Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 7’ deki radyoaktif malzemelerin İstisnai ambalajları, ambalajın dış kısmında okunaklı ve
dayanıklı şekilde şöyle işaretlenecektir:
(a) "UN" (UN) harflerinin önde yer aldığı UN numarası;
(b) Malı gönderen veya malı alan kişinin veya ikisinin künyesi ve
(c) 50 kg’yi aşıyorsa izin verilen brüt kütle.

Bölüm 5.4’teki dokümantasyon gereklilikleri Sınıf 7’ deki radyoaktif malzemelerin İstisnai
ambalajlarına uygulanmaz; şunlar hariç:
(a) UN” harflerinden sonra gelen UN numarası ve gönderici ve alıcının adı ile adresi, gerekli
olması halinde onay belgesinin yetkili mercii için tanımlama işareti (bakınız 5.4.1.2.5.1(g)),
konşimento, ya da CMR veya CIM sevk notu gibi taşıma evrakında gösterilecektir;
(b) Gerekli olması halinde, 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 ve 5.4.1.2.5.4 gereklilikleri geçerli olur;
(c) 5.4.2 ve 5.4.4 gereklilikleri uygulanır.

Gerekli olması halinde 5.2.1.7.8 ve 5.2.2.1.11.5 gereklilikleri uygulanır

Onay ve ön bildirim gereksinimlerinin özeti

NOT 1: Tasarım için yetkili makam onayının gerekli olduğu herhangi bir ambalajın ilk sevkiyatından
önce malı gönderen, bu tasarıma ilişkin onay sertifikasının bir nüshasının güzergah üzerindeki her
bir ülkenin yetkili makamına ibraz edilmesini sağlayacaktır (5.1.5.1.4 (a)).
NOT 2: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 Aı veya 3 x 103 A2 veya 1000 TBq değerlerini aşması
durumunda bildirim zorunludur (bkz. 5.1.5.1.4 (b)).
NOT 3: Ambalaj içeriğinin 3 x 103 A1 veya 3 x 103 A2 veya 1.000 TBq değerlerini aşması veya
kontrollü olarak aralıklı havalandırmaya izin verilmiş olması durumunda çok taraflı sevkiyat onayı
gereklidir (bkz. 5.1.5.1).
NOT 4: Bu maddenin taşınmasına yönelik ilgili ambalaj hakkındaki onay ve ön bildirim hükümlerine
bakınız.
 

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı gereklidir

Her sevkiyattan önce malı gönderen menşe ülke ile güzergah üzerindeki ülkelerin yetkili makamlarını bildirmekle

yükümlüdür

Referans

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülke

a

Listelenmemiş Ave Adeğerlerinin

-

Evet

Evet

Hayır

-

hesaplanması

       

-

Muaf ambalajlar

2908, 2909,

     

-

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat

2910, 2911

Hayır Hayır

Hayır Hayır

Hayır Hayır

-

-

DÖE maddeleri ve YKC 1, 2

2912, 2913,

     

-

veya 3 tipi endüstriyel ambalaj tipleri, bölünebilenler ve

3321, 3322

     

-

-

bölünemeyenler hariç

         

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip A ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler

2915, 3332

     

-

-

hariç

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

         

Tip B(U) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler

2916

 

Evet

 

Hayır

 

Bkz. Not 1

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Bkz. Not 2

 

- sevkiyat

         

Tip B(M) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

2917

 

Evet Bkz. Not 3

 

Evet Bkz. Not 3

 

Hayır Evet

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3

Konu

UN Numarası

Yetkili makam onayı gereklidir

Her sevkiyattan önce malı gönderen menşe ülke ile güzergah üzerindeki ülkelerin yetkili makamlarını bildirmekle

yükümlüdür

Referans

Menşe ülke

Güzergah üzerinde ülke

a

Listelenmemiş Ave Adeğerlerinin

-

Evet

Evet

Hayır

-

hesaplanması

       

-

Muaf ambalajlar

2908, 2909,

     

-

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat

2910, 2911

Hayır Hayır

Hayır Hayır

Hayır Hayır

-

-

DÖE maddeleri ve YKC 1, 2

2912, 2913,

     

-

veya 3 tipi endüstriyel ambalaj tipleri, bölünebilenler ve

3321, 3322

     

-

-

bölünemeyenler hariç

         

