Karayolunda Tehlikeli Madde

Yeniden yapılandırılmış ahşap kutular

4F

Kutunun duvarları sert odunlifi levha, yonga levha veya diğer bir uygun bir tipte suya dayanıklı
yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul olmalıdır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve yapım şekli
kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır.

Kutuların diğer kısımları diğer uygun malzemeden mamul olabilir.

Kutular uygun cihazlar yardımıyla sağlam şekilde birleştirilmelidir.

Azami net kütle: 400 kg.

Fiber levha kutular

4G

Kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun şekilde sağlam ve kaliteli sert veya çift yönlü
oluklu fiber levha (tek veya çok duvarlı) kullanılmalıdır. Dış yüzey, kütle artışının su emilimini
saptamada kullanılan Cobb metoduyla 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yürütülen testte
belirlenen 155 gr/m2’den (bkz. ISO 535:1991'e bakın) daha fazla olmayacağı bir suya dirence sahip
olacaktır. Uygun bükme özelliklerine sahip olmalıdır. Fiber levha çatlama, yüzey kırılması veya
beklenmeyen bükülmeler olmaksızın birleşmeye müsaade edecek şekilde kesilmeli, çizgisiz
katlanmalı ve oluğa oturtulmalıdır. Oluklu fiber levha yivleri yüzeylere sıkıca yapışmalıdır.

Kutunun uçlarında ahşap çerçeve bulunabilir ya da tamamen ahşap veya uygun diğer bir malzemeden
yapılabilir. Güçlendirilmiş ahşap tirizler veya uygun diğer bir malzeme kullanılabilir.

Kutuların gövdesindeki üretim bağlantıları bantlanmalı, oturtulmalı ve yapıştırılmalıdır ya da metal
zımbalar yoluyla oturtulmalı ve dikişlenmelidir. Birbirine ekleme bağlantıları uygun bindirmeye sahip
olmalıdır.

Kapatma işlemi yapıştırma veya bantlama ile gerçekleştiğinde suya dayanıklı yapıştırıcı
kullanılmalıdır.

Kutular taşıyacağı maddeleri tam olarak kavrayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Azami net kütle: 400 kg.

Plastik kutular

4H1 genleşmeli plastik kutular
4H2 sert plastik kutular

Kutu, uygun plastik malzemeden üretilmeli; kapasitesi ve kullanım amacına göre yeterince
dayanıklı olmalıdır. Kutu, taşınan malzeme veya ultraviyole radyasyon nedeniyle bozulmaya ve
yıpranmaya karşı yeterince dayanıklı olmalıdır.

Genleşmeli plastik kutu, iç ambalaj için boşluklar içeren alt kısım ile alt bölümün üstünü örten ve
burayı kapatan üst kısım olmak üzere kalıplı genişletilmiş plastik malzemeden iki parçadan
oluşmalıdır. Üst ve alt kısımlar iç ambalaja sıkıca oturacak şekilde tasarlanmalıdır. İç ambalajların
kapama kapakları, bu kutunun üst kısmının içine temas etmemelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018