Karayolunda Tehlikeli Madde

Kullanım

Sınıf 3, 5.1, 6.1 ve 8’e ait maddeler, Bölüm 6.12’ye uygun MPÜB’ler üzerinde; Bölüm 4.2 uyarınca
taşınmalarına izin verilmişse portatif tanklar içinde, Bölüm 4.3 uyarınca taşınmalarına izin verilmişse
sabit tanklar, sökülebilir tanklar veya tank takas gövdeleri içinde, Bölüm 4.4 uyarınca taşınmalarına
izin verilmişse fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar içinde, Bölüm 7.3 uyarınca taşınmalarına izin
verilmişse yığın konteynerler içinde taşınabilir.

Yetkili makamın onayına tabi olarak (bkz. 7.5.5.2.3), Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcı
maddeler veya nesneler, Bölüm 4.1 uyarınca ambalajlama şekillerine, Bölüm 7.2 ve 7.5 uyarınca ise
taşınmalarına izin verilmişse, ambalajlar içerisinde başlık 6.12.5'e uygunluk gösteren özel bölmelerde
taşınabilir.

Çalıştırma

Bölüm 6.12 kapsamındaki tankların operasyonu için aşağıdaki hükümler geçerlidir:
(a) Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar için Bölüm 4.2 ve 4.3.1.4, 4.3.2.3.1, 4.3.3
ve 4.3.4 hariç olmak üzere Bölüm 4.3 veya Bölüm 4.4 hükümleri, MPÜB’ler üzerinde
taşıma için geçerli olacak ve bu hükümler aşağıdaki 4.7.2.2, 4.7.2.3 ve 4.7.2.4 hükümleri ile
tamamlanacaktır.
(b) Kapasitesi 1000 litre veya daha az olan tanklar için Bölüm 4.2 ve 4.3.1.4, 4.3.2.1,
4.3.2.3.1, 4.3.3 hariç olmak üzere Bölüm 4.3 veya Bölüm 4.4 hükümleri, MPÜB’ler
üzerinde taşıma için geçerli olacak ve bu hükümler aşağıdaki 4.7.2.2, 4.7.2.3 ve 4.7.2.4
hükümleri ile tamamlanacaktır.

Gövde duvarlarının kalınlığı, kullanımı boyunca, ilgili üretim zorunluluklarında ön görülen asgari
rakamın altına inemez.

Kalıcı olarak bağlı olup olmadıklarına bakılmaksızın esnek boşaltma boruları ve besleme gözleri
taşıma sırasında karışık ve hassaslaştırılmış patlayıcı maddeler içermeyecektir.

Tanklarda taşımaya ilişkin olarak Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (13)’te belirtildiği üzere, 4.3.5'in
özel hükümleri (TU) de geçerlidir.

Operatörler, 9.8.8’de belirtilen kilitlerin taşıma sırasında kullanılmalarını sağlayacaktır.

5

Sevkiyat Prosedürleri

5.1

GENEL HÜKÜMLER

Uygulama ve genel hükümler

Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu durularda sevkiyatların onaylanması ve önceden bildirilmesine ilişkin hükümleri ortaya koyar.

Dış ambalajların kullanımı

(a) Dış ambalaj şu özellikleri taşıyacaktır: (i) “OVERPACK” (DIŞ AMBALAJ) kelimesiyle işaretlenecek ve (ii) “UN” (UN) harflerinin ardından gelen bir UN Numarasıyla işaretlenecek ve dış ambalajda bulunan her bir tehlikeli mal için,5.2.1.1 ve 5.2.1.2 ambalajlarından istendiği şekilde ve 5.2.1.8 de ambalajlar için gerekli ise çevreye zararlı madde işareti ile etiketlenecektir. Aksi halde, dış ambalajda bulunan tüm tehlikeli malları temsil eden UN numaraları, etiketler ve çevreye zararlı madde işaretleri 5.2.2.1.11’de ön görülen durumlar hariç olmak üzere açıkça görünür olacaktır. Farklı ambalajlar için aynı UN numarasının veya aynı etiketin kullanılması gerekiyorsa, yalnızca bir kere uygulanması gerekir. “OVERPACK” sembolünün işaretlemesi en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır “DIŞ AMBALAJ” kelimesi, açıkça görünür ve okunaklı olacak ve menşe ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır. (b) İşaretlemenin gözükmemesi durumunda, 5.2.1.9’de verilen yön okları, 5.2.1.9.1’e uygun olarak işaretlenmesi gereken ambalajları içeren dış ambalajların karşılıklı iki yanında yer alacaktır.

Dış ambalajların içinde yer alan her bir tehlikeli maddel ambalajı, ADR'nin ilgili hükümlerine uygunluk gösterecektir. Ambalajların amaçlanan işlevine, dış ambalaj nedeniyle zarar verilmemelidir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018