Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak üzere) içeren ambalajları taşıyan MEMU’lar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır. Patlayıcılara mahsus özel bölmeler, 5.3.1.1.2 hükümlerine uygun şekilde levhalanacaktır. 5.3.1.1.2’nin son cümlesi geçerli değildir.

Yalnızca ambalaj taşıyan araçlara levha takılması

NOT: Bu alt-başlık, karayolunu ve raylı sistemleri içeren bir zincirde taşınanlar hariç olmak üzere, ambalajlarla yüklenmiş takas gövdeleri taşıyan araçlar için de geçerlidir. Karayolu ve demiryolunu içeren taşımalar için bkz. 5.3.1.2 ve 5.3.1.3.

Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeleri veya nesneleri (Tehlike Bölümü 1.4, Uyumluluk Grubu S hariç olmak üzere) içeren ambalajları taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Ambalajlar veya IBC'ler içerisinde (istisnai ambalajlar hariç) Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri taşıyan araçlar için levhalar aracın her iki yanına ve arka tarafına takılmalıdır.

Boş tankerlerin, batarya araçların, MEGC'lerin, MEMU’ların, tank-konteynerlerin, portatif tankların ve dökme yük için kullanılan boş araçlarla konteynerlerin levhalanması.

Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankerler, sökülebilir tanklı araçlar, tüplü gaz tankerleri, MEGC'ler, MEMU’lar, tank-konteynerler ve portatif tanklar ile dökme yük taşımacılığında kullanımı amaçlanan, temizlenmemiş boş araçlar ve konteynerler, bir önceki yükün gerektirdiği levhaları taşımaya devam etmelidir.

Levhaların özellikleri

5.3.1.7.2’de verilen Sınıf 7 levhası ve 5.3.6.2’deki çevreye zararlı madde işareti hariç, bir levha,
aşağıdaki Şekil 5.3.1.7.1’de verilen şekilde düzenlenecektir.
 
 
Uyarı Sembolü (Sınıf7 Hariç)
İşaretleme, 450derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde).Minimum boyutlar 250 mm
x 250 mm olacaktır (levha kenarından). Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin
dışından etiketin köşesine 12,5 mm kadar olacaktır. Sembol ve kenar dâhilindeki çizgi, söz konusu
tehlikeli maddelerin sınıfı ya da bölüm numarası ile aynı renkte olacaktır. Sınıf ya da bölüm sembolü /
numarası, 5.2.2.2’de belirtilenlerle aynı şekilde konumlandırılacak ve boyutlandırılacaktır. Levha,
rakamlar 25 mm’den küçük olmamak şartıyla, ilgili etiket için 5.2.2.2’de verilen şekilde söz konusu
tehlikeli maddelerin sınıf ya da bölüm numarasını (ve Sınıf 1 malları için, uyumluluk grup harfini)
gösterecektir. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda
olacaktır.

 

Sınıf 7 levhası, 250 mm x 250 mm ebadından küçük olmamalı ve kenardan 5 mm içeride kenara
paralel siyah bir çizgi ile çevrili olmalıdır; aksi takdirde aşağıda gösterildiği gibi (Model No. 7D)
olmalıdır. "7" rakamının yüksekliği 25 mm'den az olmamalıdır. Levhanın üst yarısının zemin rengi
sarı, alt yarısı ise beyaz olmalıdır; üç parçalı yoncanın rengi ve yazılar siyah olmalıdır. Bu levhanın
sevkiyat için ilgili UN numarasının gösterecek şekilde alt kısımda "RADIOACTIVE"
(RADYOAKTİF) ibaresinin kullanımı isteğe bağlıdır.
 

3 m3
kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak konteynerler için levha yerine 5.2.2.2'ye uygun
etiketler kullanılabilir. Bu işaretler, taşıma yapan aracın dışından gözle görülecek şekilde değillerse,
5.3.1.7.1’e uyumlu etiketler taşıtın her iki yanına ve arkasına yerleştirilmelidir.

Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli
yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 100 mm'ye kadar küçültülebilir.

Turuncu renkli plaka işareti

Turuncu renkli plaka işaretine ilişkin genel hükümler

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde 5.3.2.2.1'e uygun
2 adet turuncu renkli dikdörtgen plaka bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma ünitesinin dikey eksenine
doksan derece dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına takılmalıdır. Açıkça görünür
olmalıdır.
Tehlikeli malların taşınması sırasında, tehlikeli mal içeren römorkun motor aracı ile bağlantısı
ayrılmışsa, turuncu renkli plaka römorkun arkasına tutturulmuş şekilde kalacaktır. Tanklar 5.3.2.1.3
uyarınca işaretlendiğinde, bu plaka tankta taşınan en tehlikeli maddeye karşılık gelecektir

Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan
bir veya daha fazla tanka sahip tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank
veya tank bölmesinin veya tüplü gaz tankerlerinin her bir elemanının yanlarında ek olarak, açıkça
okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte
turuncu renkli plaka taşıyacaktır. Turuncu renkli plakalar tankta, tank bölmesinde veya tüplü gaz
tankerinin bir elemanında taşınan her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve
(1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır. MEMU’lar için bu
zorunluluklar, yalnızca kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar ile dökme konteynerler için
geçerlidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018