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

Tip A ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler

2915, 3332

     

-

-

hariç

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

         

Tip B(U) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler

2916

 

Evet

 

Hayır

 

Bkz. Not 1

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

- ambalaj tasarımı

 

Hayır

Hayır

Bkz. Not 2

 

- sevkiyat

         

Tip B(M) ambalajları , bölünebilenler ve

bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

2917

 

Evet Bkz. Not 3

 

Evet Bkz. Not 3

 

Hayır Evet

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.3

 

 1. Sevkiyatın gönderildiği, içinden geçtiği veya vardığı ülkeler.

 2. Radyoaktif içerikleri, bölünebilen malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümlerden muaf kılınmamış bölünebilen malzemelerden oluşması durumunda, bölünebilen malzeme içeren ambalajlara yönelik hükümler geçerli olacaktır (bkz. 6.4.11).

Tip C ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

3323

 

Evet Hayır

 

Hayır Hayır

 

Bkz. Not 1

Bkz. Not 2

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

Bölünebilen malzeme ambalajları

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat :

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı en fazla 50

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı 50’den fazla

2977, 3324,

     

5.1.5.2.1 (a),

3325, 3326,

3327, 3328,

3329, 3330,

Evet c

Evet c

Hayır

5.1.5.1.2,

6.4.22.4,

6.4.22.5

3331, 3333

Hayır d

Hayır d

Bkz. Not 2

 
 

Evet

Evet

Bkz. Not 2

 

Özel biçimde ambalajlanmış

       

1.6.6.4,

radyoaktif malzemeler

- tasarım

 

-

 

Evet

 

Hayır

 

Hayır

5.1.5.2.1 (a)

6.4.22.5

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Düşük yayılıma sahip

       

5.1.5.2.1 (a),

radyoaktif malzemeler

       

6.4.22.3

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum

       

5.1.5.2.1 (a),

hekzaflorür içeren ambalajlar

       

6.4.22.1

 • tasarım

 • sevkiyat

-

Bkz. Not 4

Evet Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

 

Özel Düzenlemeler

2919, 3331

     

1.7.4.2,

- sevkiyat

 

 

Evet

 

Evet

 

Evet

5.1.5.2.1 (b),

5.1.5.1.4 (b)

Geçici önlemlere tabi onaylı ambalaj

-

Bkz. 1.6.6

Bkz. 1.6.6

Bkz. Not 1

1.6.6.1,

tasarımları

       

1.6.6.2,

         

5.1.5.1.4 (b),

         

5.1.5.2.1 (a),

         

5.1.5.1.2.

Tip C ambalajları ,

bölünebilenler ve bölünemeyenler hariç

- ambalaj tasarımı

3323

 

Evet Hayır

 

Hayır Hayır

 

Bkz. Not 1

Bkz. Not 2

5.1.5.1.4 (b),

5.1.5.2.1 (a), 6.4.22.2

Bölünebilen malzeme ambalajları

 • ambalaj tasarımı

 • sevkiyat :

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı en fazla 50

 • kritiklik güvenlik indekslerinin toplamı 50’den fazla

2977, 3324,

     

5.1.5.2.1 (a),

3325, 3326,

3327, 3328,

3329, 3330,

Evet c

Evet c

Hayır

5.1.5.1.2,

6.4.22.4,

6.4.22.5

3331, 3333

Hayır d

Hayır d

Bkz. Not 2

 
 

Evet

Evet

Bkz. Not 2

 

Özel biçimde ambalajlanmış

       

1.6.6.4,

radyoaktif malzemeler

- tasarım

 

-

 

Evet

 

Hayır

 

Hayır

5.1.5.2.1 (a)

6.4.22.5

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

Düşük yayılıma sahip

       

5.1.5.2.1 (a),

radyoaktif malzemeler

       

6.4.22.3

- tasarım

-

Evet

Hayır

Hayır

 

- sevkiyat

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

Bkz. Not 4

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum

       

5.1.5.2.1 (a),

hekzaflorür içeren ambalajlar

       

6.4.22.1

 • tasarım

 • sevkiyat

-

Bkz. Not 4

Evet Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

Hayır Bkz. Not 4

 

Özel Düzenlemeler

2919, 3331

     

1.7.4.2,

- sevkiyat

 

 

Evet

 

Evet

 

Evet

5.1.5.2.1 (b),

5.1.5.1.4 (b)

Geçici önlemlere tabi onaylı ambalaj

-

Bkz. 1.6.6

Bkz. 1.6.6

Bkz. Not 1

1.6.6.1,

tasarımları

       

1.6.6.2,

         

5.1.5.1.4 (b),

         

5.1.5.2.1 (a),

         

5.1.5.1.2.

