Karayolunda Tehlikeli Madde

6

Ambalajlar, orta hacimli konteynerler (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve dökme konteynerler için üretim ve test zorunlulukları

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

 
İşbu bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri içeren ambalajlar (bkz. 
4.1.9);
(b) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı maddeleri içeren ambalajlar (bkz. Bölüm 
6.3, Not ve 4.1.4.1'deki ambalaj hükümleri P621);
 
(c)      Sınıf 2 kapsamındaki gazları içeren basınçlı kaplar;
 
(d)      Net kütlesi 400 kg’yi aşan ambalajlar;
 
(e)      Kombine ambalajlar dışındaki, kapasitesi 450 litreyi aşan sıvı ambalajları.
 

6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Sıvı  içermesi  planlanan  tüm  ambalajlar  uygun  sızdırmazlık  testini  başarılı  şekilde  
geçmelidir  ve
6.1.5.4.3'te belirtilen uygun test seviyesini karşılayacak nitelikte olmalıdır:
 
(a)       Taşıma için ilk kullanımdan önce;
 
(b)      Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra; Bu test 
için, ambalajlarda kendilerin ait kapakların donatılmış olması gerekmemektedir.
Kompozit bir ambalajın iç kabı, test sonuçlarının etkilenmemesi kaydıyla dış paket olmadan test 
edilebilir.
 
Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
 
-         Kombine ambalajların iç ambalajları;
 
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR"  sembolü  ile  işaretlenen  kompozit  ambalajların  (cam,  
porselen veya seramik) iç kapları;
-         6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar
 

Her  bir  ambalajın bu Bölümdeki  hükümleri  karşılamasını  temin etmek amacıyla ambalajlar  
yetkili
makamı tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
 
NOT:          İzlenebilecek  prosedürler  hakkında  rehberlik  için,  ISO  16106:2006  "Ambalaj –
Tehlikeli mallar için taşıma ambalajları – Tehlikeli mal ambalajları, orta boy hacimli konteynerler 
ajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.
 

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Bu kod şunları içermektedir:
(a)     Ambalajın varil, bidon vb. gibi türünü gösteren bir rakam ve ardından;
(b) Latin harfleriyle çelik, ahşap vb. gibi malzemenin özelliğini gösteren büyük harf(ler) ve 
gerektiğinde ardından;
(c)     Paketleme grubunun ait olduğu tür içerisinde ambalaj kategorisini gösteren rakam.
 

Kompozit ambalaj durumunda, iki büyük Latin harfi, kodun ikinci sırasında kullanılır. Birincisi iç kabın malzemesini; ikincisi ise dış paketin malzemesini göstermektedir.

Kombine ambalaj durumunda sadece dış paketin kod numarası kullanılır.

"T", "V" veya "W" harfleri ambalaj kodunu takip edebilir. "T" harfi, 6.1.5.1.11 hükümlerine uygun kurtarma ambalajını belirtmektedir. "V" harfi, 6.1.5.1.7 hükümlerine uygun özel ambalajları belirtmektedir. "W" harfi, kodun gösterdiği aynı tipte olsa dahi, ambalajın 6.1.4'teki özelliklerden farklı üretildiğini ve 6.1.1.2 hükümlerine göre eşdeğer kabul edildiğini belirtmektedir.

Ambalaj türleri için aşağıdaki rakamlar kullanılmalıdır:
l.        Varil
2.       (Rezerve edilmiş)
3.       Bidon
4.       Kutu
5.       Torba
6.       Kompozit ambalajlar
7.       (Rezerve edilmiş)
0.       İnce metal ambalajlar
 

Malzeme çeşitleri için aşağıdaki büyük harfler kullanılmalıdır:
A.       Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B.      Alüminyum
C.       Doğal ahşap
D.      Kontrplak
F.       Yeniden yapılandırılmış ahşap
G.      Fiber levha
H.      Plastik malzeme
L.      Tekstil
M.      Kağıt, çok katmanlı
N.      Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)
P.       Cam, porselen veya seramik
 
NOT: Plastik malzeme, kauçuk gibi diğer  polimerik  malzemeleri  dahil  etmek  amacıyla  
alınmıştır.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018