Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 ve 9’a giren maddelerden oluşan atıklar Bölüm 4.3 uyarınca sabit
tanklarda, sökülebilir tanklarda, tank-konteynerlerinde yada tank takas gövdelerinde taşınmalarına izin
verilmiş olması halinde, Bölüm 6.10'a uygun vakumla çalışan atık tanklarında taşınabilir. Bölüm 3.2,
Tablo A’da Sütun (12)’de verilen Tank Kod L4BH için yada 4.3.4.1.2’deki hiyerarşi altında izin
verilmiş başka bir tank koduna ait maddeleri içeren atıklar; 9.1.3.5'e uygun araç onay belgesı No.
9.5'te gösterildiği üzere, tank kodunun 3. kısmındaki "A" veya "B" harfini taşıyan vakumla çalışan
atık tanklarla taşınabilir.

Atık olmayan maddeler, 4.5.1.1 altında verilmiş olan koşullarla aynı durumda vakumlu atık tanklarında
taşınabilir.

Çalıştırma

Vakumla çalışan atık tankları için 4.3.2.2.4 ve 4.3.2.3.3 hükümleri hariç, Bölüm 4.3
hükümleri ile aşağıda ilave 4.5.2.2 ila 4.5.2.6 hükümleri uygulanmalıdır.

Sınıf 3 parlama noktası kriterlerini sağlayan sıvıların taşınması için, vakumla çalışan atık tanklar,
tanka düşük bir seviyede salınan dolum malzemesiyle doldurulur. Bir püskürmenin meydana gelme
olasılığının en aza indirgenmesi için gerekli tedbirler alınır.

Parlama noktası 23°C'nin altında bulunan alevlenir sıvıların hava basıncı kullanılarak
boşaltılması sırasında, izin verilen en yüksek basınç 100 kPa’dır (1 bar).

Bir kompartıman duvarı olarak işlev gören dahili bir pistonla donatılmış tankların
kullanılmasına, yalnızca duvarın (pistonun) herhangi bir tarafındaki maddelerin birbiriyle tehlikeli bir
reaksiyona girmediği hallerde izin verilir (bkz. 4.3.2.3.6).

(Rezerve Edilmiş)

Bir ateşleme kaynağı sağlayabilecek bir vakum pompası/aspiratör ünite yanıcı sıvıları doldurmak yada
tahliye etmek için kullanıldığında, maddenin tutuşmasını önlemek yada tankın dış tarafındaki ateşleme
etkilerinin yayılmasını önlemek için önlemler alınacaktır.

4.6

(Rezerve Edilmiş)

4.7

MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMLERİNİN (MEMU’lar) KULLANIMI

NOT 1: Ambalajlar için bkz. Bölüm 4.1; portatif tanklar için bkz. Bölüm 4.2; sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tank-konteynerleri ve metalik malzemelerden mamul tank takas gövdeleri için bkz.
Bölüm 4.3; fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık
tankları için bkz. Bölüm 4.5.
NOT 2: Üretim, teçhizat, tip onayı, testler ve işaretlemeye ilişkin zorunluluklar için bkz. Bölüm 6.7, 6.8, 6.9,
6.11 ve 6.12.

Kullanım

Sınıf 3, 5.1, 6.1 ve 8’e ait maddeler, Bölüm 6.12’ye uygun MPÜB’ler üzerinde; Bölüm 4.2 uyarınca
taşınmalarına izin verilmişse portatif tanklar içinde, Bölüm 4.3 uyarınca taşınmalarına izin verilmişse
sabit tanklar, sökülebilir tanklar veya tank takas gövdeleri içinde, Bölüm 4.4 uyarınca taşınmalarına
izin verilmişse fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar içinde, Bölüm 7.3 uyarınca taşınmalarına izin
verilmişse yığın konteynerler içinde taşınabilir.

Yetkili makamın onayına tabi olarak (bkz. 7.5.5.2.3), Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcı
maddeler veya nesneler, Bölüm 4.1 uyarınca ambalajlama şekillerine, Bölüm 7.2 ve 7.5 uyarınca ise
taşınmalarına izin verilmişse, ambalajlar içerisinde başlık 6.12.5'e uygunluk gösteren özel bölmelerde
taşınabilir.

Çalıştırma

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018