Karayolunda Tehlikeli Madde

Radyoaktif malzemeler için özel işaretleme hükümleri

Her bir ambalaj, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir dış ambalaj, içindeki tüm ambalajların işaretlemelerinin görünür olmadığı durumda, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla dış ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir.

Muaf ambalajlar hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. Muaf ambalajlar, 5.1.5.4.1’de öngörülen şekilde işaretlenecektir.

Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.

Her bir ambalaj: (a) Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dış kısmında "TİP IP-1" (TYPE IP-1), "TİP IP-2" (TYPE IP-2) veya "TİP IP-3" (TYPE IP-3) ibareleri okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir. (b) Tip A ambalaj tasarımına uygunsa ambalajın dış tarafında "TİP A" (TYPE A) ibaresi okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir; (c) Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dışına tasarımı gerçekleştiren menşe ülkenin uluslararası araç kayıt kodu (VRI Kodu)2, üreticilerin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer bir tanım okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir.

5.1.5.2.1,6.4.22.1 den 6.4.22.4’e ,6.4.23.4 ten 6.4.23.7’ ye ve 6.4.24.2 dâhilindeki bir ya da daha fazla paragraf altında tasarım onayına uygun olan her bir ambalaj okunaklı ve dayanıklı şekilde aşağıdaki bilgileri de içerecek şekilde ambalajın dış kısmından işaretlenecektir: (a) yetkili makam tarafından söz konusu tasarıma tahsis edilen tanımlama işareti; (b) bu tasarıma uygun olan her bir ambalajı özel olarak tanımlayan bir seri numarası; (c) “TipB(U)”, “TipB(M)” yada “Tip C”, bir TipB(U), TipB(M) yada TipC durumunda ambalaj tasarımı.”.

Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalajın yangın ve suyun etkilerine dirençli dış veya en dıştaki kabına kabartmalı, damgalı veya yangın ve suyun etkilerine dirençli başka bir yöntemle aşağıdaki şekilde gösterilen yonca sembolü sade biçimde işaretlenmelidir.

2 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

X yarıçapına sahip merkezi bir daireyi esas alan oranlara sahip basit bir yonca sembolü. İzin verilen asgari X boyutu 4 mm’dir.

DÖE-I veya YKC-I malzemesinin kaplar veya sarma malzemeleri içerisinde bulunması ve 4.1.9.2.4' te müsaade edilen şekilde münhasır kullanım koşulları altında taşınması halinde, bu kapların ve sarma malzemelerinin dış yüzeyinde "RADYOAKTİF DÖE-I" (RADIOACTIVE DÖE-I) veya "RADYOAKTİF YKC-I" (RADIOACTIVE YKC-I) işareti bulunmalıdır.

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, işaretleme işlemi tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

Çevre için tehlikeli maddelere ilişkin özel işaretleme prosedürleri

5.2.1.8.1 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli maddeler içeren ambalajlar, 5.2.1.8.3’te gösterilen çevre için tehlikeli madde işareti ile dayanıklı şekilde işaretlenecek olup; tek ve kombine ambalajların aşağıdakilere sahip olması halinde bir istisna geçerli olacaktır: - Sıvılar için miktarı 5 l veya daha az olanlar veya - Katılar için net kütlesi 5 kg veya daha az olanlar.

Çevre için tehlikeli madde işareti, 5.2.1.1'de istenen işaretlerin bitişiğinde yer alacaktır. 5.2.1.2 ve 5.2.1.4 zorunlulukları karşılanmalıdır.

Çevreye zararlı maddeyi Şekil5.2.1.8.3’de gösterilen şekilde işaretleyiniz

Şekil 5.2.1.8.3

 

Çevreye zararlı madde işareti

 

İşaretleme, 450derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde). Sembol (balık ve ağaç)
beyaz üzerine siyah ya da uygun kontrast arka plan üzerine siyah olacaktır. Minimum boyutlar 100
mm x 100mm olacaktır ve baklava şeklini oluşturan minimum genişlik 2mm olacaktır.Ambalaj
boyutlarının bunu gerektirdiği durumlarda, boyut / çizgi kalınlığı, işaretleme net görülecek şekilde
azaltılabilir. Boyutların belirtilmemesi durumunda, tüm özellikler gösterilenlere yakın olacaktır.
NOT: Çevreye zararlı madde işareti taşıyan ambalajlar için ambalajlar için her bir gerekliliğe ek
olarak 5.2.2’nin etiketleme hükümleri uygulanacaktır.

Yön düzeni okları

5.2.1.9.2’de ön görülen haller dışında:
- Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlar;
- Havalandırma kapaklarına sahip tek ambalajlar ve
- Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus kryojenik kaplar,
aşağıda gösterilene benzer veya ISO 780:1997 teknik özelliklerine uygun ambalajın yön düzeni okları
ile okunaklı şekilde işaretlenecektir. Yön düzeni okları, oklar doğru dik konumu gösterecek
şekilde ambalajın karşılıklı iki dik yüzeyinde yer alacaktır. Bunlar, dikdörtgen olacak ve ambalajın
boyutuna uygun ebatlara sahip olacaktır. Okların çevresinde dikdörtgen sınırların gösterimi tercihe
bağlıdır.
 
Beyaz ya da uygun kontrast renkte arka plan üzerinde iki siyah yada kırmızı ok
Dikdörtgen çerçeve isteğe bağlıdır.
Tüm özellikler burada gösterilene yakın oranlı olacaktır.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018