Karayolunda Tehlikeli Madde

Dokümantasyon

 
Fümige  edilmiş  ve  taşıma  işleminden  önce  tamamen  havalandırılmamış  kargo  taşıma    
ünitelerinin
taşınmasına ilişkin belgelerde şu bilgiler yer alacaktır:
 
- "UN 3359, fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, 9", veya "UN 3359, fümige edilmiş kargo taşıma 
ünitesi, Sınıf 9";
 
- Fümigasyon tarihi ve saati ve
 
- Kullanılan  fümigant  gazın  tipi  ve miktarı.
 
Bu bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve  ayrıca  bu  dilin  İngilizce, Fransızca  
veya  Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön  
görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olacaktır.
 

Belgeler, 5.5.2.4.1’de istenen bilgileri içermeleri koşuluyla her türlü biçimde olabilir. Bu bilgilerin tanımlanması kolay, okunaklı ve dayanıklı olması gerekir.

Buharla dezenfeksiyon cihazları (kullanıldıysa) dahil olmak üzere dezenfekte maddesi kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin talimatlar da yer almalıdır.

Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin tamamen havalandırılmış olması ve havalandırma tarihinin uyarı işaretinde belirtilmesi (bkz. 5.5.2.3.3 ve 5.5.2.3.4) halinde bir dokümana ihtiyaç oktur.

Soğutma veya iklimlendirme (kuru buz (UN 1845) veya azot, soğutulmuş sıvı (UN1977) veya argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951) gibi) amacıyla kullanıldıklarında asfiksasyon riski içeren madde içeren ambalajlar ve araçlar ve konteynerlere yönelik özel hükümler

Kapsam

Bu kısım, tehlikeli mallar ile birlikte konsiye olarak taşınan ve soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılabilecek olan nesnelere uygulanamaz. Konsinye olarak taşındıklarında, taşımanın ilgili koşullarına uygun olmak üzere, Bölüm 3.2 Tablo A’nın ilgili kayıtına göre taşınmalıdırlar.

Bu kısım soğutma döngüsündeki gazlara uygulanamaz.

Taşıma esnasında, tankları veya MEGC’leri soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan tehlikeli mallar bu kısıma tabi değillerdir.

Soğutma ve iklimlendirme amaçları için kullanılan maddeler ihtiva eden araçlar ve konteynerler, paketlerin içini soğutma ve iklimlendirme amaçları için kullanılan maddelerin yanı sıra serinletme ve soğutma amaçları için kullanılan ambalajlanmamış maddelerle birlikte araçlar ve konteyneler ihtiva eder.

Alt-bölümler 5.5.3.6 ve 5.5.3.7 sadece araç veya konteynerde gerçek bir boğulma riski olduğunda uygulanır. Serinletme ve iklimlendirme için kullanılan maddelerin ortaya koyduğu tehlikeler, taşınacak maddenin miktarı, seyahatin süresi ve kullanılacak muhafazanın türünü hesaba katarak, bu riskleri belirlemek ilgili katılımcılar içindir.

Genel

Soğutma veya iklimlendirme amacıyla(fümigasyon hariç) maddeleri içeren araçlar ve konteynerler bu kısım hariç ADR’nin diğer hiçbir hükmüne tabi değildir.

Soğutma veya iklimlendirme amaçları için kullanılan maddeler ihtiva eden araçlara veya konteynerlere tehlikeli mallar yüklendiğinde, ADR'nin işbu tehlikeli maddeler ile ilgili olan herhangi bir hükmü, işbu bölümdeki hükümlere ilaveten uygulanır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018