 

215 -

Bölünebilen malzemeye yönelik ambalajların tasarımları için tablodaki diğer kalemlerden birine ilişkin olarak da onay

alınması gerekebilir.

ilişkin olarak da onay alınması gerekebilir.

 

5.2

İŞARETLEME VE ETİKETLEME

Ambalajların işaretlenmesi

NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve
onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım 6'ya bakın.

ADR'de aksi belirtilmedikçe, ambalaj içindeki tehlikeli mallara karşılık gelen UN numarası, her bir
ambalaj üzerine okunaklı ve dayanıklı biçimde "UN" harfleri öne gelecek şekilde işaretlenmelidir.
“UN” numarası ve “UN” harfleri, kapasitesi 30 litre veya daha az olan veya azami brüt kütlesi 30 kg
olan ambalajlar hariç olmak üzere en az 12 mm yükseklikte, su kapasitesi 60 litre veya daha az olan
silindirler için 6 mm yükseklikte, 5 litre veya 5 kg. den az olan ambalajlar hariç uygun ebatta
olmalıdırlar. Ambalajlanmamış nesneler için işaret söz konusu nesne üzerinde, kafesinde veya tutma,
depolama veya açma mekanizmasının üzerinde yer almalıdır.

İşbu Bölümde zorunlu olduğu belirtilen tüm ambalaj işaretleri:
(a) kolay görülebilir ve okunaklı olmalıdır;
(b) etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir.

Kurtarma ambalajları ve kurtarma basınçlı kapları ilave olarak "SALVAGE" (KURTARMA)
kelimesi ile işaretlenmelidir. “KURTARMA” işaretinin harfleri en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır

450 litre kapasiteden fazla orta hacimli konteynerlerin (IBC) ve büyük ambalajların karşılıklı iki
tarafı da işaretlenmelidir.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeler için ambalajlar ayrıca 3.1.2 uyarınca belirlenmiş olan uygun
sevkiyat adını taşımalıdır. İşaret, açıkça okunur ve silinmez olup, menşe ülkenin resmi dilinde ve buna
ilave olarak resmi dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işlemine müdahil ülkeler
arasında imzalanmış olan anlaşmalar aksini öngörmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca
dillerinde de yazılmalıdır.

Sınıf 2 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler

Yeniden doldurulabilir kaplar, açık şekilde okunabilir ve dayanıklı karakterlerle şu bilgileri
taşımalıdır:
(a) Gaz veya gaz karışımının 3.1.2'de belirlendiği üzere UN numarası ve uygun taşıma adı.
B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, gazın yalnızca teknik adı 1 UN
numarasına ilave olarak belirtilmelidir.
Karışımlarda, tehlikelere en baskın şekilde katkıda bulunan en fazla iki bileşik
Belirtilmelidir;
 
1
Teknik ad yerine, aşağıda belirtilen isimlerden birinin kullanılmasına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve propadin karışımları, stabilize için: Karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A veya bütan, karışım
A0l veya bütan, karışım A02 veya bütan, karışım A0 veya bütan, karışım A1, karışım B1, karışım B2,
karışım B, karışım C veya propan;
- UN No. 1010 Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize.
 
(b) Kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle; (c) Sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı). Bu işaretler kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve hemen görülebilir bir işaretleme yöntemiyle gösterilebilir.Bu işaretler kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve hemen görülebilir bir işaretleme yöntemiyle gösterilebilir. NOT 1: Ayrıca bkz. 6.2.2.7. NOT 2: Yeniden doldurulamayan kaplar için bkz. 6.2.2.8.
 

 

Radyoaktif malzemeler için özel işaretleme hükümleri

Her bir ambalaj, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir dış ambalaj, içindeki tüm ambalajların işaretlemelerinin görünür olmadığı durumda, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla dış ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

Muaf ambalajlar hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. Muaf ambalajlar, 5.1.5.4.1’de öngörülen şekilde işaretlenecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018