Karayolunda Tehlikeli Madde

6.1

AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

 
İşbu bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
(a) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemeleri içeren ambalajlar (bkz. 
4.1.9);
(b) Aksi belirtilmedikçe Sınıf 6.2 kapsamındaki bulaşıcı maddeleri içeren ambalajlar (bkz. Bölüm 
6.3, Not ve 4.1.4.1'deki ambalaj hükümleri P621);
 
(c)      Sınıf 2 kapsamındaki gazları içeren basınçlı kaplar;
 
(d)      Net kütlesi 400 kg’yi aşan ambalajlar;
 
(e)      Kombine ambalajlar dışındaki, kapasitesi 450 litreyi aşan sıvı ambalajları.
 

6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.6.1.4'teki ambalajlama hükümleri kullanılan mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.1.1.3 ile 6.1.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.1.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Sıvı  içermesi  planlanan  tüm  ambalajlar  uygun  sızdırmazlık  testini  başarılı  şekilde  
geçmelidir  ve
6.1.5.4.3'te belirtilen uygun test seviyesini karşılayacak nitelikte olmalıdır:
 
(a)       Taşıma için ilk kullanımdan önce;
 
(b)      Taşıma için tekrar kullanılmadan önce, yenilendikten veya onarıldıktan sonra; Bu test 
için, ambalajlarda kendilerin ait kapakların donatılmış olması gerekmemektedir.
Kompozit bir ambalajın iç kabı, test sonuçlarının etkilenmemesi kaydıyla dış paket olmadan test 
edilebilir.
 
Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
 
-         Kombine ambalajların iç ambalajları;
 
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR"  sembolü  ile  işaretlenen  kompozit  ambalajların  (cam,  
porselen veya seramik) iç kapları;
-         6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince metal ambalajlar
 

Her  bir  ambalajın bu Bölümdeki  hükümleri  karşılamasını  temin etmek amacıyla ambalajlar  
yetkili
makamı tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
 
NOT:          İzlenebilecek  prosedürler  hakkında  rehberlik  için,  ISO  16106:2006  "Ambalaj –
Tehlikeli mallar için taşıma ambalajları – Tehlikeli mal ambalajları, orta boy hacimli konteynerler 
ajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.
 

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Bu kod şunları içermektedir:
(a)     Ambalajın varil, bidon vb. gibi türünü gösteren bir rakam ve ardından;
(b) Latin harfleriyle çelik, ahşap vb. gibi malzemenin özelliğini gösteren büyük harf(ler) ve 
gerektiğinde ardından;
(c)     Paketleme grubunun ait olduğu tür içerisinde ambalaj kategorisini gösteren rakam.
 

Kompozit ambalaj durumunda, iki büyük Latin harfi, kodun ikinci sırasında kullanılır. Birincisi iç kabın malzemesini; ikincisi ise dış paketin malzemesini göstermektedir.

Kombine ambalaj durumunda sadece dış paketin kod numarası kullanılır.

"T", "V" veya "W" harfleri ambalaj kodunu takip edebilir. "T" harfi, 6.1.5.1.11 hükümlerine uygun kurtarma ambalajını belirtmektedir. "V" harfi, 6.1.5.1.7 hükümlerine uygun özel ambalajları belirtmektedir. "W" harfi, kodun gösterdiği aynı tipte olsa dahi, ambalajın 6.1.4'teki özelliklerden farklı üretildiğini ve 6.1.1.2 hükümlerine göre eşdeğer kabul edildiğini belirtmektedir.

Ambalaj türleri için aşağıdaki rakamlar kullanılmalıdır:
l.        Varil
2.       (Rezerve edilmiş)
3.       Bidon
4.       Kutu
5.       Torba
6.       Kompozit ambalajlar
7.       (Rezerve edilmiş)
0.       İnce metal ambalajlar
 

Malzeme çeşitleri için aşağıdaki büyük harfler kullanılmalıdır:
A.       Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B.      Alüminyum
C.       Doğal ahşap
D.      Kontrplak
F.       Yeniden yapılandırılmış ahşap
G.      Fiber levha
H.      Plastik malzeme
L.      Tekstil
M.      Kağıt, çok katmanlı
N.      Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)
P.       Cam, porselen veya seramik
 
NOT: Plastik malzeme, kauçuk gibi diğer  polimerik  malzemeleri  dahil  etmek  amacıyla  
alınmıştır.
 

Aşağıdaki tablo, ambalaj türüne, üretiminde kullanılan malzemelere ve kategorilerine bağlı olarak ambalaj türlerinin belirlenmesinde kullanılacak kodları göstermektedir; aynı zamanda ilgili hükümler için başvurulacak alt bölümlere referans olmaktadır.

