Karayolunda Tehlikeli Madde

Temizlenmemiş boş muhafaza araçları için özel hüküm

Sınıf 7 haricindeki sınıflara ait tehlikeli malların kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş
muhafaza araçları için, “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ” veya “SON KALINTI İÇERİĞİ” ibareleri,
5.4.1.1.1 (a) ila (d) ve (k)’de belirtilen tehlikeli mal açıklamasından önce ya da sonra yer alacaktır.
Bununla birlikte 5.4.1.1.1 (f) geçerli değildir.

5.4.1.1.6.1 özel hükmünün yerini, duruma göre 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 veya 5.4.1.1.6.2.3
hükümleri alabilir.

Sınıf 7 dışındaki sınıflara ait tehlikeli mal kalıntıları içeren temizlenmemiş boş ambalajlar ve gazlara
mahsus kapasitesi en fazla 1000 litre olan boş, temizlenmemiş kaplar için, 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d),
(e) ve (f) kapsamındaki bilgilerin yerini, duruma uygun olacak şekilde "BOŞ AMBALAJ", "BOŞ
KAP", "BOŞ IBC" veya "BOŞ BÜYÜK AMBALAJ" ibareleri alır. Bunlar, 5.4.1.1.1 (c)’de
açıklandığı üzere son yüklenen maddelere ilişkin bilgilerin ardından yer alır.
Aşağıdaki örneğe bakınız: "BOŞ AMBALAJ, 6.1 (3)”
Son yüklenen malların Sınıf 2 kapsamındaki mallar olması halinde, böyle bir durumda
5.4.1.1.1 (c)’de ön görülen bilgilerin yerini sınıf "2" rakamı alabilir.

Sınıf 7 dışındaki sınıflara ait tehlikeli malların kalıntılarını içeren boş muhafaza araçları için
(temizlenmemiş ambalajlar hariç olmak üzere) ve gazlara mahsus, kapasitesi 1000 litreden
fazla olan boş temizlenmemiş kaplar için, 5.4.1.1.1 (a) - (d) ve (k) kapsamındaki bilgilerin
önünde duruma göre uyarlanacak şekilde "BOŞ TANKER", "BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK",
"BOŞ TANK-KONTEYNER", "BOŞ PORTATİF TANK", "BOŞ tüplü gaz tankeri", "BOŞ
MEGC", "BOŞ MEMU", "BOŞ ARAÇ", "BOŞ KONTEYNER" veya "BOŞ KAP”
ifadeleri yer alacak ve ardından “SON YÜK” kelimeleri gelecektir. Bununla birlikte 5.4.1.1.1
(f) paragrafı geçerli değildir.
Aşağıdaki örneğe bakınız:
"BOŞ TANKER, SON YÜK: UN 1098, ALİL ALKOL, 6.1 (3), I, (C/D)" veya
"BOŞ TANKER, SON YÜK: UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)".

Sınıf 7 dışındaki sınıflara ait tehlikeli madde kalıntıları içeren temizlenmemiş boş muhafaza araçları
göndericiye iade edilirken, bu maddelerin tam kapasitede taşınması için hazırlanmış olan taşıma
dokümanları da kullanılabilir. Bu hallerde, miktar ibaresi kaldırılacak (silme, üzerini çizme veya
diğer yöntemlerle) ve yerine "BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ İADE" kelimeleri kullanılacaktır.

(a) Eğer temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler 4.3.2.4.3 hükümlerine
göre temizleme veya onarım işlemlerinin gerçekleştirilebileceği en yakın yere taşınıyorsa,
taşıma belgesinde ek olarak şu ifade yer almalıdır: "4.3.2.4.3’e uygun taşıma".
 
(b) Temizlenmemiş araçlar ve konteynerler 7.5.8.1 hükümlerine göre temizleme veya onarım işlemlerinin gerçekleştirilebileceği en yakın yere taşınıyorsa, taşıma belgesinde ek olarak şu ifade yer almalıdır: "7.5.8.1’e uygun taşıma".

Sabit tankların (tankerlerin), sökülebilir tankların, tüplü gaz tankerlerinin, tank-konteynerlerin ve MEGC’lerin 4.3.2.4.4 koşulları altında taşınması için, taşıma belgesine şu kayıt eklenecektir: "4.3.2.4.3’e uygun taşıma".

Deniz yolu veya hava yolunu içeren taşıma zincirinde taşımaya ilişkin özel hükümler

1.1.4.2.1 uyarınca taşıma için, taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: "1.1.4.2.1’e uygun taşıma".

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

(Silindi)

Son periyodik testin veya muayenenin geçerlilik tarihinden sonra IBC'lerin veya portatif tankların
taşınmasına ilişkin özel hükümler
 
4.1.2.2 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) veya 6.7.4.14.6 (b) uyarınca taşıma için, söz konusu 
duruma atıfta bulunan bir ifade taşıma belgesine eklenmelidir: "4.1.2.2 (b)’ye uygun taşıma", 
"6.7.2.19.6
(b)’ye uygun taşıma", "6.7.3.15.6 (b)’ye uygun taşıma" veya "6.7.4.14.6 (b)’ye uygun taşıma"
 

(Rezerve Edilmiş)

Çok bölmeli tank-araçlarında veya birden fazla tanka sahip taşıma ünitelerinde taşımaya ilişkin özel hükümler 5.3.2.1.2 dikkate alınmaksızın, çok bölmeli bir tankerin veya birden fazla tanka sahip taşıma ünitesinin 5.3.2.1.3'e uygun olarak işaretlendiği durumlarda, her bir tank veya her bir tank bölmesinde bulunan maddeler taşıma belgesinde belirtilmelidir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018