Karayolunda Tehlikeli Madde

Yazılı talimatlar

Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak, 5.4.3.4'te belirtilen biçimdeki yazılı talimatlar, araç ekibinin kabininde taşınacak ve derhal erişilebilir olacaktır.

Bu talimatlar taşıyıcı tarafından, yolculuğun başlamasından önce her üyenin okuyup anlayabileceği dillerde olacak şekilde araç ekibine sunulacaktır. Taşıyıcı, araç ekibinin her bir üyesinin talimatları anladıklarından ve bu talimatları düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin olmalıdır.

Yolculuğun başlamasından önce, araç ekibinin üyeleri yüklü tehlikeli mallar konusunda birbirlerini bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair detaylar konusunda yazılı talimatlara başvurmalıdır.

Yazılı talimatlar, biçimi ve içerikleri bakımından aşağıdaki dört sayfalı modele uygunluk göstermelidir.

ADR’YE GÖRE YAZILI TALİMATLAR
 
 
Kaza veya acil durum halinde alınacaktedbirler
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir 
yerde aşağıdaki  adımları
izlemelidir:
 
- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre 
dışı bırakınız;
 
- Ateşleme kaynaklarından kaçının, yani, sigara içmeyin, elektronik sigara ya da benzeri cihazlar 
kullanmayın veya herhangi bir elektrikli ekipmanı açmayın;
 
- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil 
yardım hizmetlerini arayınız;
 
-     Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;
 
-     Müdahale ekiplerine vermek amacıyla taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz;;
 
- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya 
karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;
 
- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve  motor  bölümlerindeki  ufak  ve  başlangıç  
yangınlarını  söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.
 
-     Araç ekibi, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.
 
- İlgili durumlarda ve güvenliyse, taşınan tehlikeli maddelerin sulu ortama veya kanalizasyon 
sistemine karışmasını önlemek ve dökülenleri toplamak için taşıtta bulunan ekipmanı kullanın.
 
- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay mahallinde bulunan insanları da 
uzaklaşmaları ve acil yardım ekibinin talimatlarına uymaları konusunda uyarın.
 
- Tehlikeli madde ile temas etmiş olan kıyafetlerinizi ve tehlikeli  maddelerle  temas  etmiş  
kullanılmış  koruyucu ekipmanı üzerinizden çıkarın ve güvenli bir şekilde imha   ediniz.
 
NOT 1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli mallar ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her madde göz
önünde bulundurulacaktır.
NOT 2: Yukarıda belirtilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli malların sınıflarını ve taşınma
yöntemlerini yansıtmak amacıyla uyarlanabilir.

 Genel eylemler ile  ADR başlı k 8.1.5
Uyarınca araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum Eylemlerinin yürütülmesi için  kişisel ve genel 
 koruyucu teçhizatlar
Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:
 
- Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz.
-        İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti;
-        Göz durulama sıvısı a ve
 
Her bir araç ekibi üyesi için
-        Bir uyarı yeleği
-        Portatif aydınlatma gereçleri;
-        Bir çift koruyucu eldiven ve
-        Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).
 
Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar:
- Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 
için araçta taşınacaktır;
-        Kürek b;
-        Kanalizasyon örtüsü b;
-        Toplama kabı b.
a      Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
b      Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için 
gereklidir.
 

 

Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması

Gönderen ile taşıyıcı, tehlikeli mal taşıma belgesinin bir nüshası ile ADR’de açıklanan ilave bilgileri ve evrakları en az üç aylık bir süre boyunca saklayacaktır.

Belgeler elektronik olarak veya bilgisayar sisteminde taşınıyorsa, sevkiyatı yapan taraf ile taşıyıcı, bunları çıktı alabilecek şekilde basabilmelidir.

Çok modlu taşımacılık kapsamında taşınan tehlikeli mal formu örneği

Tehlikeli malların birden fazla modda taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan form örneği.

 

ÇOK MODLU TEHLİKELİ MAL TAŞIMA FORMU

5.5

ÖZEL HÜKÜMLER

(Silindi)

Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359)

Genel

Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri (UN 3359), bu başlık altında belirtilenler dışında başka ADR hükümlerine tabi değildir. NOT: İşbu Bölümün amaçları bakımından, kargo taşıma ünitesi bir araç, bir konteyner, bir tank-konteyner, bir portatif tank veya bir MEGC anlamına gelir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018