % 80'i geçemez.
TU27 Tanklar, kapasitelerinin %98'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.
TU28 Tanklar 15°C referans sıcaklığında kapasitelerinin en fazla % 95'i kadar doldurulur.
TU29 Tanklar kapasitelerinin en fazla % 97'si kadar doldurulacak olup dolum sonrasındaki azami
sıcaklık 140°C'yi geçemez.
TU30 Tanklar, tankın tip onayı için düzenlenen test raporunda öngörüldüğü şekilde
doldurulacaktır; ancak kapasitelerinin en fazla % 90'ı kadar doldurulacaktır.
TU31 Tanklar, litre başına en fazla 1 kg doldurulacaktır.
TU32 Tanklar, kapasitelerinin %88'ini geçecek şekilde doldurulmamalıdır.
TU33 Tanklar kapasitelerinin en az % 88'i ve en fazla % 92'i kadar, yada litre başına 2,86
kg kadar doldurulur.
TU34 Tanklar, litre başına en fazla 0,84 kg doldurulacaktır.
TU35 İçlerinde daha önce bu maddeleri barındırmış olan ve temizlenmemiş boş sabit tanklar
(tankerler), boş sökülebilir tanklar ile boş tank konteynerleri, tehlikeleri bertaraf etmeye
yönelik yeterli önlemlerin alınmış olması halinde ADR şartlarına tabi değildir.
TU36 4.3.2.2 uyarınca 15°C referans sıcaklığında dolum derecesi, kapasitenin % 93'ünü
şamaz.
TU37 Tanklarda taşıma, ciddi bir tehlike teşkil etmesi muhtemel olmayan ve maruziyet
halindeciddi enfeksiyona neden olabilmelerine karşın etkili tedavi ve
önleyici tedbirler olanaklarının bulunduğu ve enfeksiyonun yayılma riskinin sınırlı
olduğu (yani hafif kişisel risk veya topluma karşı düşük risk) patojenler içeren
maddelerle sınırlıdır.
TU38 (Rezerve edilmiş)
TU39 Maddenin tanklara taşımaya uygunluğu kanıtlanacaktır. Bu uygunluğu
değerlendirme yöntemi yetkili kurum tarafından onaylanacaktır. Yöntemlerden biri,
Test Serisi 8’deki test 8 (d)’dir (bkz. Testler ve kriterler elkitabı, Kısım 1, Alt Bölüm
18.7).Maddelerin, kekleşmeyle sonuçlanabilecek bir süre boyunca tankta kalmalarına
izin verilmeyecektir. Maddelerin tank içindeki birikimini ve sıkışmasını önlemek için
uygun önlemler alınacaktır (örn. temizlik vs.).
TU40 Sadece kaynaksız kapları olan, tüplü gaz tankerlerinde veya çoklu gaz silindirleri
taşıyan araçlarda taşınabilinirler.
TU41 Tanklarda taşınacak maddenin uygunluğu, taşımanın yapılacağı her ülkenin yetkili
otoritesi tarafından yeterli bulunulmalıdır.
Bu yeterliliği değerlendirme yöntemi, ADR’ye Taraf Ülke olmayan bir ülkenin yetkili otoritesi
tarafından, ADR,RID, ADN veya IMDG Kod’a uygun prosedürlere göre verilen onayı da
tanıyabilecek, herhangi bir ADR Taraf Ülke’nin yetkili otoritesi tarafından onaylanacaktır.
Maddeler, tank içinde olası topaklaşmanın olabileceği bir süre bulundurulamazlar. Tankta, birikimin
ve istiflenmenin önlenmesi için gerekli önlemler (örn. Temizlemek,vs.) alınacaktır.

4.4

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) TANKLAR, SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK-KONTEYNERLERİ VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı
gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 4.3; vakumla çalışan atık konteynerleri için bkz.
Bölüm 4.5.

Genel

Tehlikeli maddelerin fiber takviyeli plastik (FRP) tanklarda taşınmasına, sadece aşağıdaki şartların
yerine getirilmesi halinde izin verilir:
(a) Maddenin Sınıf 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 veya 9 kapsamında sınıflandırılması;
(b) Maddenin 50°C'deki azami buhar basıncının (mutlak basıncı) 110 kPa'yı (1,1 bar)
aşmaması;
(c) Maddenin metalik tanklarda taşınmasına 4.3.2.1.1 uyarınca izin verilmesi;
(d) Söz konusu madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de verilen tank kodu, kısım 2’de
öngörülen hesaplama basıncının, 4 barı geçmemesi (ayrıca bkz. 4.3.4.1.1) ve
(e) Tankın, söz konusu maddenin taşınmasıyla ilgili Bölüm 6.9 hükümlerine uygunluk
göstermesi.

Çalıştırma

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018