Karayolunda Tehlikeli Madde

Soğutucu veya iklimlendirici içeren ambalajların işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı tehlikeli mal taşıyan ambalajlar, Bölüm 3.2 Tablo A, Sütun (2) deki ilgili tehlikeli malın ismiyle işaretlenmelidir. Bu işaretlenmeden sonra, “SOĞUTUCU OLARAK” veya “HAVALANDIRICI OLARAK” menşei ülkenin dilinde ve menşei ülkenin dilinin, İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu ile ilgili ülkeler arasında anlaşmaların olmaması halinde, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak işaretlenmelidir.

İşaretler dayanıklı, okunaklı olmalıdır ve kolaylıkla görünebilmesi için ambalaja göre uygun boyutta ve konumda yerleştirilmelidir.

Ambalajlanmamış kuru buz içeren araçlar ve konteynerler

Ambalajlanmamış kuru buzun kullanıldığı durumlarda, kuru buz, metalin çatlamaması için aracın veya konteynerin metal yapısıyla temas etmemelidir. Asgari 30 mm aralık bırakılarak (örn. Tahta kalaslar, paletler, vs. gibi düşük ısı geçirgenliği malzemeler kullanarak), kuru buz ile araç veya konteyner arasında yeterli izolasyonun sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kuru buzun ambalajların etrafına yerleştirildiği durumlarda, kuru buzun dağılmasından sonra ambalajların ilk konumlarında kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Araçların ve konteyerların işaretlenmesi

Soğutma veya iklimlendirme amaçlı tehlikeli mal içeren araçlar ve konteynerler, 5.5.3.6.2 de belirtildiği gibi, araca veya konteynere giren veya açan her şahıs tarafından rahat görünebilcek, her bir erişim yerine tutturulmuş uyarı işaretine sahip olmalıdırlar. Bu işaret, aşağıdaki hükümler sağlanana kadar araçta veya konteynerde bulunacaktır: (a) Araç veya konteyner zararlı miktarda birikmiş soğutucu veya havalandırıcının yok olması için havalandırılmışsa; ve (b) Soğutulmuş veya havalandırılmış mallar boşaltılmışsa.

Uyarı işareti Şekil 5.5.3.6.2.deki gibi gösterilecektir.

Şekil 5.5.3.6.2

 

Araçlar ve konteynerler için soğutucu ve iklimlendirme uyarı işareti * Bölüm 3.2 Tablo A Sütun (2) de belirtilen soğutucu/iklimlendirici ismini ekleyiniz. Yazılar büyük harfle olmalı, tek bir satırda olmalı ve en az 25 mm yükseklikte olmalıdır. Eğer uygun sevkiyat ismi boşluğa sığamayacak kadar çok uzun ise, harfler sığması için mümkün olan maksimum ölçüde indirgenmelidir. Örneğin: “KARBON DİOKSİT, KATI”. ** Uygun olacak şekilde “SOĞUTUCU OLARAK” veya “İKLİMLENDİRİCİ OLARAK” ekleyiniz. Yazı büyük harfle olmalıdır, tek bir satırda ve en az 25 mm yükeklikte olmalıdır. İşaret dikdörtgen şeklinde olacaktır. Minimum boyutlar 150 mm genişlik x 250 mm yükseklik olacaktır “UYARI” sözcüğü kırmızı veya beyaz ve en az 25 mm yükseklikte olacaktır. Boyutların tanımlanmadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenler ile yaklaşık olarak orantılı olacaktır. “UYARI” sözcüğü ve “SOĞUTUCU OLARAK” veya “İKLİMLENDİRİCİ OLARAK” sözcükleri, uygun olduğu ölçüde, menşei ülkenin yasal dilinde olacaktır ve ayrıca, eğer bu dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değil ise, sevkiyat operasyonu ile ilgisi bulunan ülkeler arası yapılan sözleşmelerde belirtilmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca olacaktır.

Belgelendirme

 
Soğutma ve iklimlendirme amaçlı kullanılan ve taşıma öncesinde tamamen iklimlendirilmemiş olan
araçlar veya konteyneırlar ile ilgili belgeler (konşimento, kargo manifestosu veya CMR/CIM 
irsaliyesi gibi) aşağıdaki bilgileri içermelidir.
 
(a)       Öncesinde “UN” ifadesi olan UN numarası; ve
 
(b) Bölüm 3.2 Tablo A, Sütün (2) belirtilen isimden sonra, uygun olduğu şekilde, “SOĞUTUCU OLARAK” 
veya “ İKLİMLENDİRİCİ OLARAK”, sembolün aşağısında gösterildiği gibi  beyaz zemin üzerine siyah 
harflerle, harflerin 25  mm.  den  az  yükseklikte olmaması koşuluyla, menşei ülkenin dilinde ve 
menşei ülkenin dilinin, İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde ve taşıma operasyonunu 
ile ilgili ülkeler arasında anlaşmaların olmaması halinde  İngilizce,  Fransızca  veya  Almanca 
olarak işaretlenmelidir.
Örn: UN 1845, KARBON DİOKSİT, KATI, SOĞUTUCU OLARAK
 

Bu taşıma belgesi, 5.5.3.7.1 deki bilgileri içermesi koşuluylar, herhangi bir formatta olabilir. Bu bilgi, kolaylıkla tanınabilir, okunabilir ve dayanıklı olmalıdır.

6

Ambalajlar, orta hacimli konteynerler (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve dökme konteynerler için üretim ve test zorunlulukları

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018