Karayolunda Tehlikeli Madde

Eğitim

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitelerinin elleçlenmesinde yer alan kişiler, sorumluluklarına uygun şekilde eğitim alacaktır.

İşaretleme ve levha takma

Fümige edilmiş bir kargo ünitesi 5.5.2.3.2’de tarif edilen bir uyarı işaretiyle işaretlenecek olup, bu işaret kargo taşıma ünitesini açan veya içine giren kişilerin kolayca görebileceği bir konumda, her bir erişim noktasına iliştirilecektir. Bu işaret, aşağıdaki hükümler karşılanana kadar kargo taşıma ünitesinde yer alacaktır: (a) Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin, fümige edici gazın zararlı konsantrasyonları çıkana kadar havalandırılması ve (b) Fümige edilmiş maddelerin veya malzemelerin boşaltılması.

Fümügasyon uyarı işareti Şekil 5.5.2.3.2’de gösterildiği şekilde olacaktır.

Şekil 5.5.2.3.2

 

İşaretleme dikdörtgen biçimli olacaktır. Minimum boyutlar 400 mm genişlik x300 mm yükseklik şeklinde olacaktır ve dış çizginin minimum genişliği 2 mm olacaktır. İşaretleme, harflerin 25 mm’den küçük olmaması şartıyla beyaz bir arka plan üzerine siyah olacaktır. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, ünitenin kapılarının açılması veya fümigasyon sonrası mekanik havalandırma yoluyla tamamen havalandırıldıysa, havalandırma tarihi de fümigasyon uyarı işareti üzerine eklenecektir.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi havalandırıldığında ve boşaltıldığında, fümigasyon işareti kaldırılacaktır.

Model No. 9’a uygun levhalar (bkz. 5.2.2.2.2), içinde bulunan diğer Sınıf 9 maddeleri veya nesneleri için istenenler hariç olmak üzere fümige edilmiş kargo taşıma ünitesine takılmayacaktır.

Dokümantasyon

 
Fümige  edilmiş  ve  taşıma  işleminden  önce  tamamen  havalandırılmamış  kargo  taşıma    
ünitelerinin
taşınmasına ilişkin belgelerde şu bilgiler yer alacaktır:
 
- "UN 3359, fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, 9", veya "UN 3359, fümige edilmiş kargo taşıma 
ünitesi, Sınıf 9";
 
- Fümigasyon tarihi ve saati ve
 
- Kullanılan  fümigant  gazın  tipi  ve miktarı.
 
Bu bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve  ayrıca  bu  dilin  İngilizce, Fransızca  
veya  Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön  
görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olacaktır.
 

Belgeler, 5.5.2.4.1’de istenen bilgileri içermeleri koşuluyla her türlü biçimde olabilir. Bu bilgilerin tanımlanması kolay, okunaklı ve dayanıklı olması gerekir.

Buharla dezenfeksiyon cihazları (kullanıldıysa) dahil olmak üzere dezenfekte maddesi kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin talimatlar da yer almalıdır.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin tamamen havalandırılmış olması ve havalandırma tarihinin uyarı işaretinde belirtilmesi (bkz. 5.5.2.3.3 ve 5.5.2.3.4) halinde bir dokümana ihtiyaç oktur.

Soğutma veya iklimlendirme (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında asfiksasyon riski içeren madde içeren ambalajlar ve araçlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler

Kapsam

Bu kısım, tehlikeli mallar ile birlikte konsiye olarak taşınan ve soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılabilecek olan nesnelere uygulanamaz. Konsinye olarak taşındıklarında, taşımanın ilgili koşullarına uygun olmak üzere, Bölüm 3.2 Tablo A’nın ilgili kayıtına göre taşınmalıdırlar.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018