Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 3 parlama noktası kriterlerini sağlayan sıvıların taşınması için, vakumla çalışan atık tanklar,
tanka düşük bir seviyede salınan dolum malzemesiyle doldurulur. Bir püskürmenin meydana gelme
olasılığının en aza indirgenmesi için gerekli tedbirler alınır.

Parlama noktası 23°C'nin altında bulunan alevlenir sıvıların hava basıncı kullanılarak
boşaltılması sırasında, izin verilen en yüksek basınç 100 kPa’dır (1 bar).

Bir kompartıman duvarı olarak işlev gören dahili bir pistonla donatılmış tankların
kullanılmasına, yalnızca duvarın (pistonun) herhangi bir tarafındaki maddelerin birbiriyle tehlikeli bir
reaksiyona girmediği hallerde izin verilir (bkz. 4.3.2.3.6).

(Rezerve Edilmiş)

Bir ateşleme kaynağı sağlayabilecek bir vakum pompası/aspiratör ünite yanıcı sıvıları doldurmak yada
tahliye etmek için kullanıldığında, maddenin tutuşmasını önlemek yada tankın dış tarafındaki ateşleme
etkilerinin yayılmasını önlemek için önlemler alınacaktır.

4.6

(Rezerve Edilmiş)

4.7

MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMLERİNİN (MEMU’lar) KULLANIMI

NOT 1: Ambalajlar için bkz. Bölüm 4.1; portatif tanklar için bkz. Bölüm 4.2; sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tank-konteynerleri ve metalik malzemelerden mamul tank takas gövdeleri için bkz.
Bölüm 4.3; fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar için bkz. Bölüm 4.4; vakumla çalışan atık
tankları için bkz. Bölüm 4.5.
NOT 2: Üretim, teçhizat, tip onayı, testler ve işaretlemeye ilişkin zorunluluklar için bkz. Bölüm 6.7, 6.8, 6.9,
6.11 ve 6.12.

Kullanım

Sınıf 3, 5.1, 6.1 ve 8’e ait maddeler, Bölüm 6.12’ye uygun MPÜB’ler üzerinde; Bölüm 4.2 uyarınca
taşınmalarına izin verilmişse portatif tanklar içinde, Bölüm 4.3 uyarınca taşınmalarına izin verilmişse
sabit tanklar, sökülebilir tanklar veya tank takas gövdeleri içinde, Bölüm 4.4 uyarınca taşınmalarına
izin verilmişse fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar içinde, Bölüm 7.3 uyarınca taşınmalarına izin
verilmişse yığın konteynerler içinde taşınabilir.

Yetkili makamın onayına tabi olarak (bkz. 7.5.5.2.3), Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcı
maddeler veya nesneler, Bölüm 4.1 uyarınca ambalajlama şekillerine, Bölüm 7.2 ve 7.5 uyarınca ise
taşınmalarına izin verilmişse, ambalajlar içerisinde başlık 6.12.5'e uygunluk gösteren özel bölmelerde
taşınabilir.

Çalıştırma

Bölüm 6.12 kapsamındaki tankların operasyonu için aşağıdaki hükümler geçerlidir:
(a) Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar için Bölüm 4.2 ve 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3
ve 4.3.4 hariç olmak üzere Bölüm 4.3 veya Bölüm 4.4 hükümleri, MPÜB’ler üzerinde
taşıma için geçerli olacak ve bu hükümler aşağıdaki 4.7.2.2, 4.7.2.3 ve 4.7.2.4 hükümleri ile
tamamlanacaktır.
(b) Kapasitesi 1000 litre veya daha az olan tanklar için Bölüm 4.2 ve 4.3.1.4, 4.3.2.1,
4.3.2.3.1, 4.3.3 hariç olmak üzere Bölüm 4.3 veya Bölüm 4.4 hükümleri, MPÜB’ler
üzerinde taşıma için geçerli olacak ve bu hükümler aşağıdaki 4.7.2.2, 4.7.2.3 ve 4.7.2.4
hükümleri ile tamamlanacaktır.

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, ilgili üretim zorunluluklarında ön görülen asgari
rakamın altına inemez.

Kalıcı olarak bağlı olup olmadıklarına bakılmaksızın esnek boşaltma boruları ve besleme gözleri
taşıma sırasında karışık ve hassaslaştırılmış patlayıcı maddeler içermeyecektir.

Tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te belirtildiği üzere, 4.3.5'in
özel hükümleri (TU) de geçerlidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018