Karayolunda Tehlikeli Madde

4.4

FİBER TAKVİYELİ PLASTİK (FRP) TANKLAR, SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK-KONTEYNERLERİ VE TANK TAKAS GÖVDELERİNİN KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı
gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 4.3; vakumla çalışan atık konteynerleri için bkz.
Bölüm 4.5.

Genel

Tehlikeli maddelerin fiber takviyeli plastik (FRP) tanklarda taşınmasına, sadece aşağıdaki şartların
yerine getirilmesi halinde izin verilir:
(a) Maddenin Sınıf 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 veya 9 kapsamında sınıflandırılması;
(b) Maddenin 50°C'deki azami buhar basıncının (mutlak basıncı) 110 kPa'yı (1,1 bar)
aşmaması;
(c) Maddenin metalik tanklarda taşınmasına 4.3.2.1.1 uyarınca izin verilmesi;
(d) Söz konusu madde için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)’de verilen tank kodu, kısım 2’de
öngörülen hesaplama basıncının, 4 barı geçmemesi (ayrıca bkz. 4.3.4.1.1) ve
(e) Tankın, söz konusu maddenin taşınmasıyla ilgili Bölüm 6.9 hükümlerine uygunluk
göstermesi.

Çalıştırma

4.3.2.1.5 ila 4.3.2.2.4; 4.3.2.3.3 ila 4.3.2.3.6; 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 ve 4.3.4.2 hükümleri geçerlidir.

Taşınan maddenin sıcaklığı, dolum sırasında 6.9.6'da anılan tank levhasında gösterilen azami servis
sıcaklığını geçemez.

Metalik tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te belirtildiği üzere, 4.3.5'in
özel hükümleri (TU) de geçerlidir.

4.5

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ KULLANIMI

NOT: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 4.2;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank- konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok elemanlı
gaz kapları (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 4.3; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 4.4.

Kullanım

Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9’a giren maddelerden oluşan atıklar Bölüm 4.3 uyarınca sabit
tanklarda, sökülebilir tanklarda, tank-konteynerlerinde yada tank takas gövdelerinde taşınmalarına izin
verilmiş olması halinde, Bölüm 6.10'a uygun vakumla çalışan atık tanklarında taşınabilir. Bölüm 3.2,
Tablo A’da Sütun (12)’de verilen Tank Kod L4BH için yada 4.3.4.1.2’deki hiyerarşi altında izin
verilmiş başka bir tank koduna ait maddeleri içeren atıklar; 9.1.3.5'e uygun araç onay belgesı No.
9.5'te gösterildiği üzere, tank kodunun 3. kısmındaki "A" veya "B" harfini taşıyan vakumla çalışan
atık tanklarla taşınabilir.

Atık olmayan maddeler, 4.5.1.1 altında verilmiş olan koşullarla aynı durumda vakumlu atık tanklarında
taşınabilir.

Çalıştırma

Vakumla çalışan atık tankları için 4.3.2.2.4 ve 4.3.2.3.3 hükümleri hariç, Bölüm 4.3
hükümleri ile aşağıda ilave 4.5.2.2 ila 4.5.2.6 hükümleri uygulanmalıdır.

Sınıf 3 parlama noktası kriterlerini sağlayan sıvıların taşınması için, vakumla çalışan atık tanklar,
tanka düşük bir seviyede salınan dolum malzemesiyle doldurulur. Bir püskürmenin meydana gelme
olasılığının en aza indirgenmesi için gerekli tedbirler alınır.

Parlama noktası 23°C'nin altında bulunan alevlenir sıvıların hava basıncı kullanılarak
boşaltılması sırasında, izin verilen en yüksek basınç 100 kPa’dır (1 bar).

Bir kompartıman duvarı olarak işlev gören dahili bir pistonla donatılmış tankların
kullanılmasına, yalnızca duvarın (pistonun) herhangi bir tarafındaki maddelerin birbiriyle tehlikeli bir
reaksiyona girmediği hallerde izin verilir (bkz. 4.3.2.3.6).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018