Karayolunda Tehlikeli Madde

Yön düzeni okları

5.2.1.9.2’de ön görülen haller dışında:
- Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlar;
- Havalandırma kapaklarına sahip tek ambalajlar ve
- Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus kryojenik kaplar,
aşağıda gösterilene benzer veya ISO 780:1997 teknik özelliklerine uygun ambalajın yön düzeni okları
ile okunaklı şekilde işaretlenecektir. Yön düzeni okları, oklar doğru dik konumu gösterecek
şekilde ambalajın karşılıklı iki dik yüzeyinde yer alacaktır. Bunlar, dikdörtgen olacak ve ambalajın
boyutuna uygun ebatlara sahip olacaktır. Okların çevresinde dikdörtgen sınırların gösterimi tercihe
bağlıdır.
 
Beyaz ya da uygun kontrast renkte arka plan üzerinde iki siyah yada kırmızı ok
Dikdörtgen çerçeve isteğe bağlıdır.
Tüm özellikler burada gösterilene yakın oranlı olacaktır.
 

Yön oklarının aşağıda belirtilenlerde bulunmasına gerek yoktur:
(a) Kryojenik kaplar haricindeki basınçlı kaplar içeren dış paketler;
(b) Sıvı içeriklerin tamamen emilmesi amacıyla iç ve dış paketler arasında yeterli derecede
emici materyal bulunan her biri en fazla 120 ml kapasiteye sahip iç ambalajlarda
tehlikeli mal içeren dış paketler;
(c) Herbiri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Sınıf 6.2’ye ait bulaşıcı maddeler
içeren dış paketler;
(d) Tip IP-2, Tip IP-3,Tip A, Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalajlarındaki Sınıf 7
radyoaktif malzemeler içeren;
(e) Tüm yön düzenlerinde sızdırmaz olan maddeler içeren dış paketler (örn.
termometrelerdeki alkol veya cıva, aerosoller, vb.); veya
(f) Her biri en fazla 500 ml olan tehlikeli mal içeren hermetik olarak mühürlü iç
ambalajlar bulunduran dış paketler.

Uygun ambalaj yönünü göstermek haricindeki bir amaca hizmet eden oklar, bu alt-başlık
kapsamında işaretlenmiş bir ambalaj üzerinde yer almaz.

Ambalajların etiketlenmesi

Etiketleme hükümleri

Sütun (6)’da özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe Bölüm 3.2, Tablo A'da sıralanan her birmadde
veya nesne için Sütun (5)’te gösterilen etiketler iliştirilmelidir.

Öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri etiketler yerine kullanılabilir.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018