 

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt bölüm

1. Variller

A. Çelik

çıkarılamaz başlık

1A1

6.1.4.1

çıkarılabilir başlık

1A2

B. Alüminyum

çıkarılamaz başlık

1B1

6.1.4.2

çıkarılabilir başlık

1B2

D. Kontrplak

 

1D

6.1.4.5

G. Mukavva

 

1G

6.1.4.7

H. Plastik

çıkarılamaz başlık

1H1

6.1.4.8

çıkarılabilir başlık

1H2

N. Metal (çelik veya alüminyum hariç metal)

çıkarılamaz başlık

1N1

6.1.4.3

çıkarılabilir başlık

1N2

2. (Rezerve edilmiş)

3. Bidonlar

A. Çelik

çıkarılamaz başlık

3A1

6.1.4.4

çıkarılabilir başlık

3A2

B. Alüminyum

çıkarılamaz başlık

3B1

6.1.4.4

çıkarılabilir başlık

3B2

H. Plastik

çıkarılamaz başlık

3H1

6.1.4.8

çıkarılabilir başlık

3H2

4.Kutular

A. Çelik

 

4A

6.1.4.14

B. Alüminyum

 

4B

6.1.4.14

C. Doğal ahşap

normal

4C1

6.1.4.9

toz geçirmez duvarlı

4C2

D. Kontrplak

 

4D

6.1.4.10

F. Yeniden yapılandırılmış

 

4F

6.1.4.11

G. Mukavva levha

 

4G

6.1.4.12

H. Plastik

genleşmeli

4H1

6.1.4.13

katı

4H2

N. Metal, çelik veya alüminyum dışında

 

4N

6.1.4.14

5. Torbalar

H. Dokuma plastik

İç astarsız veya kaplamasız

5H1

 

6.1.4.16

 

toz geçirmez duvarlı

5H2

su geçirmez

5H3

H. Plastik

 

5H4

6.1.4.17

L. Kumaş

İç astarsız veya kaplamasız

5L1

 

6.1.4.15

toz geçirmez duvarlı

5L2

su geçirmez

5L3

M. Kağıt

çok katmanlı

5M1

6.1.4.18

çok katmanlı, su geçirmez

5M2

 

 

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt bölüm

6. Kompozit ambalajlar

H. Plastik kaplar

dışta çelik varille

6HA1

 

kafes veya kutuyla

6HA2

 

dışta alüminyum varille

6HB1

 

6.1.4.19

dışta alüminyum veya kutuyla

6HB2

dışta ahşap kutuyla

6HC

dışta kontrplak varille

6HD1

dışta kontrplak kutuyla

6HD2

dışta fiber varille

6HG1

dışta fiber levha kutuyla

6HG2

dışta plastik varille

6HH1

dışta sert plastik kutuyla

6HH2

P. Cam, porselen veya

dışta çelik varille

6PA1

 

utuyla

6PA2

 

dışta alüminyum varille

6PB1

dışta alüminyum veya kutuyla

6PB2

dışta ahşap kutuyla

6PC

dışta kontrplak varille

6PD1

dışta örgü sepetle

6PD2

dışta fiber varille

6PG1

dışta fiber levha kutuyla

6PG2

dışta genleşmeli plastik ambalajla

6PH1

dışta sert plastik ambalajla

6PH2

7. (Rezerve edilmiş)

0. İnce metal

ambalajlar

A. Çelik

çıkarılamaz başlık

0A1

6.1.4.22

çıkarılabilir başlık

0A2

Tür

Malzeme

Kategori

Kod

Alt bölüm

6. Kompozit ambalajlar

H. Plastik kaplar

dışta çelik varille

6HA1

 

kafes veya kutuyla

6HA2

 

dışta alüminyum varille

6HB1

 

6.1.4.19

dışta alüminyum veya kutuyla

6HB2

dışta ahşap kutuyla

6HC

dışta kontrplak varille

6HD1

dışta kontrplak kutuyla

6HD2

dışta fiber varille

6HG1

dışta fiber levha kutuyla

6HG2

dışta plastik varille

6HH1

dışta sert plastik kutuyla

6HH2

P. Cam, porselen veya

dışta çelik varille

6PA1

 

utuyla

6PA2

 

dışta alüminyum varille

6PB1

dışta alüminyum veya kutuyla

6PB2

dışta ahşap kutuyla

6PC

dışta kontrplak varille

6PD1

dışta örgü sepetle

6PD2

dışta fiber varille

6PG1

dışta fiber levha kutuyla

6PG2

dışta genleşmeli plastik ambalajla

6PH1

dışta sert plastik ambalajla

6PH2

7. (Rezerve edilmiş)

0. İnce metal

ambalajlar

A. Çelik

çıkarılamaz başlık

0A1

6.1.4.22

çıkarılabilir başlık

0A2

 

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018