Karayolunda Tehlikeli Madde

Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması

Gönderen ile taşıyıcı, tehlikeli mal taşıma belgesinin bir nüshası ile ADR’de açıklanan ilave bilgileri ve evrakları en az üç aylık bir süre boyunca saklayacaktır.

Belgeler elektronik olarak veya bilgisayar sisteminde taşınıyorsa, sevkiyatı yapan taraf ile taşıyıcı, bunları çıktı alabilecek şekilde basabilmelidir.

Çok modlu taşımacılık kapsamında taşınan tehlikeli mal formu örneği

Tehlikeli malların birden fazla modda taşınmasına ilişkin kombine bir tehlikeli mal beyanı ve konteyner ambalaj sertifikası olarak kullanılabilecek olan form örneği.

 

ÇOK MODLU TEHLİKELİ MAL TAŞIMA FORMU

5.5

ÖZEL HÜKÜMLER

(Silindi)

Fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri için geçerli özel hükümler (UN 3359)

Genel

Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş kargo taşıma üniteleri (UN 3359), bu başlık altında belirtilenler dışında başka ADR hükümlerine tabi değildir. NOT: İşbu Bölümün amaçları bakımından, kargo taşıma ünitesi bir araç, bir konteyner, bir tank-konteyner, bir portatif tank veya bir MEGC anlamına gelir.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, fumigantlara ilave olarak tehlikeli mallarla yüklenmişse, bu maddeleri ilgilendiren ADR hükümleri (levhalama, işaretleme ve dokümantasyon da dahil olmak üzere), bu başlığın hükümlerinin yanı sıra geçerli olacaktır.

Yalnızca gaz kaçağının asgariye indirgendiği şekilde kapatılabilen kargo üniteleri, fümigasyon altında kargo taşıması için kullanılabilir.

Eğitim

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitelerinin elleçlenmesinde yer alan kişiler, sorumluluklarına uygun şekilde eğitim alacaktır.

İşaretleme ve levha takma

Fümige edilmiş bir kargo ünitesi 5.5.2.3.2’de tarif edilen bir uyarı işaretiyle işaretlenecek olup, bu işaret kargo taşıma ünitesini açan veya içine giren kişilerin kolayca görebileceği bir konumda, her bir erişim noktasına iliştirilecektir. Bu işaret, aşağıdaki hükümler karşılanana kadar kargo taşıma ünitesinde yer alacaktır: (a) Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin, fümige edici gazın zararlı konsantrasyonları çıkana kadar havalandırılması ve (b) Fümige edilmiş maddelerin veya malzemelerin boşaltılması.

Fümügasyon uyarı işareti Şekil 5.5.2.3.2’de gösterildiği şekilde olacaktır.

Şekil 5.5.2.3.2

 

İşaretleme dikdörtgen biçimli olacaktır. Minimum boyutlar 400 mm genişlik x300 mm yükseklik şeklinde olacaktır ve dış çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. İşaretleme, harflerin 25 mm’den küçük olmaması şartıyla beyaz bir arka plan üzerine siyah olacaktır. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018