Karayolunda Tehlikeli Madde

5.3

KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU’LARA, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere, tankkonteynerlere
ve portatif tanklara levha takılması ve işaretleme için ayrıca bkz. 1.1.4.2.1.
1.1.4.2.1 (c) hükümleri geçerliyse, bu bölümdeki yalnızca 5.3.1.3 ve 5.3.2.1.1 kısımları geçerli
olacaktır.

Levha takma

Genel hükümler

Bu bölümde istenen levhalar konteynerlerin, MEGC'lerin, MEMU’ların, tank-konteynerlerin,
portatif tankların ve araçların dış yüzeyine takılmalıdır. Levhalar; konteyner, MEGC, MEMU, tankkonteyner,
portatif tank veya araçlarda bulunan tehlikeli mallar için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)
ve ilgili durumlarda Sütun (6)’da ön görülen etiketlere karşılık gelmeli ve 5.3.1.7'deki şartlara
uygunluk göstermelidir. Levhalar, kontrast yaratan renkteki bir zeminde yer alacak ve ya noktalı ya da
belirgin bir dış sınır çizgisine sahip olacaktır.

Sınıf 1 için, araçların, konteynerlerin veya MEMU’ların özel bölmeleri iki veya daha fazla
uyumluluk grubuna ait madde veya nesne taşıyorsa uyumluluk grupları levhalarda belirtilmemelidir.
Farklı tehlike bölümlerine ait maddeleri veya nesneleri taşıyan araçlar, konteynerlerin veya
MEMU’ların özel bölmeleri sadece şu sıraya göre en tehlikeli tehlike bölümü modeline uygun levhayı
taşımalıdır:
1.1 (en tehlikeli), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (en az tehlikeli).
1.5 D maddelerinin, Tehlike Bölümü 1.2 maddeleri veya nesneleri ile birlikte
taşındığıdurumlarda araca veya konteynere Tehlike Bölümü 1.1'deki şekilde levha takılmalıdır.
Tehlike Bölümü 1.4, uyumluluk grubu S’nin taşınması halinde levha takılmasına gerek yoktur.

Sınıf 7 için, birincil risk levhası 5.3.1.7.2'de belirtildiği üzere model No. 7D'ye uygun olmalıdır. Bu
levha istisnai ambalajlar ile küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler için gerekli değildir.
Sınıf 7 etiketleri ile levhalarının araçlara, konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif
tanklara takılması gerektiğinde, model No.7A, 7B yada 7C’nin gerekli büyütülmüş levhası her iki
amaca da hizmet edecek şekilde No. 7D levhası yerine kullanılabilir. Bu durumda, boyutlar 250mm’ye
250 mm’den az olmayacaktır.

Birden fazla sınıfa ait maddeleri içeren konteynerler, MEGC'ler, MEMU’lar, tankkonteynerler,
portatif tanklar veya araçların, ilave risk levhası taşımasına gerek yoktur. Bunun
için söz konusu levha tarafından temsil edilen tehlikenin halihazırda birincil veya ilave risk
levhasında gösterilmesi gerekmektedir.

Taşınan tehlikeli mal veya kalıntıları ile ilgisi olmayan levhalar sökülmeli ya da
saklanmalıdır.

Levha, katlanabilir panellere iliştirilmişse, bunlar taşıma sırasında tutamak kısmında
bükülmeyecek veya gevşemeyecek (özellikle de darbeler veya kazara eylemler nedeniyle) şekilde
tasarlanacak ve sabitlenecektir.

Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere ve portatif tanklara levha takılması

NOT: Bu alt başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas
gövdeleri veya takas gövdeleri hariç takas gövdeleri için geçerli değildir.
Levhalar, konteynerlerin, MEGC'lerin, tank-konteynerlerin veya portatif tankların her iki yanına ve
her bir ucuna takılmalıdır.
Tank-konteynerlerin veya portatif tankların birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve her modele ilişkin bir levha iki uçta da iki tarafta yer almalıdır.

Konteyner, MEGC, tank-konteyner ve portatif tank taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, hem karayolunu hem de raylı sistemleri içeren zincirlerde taşınan tank takas gövdeleri veya takas gövdeleri haricindeki takas gövdeleri taşıyan araçlar için geçerli değildir. Bu araçlar için bkz. 5.3.1.5. Konteynerlere, MEGC'lere, tank-konteynerlere veya portatif tanklara takılan levhalar, bunları taşıyan araçların dış tarafından görünmüyorsa, aynı levhalar aracın her iki tarafına ve arka tarafına da takılmalıdır. Aksi takdirde, taşımayı yapan araca levha takılmasına gerek yoktur.

Dökme yük, tanker, tüplü gaz tankerleri ve sökülebilir tanklara sahip araçlarla taşımacılık için kullanılan araçlara levha takılması

Levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. Araçta taşınan tank-konteynerin veya sökülebilir tankın birden fazla bölmeye sahip olduğu ve iki veya daha fazla tehlikeli mal taşıdığı durumlarda, uygun levhalar ilgili bölmelerin her iki tarafı boyunca yerleştirilmeli ve her modele ilişkin bir levha, aracın arkasında iki tarafta yer almalıdır. Bununla birlikte, tüm bölmelerin aynı levhayı taşıması gerektiği durumlarda, bu levhalar her iki taraf boyunca ve aracın arkasında bir defaya mahsus olmak üzere yer almalıdır. Aynı bölme için birden fazla levha gerekli olduğunda bu levhalar birbirlerinin yanına takılmalıdır. NOT: ADR sevkiyatı süresince veya ADR sevkiyatı sonunda yarı treyler tank gemiye ya da karayolu taşıma aracına yüklenmek üzere çekicisinden ayrıldığında, levhalar yarı treylerin ön kısmında da bulunmalıdır.

Tanklara veya yığın konteynerlere sahip MEMU’lar, barındırdıkları maddelere ilişkin olarak5.3.1.4.1’e uygun şekilde levhalanmalıdır. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için, levhaların yerine 5.2.2.2’ye uygun etiketler kullanılabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018