Karayolunda Tehlikeli Madde

YENİ ambalajlar için işaret örnekleri

ONARILMIŞ ambalajlar için işaret örnekleri

KURTARMA ambalajları için işaret örneği

NOT: 6.1.3.11, 6.1.3.12 ve 6.1.3.13’te örnekleri verilmiş olan işaretler tek bir satırda veya doğru
sıranın gözetilmesi kaydıyla birden fazla satırda yazılabilir.

Sertifikasyon

6.1.3.1'e uygun işaretlerin yapıştırılmasıyla, seri üretim ürünü ambalajların onaylanan tasarım türüne
karşılık geldiği ve onayda anılan zorunlulukların karşılandığı sertifikalandırılmaktadır.

Genel zorunluluklar

Ambalajda bulunan maddenin herhangi bir şekilde nüfuzu, normal taşıma koşulları altında
herhangi bir tehlike teşkil etmeyecektir.

Ambalaj zorunlulukları

Çelik variller

1A1 çıkarılamaz başlık

1A2 çıkarılabilir başlık

 
Gövde   ve   başlıklar   uygun   tipteki   çelik   levhadan   mamul   ve   varilin   kapasitesi   
ile kullanım
amacına göre yeterli kalınlıkta olmalıdır.
 
NOT:  Karbon  çelik  variller  için,  “uygun”  çelikler  ISO  3573:1999  "Ticari   ve   çizim   
kalitesinde sıcak haddeli karbon çelik sac" ve ISO 3574:1999 “Ticari ve çizim kalitesinde soğuk  
ezmeli çelik sac” dokümanlarında belirtilmektedir. 100 litrenin altındaki karbon çelik variller 
için, yukarıdaki standartların yanı sıra “uygun” çelikler ISO 11949:1995 "Soğuk ezmeli elektrolitik 
kalay kaplı çelik”, ISO 11950:1995 “Soğuk ezmeli elektrolitik krom/krom oksit kaplı çelik” ve ISO 
11951:1995 “Kalay veya elektrolitik krom/krom oksit kaplı çelik üretimi için sarmal şeklindeki  
soğuk
ezmeli siyah sac” belgelerinde belirtilmektedir.
 

40 litreden fazla sıvı içermesi amaçlanan varillerin gövde dikişleri kaynaklı olmalıdır. Gövdede bulunan dikişler, katı ya da 40 litre veya daha az sıvı içermesi amaçlanan varillerde mekanik olarak birleştirilmeli veya kaynaklanmalıdır.

İki uçtaki şevli kısımlar mekanik olarak birleştirilmeli veya kaynaklanmalıdır. Ayrı güçlendirici halkalar eklenebilir.

Kapasitesi 60 litreden fazla olan varillerin gövdesinde, genellikle, genişletilmiş en az iki adet yuvarlak kasnak veya alternatif olarak en az iki ayrı yuvarlak kasnak olmalıdır. Ayrı yuvarlak kasnaklar varsa gövdeye sıkıca oturması gerekir, böylece kaymayacak şekilde sabitlenir. Yuvarlak kasnaklar nokta kaynaklı olmamalıdır.

Gövde üzerindeki veya sökülemeyen başlığa sahip kabın başlıklarındaki (1A1) doldurma, boşaltma ve havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip varillerin sökülebilir başlık tipinde (1A2) olduğu düşünülecektir. Kabın gövde ve başlıkları üzerindeki deliklerin kapakları normal taşıma koşulları altında sıkıca kapalı ve sızdırmayacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Kapak flanşları mekanik olarak birleştirilmiş veya kaynaklanmış olabilir. Kapağın iç taraftan sızdırmazlığı sağlanmadığında conta veya diğer sızdırmazlık elemanları kapaklarla birlikte kullanılmalıdır.

Sökülebilir başlıklı varillerin (1A2) kapak mekanizmaları, normal taşıma koşullarında sıkı ve sızdırmaz kalacak şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Tüm sökülebilir başlıklar için conta veya diğer sızdırmazlık elemanları kullanılmalıdır.

Gövde, başlık, kapak ve teçhizatlar için kullanılan malzemeler taşınan maddelerle uyumlu değilse uygun dahili koruyucu kaplamalar veya işlemler uygulanmalıdır. Bu kaplamalar veya işlemler normal taşıma koşullarında koruyucu özelliklerini devam ettirmelidir.

Varilin azami kapasitesi: 450 litre.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018